Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Log yönetimi sisteminizin log kaçırıp kaçırmadığını test etmek ister misiniz?

1,120 views

Published on

LOG YÖNETİMİ Sisteminizin Log Kaçırıp Kaçırmadığını Test Etmek İster Misiniz?

Published in: Technology
  • Be the first to comment

Log yönetimi sisteminizin log kaçırıp kaçırmadığını test etmek ister misiniz?

  1. 1. LOG YÖNETİMİ Sisteminizin Log Kaçırıp Kaçırmadığını Test Etmek İster Misiniz? Dr. Ertuğrul AKBAŞ eakbas@gmail.com EPS DEĞERLERİ Sistemin saniyede ne kadar log ürettiğini gösteren parametredir. Örnek Veriler. 100 Cihazlık bir ağ için Ortalama EPS : 40 Peak EPS : 2500 Ortalama Peak EPS: 1500 250 Cihazlık bir ağ için Ortalama EPS : 100 Peak EPS : 6000 Ortalama Peak EPS: 4000 500 Cihazlık bir ağ için Ortalama EPS : 200 Peak EPS : 12500 Ortalama Peak EPS: 7500 1000 Cihazlık bir ağ için Ortalama EPS : 400 Peak EPS : 25000 Ortalama Peak EPS: 15000
  2. 2. LOG Yönetimi Sisteminde Görülmesi Gereken Log Miktarı Yukarıda EPS değerleri verilen sistemlerde günde birikmesi gereken log miktarı Cihaz Sayısı Yaklaşık EPS Günlük Log Miktarı 100 250 500 1000 250 EPS 600 EPS 1500 EPS 3000 EPS ~11 milyon ~25 milyon ~60 milyon ~120 milyon Nasıl Test Edebilirim? Bu test için aşağıdaki linkteki ürün kullanılabilir. http://sourceforge.net/projects/syslog-slogger/ bu linkten Slogger-v0.6.zip dosyası indirilip açıldıktan sonra aşağıdaki gibi bir dosya yapısı ile karşılaşılacaktır Burada sadece run.bat dosyası kullanıcı tarafından oluşturulmalıdır. Bu dosyanın içeriği ise “java -cp .bin;.3rdPartySyslog.jar org.slogger.Slogger” şeklindedir. Tabi sistemde java yüklü olduğundan emin olun. Bunu için komut satırında aşağıdaki komut “java -version” çalıştırılır
  3. 3. Yazılım bir komut satırı açılarak “run.bat” çalıştıktan sonra aşağıdaki gibi bir sonuç üretir. Burada EPS değerini 977 olarak görürsünüz. Bu parametreler ise slogger.properties dosyasından ayarlanmaktadır. Örneğin 1000 EPS hız ile 200 000 log göndermek için aşağıdaki parametreleri kullanabilirsiniz. ## slogger Properties file ## configure slogger options.
  4. 4. ## program options. syslogProvider=org.slogger.provider.randomMessageProvider.RandomSyslogProvider #syslogPublisher=org.slogger.publisher.FilePublisher syslogPublisher=org.slogger.publisher.NetworkPublisher ## Control the rate at which messages are sent. ##Delay added between messages in millis. 0 means no delay. ## If maxEpsRate is specfied, this value is ignored. #delayBetweenMessages=0 maxEpsRate=1000 promptForStart=FALSE displayCounters=TRUE displaySentMessages=TRUE ## FileTarget Options FilePublisher.file=syslog.log ## Network publisher options NetworkPublisher.host=localhost NetworkPublisher.port=514 NetworkPublisher.sourceAddressEncapString= NetworkPublisher.keepMessageCounters=FALSE ## RandomMessageProvider options. ## Global message options ## Message Count rmp.messageCount=200000 rmp.useEmblem=true rmp.sources=10.1.1.1,10.1.1.2,10.1.1.3 rmp.levels=3 rmp.facility=ASA rmp.sourcePort=5555 rmp.targetHost=2.2.2.2 rmp.targetPort=targetPort rmp.timeStamp=timeStamps rmp.inputSyslogFile=input_syslogs.log ###Messages to be generated rmp.message.1.multiplier=1 rmp.message.1.messageText=302013: Built <<inbound,outbound>> TCP connection <<1-100000>> for inside:<<1.1.0.0,1.1.255.255>>/<<10000-50000>> (<<10.10.10.0,10.10.10.255>>/<<10000-50000>>) to outside:<<128.1.1.1200.1.1.2>>/<<1-1024>> (<<21.1.1.1,21.1.1.255>>/<<1-1024>>) rmp.message.2.multiplier=1 rmp.message.2.messageText=302014: Teardown TCP connection <<1-100000>> for <<inside,outside,dmz>>:<<1.1.0.0,1.1.255.255>>/<<10000-50000>> to <<inside,outside,dmz>>:<<128.1.1.1-200.1.1.2>>/<<1-1030>> duration <<100,200,300>> bytes <<100,200,300>> Richa (Ric) rmp.message.3.multiplier=1 rmp.message.3.messageText=302015: Built <<inbound,outbound>> UDP connection <<1-100000>> for inside:<<1.1.0.0,1.1.255.255>>/<<10000-50000>> (<<10.10.10.0,10.10.10.255>>/<<10000-50000>>) to outside:<<128.1.1.1200.1.1.2>>/<<1-1024>> (<<21.1.1.1,21.1.1.255>>/<<1-1024>>) rmp.message.4.multiplier=1 rmp.message.4.messageText=302016: Teardown UDP connection <<1-100000>> for <<inside,outside,dmz>>:<<1.1.0.0,1.1.255.255>>/<<10000-50000>> to <<inside,outside,dmz>>:<<128.1.1.1-200.1.1.2>>/<<1-1030>> duration <<100,200,300>> bytes <<100,200,300>> rmp.message.5.multiplier=1 rmp.message.5.messageText=106100: access-list <<acl1,acl2,acl3>> permitted <<TCP,UDP>> outside/<<1.1.0.0,1.1.255.255>>(<<1000050000>>) -> inside/<<128.1.0.0,128.1.255.255>>(<<10000-50000>>) hit-cnt 10 Something [0x1001, 0x1000] rmp.message.6.multiplier=1 rmp.message.6.messageText=106023: Deny tcp src outside:<<1.1.0.0,1.1.255.255>>/<<10000-50000>> dst inside:<<192.168.131.10192.168.135.10>>/<<5060-17000>> by access-group "TRANSIT" [0x298f38e5, 0x0] rmp.message.7.messageText=302020: Built outbound ICMP connection for faddr <<10.20.14.141-10.20.255.255>>/<<0-7>> gaddr <<192.168.5.21-192.168.6.255>>/512 laddr <<192.168.5.21-192.168.6.255>>/512 Yukarıdaki programı kullanarak 1. Belirli bir sayıdaki logu belirli sürede gönderebilmeyi sağlayabiliriz. Burada 200 000 log
  5. 5. 2. Toplam log sayısına değil de saniyede kaç adet gönderilebildiğini hesaba katmaktır. Bu da mümkün yaklaşık 1000 EPS değeri (997) sağlanabilmektedir. Ve tabi en önemlisi gönderilen toplam log sayısı ve süresi gözükmektedir.

×