Architektura korporacyjna państwa– narzędzie wspomagające kreowaniewartości publicznej z zastosowaniem ITDr hab. Andrzej S...
ArchitekturaKorporacyjna.pl Polskie Forum Architektury Korporacyjnej Kliknij, aby przejść do serwisu i przeczytaćwięcej m...
Plan wystąpienia1.  Próba definicji wartości publicznej i jej znaczenia   na przykładzie „jednego okienka”2.  Konce...
Próba definicji wartości publicznej i   jej znaczenia   dla sektora publicznego   na przykładzie „jednego okienka...
Czym jest wartość publiczna?  Organizacje sektora publicznego  kreują wartość publiczną (Public  Value), jeżeli:  ...
Koncepcja wartości publicznej a rząd 2.0  Rząd 2.0 jest postrzegany  i funkcjonuje jako jedna, spójna  całość sterow...
Koncepcja wartości publicznej a rząd 2.0  Rząd 2.0 jest postrzegany                           ...
„Jedno okienko” a wartość publiczna  Z punktu widzenia przedsiębiorcy zasada   „jednego okienka”:    ogranicza w p...
„Jedno okienko” a wartość publiczna  Z punktu widzenia przedsiębiorcy zasada   „jednego okienka”:    ogranicza w p...
„Jedno okienko” a wartość publiczna  Z punktu widzenia przedsiębiorcy zasada   „jednego okienka”:  „Właśnie przezpe...
„Jedno okienko” a wartość publiczna  Przyszły przedsiębiorca otrzymał usługę publiczną, która  okazuje się jednak, że:...
Czym jest potencjał organizacji?  Co zawiodło podczas realizacji koncepcji „jednego  okienka” (była przecież tzw. wola...
Czym jest potencjał organizacji?    Potencjał rozpatrywany zazwyczaj jako kombinacja    ludzi, procesów, informacj...
Relacje pomiędzy głównymi pojęciami  związanymi z wartością publiczną                         Us...
Czym grozi brak narzędzia do zarządzaniem przyrostami potencjału?            obniżeniem zaufania do Państwa  ...
Jak kreować wartość publiczną?  Teza 1: W celu dostarczania wartości publicznej  za pomocą usług publicznych realizowa...
Koncepcja architektury   korporacyjnej – pojęcie i celeDr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH, Kierownik Zakładu Systemów I...
Jak obecnie rozumiane jest pojęciearchitektury korporacyjnej?  Architektura korporacyjna – formalny opis  struktury i ...
Jak obecnie rozumiane jest pojęciearchitektury korporacyjnej?Stan „as-is”                         ...
„Diabeł” tkwi w... relacjach                                     Architektura    ...
Cele architektury korporacyjnej                      Szefowie                    ...
Jak to może działać (1)? ArchitekturaKorporacyjna.pl Dr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH ■ Katedra Informatyki Gospodarczej...
Jak to może działać (2)?                                     Architektura      ...
Jak to może działać (3)? ArchitekturaKorporacyjna.pl  Dr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH ■ Katedra Informatyki Gospodarcz...
Architektura korporacyjna   państwa vs. narodowe ramy   architektury korporacyjnejDr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH...
Inspiracja do podjęcia działań...  Finlandia    Za projekt budowy architektury korporacyjnej    państwa odpowiedzi...
Inspiracja do podjęcia działań...  Dania    Za projekt budowy architektury korporacyjnej    państwa odpowiedzialne...
Inspiracja do podjęcia działań...  Kanada    Za projekt budowy architektury korporacyjnej    państwa jest odpowied...
Próba definicji – ujęcie modelowe  Architektura korporacyjna państwa:    Podejście 1: jest to architektura korporacyj...
Pojęcie kaskady architektur                              Architektura            ...
Dlaczego potrzebna jest architektura korporacyjna państwa?  Usłyszane za granicą:     „National government Enterpris...
Cele architektury korporacyjnej państwa: perspektywa (wice)ministra odpowiedzialnego za IT  Obniżenie kosztów informatyz...
Cele architektury korporacyjnej państwa: perspektywa dyrektora IT w dużej jednostce  Posiadanie mapy strategicznych syst...
Cele architektury korporacyjnej państwa: perspektywa kierownika projektu IT  Dostęp do:     metod prowadzenia projek...
Cele architektury korporacyjnej państwa: dla wszystkich perspektywArchitektura korporacyjnaumożliwia zburzenie „chińskieg...
Architektura korporacyjna a interoperacyjność   Przepływ informacji bez barier (Boundaryless   Information Flow)  ...
Produkt czy narzędzie?                      ?  Architektura korporacyjna              ...
Próba definicji – ujęcie modelowe  Narodowe ramy architektury korporacyjnej – narzędzie  umożliwiające zbudowanie spój...
Konsekwencja...  Na poziomie centralnym (np. MSWiA) może być stworzona  architektura strategiczna.  Architektury seg...
Bez względu na definicję....  Bez względu na przyjętą definicję architektury korporacyjnej  państwa należy zauważyć, ż...
Pryncypia architektury korporacyjnej  Pryncypia architektury korporacyjnej – zbiór podstawowych,  trwałych zasad bazuj...
Pryncypia architektury korporacyjnejW sierpniu 2007 r. „Rada CIO rządu USA”przyjęła dokument: „Architecture Principlesfor ...
Architektura korporacyjna państwa   a ePUAPDr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH, Kierownik Zakładu Systemów Informacyjnyc...
Relacje pomiędzy architekturą korporacyjną państwa a podejściem procesowymStan „as-is”                  ...
Relacje pomiędzy architekturą korporacyjną państwa a centralnym modelem danychStan „as-is”                ...
Relacje pomiędzy architekturą korporacyjną państwa a szyną komunikacyjną pl.IDStan „as-is”                ...
Relacje pomiędzy architekturą korporacyjną państwa a ePUAPStan „as-is”                          ...
Zamiast podsumowania:   Jak wdrożyć koncepcję architektury   korporacyjnej państwa?Dr hab. Andrzej Sobczak, prof. SG...
Jak dojść do architektury korporacyjnej państwa?  Podejście: etapowe + przyrostowe  Zacząć nie od mówienia o architekt...
I etap wdrażania architektury korporacyjnej państwa                                  Legi...
Zakres prac podczas I etapu wdrażania architektury korporacyjnej państwa  Formalny sposób umocowania:   Architektury ...
Co może pomóc w promocji koncepcji architekturykorporacyjnej państwa (1)?  Upowszechnienie się podejścia projektowego  ...
Co może pomóc w promocji koncepcji architektury korporacyjnej państwa (2)?Skorzystanie z dobregowzorca jakim jest TOGAF:Th...
Definicja nieformalna TOGAF     Worek   z prezentami      dla    architekta   korporacyjnegoDr hab. And...
Definicja formalna TOGAF  The Open Group Architecture Framework     Usystematyzowane, certyfikowane podejście do two...
Wybrane prezenty z worka  Pryncypia architektury  korporacyjnej  (Enterprise Architecture Principles)  Baza standa...
Baza standardów informacyjnych  Publiczna baza danych zawierająca otwarte standardy  z linkami do dostosowanych produk...
Baza standardów informacyjnych         Architektura         Korporacyjna.plDr hab. Andrzej Sobczak, prof....
Model referencyjny zintegrowanej infrastruktury informacyjnej              Polityka bezpieczeństwa     ...
Metoda tworzenia architektury                                               ...
Metamodel  ADM              Faza wstępna                                 Pr...
Rekomendacje dalszych działań  Budowa świadomości, świadomości, świadomości, świadomości,  świadomości...  Odniesien...
ArchitekturaKorporacyjna.pl Polskie Forum Architektury Korporacyjnej Kliknij, aby przejść do serwisu i przeczytaćwięcej m...
Dziękuję za uwagęPotencjał:Zdolność do osiągania celów                              BurjDubai...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Architektura korporacyjna państwa - narzędzie wspomagające kreowanie wartości publicznej z zastosowaniem IT

1,019 views

Published on

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Architektura korporacyjna państwa - narzędzie wspomagające kreowanie wartości publicznej z zastosowaniem IT

 1. 1. Architektura korporacyjna państwa– narzędzie wspomagające kreowaniewartości publicznej z zastosowaniem ITDr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH, Kierownik Zakładu Systemów Informacyjnych, E-mail:Katedra Informatyki Gospodarczej SGH sobczak@sgh.waw.pl
 2. 2. ArchitekturaKorporacyjna.pl Polskie Forum Architektury Korporacyjnej Kliknij, aby przejść do serwisu i przeczytaćwięcej m.in. na temat: TOGAF, ArchiMate, EA
 3. 3. Plan wystąpienia1. Próba definicji wartości publicznej i jej znaczenia na przykładzie „jednego okienka”2. Koncepcja architektury korporacyjnej – pojęcie i cele3. Architektura korporacyjna państwa vs. narodowe ramy architektury korporacyjnej4. Architektura korporacyjna państwa a ePUAP5. Zamiast podsumowania: jak wdrożyć koncepcję architektury korporacyjnej państwa?Dr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH ■ Katedra Informatyki Gospodarczej ■ sobczak@sgh.waw.pl
 4. 4. Próba definicji wartości publicznej i jej znaczenia dla sektora publicznego na przykładzie „jednego okienka”Dr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH, Kierownik Zakładu Systemów Informacyjnych, E-mail:Katedra Informatyki Gospodarczej SGH sobczak@sgh.waw.pl
 5. 5. Czym jest wartość publiczna? Organizacje sektora publicznego kreują wartość publiczną (Public Value), jeżeli:  są skuteczne, czyli w rezultacie swoich działań wypełniają cele ustawowe i spełniają oczekiwania swoich klientów;  są efektywne, to znaczny robią to z zaangażowaniem jak najniższych środków.Dr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH ■ Katedra Informatyki Gospodarczej ■ sobczak@sgh.waw.pl
 6. 6. Koncepcja wartości publicznej a rząd 2.0 Rząd 2.0 jest postrzegany i funkcjonuje jako jedna, spójna całość sterowana misją i zorientowana na dostarczanie wartości publicznej zarówno dla obywateli jak i przedsiębiorstw.Dr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH ■ Katedra Informatyki Gospodarczej ■ sobczak@sgh.waw.pl
 7. 7. Koncepcja wartości publicznej a rząd 2.0 Rząd 2.0 jest postrzegany Technologie informacyjne i funkcjonuje jako jedna, spójna całość sterowana Tr ść a ns misją i zorientowana na no pa w ty r en ek dostarczanie wartości tn Ef oś ć publicznej zarówno dla Technologie informacyjne Rząd Technologie informacyjne obywateli jak 2.0 i przedsiębiorstw. Sk ja Technologie informacyjne ac ut e yp cz yc no rt ś Pa ć Architektura Korporacyjna.plDr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH ■ Katedra Informatyki Gospodarczej ■ sobczak@sgh.waw.pl
 8. 8. „Jedno okienko” a wartość publiczna Z punktu widzenia przedsiębiorcy zasada „jednego okienka”:  ogranicza w pewnym zakresie konieczność samodzielnego kompletowania dokumentów i ich przenoszenia z urzędu do urzędu, ale: nie eliminuje konieczności złożenia dodatkowych formularzy w więcej niż jednym miejscu; różnorodność dokumentacji tworzonej przez urząd gminy/miasta, KRS, ZUS, US i GUS są na tyle duże, że ich wymiana i współpraca między urzędami jest utrudniona; dokumentacja przekazywana między tymi urzędami formę papierową i odbywa się m.in. za pośrednictwem poczty, co powoduje znaczne wydłużenie całego procesu rejestracji i wydawania poszczególnych dokumentów.Dr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH ■ Katedra Informatyki Gospodarczej ■ sobczak@sgh.waw.pl
 9. 9. „Jedno okienko” a wartość publiczna Z punktu widzenia przedsiębiorcy zasada „jednego okienka”:  ogranicza w pewnym zakresie konieczność samodzielnego kompletowania dokumentów i ich przenoszenia z urzędu do urzędu, ale:  nie eliminuje konieczności złożenia dodatkowych formularzy w więcej niż jednym miejscu;  różnorodność dokumentacji tworzonej przez urząd gminy/miasta, KRS, ZUS, US i GUS są na tyle duże, że ich wymiana i współpraca między urzędami jest utrudniona;  dokumentacja przekazywana między tymi urzędami ma formę papierową i odbywa się m.in. za pośrednictwem poczty, co powoduje znaczne wydłużenie całego procesu rejestracji i wydawania poszczególnych dokumentów.Dr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH ■ Katedra Informatyki Gospodarczej ■ sobczak@sgh.waw.pl
 10. 10. „Jedno okienko” a wartość publiczna Z punktu widzenia przedsiębiorcy zasada „jednego okienka”: „Właśnie przezpewnym zakresie konieczność  ogranicza w to przechodzę.. samodzielnego kompletowania dokumentów Na REGON w Wwieurzędu do urzędu, będę czekać i ich przenoszenia z 6ale: tygodni! Do tego czasu miną już moje USTAWOWE terminy dodatkowych  nie eliminuje konieczności złożenia zgłoszenia sięwdo ZUS i US, miejscu; formularzy więcej niż jednym  różnorodność dokumentacji tworzonej przez konta w banku też nie mogę US urząd gminy/miasta, KRS, ZUS, założyć, a składki duże, że ich wymiana i GUS są na tyle 4 tygodnie i współpraca między urzędami jest utrudniona; będę płacić „naprzekazywana między tymi  dokumentacja pusto”... Obłęd!!!”* ma formę papierową i odbywa się urzędami m.in. za pośrednictwem poczty, co Internauty [*] Komentarz powoduje znaczne wydłużenie na witrynie Magazynu CEO i całego procesu rejestracji wydawania poszczególnych dokumentów.Dr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH ■ Katedra Informatyki Gospodarczej ■ sobczak@sgh.waw.pl
 11. 11. „Jedno okienko” a wartość publiczna Przyszły przedsiębiorca otrzymał usługę publiczną, która okazuje się jednak, że:  nie zaspakaja jego potrzeb,  nie zwiększa jego satysfakcji,  nie dostarcza oczekiwanych społecznie rezultatów,  nie powoduje usprawnienia działalności urzędów. Administracja publiczna zaczęła świadczyć usługę publiczną, która de-facto nie tworzy wartości publicznej.Dr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH ■ Katedra Informatyki Gospodarczej ■ sobczak@sgh.waw.pl
 12. 12. Czym jest potencjał organizacji? Co zawiodło podczas realizacji koncepcji „jednego okienka” (była przecież tzw. wola polityczna):  brak potencjału po stronie administracji publicznej, umożliwiającego stworzenie oczekiwanej przez Klientów (przyszłych przedsiębiorców) wartości publicznej. Potencjał (ang. capability) – jest to zdolność, którą posiada organizacja do osiągnięcia założonego zestawu celów.Dr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH ■ Katedra Informatyki Gospodarczej ■ sobczak@sgh.waw.pl
 13. 13. Czym jest potencjał organizacji?  Potencjał rozpatrywany zazwyczaj jako kombinacja ludzi, procesów, informacji i techniki (narzędzi). Potrzebne jest Architektura narzędzie Korporacyjna.pl pozwalające na zarządzanie przyrostami potencjału (budowę potencjału organizacji)Dr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH ■ Katedra Informatyki Gospodarczej ■ sobczak@sgh.waw.pl
 14. 14. Relacje pomiędzy głównymi pojęciami związanymi z wartością publiczną Usługa Organizacja Klient publiczna Jest świadczona publiczna Jest dostarczaadministracji na rzecz przez Oczekuje Umożliwia Posiada Jest dostarcza przez świadczenie Wartość Potencjał Umożliwia dostarczeniepubliczna organizacji Jest dostarczana przez Architektura Łatwa budowa domu, a nie usługa Korporacyjna.pl polegająca na uzyskaniu pozwolenia. Dr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH ■ Katedra Informatyki Gospodarczej ■ sobczak@sgh.waw.pl
 15. 15. Czym grozi brak narzędzia do zarządzaniem przyrostami potencjału? obniżeniem zaufania do Państwa poprzez składanie przez decydentów deklaracji w mediach, nt. dostarczenia wartości publicznej z zastosowaniem IT, bez wcześniejszego sprawdzenia czy i w jakim horyzoncie czasowym jest to realnie możliwe do realizacji.Dr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH ■ Katedra Informatyki Gospodarczej ■ sobczak@sgh.waw.pl
 16. 16. Jak kreować wartość publiczną? Teza 1: W celu dostarczania wartości publicznej za pomocą usług publicznych realizowanych przy pomocy IT, niezbędne jest, aby organizacja dysponowała odpowiednim potencjałem. Teza 2: Architektura korporacyjna jest narzędziem pozwalającym na zarządzanie budową potencjału organizacji, a tym samym na kreowanie wartości publicznej.Dr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH ■ Katedra Informatyki Gospodarczej ■ sobczak@sgh.waw.pl
 17. 17. Koncepcja architektury korporacyjnej – pojęcie i celeDr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH, Kierownik Zakładu Systemów Informacyjnych, E-mail:Katedra Informatyki Gospodarczej SGH sobczak@sgh.waw.pl
 18. 18. Jak obecnie rozumiane jest pojęciearchitektury korporacyjnej? Architektura korporacyjna – formalny opis struktury i funkcji komponentów korporacji (obejmujących ludzi, procesy, informacje i technikę), wzajemnych relacji pomiędzy tymi komponentami oraz pryncypia komponentami.... i wytyczne odnośnie do zarządzania projektowaniem i zmianą tych komponentów w czasie.Dr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH ■ Katedra Informatyki Gospodarczej ■ sobczak@sgh.waw.pl
 19. 19. Jak obecnie rozumiane jest pojęciearchitektury korporacyjnej?Stan „as-is” Stan „to-be” Pryncypia architektoniczne Architektura Korporacyjna.plDr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH ■ Katedra Informatyki Gospodarczej ■ sobczak@sgh.waw.pl
 20. 20. „Diabeł” tkwi w... relacjach Architektura Korporacyjna.plDr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH ■ Katedra Informatyki Gospodarczej ■ sobczak@sgh.waw.pl
 21. 21. Cele architektury korporacyjnej Szefowie informatyki Wsparcie Architekci podejmowania systemów, decyzji Pracownicy projektanci merytoryczni Wsparcie Wsparcie projektowania komunikacji Model szczegółowy Model ogólny Architektura Szkic Korporacyjna.plDr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH ■ Katedra Informatyki Gospodarczej ■ sobczak@sgh.waw.pl
 22. 22. Jak to może działać (1)? ArchitekturaKorporacyjna.pl Dr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH ■ Katedra Informatyki Gospodarczej ■ sobczak@sgh.waw.pl
 23. 23. Jak to może działać (2)? Architektura Korporacyjna.plDr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH ■ Katedra Informatyki Gospodarczej ■ sobczak@sgh.waw.pl
 24. 24. Jak to może działać (3)? ArchitekturaKorporacyjna.pl Dr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH ■ Katedra Informatyki Gospodarczej ■ sobczak@sgh.waw.pl
 25. 25. Architektura korporacyjna państwa vs. narodowe ramy architektury korporacyjnejDr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH, Kierownik Zakładu Systemów Informacyjnych, E-mail:Katedra Informatyki Gospodarczej SGH sobczak@sgh.waw.pl
 26. 26. Inspiracja do podjęcia działań... Finlandia  Za projekt budowy architektury korporacyjnej państwa odpowiedzialne jest Ministerstwo Finansów, jednakże działanie to ma status „międzyresortowego”.  Architektura koncentruje się na wymianie informacji, wspólnych podstawach technologicznych, usługach wspólnych oraz procesach realizowanych między agencjami.Dr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH ■ Katedra Informatyki Gospodarczej ■ sobczak@sgh.waw.pl
 27. 27. Inspiracja do podjęcia działań... Dania  Za projekt budowy architektury korporacyjnej państwa odpowiedzialne Ministerstwo Nauki, Technologii i Innowacji. Współpracuje ono z Ministerstwem Finansów jak również duńskimi jednostkami samorządowymi.  Architektura koncentruje się na interoperacyjności, bezpieczeństwie, elastyczności oraz skalowalności tworzonych rozwiązań IT.Dr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH ■ Katedra Informatyki Gospodarczej ■ sobczak@sgh.waw.pl
 28. 28. Inspiracja do podjęcia działań... Kanada  Za projekt budowy architektury korporacyjnej państwa jest odpowiedzialna „The Enterprise Architecture and Standards Division”, umocowana na poziomie Rady Skarbu.  Architektura koncentruje się na zwiększeniu efektywności funkcjonowania jednostek rządowych.Dr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH ■ Katedra Informatyki Gospodarczej ■ sobczak@sgh.waw.pl
 29. 29. Próba definicji – ujęcie modelowe Architektura korporacyjna państwa:  Podejście 1: jest to architektura korporacyjna dla administracji publicznej na poziomie strategicznym, koncentrująca się na kluczowych dla Państwa przedsięwzięciach, ich zmianach w czasie oraz relacjach pomiędzy nimi.  Podejście 2: Jest to kaskada architektur o ustalonych poziomach szczegółowości, obejmująca administrację publiczną (rządową i samorządową) lub szerzej sektor publiczny.Dr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH ■ Katedra Informatyki Gospodarczej ■ sobczak@sgh.waw.pl
 30. 30. Pojęcie kaskady architektur Architektura Architektura bazowa docelowa min Transformacja Architektura strategiczna: a tw ńs pa Czas ra k tu ite Architektura segmentuch ar (Wice)ministr odpowiedzialny Architektura biznesowa Architektura danych e-Deklaracje2na S Architektura biznesowa Architektura segmentu z tr a te g ic za dział informatyzacji/strategię Państwa Architektura segmentu „C” Architektura aplikacji e-Podatki Architektura techniczna Architektura segmentu „B” Architektura biznesowa Architektura danych Poziom szczegółowości Architektura biznesowa ArchitekturaArchitektura aplikacji danych Architektura segmentu „A” Architektura segmentu: Architektura Architektura aplikacji danych Architektura techniczna Architektura systemu Xm-1 Architektura systemu m Architektura systemu Xm Dyrektor odpowiedzialny za IT w jednostce Architektura aplikacji Architektura techniczna Architektura Architektura Architektura Architektura Architektura Architektura realizowanego w ramach projektu „C” biznesowa biznesowa danych systemu Xm-1 systemu m systemu Yn publicznej/strategię jednostki Architektura techniczna Architektura systemu Zk Architektura Architektura realizowanego w ramach projektu „B” biznesowa Architektura Architektura Architektura biznesowa Architektura systemu m danych danych aplikacji Architektura systemu Yn Architektura Architektura biznesowa Architektura Architektura Architektura Architektura danych Architektura biznesowa realizowanego w ramach projektu „A” danych aplikacji aplikacji techniczna max Architektura systemu Xm Architektura systemu: Architektura danych Architektura aplikacji danych techniczna Architektura ArchitekturaArchitektura aplikacji Architektura techniczna Kierownik projektu IT Architektura Architektura aplikacji Architektura Architektura Architektura aplikacji techniczna techniczna s k re Za Architektura Architektura techniczna techniczna Korporacyjna.plDr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH ■ Katedra Informatyki Gospodarczej ■ sobczak@sgh.waw.pl
 31. 31. Dlaczego potrzebna jest architektura korporacyjna państwa? Usłyszane za granicą:  „National government Enterprise Architecture programs pursue to increase the quality of public services, to improve the cost efficiency, and to reduce the number of overlapping systems and processes. It is also common to aim at increasing interoperability of procedures and systems between the agencies and branches of administration”. Usłyszane w Polsce:  „Przecież idea architektury korporacyjnej powinna pochodzić od rządu, bez tego nie będzie spójności podejmowanych prac architektonicznych”.Dr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH ■ Katedra Informatyki Gospodarczej ■ sobczak@sgh.waw.pl
 32. 32. Cele architektury korporacyjnej państwa: perspektywa (wice)ministra odpowiedzialnego za IT Obniżenie kosztów informatyzacji administracji publicznej  Efekt skali  Możliwość ponownego użycia usług/komponentów (na poziomie całej administracji) Zapewnienie współdziałania systemów informatycznych w ramach całej administracji publicznej  Wspólna taksonomia wymagań/usług/systemów  Udokumentowane i opisane struktury danych i systemów oprogramowania w administracji Ułatwienie monitorowania realizacji dokumentów strategicznych  Śledzenie zależności pomiędzy projektami na poziomie organizacyjnym  Kompletna lista (mapa) rejestrów publicznych i ich „klientów”  Kompletna mapa systemów informatycznych - stan na dzisiaj, stan docelowy i stany przejściowe (etapy dojścia) Ułatwienie prowadzenia prac legislacyjnych  Analiza wpływu zmian legislacyjnych na procesy biznesowe, strukturę organizacyjną i systemy informatyczne  Realistyczne szacowanie kosztów wprowadzania zmian legislacyjnych Architektura korporacyjna państwaDr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH ■ Katedra Informatyki Gospodarczej ■ sobczak@sgh.waw.pl
 33. 33. Cele architektury korporacyjnej państwa: perspektywa dyrektora IT w dużej jednostce Posiadanie mapy strategicznych systemów posiadanych i planowanych w jednostce Możliwość priorytetyzacji kluczowych projektów pod kątem ich znaczenia / skali / powiązań Selekcja i typowanie rozwiązań powtarzających się, kandydatów na usługi wspólne / infrastrukturalne Zapewnienie spójności pomiędzy realizowanymi projektami Możliwość komunikowania wizji, kierunku rozwoju, wymagań dla systemów informatycznych części merytorycznej jednostki Architektura segmentuDr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH ■ Katedra Informatyki Gospodarczej ■ sobczak@sgh.waw.pl
 34. 34. Cele architektury korporacyjnej państwa: perspektywa kierownika projektu IT Dostęp do:  metod prowadzenia projektów i budowy systemów,  modeli referencyjnych,  szablonów umów,  wzorców dokumentacji projektowej,  repozytoriów innych projektów umożliwiający ponowne użycie zgromadzonych tam zasobów (w tym również usług w rozumieniu SOA). Możliwość skorzystania z kompetentnych pracowników Architektura systemuDr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH ■ Katedra Informatyki Gospodarczej ■ sobczak@sgh.waw.pl
 35. 35. Cele architektury korporacyjnej państwa: dla wszystkich perspektywArchitektura korporacyjnaumożliwia zburzenie „chińskiego muru”pomiędzy jednostkami administracji publicznej wzakresie wymiany informacji Dr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH ■ Katedra Informatyki Gospodarczej ■ sobczak@sgh.waw.pl
 36. 36. Architektura korporacyjna a interoperacyjność  Przepływ informacji bez barier (Boundaryless Information Flow)  umożliwiający dostęp do zintegrowanej informacji  wewnątrz i pomiędzy organizacjami  bazujący na otwartych standardach „The complimentary natureEuropean of the respective roles playedInteroperability by Enterprise Architecture and Interoperability Frameworks inFramework 2.0 achieving interoperability” Dr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH ■ Katedra Informatyki Gospodarczej ■ sobczak@sgh.waw.pl
 37. 37. Produkt czy narzędzie? ? Architektura korporacyjna Narodowe ramy państwa architektury korporacyjnej Produkt NarzędzieDr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH ■ Katedra Informatyki Gospodarczej ■ sobczak@sgh.waw.pl
 38. 38. Próba definicji – ujęcie modelowe Narodowe ramy architektury korporacyjnej – narzędzie umożliwiające zbudowanie spójnej kaskady architektur (od poziomu strategicznego dla administracji publicznej, do poziomu pojedynczej jednostki), które:  zawiera metodę opisu architektonicznych bloków budowlanych (biznesowych jak i technicznych) i ich interakcji, zarówno w stanie bazowym jak i docelowym,  zawiera wskazówki dotyczące przygotowania planu przejścia ze stanu obecnego do celowego na bazie sformułowanych wcześniej pryncypiów architektonicznych,  opisuje role i ich odpowiedzialności związane z architekturą korporacyjną,  dostarcza spójnego aparatu pojęciowego,  zawiera listę rekomendowanych standardów i modeli referencyjnych wykorzystywanych na poziomie bloków budowlanych.Dr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH ■ Katedra Informatyki Gospodarczej ■ sobczak@sgh.waw.pl
 39. 39. Konsekwencja... Na poziomie centralnym (np. MSWiA) może być stworzona architektura strategiczna. Architektury segmentu, architektury systemu będą tworzone lokalnie (czy to w resortach, czy w samorządach), ale:  według jednego podejścia metodycznego,  na bazie architektury strategicznej,  w oparciu o sformułowane i zatwierdzone pryncypia architektoniczne.Dr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH ■ Katedra Informatyki Gospodarczej ■ sobczak@sgh.waw.pl
 40. 40. Bez względu na definicję.... Bez względu na przyjętą definicję architektury korporacyjnej państwa należy zauważyć, że:  Architektura korporacyjna nie jest to zbiór nawet najlepszych modeli, ale mechanizm [narzędzie] wspomagające podejmowanie racjonalnych decyzji w administracji publicznej (na wszystkich szczeblach) na bazie modeli architektonicznych.  Architektura korporacyjna państwa i narodowe ramy architektury korporacyjnej nie mogą być postrzegana jako zamach na samorządność lecz jako wsparcie dla samorządów – w celu zapewnienia skoordynowanych działań i racjonalizacji wydatków publicznych.Dr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH ■ Katedra Informatyki Gospodarczej ■ sobczak@sgh.waw.pl
 41. 41. Pryncypia architektury korporacyjnej Pryncypia architektury korporacyjnej – zbiór podstawowych, trwałych zasad bazujących na strategii rozwoju Państwa i stanowiących reprezentację całościowych potrzeb administracji publicznej w zakresie tworzenia jej rozwiązań informatycznych. Bez pryncypiów podejmowane decyzje będą „optymalne lokalnie” (optymalne np. ze względu kryterium czasu, kosztu, .... dla danej jednostki – np. resortu) ale nie będą zapewniały efektywnego zarządzania rozwiązaniami informatycznymi w skali całej administracji publicznej.Dr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH ■ Katedra Informatyki Gospodarczej ■ sobczak@sgh.waw.pl
 42. 42. Pryncypia architektury korporacyjnejW sierpniu 2007 r. „Rada CIO rządu USA”przyjęła dokument: „Architecture Principlesfor The US Government” Podstawa dla sformułowania pryncypiów we wszystkich agendach federalnychDr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH ■ Katedra Informatyki Gospodarczej ■ sobczak@sgh.waw.pl
 43. 43. Architektura korporacyjna państwa a ePUAPDr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH, Kierownik Zakładu Systemów Informacyjnych, E-mail:Katedra Informatyki Gospodarczej SGH sobczak@sgh.waw.pl
 44. 44. Relacje pomiędzy architekturą korporacyjną państwa a podejściem procesowymStan „as-is” Stan „to-be” Pryncypia architektoniczne Architektura Korporacyjna.plDr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH ■ Katedra Informatyki Gospodarczej ■ sobczak@sgh.waw.pl
 45. 45. Relacje pomiędzy architekturą korporacyjną państwa a centralnym modelem danychStan „as-is” Stan „to-be” Pryncypia architektoniczne Architektura Korporacyjna.plDr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH ■ Katedra Informatyki Gospodarczej ■ sobczak@sgh.waw.pl
 46. 46. Relacje pomiędzy architekturą korporacyjną państwa a szyną komunikacyjną pl.IDStan „as-is” Stan „to-be” Pryncypia architektoniczne Architektura Korporacyjna.plDr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH ■ Katedra Informatyki Gospodarczej ■ sobczak@sgh.waw.pl
 47. 47. Relacje pomiędzy architekturą korporacyjną państwa a ePUAPStan „as-is” Stan „to-be” ePUAP „rozumiany nie tylko jako portal i elementy techniczne, ale również organizację ePUAP i elementy prawne”, czyli jako elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej, bez względu na to, kto będzie dostawcą poszczególnych jej elementów realizujących zadania publiczne całej administracji publicznej w Polsce stanowi REALIZACJĘ istotnej części architektury korporacyjnej państwa. Pryncypia architektoniczneDr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH ■ Katedra Informatyki Gospodarczej ■ sobczak@sgh.waw.pl
 48. 48. Zamiast podsumowania: Jak wdrożyć koncepcję architektury korporacyjnej państwa?Dr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH, Kierownik Zakładu Systemów Informacyjnych, E-mail:Katedra Informatyki Gospodarczej SGH sobczak@sgh.waw.pl
 49. 49. Jak dojść do architektury korporacyjnej państwa? Podejście: etapowe + przyrostowe Zacząć nie od mówienia o architekturze korporacyjnej państwa oraz narodowych ramach architektury korporacyjnej ale o potrzebie przedsięwzięć dotyczących:  „budowy potencjału organizacyjnego w administracji publicznej”,  „kreowaniu wartości publicznej”.Dr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH ■ Katedra Informatyki Gospodarczej ■ sobczak@sgh.waw.pl
 50. 50. I etap wdrażania architektury korporacyjnej państwa Legislacja (formalne umocowanie prac) Narzędzia Zasoby (metody, modele) (budowa świadomości)Dr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH ■ Katedra Informatyki Gospodarczej ■ sobczak@sgh.waw.pl
 51. 51. Zakres prac podczas I etapu wdrażania architektury korporacyjnej państwa Formalny sposób umocowania:  Architektury korporacyjnej państwa  Narodowych ram architektury korporacyjnej Umiejscowienie rady ds. architektury – ale nie jako odrębnego ciała, tylko określonej roli (np. Rada ds. Informatyzacji) i ustalenie jej kompetencji Umiejscowienie biura architektury korporacyjnej (np. MSWiA) i ustalenie jego kompetencji Uświadomienie decydentom konieczności podejmowania decyzji z wykorzystaniem architektury korporacyjnej (na poziomie kierownictwa rządu/jednostek)Dr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH ■ Katedra Informatyki Gospodarczej ■ sobczak@sgh.waw.pl
 52. 52. Co może pomóc w promocji koncepcji architekturykorporacyjnej państwa (1)? Upowszechnienie się podejścia projektowego w administracji publicznej  To pozwoli wprowadzić pewien rygoryzm w realizacji prac oraz pokaże, że mimo realizacji projektów nie zawsze da się osiągnąć założony efekt (brak „big picture”) Wdrożenie budżetu zadaniowego w administracji publicznej  Wyrwanie się architektury korporacyjnej z grajdołka IT Podniesienie świadomości u decydentów/polityków nt. strategicznej roli IT w administracji  Rozwój Państwa to nie tylko mosty, drogi, kolej... Powołanie roli CIO w każdej dużej jednostce administracji publicznej  Partner do rozmowy z decydentami politycznymiDr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH ■ Katedra Informatyki Gospodarczej ■ sobczak@sgh.waw.pl
 53. 53. Co może pomóc w promocji koncepcji architektury korporacyjnej państwa (2)?Skorzystanie z dobregowzorca jakim jest TOGAF:The Open GroupArchitecture FrameworkDr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH ■ Katedra Informatyki Gospodarczej ■ sobczak@sgh.waw.pl
 54. 54. Definicja nieformalna TOGAF Worek z prezentami dla architekta korporacyjnegoDr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH ■ Katedra Informatyki Gospodarczej ■ sobczak@sgh.waw.pl
 55. 55. Definicja formalna TOGAF The Open Group Architecture Framework  Usystematyzowane, certyfikowane podejście do tworzenia architektury korporacyjnej  Niezależne od dostawców, powstałe na drodze konsensusu, wypracowywanego pomiędzy jego użytkownikami  Zawierające rygorystyczną Metodę Tworzenia Architektury (Architecture Development Method – ADM), która pozwala na przejście od architektury generycznej do architektury dedykowanej konkretnej organizacji  Przedstawia zestaw usług, standardów, pojęć projektowych, komponentów i konfiguracji związanych z architekturą korporacyjnąDr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH ■ Katedra Informatyki Gospodarczej ■ sobczak@sgh.waw.pl
 56. 56. Wybrane prezenty z worka Pryncypia architektury korporacyjnej (Enterprise Architecture Principles) Baza standardów informacyjnych (Standard Information Base) Model referencyjny zintegrowanej infrastruktury informacyjnej (Integrated Information Infrastructure Reference Model) Metoda tworzenia architektury (Architecture Development Method)Dr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH ■ Katedra Informatyki Gospodarczej ■ sobczak@sgh.waw.pl
 57. 57. Baza standardów informacyjnych Publiczna baza danych zawierająca otwarte standardy z linkami do dostosowanych produktów Dostępna z poziomu sieci WEB  http://www.opengroup.org/sib.htm  Możliwość wyszukiwania  Skonstruowany według kategorii usług TOGAF TRM Może być użyta do:  Zdefiniowania właściwości komponentów  Stanowić może podstawę zamówień publicznych Zapewnia zgodność architektury z najbardziej aktualnym konsensusem w zakresie rozwiązań przemysłowych ITDr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH ■ Katedra Informatyki Gospodarczej ■ sobczak@sgh.waw.pl
 58. 58. Baza standardów informacyjnych Architektura Korporacyjna.plDr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH ■ Katedra Informatyki Gospodarczej ■ sobczak@sgh.waw.pl
 59. 59. Model referencyjny zintegrowanej infrastruktury informacyjnej Polityka bezpieczeństwa Jakość Polityka mobilności Platforma aplikacji To jest Aplikacje konsumujące informacje narzędzie do komunikacji Narzędzia Aplikacje Narzędzia na linii programistyczne brokerskie zarządzania IT IT-Biznes Aplikacje dostarczające informacje ArchitekturaKorporacyjna.pl Wydajność SLAs Polityka zarządzalności Dr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH ■ Katedra Informatyki Gospodarczej ■ sobczak@sgh.waw.pl
 60. 60. Metoda tworzenia architektury Faza wstępna i pryncypia A Wizja H architektury Zbudowanie architektury Zarządzanie B zmianą Architektura Planowanie architektury architektury biznesowa G CProjektowanie architektury Nadzór Zarządzanie Architektura nad wymaganiami danych wdrożeniem i aplikacji Wdrożenie architektury F D Planowanie Architektura migracji techniczna E Architektura Możliwości i rozwiązania Korporacyjna.pl Dr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH ■ Katedra Informatyki Gospodarczej ■ sobczak@sgh.waw.pl
 61. 61. Metamodel ADM Faza wstępna Pryncypia architektoniczne, wizja i wymagania Wizja architektury Pryncypia Strategia Strategia Pryncypia architektoniczne biznesowe, cele, Wizja architektury Interesariusze biznesowa technologiczna czynniki sterujące Wspólna Zarządzanie wymaganiami terminologia Wymagania Ograniczenia Założenia Luki Spójność Architektura biznesowa Architektura systemów Architektura informatycznych techniczna artefaktów Czynniki Motywacja Dane Aplikacje Cele Zadania Miary sterujące Usługi Usługi Podstawa systemów Encje platformy danych informaty- Organizacja cznych repozytorium Struktura Lokalizacje Aktorzy, role Logiczne Logiczne Logiczne komponenty organizacyjna korporacji komponenty komponenty techniczne danych aplikacji Fizyczne Funkcja komponenty Fizyczne Fizyczne Usługi biznesowe, komponenty komponenty techniczne Procesy, zdarzenia, kontrakty, Funkcje danych aplikacji kontrole, produkty jakość usług Realizacja architektury Architektura Możliwości, rozwiązania, planowanie migracji Potencjał Pakiety pracy Kontrakt Standardy Nadzór nad implementacją Przewodniki SpecyfikacjeKorporacyjna.pl architektoniczny Dr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH ■ Katedra Informatyki Gospodarczej ■ sobczak@sgh.waw.pl
 62. 62. Rekomendacje dalszych działań Budowa świadomości, świadomości, świadomości, świadomości, świadomości... Odniesienie się do samej koncepcji architektury korporacyjnej państwa w rządowych dokumentach strategicznych Zaproponowanie „marchewki finansowej” dla jednostek, które będą wdrażały architekturę korporacyjną państwa Metoda małych kroczków – w tym wykorzystanie doświadczeń innych krajów – w szczególności USA (pryncypia i standardy) Opracowanie rozwiązań legislacyjnych w zakresie umocowania architektury korporacyjnej państwaDr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH ■ Katedra Informatyki Gospodarczej ■ sobczak@sgh.waw.pl
 63. 63. ArchitekturaKorporacyjna.pl Polskie Forum Architektury Korporacyjnej Kliknij, aby przejść do serwisu i przeczytaćwięcej m.in. na temat: TOGAF, ArchiMate, EA
 64. 64. Dziękuję za uwagęPotencjał:Zdolność do osiągania celów BurjDubai, 818 metrów Zapraszam do dyskusji Dziękuję za uwagę Zapraszam do dyskusjiDr Andrzej Sobczak, Katedra Informatyki Gospodarczej SGH

×