6.9.2012 imam ibnu majah

2,926 views

Published on

Riwayat hidup - Imam Ibnu Majah

Published in: Education
 • Be the first to comment

6.9.2012 imam ibnu majah

 1. 1. IMAM IBNU MAJAH DHIYA’ DALILA BINTI CHE AZIZ ATIQAH BINTI ABDULLAH FARIDATUL AINI BINTI ALIAS
 2. 2. BIODATA Nama : Lebih dikenali sebagai iaitu gelaran bapanya ( ). Bukan nama datuk beliau. Kurniaan beliau: Keturunan beliau: 1) Ar Rib’I ; merupakan nisbah wala` kepada Rabi’ah, yaitu satu kabilah arab. 2) Qazwînî adalah nisbah kepada Qazwîn iaitu nisbah kepada salah satu kota yang terkenal di kawasan ‘Iraq. Tanggal lahir : Ibnu Majah mengatakan tentang dirinya; “aku dilahirkan pada tahun 209 hijirah”. Pendapat-pendapat yang ada tidak memberikan ketetapan yang pasti, di mana Ibnu Majah di lahirkan, akan tetapi masa pembesaran beliau berada di . Maka boleh jadi merupakan tempat tinggal beliau.
 3. 3. AKTIVITI BELIAU DALAM MENUNTUT ILMU Ibnu majah memulai aktiviti menuntut ilmunya di negeri tempat tinggalnya Qazwin. Akan tetapi sekali lagi pendapat-pendapat yang ada tidak menyebutkan bila beliau memulai menuntut ilmunya. Di Qazwin beliau berguru kepada , dia adalah seorang yang , berwibawa dan banyak meriwayatkan hadits. Maka Ibnu Majah tidak mensia-siakan kesempatan ini, dia memperbanyak mendengar dan berguru kepadanya. meninggal pada tahun 233 hijriah, ketika itu Ibnu Majah berumur sekitar 24 tahun. Maka boleh dijadikan kesimpulan bahwa permulaan Ibnu Majah menuntut ilmu adalah ketika dia berumur dua puluhan. Ibnu Majah termotivasi untuk menuntut ilmu, dan dia tidak puas dengan hanya tinggal di negerinya, maka beliaupun mengadakan rehlah ilmiahnya ke sekitar negeri yang berdampingan dengan negerinya, dan beliau mendengar hadis dari negeri-negeri tersebut.
 4. 4. PERJALANAN BELIAU Ibnu Majah meniti jalan ahli ilmu pada zaman tersebut, iaitu mengadakan dalam rangka menuntut ilmu. Maka beliau pun keluar meninggalkan negerinya untuk mendengar hadits dan menghafal ilmu. Mengelilingi negeri-negeri islam yang menyimpan mutiara hadis. Bakat dan minatnya di bidang Hadis makin membesar. Hal inilah yang membuat Ibnu Majah mengembara ke beberapa daerah dan negeri untuk mencari, mengumpulkan, dan menulis Hadis.
 5. 5. PERJALANAN BELIAU Puluhan negeri telah beliau kunjungi, antaranya : Khurasan, Naisabur dan selainnya 1) Ar Ray 2) Iraq, Baghdad, Kufah, Wasith dan Bashrah 3) Hijaz, Makkah dan Madinah 4) Syam, damasqus dan Himsh 5) Mesir
 6. 6. GURU-GURU BELIAU Ibnu Majah sama dengan ulama-ulama pengumpul hadits yang lainnya, beliau mempunyai guru yang sangat banyak. Diantara guru beliau adalah 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) Dan yang lainnya.
 7. 7. MURID-MURID BELIAU Keluasan ilmu Ibnu Majah membuat para penuntut ilmu yang haus akan ilmu berada dalam majlis yang beliau adakan. Maka begitu banyak sekali murid yang mengambil ilmu darinya, diantara mereka adalah; 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Dan yang lainnya.
 8. 8. PERSAKSIAN ULAMA’ TERHADAP BELIAU mengatakan; “(Ibnu Majah) adalah seorang yang kabir, muttafaq ‘alaih, dapat di jadikan sebagai hujjah, memiliki pengetahuan yang mendalam dalam masalah hadis, dan hafalan.” mengatakan; “(Ibnu Majah) adalah seorang hafiz yang agung, hujjah dan ahli tafsir.”
 9. 9. PERSAKSIAN ULAMA’ TERHADAP BELIAU mengatakan; “(Ibnu Majah) adalah seorang hafiz, pemilik kitab as sunan dan beberapa hasil karya yang bermanfa’at.” Ibnu Katsîr mengatakan: “Ibnu Majah adalah pemilik kitab as Sunnan yang Masyhur. Ini menunjukkan amalnya, ilmunya, keluasan pengetahuannya dan kedalamannya tentang hadits serta ittiba’nya( ) terhadap Sunnah dalam hal perkara-perakra dasar mahupun cabang.
 10. 10. HASIL KARYA BELIAU Ibnu Majah adalah seorang ulama penyusun buku, dan hasil karya beliau cukuplah banyak. Akan tetapi buku-buku tersebut tidak sampai kepada kita. Adapun diantara hasil karya beliau yang dapat di ketahui sekarang ini adalah: 1. Kitab as-Sunan yang masyhur 2. Tafsîr al Qurân al Karîm 3. Kitab at Tarîkh yang berisi sejarah mulai dari masa ash-Shahâbah sampai masa beliau.
 11. 11. KEWAFATAN BELIAU Beliau meninggal pada hari isnin, tanggal dua puluh satu ramadhan tahun dua ratus tujuh puluh tiga hijrah. Di kuburkan keesokkan harinya iaitu hari selasa. Semoga Allah selalu melimpahkan rahmat dan keredhaan- Nya kepada beliau.

×