Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kiber tormoz

4,386 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

Kiber tormoz

  1. 1. Свързана е с всички данни, които персонализират човека:  Трите му имена;  ЕГН;  Телефонен номер;  Домашен и служебен адрес;  Номера на банкови сметки;  Имена и пароли за достъп до различни ресурси.
  2. 2. С тази информация боравят:  Административни служби;  Полицейските служби;  Социалните служби;  Данъчните служби; Личните данни се обработват и от частния сектор:  Лекари;  Банки;  Търговци  Други.
  3. 3. Всички те са задължени да ги опазват от нерегламентирано разпространение. Тези правила са залегнали в Закона за защита на личните данни, който в България е в сила от 1 януари 2002г. Целта на закона е: да се гарантира правото на лична неприкосновеност и защита от неправомерно обработване на тези данни.
  4. 4.  Стои в основата на човешкото достойнство;  Залегнало е в редица международни конвенции за защита правата на гражданите;  Регламентирано е в Конституцията на нашата страна;  То е и една от гаранциите за наличие на демократично общество;  Правото трябва да се защитава и от самите граждани;  Постоянно нарастват задълженията на гражданите по отношение опазване на личните данни.
  5. 5. Свободата да останеш привидно анонимен, да публикуваш и разпространяваш материали в интернет крие редица опасности, които в повечето случаи се изразяват в кибер тормоз. Форми на кибер тормоз са:  Публикуване на обидни за личността сведения(които често са неверни);  Снимки с подправено съдържание(фотоколаж);  Снимки, които засягат прекалено личностни изживявания.
  6. 6. да реагира на такива материали, като уведоми компетентните органи, а не да ги препраща до други потребители на мрежата, ставайки неволен съучастник в тези деяния.
  7. 7. Задачи за упражнение: 1. Потърсете в интернет, в кой член от Конституцията на Република България се регламентира правото на лична неприкосновеност. 2. Заредете сайта, който се намира на адрес www.cybercrime.bg 3. Изберете секцията Интернет заплахи, а след това При кражба на лични данни. 4. Прочетете какво трябва да се предприеме в случай на кражба на лични данни. 5. Заредете сайта, който се намира на адрес: www.safenet.bg 6. Изберете секцията За тийнейджъри. 7. Изберете връзката Онлайн тормоз, за да се запознаете какво трябва да предприеметекогато сте подложени на него. 8. Прочетете описаните в секция Истински истории.

×