Power fibres

864 views

Published on

Power de les fibres tèxtils

Published in: Business, Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Power fibres

 1. 1. LES FIBRES TÈXTILS ANNA FERRET REYES
 2. 2. ÍNDEX Que són les fibres tèxtils …………………………………….. pàg .3 Característiques ……………………………………………… pàg .4 Classificació ………………………………………………….. pàg .5 Fibres d’origen animal………………………………………pàg .6-9 Fibres d’origen vegetal………………………………… ….. pàg .10-13 Fibres artificials ……………………………………………… pàg .14-16 Fibres sintètiques …………………………………………… pàg .17-20
 3. 3. Qué són les fibres tèxtils? <ul><li>Les fibres són uns elements sòlids, flexibles, que tenen una forma de filament, una llargada determinada , i poc gruix. </li></ul>
 4. 4. Caractèristiques : <ul><li>Resistència a la tracció , permet suportar els esforços del tissatge. </li></ul><ul><li>Elasticitat , proporciona comoditat i adaptabilitat de la roba al cos. </li></ul><ul><li>Uniformitat , permet obtenir productes més homogenis. </li></ul><ul><li>Higroscopicitat , dóna poder d'absorció de la humitat a les teles i permet evitar possibles al·lèrgies . </li></ul><ul><li>Aïllament tèrmic , proporciona abric a l'hivern i frescor a l'estiu. </li></ul><ul><li>Suavitat al tacte, suavitza el contacte directe amb la pell (fregaments). </li></ul><ul><li>Resistència als productes químics , facilita la tintura i el rentatge . </li></ul>
 5. 5. Classificació de les fibres tèxtils: <ul><li>En funció del seu origen: </li></ul><ul><li>Naturals </li></ul><ul><li>Vegetals Cotó, coco, lli, cànem, espart, pita Animals Llana, seda, moher, alpaca, caiximir, angora Minerals Amiant </li></ul><ul><li>Artificials Raió </li></ul><ul><li>Sintètiques </li></ul><ul><li>Poliamides (niló) Poliester (Tergal, Terlenca...) Acríliques (Leacryl, draló...) Poliuretans (licra) </li></ul>
 6. 6. Fibres d’origen animal: <ul><ul><li>Són totes aquelles fibres que com a tals es troben en estat natural i que no exigeixen més que una lleugera adequació per a ser filades i utilitzades com a matèria tèxtil. </li></ul></ul><ul><ul><li>TIPUS: </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>La llana </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>La seda </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>El cuir </li></ul></ul></ul></ul>
 7. 7. LA LLANA <ul><li>La llana és una fibra natural obtinguda a partir del pèl d'alguns animals. A Europa normalment és d'ovella, però a altres llocs també es fa servir la de llama, alpaca, vicunya, etc. </li></ul><ul><li>Cada any, quan amb la primavera la temperatura comença a pujar, a aquests animals se'ls talla la llana, i una vegada recollida, segons l'ús a que es destini s'ha de sotmetre a diversos processos, com neteja, filat, etc. Amb la llana es fan matalassos, jerseis i també tela, amb la qual es confeccionen vestits. </li></ul><ul><li>La llana és un mal conductor del calor, i per això és un bon aïllant per fer roba amb la qual protegir-se del fred.ral que s'obté de les ovelles i d'altres animals com flames, alpaques, vicunyes, cabres o conills, mitjançant un procés anomenat esquella. S'utilitza en la indústria tèxtil per a confeccionar productes com ara sacs, mantes,guants, mitjons, suéteres .. </li></ul>
 8. 8. LA SEDA La seda és una fibra tèxtil natural. El seu filament de la seda prové d'unes proteïnes (fibroïna i sericina) segregades per les glàndules salivals del cuc de seda, és a dir, l'eruga de la papallona de la seda i alguns artròpodes.
 9. 9. EL CUIR El cuir és la pell dels animals quan ha estat adobada per tal de garantir-ne la conservació i les característiques pròpies del producte. També s'anomena cuir la pell sense adobar del bestiar gros. La capa més exterior de la pell de l'animal s'anomena pell-flor . La pell es talla a diverses làmines paral·leles a l'exterior i, amb les interiors, s'obé el que en diem pell girada o serratge . Les diverses substàncies químiques d'adob fa que les pells siguin dures, menys flexibles i sovint gruixudes i es fan servir en usos industrials guanteria, confecció, pellisseria, i pells fines de sabateria o soles de sabata. Abans de la possibilitat de transportar carn congelada a grans distàncies el cuir de les vaques per exemple tenia més valor que la carn
 10. 10. <ul><li>Les fibres vegetals són principalment de cel·lulosa.Les fibres d'origen vegetal tenen moltes aplicacions en la indústria del paper. </li></ul><ul><ul><ul><li>TIPUS: </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>El cotó </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>El lli </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>El cànem </li></ul></ul></ul></ul>FIBRES D'ORIGEN VEGETAL
 11. 11. EL COTÓ <ul><li>El cotó és una fibra tèxtil vegetal que creix al voltant de les llavors del cotoner, un arbust del gènere Gossypium , pertanyent a la família de les malvàcies, originari de les regions tropicals i subtropicals, n'hi ha diferents espècies autòctones a Amèrica, Àfrica o l'Índia. El mot cotó deriva de l'àrab قُطْن (al) qutn . </li></ul><ul><li>El cotó és la fibra natural més important que es produeix al món, la seva importància va començar al segle XIX amb el procés d'industrialització i avui dia encara representa gairebé la meitat del consum mundial de fibres tèxtils. No totes les espècies del gènere Gossypium tenen valor comercial, les fibres s'obtenen de la llavor d'unes poques espècies, la llargada i el gruix de la fibra depenen de la seva procedència. </li></ul>
 12. 12. EL LLI Planta herbàcia anual de la família Linaceae originària del sud-est d'Àsia i sud d'Europa. És de mida variable (de 20 a 150 cm) amb la tija no ramificada que queda erecta, ja que és més o menys rígida, però que queda lleugerament corbada. La tija conté fulles primes sèssils i lanceolades amb una coloració verdosa gris, que estan disposades de forma alternada. El calze de la flor és dialisèpal, està format per cinc sèpals, i la corol·la és dialisèpala. El formada per cinc pètals, són blaves, amb una simetria actinomorfa, hermafrodites i amb 3 estams. Pel que fa al fruit que produeixen és en càpsula de 5 a 9 mm de diàmetre que conté diverses llavors. Aquestes llavors són allargades, ovoides, aplanades i de tegument llis i brillant, de color marró vermellós. Té l'arrel curta i fusiforme.
 13. 13. EL CÀNEM <ul><li>Fibra tèxtil d'origen vegetal, obtinguda del cànem, menys fina que la del lli, i de color groguenc. </li></ul><ul><li>El Cànem s'ha utilitzat per a fer cordes, veles per a vaixells, peces de roba, calçat, en cosmètica, en alimentació. </li></ul>
 14. 14. FIBRES ARTIFICIALS: <ul><li>Estan compostes d'acetat de cel·lulosa(polímer) amb productes químics. Són flexibles, s'assequen molt depressa i es poden tintar molt fàcilment. No es deformen amb el rentat. </li></ul><ul><ul><ul><ul><li>TIPUS: </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>La seda artificial </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>La llana artificial </li></ul></ul></ul></ul></ul>
 15. 15. LA SEDA ARTIFICIAL <ul><li>És s una fibra tèxtil natural. El seu filament de la seda prové d'unes proteïnes (fibroïna i sericina) segregades per les glàndules salivals del cuc de seda, és a dir, l'eruga de la papallona de la seda i alguns artròpodes. </li></ul>
 16. 16. LLANA ARTIFICIAL <ul><li>La llana és una fibra natural obtinguda a partir del pèl d'alguns animals. A Europa normalment és d'ovella, però a altres llocs també es fa servir la de llama, alpaca, vicunya, etc. </li></ul><ul><li>Cada any, quan amb la primavera la temperatura comença a pujar, a aquests animals se'ls talla la llana, i una vegada recollida, segons l'ús a que es destini s'ha de sotmetre a diversos processos, com neteja, filat, etc. Amb la llana es fan matalassos, jerseis i també tela, amb la qual es confeccionen vestits. </li></ul><ul><li>La llana és un mal conductor del calor, i per això és un bon aïllant per fer roba amb la qual protegir-se del fred.ral que s'obté de les ovelles i d'altres animals com flames, alpaques, vicunyes, cabres o conills, mitjançant un procés anomenat esquella. S'utilitza en la indústria tèxtil per a confeccionar productes com ara sacs, mantes,guants, mitjons, suéteres .. </li></ul>
 17. 17. FIBRES SINTÈTIQUES: <ul><li>Una fibra sintètica s'obté completament mitjantçant procediments químics. </li></ul><ul><ul><ul><ul><li>TIPUS </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Fibres de poliéster </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Les fibres de poliamida </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Les fibres acríliques </li></ul></ul></ul></ul></ul>
 18. 18. FIBRES DE POLIÉSTER El polièster és una fibra sintètica derivada del petroli, suau, brillant i molt resistent, que no s'arruga ni s'encongeix. S'utilitza en moltes peces de roba, tants personals com domèstiques.
 19. 19. FIBRES DE POLIAMIDA <ul><li>Una poliamida és un tipus de polímer que conté enllaços de tipus amida. Les poliamides es poden trobar a la natura, com la llana o la seda, i també sintetitzar-se, com és el cas del niló o el Kevlar. L'acrònim que l'identifica és PA. </li></ul>
 20. 20. FIBRES ACRILÍQUES <ul><li>S’obtenen a partir del metà. Les fibres acríliques més conegudes són el criló, el courtelle, el draló, el leacril i l’orló. </li></ul><ul><li>S’usa per a fer teixits fins, roba d’ús personal i roba d’esport, paraigües, .... </li></ul>

×