Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Agile diena 2013 individualaus ir komandinio kūrybiškumo valdymas naudojant triz printf

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Check these out next

1 of 43 Ad

More Related Content

Advertisement

Agile diena 2013 individualaus ir komandinio kūrybiškumo valdymas naudojant triz printf

 1. 1. Individualaus ir komandinio kūrybiškumo valdymas kuriant IT sistemas AGILE DIENA 2013 Andrius Žilėnas triz.lyderis.com
 2. 2. Apie ką Nekalbėsiu • ko negalima pakeisti (projekto komandoje projekto metu) Kalbėsiu • Apie ką galvoti • Kaip galvoti • Kaip kalbėti – {problema, IGR; prieštaravimas (pašalinimas), resursas} • Kaip išmatuoti naujumą • Kaip valdyti kūrybingumą 2013.09.05 triz.lyderis.com
 3. 3. Individualūs skirtumai • Jautrumo slenkstis • Reakcijų greitis • Suvokimo ypatybės • Sugebėjimas sutelkti, paskirstyti ir perkelti dėmesį • Atminties tipas 2013.09.05 • Mąstymo ypatybės • Emocinės reakcijos • Interesai • Sugebėjimai • Charakteris triz.lyderis.com
 4. 4. Bus tik bendrybės • Kuriame vis sudėtingesnes sistemas • Kiekviena sistema (techninė, programinė, socialinė) - savo ypatybės! • Kas žino kokios gali būti bendrybės? – Žino: • Sistemų teorija; • ... • Kūrybos teorija; 2013.09.05 triz.lyderis.com
 5. 5. Ką mes (aš!) žinau apie kūrybą? • Kas tai yra t.y.: – Kas tai yra „iš tiesų“– vs – kas tai yra „mano supratimu“ – Kiek aš žinau –vs– kas pasauliui yra žinoma? – Jeigu aš žinau kas yra kūryba • aš galiu atskirti KŪRYBĄ nuo NEKŪRYBOS! 2013.09.05 triz.lyderis.com
 6. 6. Išradyba –vs– Kūryba 3 žodžių asociacijos, mišri grupė (studentai, dėstytojai, dirbantys), n=45 2013.09.05 triz.lyderis.com
 7. 7. Kiek man reikia kūrybingumo? • Kiek kūrybingumo reikia man? –Kiek kaip funkcija {kodėl} • Noriu (motyvacija): –uždirbti 1M per mažai? –[...] –garantuotai gauti algą pakanka? 2013.09.05 triz.lyderis.com
 8. 8. Ar parduotumėt velniui sielą už visas žmonijos žinias? Jūsų žinios Norint sukurti kažką naujo, reikia: Bent jau žinoti, kas sukurta iki šiol ... 2013.09.05 triz.lyderis.com
 9. 9. Virš 90 kūrybos būdų... 2013.09.05 triz.lyderis.com ... kada ką naudoti?
 10. 10. 3 kūrybos strategijos Sprendimas ! Problema ? Problema ? Problema? Sprendimas ! Sprendimas ! Chaotiška sprendimo paieška Nuoseklus visų įmanomų sprendimo variantų bandymas Brainstormingas, Sinektika ir kt. Morfologinė analizė, Osborno kontroliniai klausimai ir kt. Kuri jums patraukliausia ? 2013.09.05 triz.lyderis.com Kryptingas sprendimas TRIZ, Knowledge based creativity ir kt.
 11. 11. Patentiniai tyrimai • Kas juos naudoja? –Sveikinu! • Išties gaminama tai, ką jau verta saugoti ;) • Ką dar ten (patentuose) galima rasti? 2013.09.05 triz.lyderis.com
 12. 12. Patentuose - geriausi žmonijos sprendimai Pastebėjimų įšvados: 5 kūrybiškumo (išradingumo) lygiai 76 tipinės konfliktų schemos, 40 išradybos principų Kūrybiški sprendimai pašalina prieštaravimą 9 evoliucijos dėsniai ТРИЗ теория решения изобретательских задач 2013.09.05 triz.lyderis.com
 13. 13. TRIZ sistema ir jos šaknys SISTEMIŠKA KŪRYBA ŽINIŲ PAGRINDU TEORINIS (metodologinis) PAGRINDAS TEORIJOS techninių sistemų, kūrybinės asmenybės ir kolektyvų vystymosi METODAI Sisteminė analizė, ARIZ - Išradybinio uždavinio sprendimo algoritmas, Funkcinė vertinė analizė (VFA), Resursų analizė. 76 Išradybos standartai, "40 išradybos būdų", kt. DĖSNIAI 9 sistemų evoliucijos dėsniai, sistemų gyvenimo kreivės, kokybės virsmo į kokybę dėsningumai, ir kt.. SĄVOKOS KŪRYBOS ir VEIKLOS PSICHOLOGIJA PRAKTINIS (patyrimo) PAGRINDAS problema , prieštaravimas, idealus galutinis rezultatas, resursas, medlaukis, standartas, ir kt... 2013.09.05 sistemų teorija kibernetika informatikos teorija sprendimų priėmimo teorija prognozavimo metodai kūrybos metodologijų analitinė kritika patentų informacija gamtinių (biologinių) sistemų evoliucija mokslų ir technologijų istorija pažinti reiškiniai mokslų efektai triz.lyderis.com
 14. 14. Mažai kokybiškų sprendimų Lygis Išradybingumo laipsnis 1 Bandymų / Žinių šaltinis Klaidų 10 Individe 32% Paprastas sprendimas 100 2 45% 18% Nauja koncepcija 1’000’000 5 2013.09.05 Pramonėje Didelis patobulinimas 100’000 4 ~80% Organizacijoje Mažas patobulinimas 1’000 3 % nuo visų Atradimas triz.lyderis.com Už Pramonės ribų 4% VISKAS KAS ŽINOMA 1%
 15. 15. 5 naujumo lygiai • Sprendimai vertinami pagal prototipo pakeitimo laipsnį: • 1. Nežymiai pakito vienаs (keletas) poSistemis (t.y. jo parametrai) • 2. Visiškai pakeistas vienas poSistemis (kaip struktūrinis elementas, arba ryšiai) • 3. Pakeista visa Sistema • 4. Sukurta iš principo nauja Sistema • 5. Atrastas naujas principas, tinkamas naudoti skirtingose srityse 2013.09.05 triz.lyderis.com
 16. 16. Inovacinio modelio kalba Inovatorių kalba: kodėl reikia siekti būtent šio tikslo Inovacinė kalba Sprendimo koncepcija Problemos formulavimas Funkcinė kalba Pradinė specifikacija Pirkėjo balsas 2013.09.05 Rinkos galimybės Planavimo procesas Profesinė kalba triz.lyderis.com Tarpdisciplinarinė kalba: kodėl būtent šiuos prieštaravimus reikia šalinti šiais būdais Naujovė: prekė / paslauga Pelnas $
 17. 17. 3 mąstymo lygiai Kas bus po to? <STRATEGINIS Kodėl mes tai kuriame? <- kodėl mūsų užsakovas iš viso tai užsakė? TAKTINIS KAIP mes tai kuriame (ar teisingus uždavinius sprendžiame teisingais būdais / metodais) OPERACINIS AR TEISINGAI atliekame tai, ką atliekame(sintaksė, timing, ...) 2013.09.05 triz.lyderis.com
 18. 18. 9 evoliucijos dėsniai, 3 vystymo etapai STRATEGINIS Mirtis: Perėjimo nuo mikrolygio į makrolygį; Medlaukio laipsnio didėjimo. Gimimas: Sudėties pilnumo; Energetinio laidumo; Dalių ritmikos suderinimo. Vystymas(is): Idealumo didėjimo; Dalių netolygaus vystimosi; Perėjimo į viršistemę; Dinamiškumo didėjimo. laikas 2013.09.05 triz.lyderis.com
 19. 19. Pokyčių (todėl ir sprendimo) kryptis 3) Sistema ateityje 2) Žinios, ištekliai (resursai) IGR Idealus galutinis Rezultatas (tikslas) TAKTINIS X 0) Sistema šiandien PROBLEMA 2013.09.05 1) Prieštaravimai (uždaviniai) triz.lyderis.com Sun Tzy “karo menas” kalba apie tą patį
 20. 20. TRIZ veikimo būdas IGR 3 RESURSAS prieštaravimui pašalinti PRIEŠTARAVIMAS 5 Sisteminė analizė (uždavinys) PROBLEMA Ko norima ? Kodėl norima ? 4 2 1 2013.09.05 Algoritminė seka triz.lyderis.com
 21. 21. Kaip į problemą pažiūrėti „kitaip“? Sistemiškas mąstymas = hierarchija + pokyčiai laike Sistema + Antisistema = 18 langų SISTEMIŠKAS MĄSTYMAS 2013.09.05 triz.lyderis.com
 22. 22. Sistemiškas mąstymas: 9 langai Bet kuris konkretus pasaulio objektas (ar reiškinys, procesas), kaip SISTEMA, gali būti matomas šiais trim lygiais (iš trijų požiūrių) : – sistemos (t.y. pačios savęs, savo funkcijos), – posistemio (t.y. jo sudėtinių dalių) – viršsistemio (t.y. santykio su aplinka, aukščiau stovinčia hierarchija). Be to kiekviename objekto (ar proceso) lygmenyje turi būti atsižvelgta į jo : – dabartį, – praeitį – ateitį (be praeities nebus ir ateities). viršsistemis sistema praeitis posistemis 2013.09.05 triz.lyderis.com dabartis ateitis
 23. 23. 9 sistemos matymo langai ViršSistemis ViršSistemis ViršSistemis SISTEMA 9 kryptys matyti problemą SISTEMA Kokia pagrindinė “iš kitos pusės” SISTEMA Kieno sudėtyje yra sistema ? gamybinė funkcija ? PoSistemis praeitis 2013.09.05 PoSistemis Sudėtinės dalys ir jų tarpusavio ryšiai dabartis triz.lyderis.com PoSistemis ateitis Laiko ašis
 24. 24. Pavyzdžiai Kas tai? – Tikslas! Sintaksė IGR – IDEALUS GALUTINIS REZULTATAS 2013.09.05 triz.lyderis.com
 25. 25. IDEALUMO pavyzdžiai • Idealus Laikrodis: – mes žinome kiek valandų. • Idealus Personalas: – darbai atlikti (be žmonių). • Ideali Parduotuvė: – pardavimai vyksta (be patalpų, prekių). • Ideali Piniginė: – suformuluokite patys... 2013.09.05 triz.lyderis.com
 26. 26. Idealus Galutinis Rezultatas (IGR) • Nustatytos formos aprašymas apie situaciją, kuri turi susidaryti po to, kai problema ar uždavinys bus išspręsti. – T.y. Tikslas • Aprašymas turi atspindėti ne kalbamą objektą, procesą, reiškinį, bet (užsakovo) poreikius ar reikalingas funkcijas. • Kadangi sistemos vystosi link Idealių, tai “idealus rezultatas” yra dėsningos evoliucinės krypties pasirinkimas, t.y. “plaukimas pavėjui”. • IGR formulavimo tikslas yra eliminuoti “darbo darymą iš naujo” (t.y. teisinga problema, uždavinys sprendžiami iš pirmo karto) prisikasant iki problemos ar sprendėjo poreikių “priežasties šaknies”. • IGR padeda pasiekti revoliucinius sprendimus greičiau, nes galvojama apie sprendimą, o ne apie tarpines problemas. 2013.09.05 triz.lyderis.com
 27. 27. IGR sintaksė • <X-elementas>, nesukeldamas žalingo poveikio ir visiškai nedarydamas sistemos sudėtingesne, <Operatyviojo Laiko> metu ir <Operatyviosios Zonos> ribose pašalina <Nepageidaujamą Efektą>, išlaikydamas <Instrumento> galią atlikti <Pagrindinę Gamybinę Funkciją>. Stipresnė formuluotė : • Pakeistas pagrindinis resursas PATS / PATI be žalingų reiškinių apsaugo arba pašalina neigiamą efektą <NE> neigiamo efekto pasireiškimo metu <NEL> neigiamo efekto zonoje <NEZ>, netrukdydamas instrumentui <I> atlikti naudingą funkciją <NF> NFL metu NFZ zonoje. Dar stipresnė formuluotė : • … 2013.09.05 triz.lyderis.com
 28. 28. 3 Evoliucijos kryptys Idealumas = Σ Funkcija Σ Kaštai + Σ Žala Evoliucionuoti (tobulėti) galima šiomis kryptimis Didėjant Funkcijai (Naudai) Mažėjant Kaštams (Išlaidoms) Mažėjant Žalai 2013.09.05 triz.lyderis.com
 29. 29. 4 tipinės IGR savybės • 1. Eliminuoti pradinės sistemos trūkumai – (t.y. pašalintas neigiamas efektas <NE>) • 2. Išsaugoti pradinės sistemos privalumai – (t.y. nauda nesumažėjo) • 3. Sistema netapo labiau sudėtinga – (pvz.: kaštai nepadidėjo, nes panaudoti laisvi, "nemokami" resursai) • 4. Neatsirado naujų žalų 2013.09.05 triz.lyderis.com
 30. 30. Pavyzdžiai Kas tai? – Uždavinys! Sintaksė Prieštaravimų šalinimo matrica PRIEŠTARAVIMAS 2013.09.05 triz.lyderis.com
 31. 31. PRIEŠTARAVIMŲ pavyzdžiai Funkciniai prieštaravimai • Gaminys darosi <tvirtesnis> (gerai), bet jo <svoris> didėja (blogai). • Paslauga <pritaikoma> kiekvienam klientui (gerai), bet paslaugų teikimo sistema tampa <komplikuota> (blogai). 2013.09.05 Parametriniai prieštaravimai • Pieštukas turi būti <ilgas> (rašys ilgai) ir <trumpas> (bus patogus nešioti). • Programinė įranga turi būti <paprasta (naudoti)>, tačiau turi turėti daug <sudėtingų galimybių (funkcijų)>. triz.lyderis.com
 32. 32. PRIEŠTARAVIMAS - kas tai? • PRIEŠTARAVIMAS - situacija, kai vienu metu sistemai (ar jos daliai) keliami prieštaringi reikalavimai. • Patogiausias būdas (loginis įrankis) suformuluoti spręstiną uždavinį • Visos sistemos vystosi dėl atsirandančių prieštaravimų. 2013.09.05 triz.lyderis.com
 33. 33. PRIEŠTARAVIMO sintaksė • Duotoji sistemos dalis turi pasižymėti <savybe “A”>, tam, kad galėtų vykdyti mums reikalingą <funkciją X>, ir <savybe “ne A”> tam kad patenkintų egzistuojančius <apribojimus Y> ir/ar <reikalavimus Y> • arba • turi būti <veiksmas “A”>, tam, kad mūsų uždavinys išsispręstų ir turi būti <veiksmas “ne A”>, nes tokia realybė. 2013.09.05 triz.lyderis.com
 34. 34. PRIEŠTARAVIMŲ šalinimo būdų matrica 2013.09.05 triz.lyderis.com
 35. 35. SOCIALINIAI PRIEŠTARAVIMAI skirtinguose sociumo lygiuose - skirtingi pagrindiniai trukdžiai inovacijoms Individualūs Stereotipizuotas mąstymas ir / ar kūrybingumo stoka (ypač vyresnių specialistų) ir / ar psichologinė inercija. Įsiteigti apribojimai (tabu, baimė klausinėti) Tikėjimas į kokį nors oficialų funkcinį metodą (dažnai vadinama "moksliniu) Esamos politinės / ekonominės sistemos "šventumas". Pinigų paskirstymo programos (taisyklės). Sprendimo priėmimo ir / ar vadovavimo stiliai. Išankstinis nusistatymas dėl pokyčių. Skirtingas Vakarų - Rytų požiūris į Tikslus. Laiko naudojimo tvarkaraščiai. Nesėkmės rizikos baimė Žinių ir / ar atminties trūkumas Kultūriniai Vadybos / Organizaciniai Nusistatymas prieš esamos paradigmos siūlomas prognozes Sociumo lygmens ir prieštaravimų tipo, kuriam priklauso problema, žinojimas padeda pasirinkti problemos sprendimo strategiją. 2013.09.05 triz.lyderis.com
 36. 36. Kas tai? Sintaksė Mokslo artefaktų (žinių) inžinierinų funkcijų biblioteka RESURSAI 2013.09.05 triz.lyderis.com
 37. 37. RESURSŲ pavyzdžiai • • • • • • • • • • • • Laiko. Medžiagų. Informaciniai. Žmonių. Ryšių. Energijos. Pinigų. Erdvės, vietos. Funkciniai. Aplinkos-fono. Sisteminiai. Derinių ir kombinacijų. 2013.09.05 triz.lyderis.com
 38. 38. RESURSAS • Resursai reikalingi Uždavinių sprendimui (PRIEŠTARAVIMŲ ŠALINIMUI). • Dirbant nesistemiškai paprastai susigriebiama paskutinę akimirką. Esant laiko stygiui veikiama chaotiškai, paieška nebūna nuosekli, todėl padaromos bereikalingos išlaidos tuo metu, kai buvo galima pasinaudoti nepastebėtais esamais, todėl nemokamais, vidiniais resursais. • Tuo tikslu dažnai užtenka nuosekliai, sistemingai peržiūrėti “pagal sąrašą”. Idealiausiu atveju – sąrašą išmokti. 2013.09.05 triz.lyderis.com
 39. 39. Resursų paieškos algoritmas KO REIKIA ? SISTEMINIS FUNKCINIS LAIKO ERDVĖS INFORMACINIS ENERGETINIS MEDŽIAGINIS RESURSO RŪŠIS PARUOŠTUMAS NAUDOJIMUI GATAVAS IŠVESTINIS KUR GAUTI OPERATYVINĖ ZONA INSTRUMENTAS  SISTEMA  GAMINYS VIRŠISTEMĖ ATLIEKOS  VIRŠ-VIRŠSISTEMĖ... TERPĖ KĄ PASIRINKTI ? KIEKYBĘ NEPAKANKAMA PAKANKAMA NERIBOTA KOKYBĘ TINKAMA NEUTRALI ŽALINGA VERTĘ BRANGI “KAPEIKINĖ” NEMOKAMA JEIGU REIKALINGAS RESURSAS NESURASTAS – PEREITI Į AUKŠTESNĮ SISTEMINĖS HIERARCHIJOS LYGĮ JEIGU REIKALINGAS RESURSAS NESURASTAS – PATIKSLINTI “KO REIKIA ?” 2013.09.05 triz.lyderis.com
 40. 40. Visų sričių žinių inžinierinės funkcijos Akustinė kavitacija Akustinė vibracija Archimedo principas Bernulio teorema Virimas Šepečio konstrukcija Kapiliarinė kondensacija Kapiliarinis garavimas Kapiliarinis slėgis Koandos efektas Kondensacija Kolumbo dėsnis Deformacija Elektrokapiliarinis efektas Elektroosmozę Elektroforezė Elektrostatinę indukcija Elipsė Garavimas Feromagnetizmas Priverstinė osciliacija Kamino efektas Gravitacija Inercija Jonų mainai Reaktyvinė srovė Lorenco jėga Magnetostrikcija Mechanokalorinis efektas Kiek žinote būdų skysčiui pajudinti? 2013.09.05 triz.lyderis.com Osmozė Paskalio dėsnis Rezonansas Smūgio banga Spiralė Superlaidumas Supertakumas Paviršiaus tempimas Šiluminis plėtimasis Termokapiliarinis efektas Termomechaninis efektas Ultragarsinis kapiliariškumas Ultragarsiniai virpesiai Kempinė Drėkinimas 44
 41. 41. TRIZ veikimo būdas IGR 3 RESURSAS prieštaravimui pašalinti PRIEŠTARAVIMAS 5 Sisteminė analizė (uždavinys) PROBLEMA Ko norima ? Kodėl norima ? 4 2 1 2013.09.05 Algoritminė seka triz.lyderis.com
 42. 42. Apie ką Nekalbėjau • ko negalima pakeisti (projekto komandoje projekto metu) Kalbėjau • Apie ką galvoti – Sistemų evoliuciją idealumo link • Kaip galvoti – Sistemiškai (hierarchijoje, pokyčiuose laike) • Kaip kalbėti – {problema, IGR; prieštaravimas (pašalinimas), resursas} • Kaip išmatuoti naujumą • Kaip valdyti kūrybingumą 2013.09.05 triz.lyderis.com
 43. 43. Klausimai ir atsakymai Q&A 2013.09.05 triz.lyderis.com

×