Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bulgarian radio audience - February 2012

418 views

Published on

Source: Market Links

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Bulgarian radio audience - February 2012

 1. 1. ФЕВРУАРИ 2012 НАЦИОНАЛНА АУДИТОРИЯ НА РАДИОСТАНЦИИТЕИзготвено за:Изготвено от:
 2. 2. Методологическа рамка Тип на проучването “day after recall” /какво слушахте вчера/ Метод на регистрация пряко лично интервю Извадка 3.1. Обем Национална аудитория: 1 204 респондента 15+ Софийска аудитория: 575 респондента 15+ 3.2. Модел на извадката квота по 3 признака - тип населено място - пол - възраст 3.3. Представителност Национална – всяка седмица
 3. 3. Абсолютни стойности 1% национална аудитория 15+ = 63 893 души 1% при жените = 33 044 души 1% при мъжете = 30 849 души 1% при 15-24 = 8 665 души 1% при 25-34 = 10 250 души 1% при 35-44 = 10 591 души 1% при 45-54 = 10 125 души 1% при 55+ = 24 262 души
 4. 4. Речник на параметритеМесечен обхват %Делът от населението 15+, слушали дадена радиостанция поне 15 минути веднъжмесечно. Изчислява се в проценти и в абсолютни стойности.Средно дневен обхват %Делът от населението 15+, слушали дадена радиостанция най-малко 15 минутипрез деня. Изчислява се в проценти и в абсолютни стойности.Средно слушани минутиСредна продължителност на слушане на дадена радиостанция дневно.Пазарен дял %Дял от общото радиослушане, падащо се на дадена радиостанция. Изчислява сена база на средно дневния обхват и средно слушаните минути.Среден рейтинг по часови интервали %Делът от населението 15+, слушали радиостанцията през дадения часовиинтервал. Изчислява се в проценти и в абсолютни стойности.
 5. 5. ОБХВАТ И РЕЙТИНГ НА РАДИОСТАНЦИИТЕ
 6. 6. Месечен обхват % на радиостанциите Национална радиоаудитория 15+, февруари 2012 25% 23.0% 20% 15% 13.9% 9.8% 9.6% 10% 9.0% 8.5% 8.4% 7.2% 6.2% 5.7% 4.4% 4.0% 5% 3.4% 2.9% 2.2% 0% Z-Rock N-JOY FM+ Дарик Радио 1 Рок Радио 1 NRJ City Веселина Вероника Хоризонт Fresh Христо БГ Радио Витоша БотевСтанция Хоризонт Веселина Дарик N-JOY Радио 1 NRJ БГ Радио Fresh Вероника Витоша Христо Ботев City Z-Rock FM+ Радио 1 РокМесечен обхват в хиляди 1 469 539 888 112 626 151 613 373 575 037 543 090 536 701 460 029 396 136 364 190 281 129 255 572 217 236 185 290 140 565
 7. 7. Средно дневен обхват % и средно слушани минути на слушател Национална радиоаудитория 15+, февруари 2012 12 300 10.8 Средно дневен Средно слушани обхват % минути 259 10 250 229 213 8 200 155 160 157 140 6 138 167 152 150 152 150 147 135 120 4.3 4 98 100 2.9 2.8 2.7 2.6 2.6 2.2 2.1 1.9 1.7 2 50 1.3 0.9 0.8 0.7 0.7 0 0 Fresh Хоризонт Христо Ботев Радио 1 Рок Z-Rock N-JOY Витоша NRJ City FM+ Фокус Радио 1 БГ Радио Вероника Веселина ДарикСтанция Хоризонт Веселина Витоша N-JOY Fresh Радио 1 БГ Радио Дарик NRJ Вероника Христо Ботев City Z-Rock Радио 1 Рок FM+ ФокусОбхват в хиляди 688 766 274 740 184 012 179 539 169 316 168 677 164 205 137 370 132 258 121 397 107 340 84 339 58 143 47 920 42 169 42 169
 8. 8. Среднодневен обхват в различните дни от седмицата - Хоризонт и Христо БотевНационална радиоаудитория 15+, февруари 2012 14 12.89 12 10.76 10 8.76 8 6 4 2.95 2.32 2 1.30 0 Хоризонт Христо Ботев понеделник-петък събота неделя
 9. 9. Средно слушани минути на слушател по дни – Хоризонт и Христо БотевНационална радиоаудитория 15+, февруари 2012 300 248 250 200 186 150 136 113 100 82 50 15 0 Хоризонт Христо Ботев понеделник-петък събота неделя
 10. 10. Пазарен дял % на радиостанцииНационална радиоаудитория 15+, февруари 2012 Радио 1 Рок Друг Хоризонт Z-Rock 1.2 21.7 18.0 1.4 Христо Ботев Веселина 1.9 8.7 Magic FM 2.1 N-JOY Фокус 7.3 Витоша 2.1 5.2 Радио 1 Вероника БГ Радио 7.3 City Fresh 4.9 3.7 2.5 NRJ 4.7 3.3 Дарик 3.9
 11. 11. Пазарен дял % в различните дни от седмицата - Хоризонт и Христо БотевНационална радиоаудитория 15+, февруари 2012 понеделник-петък 17.1 1.2 събота 18.1 0.5 неделя 23.0 8.2 0 5 10 15 20 25 30 35 Хоризонт Христо Ботев
 12. 12. Среден рейтинг (%) по часови интервали, делнични дни - Програма «Хоризонт»Национална радиоаудитория 15+, февруари 2012 3.5 2.9 2.9 Хоризонт Веселина Дарик 3 2.5 2.5 2.2 2.1 2 1.6 1.7 1.7 1.5 1.4 1.4 1.5 1.2 0.9 0.9 1 0.9 0.8 0.8 0.7 0.7 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6 0.5 0.6 0.5 0.5 0.5 0.40.6 0.4 0.4 0.2 0.2 0.2 0.3 0.2 0.3 0.2 0.3 0.3 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0 0.0 0.0 0.0 0.00.0 0.0 0.0 06:00-06:59 07:00-07:59 08:00-08:59 10:00-10:59 11:00-11:59 13:00-13:59 14:00-14:59 15:00-15:59 16:00-16:59 17:00-17:59 19:00-19:59 20:00-20:59 22:00-22:59 23:00-23:59 00:00-00:59 01:00-01:59 02:00-02:59 03:00-03:59 04:00-04:59 09:00-09:59 12:00-12:59 18:00-18:59 21:00-21:59 05:00-05:59 * В случаите, когато слушателите са по-малко от 3 195 в даден часови интервал, софтуерът ги обозначава със стойности 0.00.
 13. 13. Среден рейтинг (брой слушатели) по часови интервали, делнични дниНационална радиоаудитория 15+, февруари 2012 200 000 185000 187000 180 000 Хоризонт Веселина Дарик 157000 160 000 141000 140 000 135000 120 000 107000 108000 100 000 88000 105000 88000 94000 75000 80 000 60000 57000 56000 60 000 49000 51000 46000 46000 41000 39000 41000 42000 37000 40 000 33000 33000 44000 24000 36000 17000 33000 15000 17000 15000 15000 15000 15000 15000 8000 20 000 11000 26000 22000 8000 15000 7000 7000 7000 24000 4000 0 15000 15000 0 0 0 18000 12000 11000 8000 8000 7000 13000 0 0 0 8000 8000 0 0 0 0 06:00-06:59 07:00-07:59 08:00-08:59 09:00-09:59 10:00-10:59 11:00-11:59 12:00-12:59 13:00-13:59 14:00-14:59 15:00-15:59 16:00-16:59 17:00-17:59 18:00-18:59 19:00-19:59 20:00-20:59 21:00-21:59 22:00-22:59 23:00-23:59 00:00-00:59 01:00-01:59 02:00-02:59 03:00-03:59 04:00-04:59 05:00-05:59 * В случаите, когато слушателите са по-малко от 3 195 в даден часови интервал, софтуерът ги обозначава със стойности 0.00.
 14. 14. Среден рейтинг (%) по часови интервали, понеделник - Програма «Хоризонт»Национална радиоаудитория 15+, октомври 2011, ноември 2011 и февруари2012 3 2.8 2.7 2.6 2.62.5 2.3 2 1.81.5 1.2 1.2 1.1 1.2 1.1 10.5 0.4 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0 06:00-06:59 07:00-07:59 08:00-08:59 09:00-09:59 10:00-10:59 11:00-11:59 12:00-12:59 13:00-13:59 14:00-14:59 15:00-15:59 16:00-16:59 17:00-17:59 18:00-18:59 19:00-19:59 20:00-20:59 21:00-21:59 22:00-22:59 23:00-23:59 00:00-00:59 01:00-01:59 02:00-02:59 03:00-03:59 04:00-04:59 05:00-05:59 * В случаите, когато слушателите са по-малко от 3 195 в даден часови интервал, софтуерът ги обозначава със стойности 0.00.
 15. 15. Среден рейтинг (брой слушатели в хиляди) по часови интервали, понеделник - Програма «Хоризонт» Национална радиоаудитория 15+, октомври 2011, ноември 2011 и февруари 2012 200 181 180 171 164 167 160 150 140 115 120 100 78 75 72 73 80 68 60 40 25 13 13 13 13 20 6 0 0 0 0 0 0 0 0 06:00-06:59 07:00-07:59 08:00-08:59 09:00-09:59 10:00-10:59 11:00-11:59 12:00-12:59 13:00-13:59 14:00-14:59 15:00-15:59 16:00-16:59 17:00-17:59 18:00-18:59 19:00-19:59 20:00-20:59 21:00-21:59 22:00-22:59 23:00-23:59 00:00-00:59 01:00-01:59 02:00-02:59 03:00-03:59 04:00-04:59 05:00-05:59 * В случаите, когато слушателите са по-малко от 3 195 в даден часови интервал, софтуерът ги обозначава със стойности 0.00.
 16. 16. Среден рейтинг (%) по часови интервали, вторник - Програма «Хоризонт»Национална радиоаудитория 15+, октомври 2011, ноември 2011 и февруари2012 3.5 3.3 3.1 3.2 2.9 3 2.8 2.8 2.5 2 1.8 1.6 1.6 1.5 1.4 1 0.7 0.7 0.6 0.5 0.4 0.5 0.1 0.2 0.1 0.1 0 0.0 0.0 0.0 0 0 06:00-06:59 07:00-07:59 08:00-08:59 09:00-09:59 10:00-10:59 11:00-11:59 12:00-12:59 13:00-13:59 14:00-14:59 15:00-15:59 16:00-16:59 17:00-17:59 18:00-18:59 19:00-19:59 20:00-20:59 21:00-21:59 22:00-22:59 23:00-23:59 00:00-00:59 01:00-01:59 02:00-02:59 03:00-03:59 04:00-04:59 05:00-05:59 * В случаите, когато слушателите са по-малко от 3 195 в даден часови интервал, софтуерът ги обозначава със стойности 0.00.
 17. 17. Среден рейтинг (брой слушатели в хиляди) по часови интервали, вторник - Програма «Хоризонт»Национална радиоаудитория 15+, октомври 2011, ноември 2011 и февруари2012250 208 200 201200 188 181 179150 113 105 100100 87 46 4550 36 30 27 9 12 6 3 0 0 0 0 0 0 06:00-06:59 07:00-07:59 08:00-08:59 09:00-09:59 10:00-10:59 11:00-11:59 12:00-12:59 13:00-13:59 14:00-14:59 15:00-15:59 16:00-16:59 17:00-17:59 18:00-18:59 19:00-19:59 20:00-20:59 21:00-21:59 22:00-22:59 23:00-23:59 00:00-00:59 01:00-01:59 02:00-02:59 03:00-03:59 04:00-04:59 05:00-05:59 * В случаите, когато слушателите са по-малко от 3 195 в даден часови интервал, софтуерът ги обозначава със стойности 0.00.
 18. 18. Среден рейтинг (%) по часови интервали, сряда - Програма «Хоризонт»Национална радиоаудитория 15+, октомври 2011, ноември 2011 и февруари2012 4 3.7 3.4 3.5 3.1 3.1 3 2.5 2.5 2.2 2.0 2.0 2 1.8 1.8 1.5 1.0 0.9 0.9 1 0.7 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0 0.5 0.2 0.0 0.0 0 06:00-06:59 07:00-07:59 08:00-08:59 09:00-09:59 10:00-10:59 11:00-11:59 12:00-12:59 13:00-13:59 14:00-14:59 15:00-15:59 16:00-16:59 17:00-17:59 18:00-18:59 19:00-19:59 20:00-20:59 21:00-21:59 22:00-22:59 23:00-23:59 00:00-00:59 01:00-01:59 02:00-02:59 03:00-03:59 04:00-04:59 05:00-05:59 * В случаите, когато слушателите са по-малко от 3 195 в даден часови интервал, софтуерът ги обозначава със стойности 0.00.
 19. 19. Среден рейтинг (брой слушатели в хиляди) по часови интервали, сряда - Програма «Хоризонт»Национална радиоаудитория 15+, октомври 2011, ноември 2011 и февруари2012 250 237 215 195 196 200 162 142 150 125 125 114 113 100 66 59 58 46 50 35 33 35 31 28 28 28 13 0 0 0 06:00-06:59 07:00-07:59 08:00-08:59 09:00-09:59 10:00-10:59 11:00-11:59 12:00-12:59 13:00-13:59 14:00-14:59 15:00-15:59 16:00-16:59 17:00-17:59 18:00-18:59 19:00-19:59 20:00-20:59 21:00-21:59 22:00-22:59 23:00-23:59 00:00-00:59 01:00-01:59 02:00-02:59 03:00-03:59 05:00-05:59 04:00-04:59 * В случаите, когато слушателите са по-малко от 3 195 в даден часови интервал, софтуерът ги обозначава със стойности 0.00.
 20. 20. Среден рейтинг (%) по часови интервали, четвъртък - Програма «Хоризонт»Национална радиоаудитория 15+, октомври 2011, ноември 2011 и февруари20123.5 2.9 3 2.8 2.7 2.7 2.6 2.62.5 2.1 2.0 2.0 2 1.6 1.51.5 1.0 1 0.60.5 0.3 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 06:00-06:59 07:00-07:59 08:00-08:59 09:00-09:59 10:00-10:59 11:00-11:59 12:00-12:59 13:00-13:59 14:00-14:59 15:00-15:59 16:00-16:59 17:00-17:59 18:00-18:59 19:00-19:59 20:00-20:59 21:00-21:59 22:00-22:59 23:00-23:59 00:00-00:59 03:00-03:59 04:00-04:59 05:00-05:59 01:00-01:59 02:00-02:59 * В случаите, когато слушателите са по-малко от 3 195 в даден часови интервал, софтуерът ги обозначава със стойности 0.00.
 21. 21. Среден рейтинг (брой слушатели в хиляди) по часови интервали, четвъртък - Програма «Хоризонт»Национална радиоаудитория 15+, октомври 2011, ноември 2011 и февруари2012 200 185 177 175 180 171 169 164 160 140 131 125 126 120 104 94 100 80 63 60 39 40 19 20 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 06:00-06:59 07:00-07:59 08:00-08:59 09:00-09:59 10:00-10:59 11:00-11:59 12:00-12:59 13:00-13:59 14:00-14:59 15:00-15:59 16:00-16:59 17:00-17:59 18:00-18:59 19:00-19:59 20:00-20:59 21:00-21:59 22:00-22:59 23:00-23:59 00:00-00:59 01:00-01:59 02:00-02:59 03:00-03:59 05:00-05:59 04:00-04:59 * В случаите, когато слушателите са по-малко от 3 195 в даден часови интервал, софтуерът ги обозначава със стойности 0.00.

×