Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

стилі теорія

стилі теорія

 • Login to see the comments

стилі теорія

 1. 1. Художня культура 9 клас ______ урок «Художні напрями і стилі»
 2. 2. Які існують художні стилі? Що таке бароко? Що таке ренесанс? Що таке модернізм? Саме відповіді на ці та багато інших запитань ви дізнаєтесь під час вивчення теми «Художні напрями і стилі»
 3. 3. Поняття стилю в художній культурі У повсякденному житті ми вживаємо поняття «стиль одягу», «стиль моди», «стиль поведінки», «стиль гри», «стиль життя», «стиль мислення», «стиль керівника», «стиль роботи». В культурології поняття «стиль» застосовують для характеристики певної епохи в розвитку мистецтва та індивідуальної манери художника. Поняття «художній стиль» визначає великі, історичні стилі певних епох.
 4. 4. Стиль епохи не є чимось незмінним і застиглим. Стиль змінюється в часі і, врешті-решт, один змінюється іншим. Але стилі не зникають безслідно, вони залишають свої ознаки, що зберігаються у творах мистецтва і є віддзеркаленням життя суспільства певної епохи. Історія культури поділяється на певні періоди. Вона складається з первісної культури, культури Стародавнього Світу (Стародавній Єгипет), античної (Стародавня Греція і Рим). У західноєвропейській культурі виділяється романський період, готика, епоха Ренесансу (Відродження), бароко, класицизм, романтизм, реалізм, імпресіонізм і культура XX століття. Стиль епохи
 5. 5. Термін «античність» походить від латинського слова «стародавній». Ним прийнято називати особливий період розвитку культури Стародавньої Греції й Риму. Головним принципом античного мистецтва було дотримання геометричних пропорцій і симетрії. Найяскравіше це проявилося в архітектурі та скульптурі. Античність
 6. 6. Провідними архітектурними спорудами Стародавньої Греції були храми, театри, громадські будівлі. Найвідоміші зразки грецької архітектури, що збереглися до наших часів, — храми Парфенон і Ерехтейон. Скульптурне мистецтво Стародавньої Греції базувалося на відтворенні ідеальних пропорцій людського тіла й симетрії. Відомі античні скульптори — Мирон, Фідій, Скопас.
 7. 7. До прикладів живопису також відносять відомі грецькі чорнофігурні та червонофігурні амфори. Давньогрецький живопис найбільше представлений у вигляді фресок і мозаїк, якими оздоблювали храми й будівлі.
 8. 8. Культура Стародавнього Риму багато в чому продовжила античні традиції Греції. В архітектурі римляни з'єднали арку та колону й увели до будівельної практики аркаду (міст, театр, акведук). Також неперевершеними були базиліки, терми, амфітеатри, цирки, бібліотеки. Образотворче мистецтво Римської імперії виражалося в настінному розпису палаців та громадських будівель і картинах, головним сюжетом яких були епізоди грецької та римської міфології, а також зображення води й зелені. Завдяки римській скульптурі до нас дійшли портрети відомих полководців, імператорів, філософів, письменників. Серед найпоширеніших видів мистецтва в Стародавньому Римі була обробка дорогоцінних металів і бронзи.
 9. 9. Романський стиль Цей художній стиль панував у західноєвропейському мистецтві X—ХІІІ століть. Провідними видами мистецтва того часу були архітектура та скульптурний декор. Назва стилю походить від латинського слова - «римський». Це пояснюється тим, що романські споруди багато в чому наслідували ознаки римської архітектури, але відрізнялися монументальністю конструкцій. Основними будівлями романського періоду стали храм- фортеця та замок-фортеця. Архітектуру романського стилю називають «духовністю, втіленою в камінні».
 10. 10. Романська скульптура тісно пов'язана з архітектурою. Вона не була самостійною, а лише елементом оздоблення будівель, переважно храмів та монастирів. В епоху романського мистецтва розвивались і різні види живопису: мініатюра, монументальний живопис, вітраж. Особливого значення набула книжкова мініатюра, що стала обов'язковим елементом книги.
 11. 11. Готичний стиль Слово «готичний» походить від італійського — «незвичний». Готичний стиль відобразився переважно в архітектурі храмів, соборів, церков. Також у той час набуло популярності цивільне будівництво - міські ратуші, ринки, розкішні замки знаті. Готична скульптура більш самостійна, не підпорядкована площині стіни й обрамленню, як це було характерним для скульптури романського періоду.
 12. 12. Одним з основних напрямків готичного живопису став вітраж, що поступово витіснив фресковий живопис. На період готики припав розквіт книжкової мініатюри — ілюстрування лицарських романів, часословів, псалтирів та інше. У той період розвився жанр портрета, у якому художники намагалися якомога достовірніше та детальніше відтворити натуру, передати індивідуальні риси людини. Музичне мистецтво в епоху готики переживало оновлення. Традиції світської музики проникали в церковну.
 13. 13. Традиції світської музики в різних країнах Європи продовжували ваганти, трубадури (трувери). Ваганти у своїх піснях прославляли любов та радості життя, трубадури оспівували лицарську любов та героїчні подвиги, а трувери розважали городян танцювальними піснями.
 14. 14. Стиль епохи Відродження Назва епохи «Ренесанс» походить від французького слова — «відродження». Вона прийшла на зміну культурі Середніх віків і панувала протягом XIV—XVI століть. Відродженням цю епоху називають тому, що митці почали звертатися до культурних надбань античної культури. Мистецтво цієї доби стало більш світським. У цей час з'явився станковий живопис, який виконувався олійними фарбами.
 15. 15. Архітектура Ренесансу є своєрідним поверненням до принципів і форм античного, зокрема римського, мистецтва. Найбільшого розквіту ренесансна архітектура набула в Італії, залишивши по собі два міста-пам'ятники: Флоренцію та Венецію. Професійна музика відчула вплив народної музики. Високого рівня досягло мистецтво вокальної і вокально-інструментальної музики. З'явилися різноманітні жанри світського вокального музичного. Епоха Відродження завершилася появою нових музичних жанрів — сольної пісні, кантати, ораторії.
 16. 16. Стиль епохи бароко Цей художній стиль зародився в Італії і поширився країнами Європи після епохи Ренесансу. Бароко в перекладі з італійської означає «чудернацький». Основні риси стилю бароко — парадність, урочистість, пишність, динамічність. Особливо необхідно відзначити прагнення до синтезу мистецтв — взаємопроникнення архітектури, скульптури, живопису й декоративного мистецтва.
 17. 17. У живописі переважали монументальні декоративні композиції на релігійні або міфологічні теми, парадні портрети, призначені для оздоблення інтер'єрів. В Італії сформувалися й поширилися іншими країнами Європи нові світські музичні жанри, зокрема опера, соната, фантазія, ораторія, танцювальна сюїта, прелюдія. Епоха бароко визначилася й розвитком інструментальної культури. Стає популярною гра на клавікордах, клавесинах — попередниках фортепіано, а також смичкових інструментах (скрипках, альтах, віолончелях).
 18. 18. Українське (козацьке) бароко — це архітектурний стиль, що проявився в Україні у XVII столітті. Він відрізняється від західноєвропейського помірним орнаментом і спрощеними формами. Яскравим зразком українського бароко стали перебудовані й оновлені храми: Софійський собор, Успенський собор Києво-Печерської лаври, собори Видубицького й Михайлівського Золотоверхого монастирів. Кращими зразками живопису українського бароко є церковні розписи в Троїцькій церкві Києво-Печерської лаври.
 19. 19. Стиль епохи класицизму Назва цього художнього стилю походить від французького слова «зразковий». Епоха класицизму тривала до початку XIX століття. «Батьківщиною» цього стилю вважають Францію. Усе в класичному мистецтві упорядковано: у кожному виді мистецтва складається чітка ієрархія жанрів, що поділяються на «високі» та «низькі». Кожний жанр має свої певні ознаки, і змішення їх є неприпустимим.
 20. 20. Скульптура класицизму відрізняється спокійними позами, стриманою емоційністю, замкненістю форм. Видатних державних мужів та шляхетних красунь часто зображували в образах античних богів. У живописі класичного періоду головного значення набули логічне розгортання сюжету. Чітка розмежованість планів у пейзажах виявлялась також за допомогою кольору: передній план обов'язково мав бути коричневим, середній — зеленим, а дальній — блакитним.
 21. 21. В епоху класицизму професійне музичне мистецтво майже повністю стало світським, поширеним у палацах королів та вельмож. Відкривалися музичні спілки й навчальні заклади (академії, консерваторії, школи). Класицизм віддав перевагу розвитку інструментального мистецтва. Саме у той час виникли нові стилі виконавства: сольно-скрипковий, ансамблевий, оркестровий, концертний та інші, а також спостерігався розквіт балету й опери. Широкого розповсюдження набула сюїта.
 22. 22. Стиль епохи романтизму Наприкінці XVIII століття нова культурна епоха — романтизм, передумовою настання якої вважають Велику французьку революцію. Але «батьківщиною» романтизму є Німеччина. Романтизм став першим художнім напрямом, який проголосив незалежність митця від будь-яких мистецьких канонів та правил. Найбільше романтизм проявився в живописі, літературі, музиці, театральному мистецтві. Живопис і графіка — найпоширеніші види образотворчого мистецтва епохи романтизму.
 23. 23. Музика почала звучати не лише в театрах або концертних залах, але й у кав'ярнях, навчальних закладах і музичних спілках. Усе більшої популярності набувала розважальна музика, розвивалися оперета, романс, танцювальна музика та інші жанри, які раніше вважались суто розважальними. Саме в цей час композитори активно зверталися до літературних творів (казок, міфів, легенд), на основі яких писали власні. Взагалі музика романтизму є надзвичайно віртуозною, виразною й емоційною.
 24. 24. Мистецтво реалізму Реалізм — художній напрям, який сформувався до середини XIX століття. Його назва в перекладі з латинського означає «дійсний, речовий». Основною визначальною рисою реалістичного мистецтва є достовірне зображення навколишньої дійсності, показ усіх сфер життя й духовного світу людини такими, якими вони є насправді. В образотворчому мистецтві реалізму дуже активно розвивалися жанри пейзажу, натюрморту, портрету побутового характеру. Відображення буденного життя простої людини стало однією з провідних тем живопису.
 25. 25. У театральному мистецтві формувався образ типового представника соціального середовища, до якого він належав. Жанр драми поступово витіснив трагедію, а наприкінці XIX століття в театрі виникла нова спеціальність — режисура. Композитори-реалісти активно зверталися до побутових сюжетів і народних звичаїв. Яскравим прикладом цього є творчість французького композитора Ж. Бізе і його опера «Кармен».
 26. 26. Імпресіонізм Величезний внесок до скарбниці світового мистецтва зробили імпресіоністи. Імпресіонізм походить від французького — «враження». Спочатку цей напрям найяскравіше виразився у французькому живописі 70—90-х років XIX століття. Основним принципом імпресіонізму було звернення до реальної дійсності з метою передати безпосередні враження від неї.
 27. 27. Деякі принципи живопису імпресіонізму втілились і у творчості скульпторів. У театральному мистецтві велике значення надавалося в першу чергу переданню атмосфери дійства. Раптові зміни ритмів, звуків і кольорових плям на тлі декорацій застосовувались режисерами для створення в дійстві певної емоційної насиченості.
 28. 28. Мистецтво модернізму Поняття «модернізм» означає - «новітній, сучасний» - це сукупність течій у мистецтві, які характеризуються відмовою від традицій класичного мистецтва, прагненням до пошуку нових, нетрадиційних форм, а також умовністю стилю. Найвідоміші течії модернізму — модерн, абстрактне мистецтво, дадаїзм, кубізм, постімпресіонізм, символізм, сюрреалізм, футуризм.
 29. 29. Живопис почав виражати погляд автора, його бачення світу, почуття, прагнення передати в зображенні те, що неможливо побачити оком. Яскравим прикладом цього є твори кубістів (П. Пікассо), модерністів, абстракціоністів (К. Малевич). Іще один новий художній прийом — колаж — стає провідним у творчості символістів, сюрреалістів (С. Далі), а згодом і митців поп-арту.
 30. 30. В архітектурі модернізм характеризується відмовою від традиційних деталей у зовнішньому вигляді будівель, наданням великого значення новим формам, матеріалам і конструкціям. Саме в цей час виникло поняття «призма зі скла та бетону». Головною відмінністю архітектури модернізму є акцент на зручність і практичність, а окрасою будівлі часто виступають сам матеріал та незвичайна конструкція.
 31. 31. Найбільшого поширення серед скульпторів набув кубізм. Його основні канони — викривлення пропорцій, геометрична стилізація пластичної форми, створення образу на основі простих геометричних форм. Окрім кубізму, у скульптурному мистецтві розвивається абстракціонізм. Твори, представлені в цьому стилі, являють собою сполучення залізних листків, яким надано чудернацьких та нарочито грубих форм, з привареними до них металевими стійками.
 32. 32. У музичному мистецтві першої половини XX століття простежуються тенденції модернізму. Митці почали звертатися до незвичайних тембрів, ритмів та інтонацій (фольклор, джаз, екзотичні східні інструменти), набула поширення музика, позбавлена тональності (атональна).
 33. 33. У театральному мистецтві також відбувався пошук нових форм та художніх прийомів. Для футуристичного театру характерним прийомом була відмова від сцени як окремого простору для актора — дійство могло відбуватися безпосередньо серед глядачів.
 34. 34. Джино Северіні «Санітарний поїзд» Ганс Гріс «Курець» Фернан Леже «Будівельники» Пабло Пікассо «Майя з лялькою» Анрі Матіс «Червоні рибки»
 35. 35. Ван Гог «Зоряна ніч» Лоран Парсельє «Веранда» Голяков Павло «Млин» «Хмарочос кочівник» Дам’ян Пшібил
 36. 36. Мистецтво постмодернізму Постмодернізм — естетичний переворот, що відбувся в Європі у 60—70-ті роки минулого століття. Назва цього художнього напряму походить від французьких слів — «після» та — «новітній», «сучасний» і означає «усе, що після модернізму».
 37. 37. Твори постмодерністів представляють собою ігровий простір, у якому відбувається вільний рух творчих задумів, уявлень, світоглядів.

×