Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

до хмельна

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 32 Ad

до хмельна

Download to read offline

Посилання на ресурси

Посилання на ресурси

Advertisement
Advertisement

More Related Content

Slideshows for you (20)

Viewers also liked (14)

Advertisement

Similar to до хмельна (20)

More from Андррей Малахов (20)

Advertisement

Recently uploaded (20)

до хмельна

 1. 1. ДистанДистанційне навчанняційне навчання Організація дистанційногоОрганізація дистанційного навчання вчителями школинавчання вчителями школи
 2. 2. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ –– педагогічна технологія, яка відрізняєтьсяпедагогічна технологія, яка відрізняється від традиційних по ряду характеристик:від традиційних по ряду характеристик:  доступність та комфортність навчання;доступність та комфортність навчання;  особистісна орієнтованість: свобода виборуособистісна орієнтованість: свобода вибору змісту; часу; темпу; форм та методівзмісту; часу; темпу; форм та методів навчання;навчання;  модульністю структури змісту та організаціїмодульністю структури змісту та організації навчального процесу;навчального процесу;  застосування в навчанні сучаснихзастосування в навчанні сучасних інформаційних технологій таінформаційних технологій та телекомунікаційних мереж (в т.ч ітелекомунікаційних мереж (в т.ч і Інтернет);Інтернет);  видозміненні функції викладача (тьютор).видозміненні функції викладача (тьютор).
 3. 3. ВІДКРИТІ МЕГАУНІВЕРСИТЕТИ СВІТУ № п/п НАЗВА Держава Чисельність студентів тис. 1. Британський відкритий університет Англія 188 2. Національний університет дистанційної освіти Іспанія ~ 90 3. Національний університет дистанційної освіти Франція 35 4. Китайський телеуніверситет Китай 530 5. Національний відкритий університет ім. Індіри Ганді Індія 184 6. Університет Пайнам Ноор Панама 117 7. Корейський національний відкритий університет Корея 211 8. Університет Південної Африки ПАР 130 9. Відкритий університет Сукотай Тампаріат Японія 110
 4. 4. Віртуальні Кампуси, центри e- навчання науково-технологічних і інженерних університетів країн Центральної і Східної Європи. Започатковано 2003 р. згідно з рішеннями 32-ї конференції ЮНЕСКО. «Центрально-східно-європейський віртуальний університет» (Central and Easteru European Virtual University — CEEVU)
 5. 5.  Міжнародний університет фінансів (iuf.ntu-kpi.kiev.ua).  Українським центром дистанційного навчання при Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут» (uadlc.com або udec.ntu-kpi.kiev.ua).  Міжнародний центр дистанційної освіти (www.uapa-dlc.org.ua) Академії державного управління при Президенті України (www.academy.kiev.ua)  Київський інститут інвестиційного менеджменту (kimi.kiev.ua, www.kimi.edu або www.kimi.com.ua)  Львівський інститут менеджменту (ЛІМ, www.lim.lviv.ua),  Міжнародному центрі дистанційних технологій навчання при Міжнародному центрі інформаційних технологій і систем ЮНЕСКО  Київського національного університету будівництва й архітектури (www.knuba.edu.ua)  Проблемній лабораторії дистанційного навчання (dl.kpi.kharkov.ua) Нацiонального технічного унiверситету «Харківський політехнічний інститут» (www.kpi.kharkov.ua) УКРАЇНА Отримати потрібну професію без обтяжливих подорожей до ВНЗ надають:
 6. 6. 1. «Вчитель» Забезпечення розвитку дистанційної педагогічної освіти як нової форми підвищення кваліфікації і перепідготовки педагогічних працівників. Постанова Кабінету Міністрів України від 18.03.02 №379 2. Програма розвитку системи дистанційного навчання на 2004-2006 роки Розробити методичне та дидактичне забезпечення, необхідне для впровадження дистанційного навчання за визначеними переліками дисциплін для загальної та професійно-технічної освіти, напрямів підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів вищої та післядипломної освіти. Постанова Кабінету Міністрів України від 23.09.03 №1494 3. Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці на 2006 - 2010 роки. Створення умов для розвитку освіти і науки, підвищення ефективності державного управління шляхом впровадження інформаційних та комунікаційних технологій Постанова Кабінету Міністрів України від 07.12.05 №1153 4. «Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007−2015 роки» Закон України від 09.01.2007 року № 537-V 5. «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні» Ст. 8 Закону України від 16.01.03 Державна політика у сфері ДН
 7. 7. ПЕРЕВАГИ ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИПЕРЕВАГИ ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИ НАД ОЧНОЮ ФОРМОЮНАД ОЧНОЮ ФОРМОЮ НАВЧАННЯНАВЧАННЯ  ОПЕРАТИВНІ - подолання бар’єрів у просторі та часі, швидкість отримання нової інформації, швидкий зворотний зв’язок.  ІНФОРМАЦІЙНІ - доступність освітніх масивів, можливість постачання інформації споживачу за допомогою інтерактивних Web-каналів, розрахунків розсилання та ін.  КОМУНІКАЦІЙНІ - збільшення кількості учасників, зняття територіальних обмежень тощо.  ПЕДАГОГІЧНІ - більша мотивованість, інтерактивність, індивідуалізація, технологічність.  ПСИХОЛОГІЧНІ - більш комфортні емоційно- психологічні умови самовираження особистості, зняття психологічних бар’єрів та проблем, усунення погрішностей усного спілкування.  ЕКОНОМІЧНІ - зниження загальних витрат на навчання (транспорт, оренда приміщень, тиражування посібників тощо).  ЕРГОНОМІЧНІ - можливість вибору місця, часу, темпу навчання та ін.
 8. 8. Педагогічні технологіїПедагогічні технології дистанційного навчаннядистанційного навчання Педагогічні технології ДН За видами • “кейс”-технологія • TV- технологія • мережева технологія • змішана технологія За видами • “Кейс”-технологія • TV- технологія • Мережева технологія • Змішана технологія За особливостями застосування в системах освіти • Загально середній • Професійно-технічній • Вищій • Післядипломній та ін. За змістом навчання • Підготовка • Перепідготовка • Підвищення кваліфікації • Аспірантура За доступністю • Відкриті • Регламентовані За значимістю у навчанні • Основні • Допоміжні За призначенням • Інформаційно-довідкові • Навчаючі • Комплексні
 9. 9. ДИДАКТИКА ДНДИДАКТИКА ДН Розвиток дидактики зумовлюється особливостями соціально- економічного поступу суспільства, а звідси й завданнями, які стоять перед вищою школою - пріоритетом розвитку освіти є впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій Головна дидактична можливість комп’ютерних технологій та Інтернету - інтерактивність : - диференціація навчання; - активізація діяльності суб’єкту навчання; - використання у своїй пізнавальній діяльності ресурсів мережі; - самостійна діяльність щодо ліквідації прогалин у знаннях; - ілюстрування базових теоретичних знань за допомогою мультимедійних засобів; - формування культури розумової праці; - спільна діяльність слухачів у процесі спілкування з партнерами у малих групах співробітництва; - обмін думками, дискусії в режимі on-line або off-line з усіма слухачами не тільки з малою, а й з великою групою (чати, телеконференції); - здійснення контролю та управління навчальною діяльністю слухачів з боку викладача дистанційного навчання; - консультації викладача у процесі навчальної діяльності; - контакти із зовнішніми партнерами, які не є безпосередніми учасниками даного навчального процесу; - спільна діяльність з партнерами з проектної діяльності в інших регіонах, країнах.
 10. 10. При ДН широко використовуються різні засоби навчання: навчальні книги, посібники, довідники та дидактичні матеріали на друкованій основі; звукові посібники; аудіовізуальні посібники; електронні навчальні матеріали (електронні посібники); комп’ютерні програми навчального призначення (допоміжні). Згідно Положення про ДН основними видами навчальних занять при ДН у вищих навчальних закладах є: самостійне вивчення навчального матеріалу дистанційного курсу, лекція, консультація, семінар, дискусія, практичне заняття, лабораторне заняття.
 11. 11. Ресурси, що допомагають зРесурси, що допомагають з організацією матеріалів приорганізацією матеріалів при ДНДН
 12. 12. Дистанційн е навчання http://www.testmath.com.ua/Учні Вивчаємо математику http://disted.edu.vn.ua/ Учні on-line система дистанційної підтримки навчання http://dl.kharkiv.edu/ Учні Дистанційні курси НТУ "ХПИ" http://www.urok-online.com.ua/Учні Урок он-лайн http://www.interneturok.ru/Учні Коллекция видеоуроков http://www.kharkivosvit a.net.ua/cdo/index.php? lang=uk_utf8 Учні Система дистанційного навчання "Доступна освіта" ПОСИЛАННЯ на деякі дистанційні курси
 13. 13. http://www.testmath.com.ua/
 14. 14. http://disted.edu.vn.ua/
 15. 15. http://urok-online.com.ua/
 16. 16. Всеукраїнські освітні мережі ,для вчителів учнів та їхніх батьків
 17. 17. .uaЩоденник Shodennik.ua - , . ,це всеукраїнська освітня мережа для вчителів учнів та їхніх батьків Проект працює за підтримки Міністерства освіти , . - ' , ,регіональних адміністрацій управлінь освіти Мета проекту об єднати усіх освітян учнів та їх батьків в єдину спільноту модернізувати ' .навчальний процес та впровадити сучасні комп ютерні технології в школах Зареєструватися в освітній мережі можна тільки за умови . ,підключення школи до проекту Інтерфейс подібний до більшості соціальних мереж кожен має можливість отримати прямий доступ до ,викладачів і учнів школи яких можна додавати в «список друзів». У школярів є можливість отримувати розклад уроків в електронному , , , . ,вигляді користуватися мультимедійною бібліотекою словниками перекладачами У свою чергу батьки можуть слідкувати за успішністю .своєї дитини і навіть проводити віртуальні батьківські збори .uaЩоденник Shodennik.ua - , . ,це всеукраїнська освітня мережа для вчителів учнів та їхніх батьків Проект працює за підтримки Міністерства освіти , . - ' , ,регіональних адміністрацій управлінь освіти Мета проекту об єднати усіх освітян учнів та їх батьків в єдину спільноту модернізувати ' .навчальний процес та впровадити сучасні комп ютерні технології в школах Зареєструватися в освітній мережі можна тільки за умови . ,підключення школи до проекту Інтерфейс подібний до більшості соціальних мереж кожен має можливість отримати прямий доступ до ,викладачів і учнів школи яких можна додавати в «список друзів». У школярів є можливість отримувати розклад уроків в електронному , , , . ,вигляді користуватися мультимедійною бібліотекою словниками перекладачами У свою чергу батьки можуть слідкувати за успішністю .своєї дитини і навіть проводити віртуальні батьківські збори
 18. 18. Робота зі щоденникомРобота зі щоденником http://files.shodennik.ua/file.aspx? user=1000001081095&file=4798669
 19. 19. Shkola.ua Shkola.ua . ,Соціальний ресурс існує за підтримки Міністерства освіти На сайті є електронна бібліотека підручників інтерактивні - , , ' , .онлайн уроки реферати збірники розв язків контакти українських шкіл Для випускників шкіл на сайті надані приклади тестових . , -завдань і контакти українських вузів Крім того на порталі розміщена нормативно правова база у сфері середньої освіти і рубрика . , .методичної та навчальної літератури для вчителів Інтернет ресурс також пропонує новини які висвітлюють події у сфері освіти « , , , ...Робота нашого порталу безумовно спрямована на виховання культури використання сучасних інформаційних технологій даний ресурс надає учневі можливість опанувати навчальний матеріал самостійно», - сказала головний редактор сайту Наталія . , .Переверзьєва За словами творців проекту вони мають намір розширити його і на студентську аудиторію
 20. 20. MySchool.ua ' MySchool.ua - - , ,Проект львів янина Ярослава Максимовича це навчальна онлайн сереовище для школярів їх батьків вчителів та керівників . ' , ' , ,районних відділів освіти Система об єднує людей пов язаних зі шкільним процесом за допомогою автоматизації документообігу шкіл - , , SMS-онлайн бібліотеки з мультимедійними матеріалами для учнів конспектів для вчителів з ​​усіх предметів темам для всіх класів і різних . , .сервісів Для адміністраторів шкіл працює облік шкільних підручників конструктор електронних тестів і тематична соціальна мережа Доступ , , .до системи видається директорам шкіл які вносять в систему тільки своїх вчителів учнів та їхніх батьків При використанні системи MySchool.ua .вчителі отримують доступ до готових конспектів більшості уроків і бібліотеки навчальних матеріалів Також є можливість бачити , SMS .в журналі виконання домашніх завдань учнями і окремий прямий доступ до батьків за допомогою або повідомлень через сайт Дана система розроблена в Україні і знаходиться на серверах «Укртелекому». , 100% .При цьому вона є на безкоштовною
 21. 21. Классная оценка «Классная оценка» — , , .всеукраїнський освітній портал який працює за тим же принципом що і попередні три ресурси Зараз на сайті є : , , , , 'наступні сервіси електронні щоденники домашні завдання розклад уроків і електронний журнал оцінки та зауваження які прив язані до , , ,розкладу уроків інформація новини спілкування між користувачами
 22. 22. http://pravo-teach.blogspot.com/
 23. 23. http://www.moippo.mk.ua/
 24. 24. ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!

×