Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

План пріоритетних кроків уряду на 2016 рік

8,071 views

Published on

План пріоритетних кроків уряду України на 2016 рік

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

План пріоритетних кроків уряду на 2016 рік

 1. 1. ПРОЕКТ План пріоритетних дій Уряду на 2016 рік 1
 2. 2. Мета, яку ставить перед собою Уряд Україна перебуває у виняткових обставинах, переживши глибоку політичну та економічну кризу на тлі окупації Криму та війни на Сході. Однак, причина даної кризи глибша, ніж поточні політичні та економічні потрясіння, чи російська агресія. До неї призвело зволікання з проведенням необхідних реформ протягом 25 років незалежності. Серед східноєвропейських країн Україна є одним з найслабших реформаторів - зміни, які відбулися в країні з часів краху комуністичного табору, значно менші, ніж в сусідніх країнах-членах ЄС. Наслідки такого зволікання стали катастрофічними для громадян України. Починаючи на початку 90-х приблизно на одному рівні економічного розвитку з такими країнами, як Польща, Словаччина та Румунія, зараз ми відстаємо від них у кілька разів. Темпи економічного зростання в Україні значно нижчі за темпи зростання економік наших західних сусідів. Заробітні плати українців в 3-5 разів менші, ніж заробітні плати поляків, словаків та румун. Втім, українці можуть наздогнати своїх сусідів та добитися такого ж рівня економічного розвитку та добробуту. Якісний людський капітал, вигідне географічне положення та потужна база природних ресурсів створюють високий потенціал не тільки для виходу з кризи, але й для стрімкого розвитку країни. Цей потенціал може бути реалізований лише шляхом рішучих та ефективних європейських реформ, які мають принести помітні для громадян результати. Мета, яку ставить перед собою Уряд, - забезпечити зростання рівня життя громадян і підвищення його якості завдяки сталому економічному розвитку. Передумовами її досягнення є забезпечення національної безпеки, макроекономічна стабільність, створення сприятливого бізнес-клімату, утвердження верховенства права та протидія корупції та підвищення якості державного управління. Ці стратегічні пріоритети в свою чергу визначають набір тих першочергових кроків, які Уряд планує реалізувати до кінця поточного року. Стратегічні пріоритети Уряду I. Макроекономічна стабілізація, яка передбачає стабільність державних фінансів, невисоку інфляцію, високу стійкість фінансової системи. Значну частину своєї історії останніх десятиріч Україна перебувала у стані постійної макроекономічної нестабільності - населення біднішало через високу інфляцію та девальвацію, банкрутства підприємств призводили до втрати робочих місць, заощадження громадян зникали при обвалах банківської системи. Значною мірою, саме постійні економічні потрясіння спричинили велике відставання України від її східноєвропейських сусідів. Закріплення так важко досягнутої за останній рік макроекономічної стабілізації є одним з ключових пріоритетів Уряду. Проте метою та результатом реформ має стати не тільки стабілізація поточної ситуації, а й досягнення довгострокової макроекономічної стабільності, без якої Україні буде дуже важко досягти високого рівня економічного 2
 3. 3. розвитку. Для цього, Уряд провадитиме виважену та відповідальну економічну політику. II. Створення сприятливих умов для розвитку бізнесу є необхідною передумовою для того, аби Україна досягла більш високого рівня економічного розвитку та успішно інтегрувалася до країн Європи. Лише за рахунок стабільного зростання ВВП можна забезпечити громадянам стабільний та високий рівень доходів та соціальних виплат. III. Встановлення верховенства права та протидія корупції були головною з вимог Революції Гідності, адже саме безкарність злочинців, неможливість добитися чесного правосуддя та всепроникаюча корупція вивели людей на Майдан. Рівень довіри суспільства до судової системи залишається вкрай низьким, а оцінки рівня корупції - дуже високими. Після Революції Гідності було зроблено певні кроки щодо відновлення верховенства права та подолання корупції. Створено ланцюжок антикорупційних інституцій, які доповнюють одна одну й метою яких є подолання найбільш руйнівної корупції на вищому рівні. Проте масштаб проблем з правосуддям та корупцією все ще залишається великим і їхнє подолання потребує подальших зусиль з боку державної влади. IV. Підвищення якості державного управління та державних послуг відновить довіру громадян до своєї держави, а бізнесу дозволить ефективно працювати, створювати робочі місця та зростати. Після Революції Гідності були запущені важливі реформи у даній сфері - такі як децентралізація та реформа державної служби - які Уряд має намір активно продовжити. Дані цілі доповнюють одна одну. Довгострокова макроекономічна стабільність недосяжна без сталого зростання економіки. Стале економічне зростання, у свою чергу, потребує як макроекономічної стабільності, так і верховенства права. Верховенство права та здатність протидіяти корупції базуються як на якісному державному управлінні, так і на ліквідації можливостей для корупційних дій шляхом дерегуляції економіки та мінімізації втручання чиновників в економічну діяльність. Побудова якісного державного управління та надання якісних державних послуг потребують підґрунтя у вигляді верховенства права та здатності ефективно протидіяти корупції. Саме на досягнення вищезазначених стратегічних цілей і спрямовані наведені у даному документі пріоритетні реформістські заходи, їхня послідовність, шляхи реалізації та користь, яку вони принесуть безпосередньо громадянам України. V. Відновлення безпеки громадян, поставленої під загрозу російською агресією, війною на Сході та пов’язаним з війною погіршенням криміногенної обстановки та соціальними проблемами. Агресивні дії Росії, від окупації нею українських територій та прямого військового вторгнення до інформаційної та торгівельної війн, становлять загрозу для суверенітету України та самого її існування як держави. Успішна протидія російській агресії – як у військовій, так і в зовнішньополітичній, інформаційній та інших сферах - є ключовою задачею Уряду. Особливу увагу на цьому шляху буде приділено максимальному посиленню співпраці з країнами НАТО. Не менш важливим є посилення внутрішньої згуртованості, інтеграція внутрішньо переміщених осіб, відновлення нормальної життєдіяльності на територіях, які 3
 4. 4. постраждали в результаті російської агресії, відновлення комунікацій з мешканцями окупованих територій Донбасу і Криму. Ключові напрямки реформ для досягнення стратегічних цілей I. Макроекономічна стабілізація, насамперед, вимагає від Уряду відповідальної та виваженої фіскальної політики, адже саме за цю сферу державної макроекономічної політики відповідає Уряд. У 2016 році головним завданням є утримання досягнутої минулого року макроекономічної стабільності та подальше оздоровлення державних фінансів, яке передбачає впровадження реформ, що стануть запобіжниками відтворення подібної кризи в майбутньому. 1. Реформування системи управління державними фінансами. Однією з причин постійних криз у сфері державних фінансів, з якими стикається Україна, є відсутність діючих правил, які обмежували б можливості для безвідповідального витрачання коштів та забезпечували б ефективність цих витрат. На відміну від більш розвинених країн, в яких діють жорсткі бюджетні обмеження та можливості для Міністерства фінансів чітко контролювати обсяг витрат, в Україні роль Міністерства фінансів є порівняно слабкою, а бюджетні обмеження часто порушуються. Це призводить до витрат, яких країна не може собі дозволити і які фінансуються руйнівними для економіки способами - друкуванням грошей, накопиченням боргів тощо. Неякісне планування витрат з боку розпорядників коштів призводить до низької ефективності використання коштів та поганої якості державних послуг. Сильна роль Міністерства фінансів, дотримання жорстких бюджетних обмежень, ефективне використання коштів та впровадження середньострокового бюджетного планування стануть запобіжниками від подібних порушень в майбутньому. 2. Пенсійна реформа. Пенсійна система в Україні хаотично організована та перебуває в стані хронічного глибокого дефіциту. Пенсії в Україні виплачуються за більш ніж 20 законами, зі своїми різними правилами. Певні категорії пенсіонерів користуються привілеями, зокрема правом виходу на пенсію значно раніше встановленого для звичайних громадян пенсійного віку, що створює великий фінансовий тиск на Пенсійний фонд. Значна частина пенсійних виплат, фактично, не відноситься до пенсій як таких і є просто доплатою тим чи іншим категоріям пенсіонерів з бюджету. В результаті, розрахунок отримуваної пенсії є непрозорим для громадянина і відірваним від внесків, які громадянин сплачує до Пенсійного фонду - що перетворює дані внески на форму оподаткування, якого громадяни починають активно уникати. Нагромадження доплат, надбавок та привілеїв підривають фінансовий стан пенсійної системи та ставлять її під загрозу банкрутства. Пенсійна система гостро потребує приведення до ладу, уніфікації та чіткої прив'язки пенсійних виплат до внесків громадян. 3. Впровадження адресної системи соціальної підтримки. Досягнення стабільності державних фінансів потребує суттєвого підвищення ефективності застосування державних коштів, перш за все, коштів соціальних видатків. Загальні соціальні видатки державного сектору на 2016 рік заплановані на рівні близько 350 млрд гривень - більше третини від сумарних витрат держави. При цьому, лише 25% видатків на соціальні програми потрапляють до реально нужденних громадян. Досягти реальної та дієвої 4
 5. 5. соціальної підтримки саме бідних громадян, ефективно використовуючи при цьому кошти платників податків, можна лише за рахунок впровадження адресної підтримки. II. Привабливий діловий клімат передбачає провадження низки реформ, які дозволять забезпечити вихід на траєкторію сталого економічного зростання. 1. Податкова реформа та реформа адміністрування податків. Україна потребує побудови простої, прозорої, справедливої та прогнозованої податкової системи, яка б стимулювала інвестиції та підтримувала економічне зростання. Це вимагає як змін до системи податків, які б спрощували її та розширювали базу оподаткування, так і підвищення прозорості та якості адміністрування податків. Податкові реформи, які провадилися після Революції Гідності, вже частково покращили ситуацію, проте подальші кроки все ще залишаються потрібними. При цьому, особлива увага буде приділена реформі податкових та митних органів, які найчастіше з усіх державних органів стикаються з бізнесом і найчастіше стають об'єктом його нарікань. 2. Приватизація та реформа управління держпідприємствами. На сьогодні в Україні налічується 3500 державних підприємств, із яких 1700 не підлягають приватизації, у той час як у країнах Європейського Союзу кількість державних підприємств у середньому складає не більше 300. Таким чином, сектор державних підприємств в Україні є аномально великим за розміром. Українські державні підприємства часто неефективно управляються та стають джерелом збагачення для корупціонерів, також вони страждають від нестачі коштів для капіталовкладень. Приватизація держпідприємств дозволить залучити капітал приватних інвесторів у розвиток, модернізацію та технічне переоснащення приватизованих підприємств, створити додаткові робочі місця та забезпечити соціальні гарантії працівникам. Саме за рахунок приватизації Україна може залучити такі необхідні для неї іноземні інвестиції, які дозволять нам реструктуризувати та модернізувати нашу економіку. Також, приватизація є потужним антикорупційним заходом, оскільки прибирає можливості для збагачення за рахунок використання майна державних підприємств. Стратегічні ж підприємства, що не підпадуть під приватизацію, мають пройти через реформування та осучаснення їхньої системи управління, що дозволить зробити їх ефективними та конкурентоспроможними. Нарешті, приватизація здатна збільшити доходи державного бюджету та знизити рівень державного боргу. 3. Дерегуляція та покращення інвестиційного клімату. Великою проблемою України є низький рівень інвестицій в її економіку - трохи більше 10% від ВВП, у той час як нормальною вважається частка інвестицій у ВВП на рівні 20-25%. Нестача капіталовкладень українського бізнесу та низький рівень притоку іноземних інвестицій обмежують створення нових робочих місць та стримує зростання економіки. Вагомою причиною такого низького рівня інвестицій є різноманітні обмеження, які заважають бізнесу розвиватися, та певні точкові проблеми (наприклад, невідшкодування ПДВ експортерам), що відлякують інвесторів. Зняття обмежень через дерегуляцію та вирішення цих точкових проблем дозволить залучити інвестиції та створити нові робочі місця для громадян України – а залучення інвестицій з країн ЄС допомагатиме Україні на шляху євроінтеграції. Крім того, дерегуляція має сильний антикорупційний ефект, оскільки зменшує можливості для хабарництва з боку чиновників. 5
 6. 6. 4. Земельна реформа. Діючий мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення позбавляє селян їхнього права на власність та стримує розвиток аграрного ринку. Впровадження земельного ринку може стати джерелом потужного зростання в агросекторі та значно підвищити рівень добробуту на селі. 5. Реформування енергетичного сектору. Енергетичні ринки в Україні довгий час були монополізованими та низькоконкурентними, що обмежувало можливості для їхнього розвитку. У той же час, встановлення для домогосподарств занижених у порівнянні з ринковою вартістю цін на природний газ створило потужні корупційні схеми, пов'язані з перепродажем цього газу за ринковими цінами. Після Революції Гідності вдалося добитися суттєвого прогресу в реформуванні сектору, від прийняття нового євроінтеграційного закону про ринок газу до впровадження єдиної ціни на газ. Подальше втілення реформ дозволить українському споживачеві отримувати якісні послуги за конкурентною ціною та допоможе залучити інвестиції в енергетичну галузь. III. Встановлення верховенства права та протидія корупції. Розбудова антикорупційних органів. Створені після Революції Гідності незалежні антикорупційні органи - Національне антикорупційне бюро, спеціальна прокуратура, Національне агентство із запобігання корупції - є наріжним каменем антикорупційної реформи. Уряд зобов'язується всебічно забезпечити функціонування антикорупційних інституцій, а також впровадити електронне декларування доходів для державних службовців. Найнагальнішими завданнями для державної влади в антикорупційній сфері в найближчі місяці Уряд вважає: - ефективну імплементацію законодавства та функціонування антикорупційних інституцій, створених після Революції Гідності; - подальший прогрес у лібералізації та дерегуляції економіки, приватизації та підвищення прозорості державного управління; - співпрацю усіх гілок влади щодо реформування судової системи. Враховуючи особливу роль прозорості в якості засобу протидії корупції, Уряд впровадить обов’язкову відкриту публікацію он-лайн усіх договорів, в яких використовуються публічні кошти, за винятком договорів, що стосуються оборонної сфери. Без подібної публікації жоден з таких договорів не буде вважатися дійсним. Ця практика була з великими успіхом застосована у Словаччині – тепер цим європейським досвідом зможе скористатися й Україна. IV. Підвищення якості державного управління та державних послуг Україна не може вийти з політичної та економічної кризи без глибокого реформування системи державного управління, чия інституційна слабкість призводить до вкрай низької ефективності прийняття рішень. Система прийняття рішень Урядом та Парламентом має бути реформована, зокрема має бути забезпечена ефективна співпраця між виконавчою та законодавчою владою. 6
 7. 7. 1. Децентралізація. Децентралізація влади, розпочата відразу після Революції Гідності, є, можливо, найголовнішою з реформ, яких потребує Україна. Краще розуміння місцевих умов та наближення прийняття рішень безпосередньо для громади дозволять посилити якість державного управління та зроблять його більш відкритим для громадян. 2. Реформа державної служби. Показник ефективності державного урядування, який розраховує Світовий банк, знаходиться на рівні, характерному для слаборозвинених країн Близького Сходу, і сильно відстає від стандартів країн ЄС, на які орієнтується Україна в процесі євроінтеграції. В таких умовах, враховуючи великі виклики, які стоять перед державним управлінням в охопленій війною країні, нагальною потребою є реформування державного апарату в бік підвищення його якості, перегляду функцій та процедур всередині та між державними органами та загального підвищення ефективності державного управління. V. Відновлення безпеки держави буде проводитися Урядом як в розрізі протидії зовнішній агресії, так і в розрізі встановлення внутрішнім загрозам. Російська гібридна війна проти України відбувається одночасно у багатьох площинах – військовій, політичній, інформаційній тощо - і вимагає від нашої країни комплексної відповіді. Для ефективної протидії зовнішній агресії, Уряд впроваджуватиме комплекс заходів у різних сферах направлених на: - дипломатичну ізоляцію агресора та консолідацію міжнародної підтримки України; - подальше зміцнення Збройних сил України та інших військових формувань і правоохоронних органів, у тому числі спеціального призначення, шляхом їх реформування за принципами та цінностями, які застосовуються у країнах-членах НАТО; - інформаційну реінтеграцію окупованих територій. Наслідком цих заходів стане не лише відсіч супротивнику, але й інституційне посилення української держави, зокрема її збройних сил та координації безпекової політики. Матриця співвідношення ключових напрямків реформ та стратегічних пріоритетів Реформістські заходи Макро- економічна стабілізація Стале економічне зростання Верховенство права та протидія корупції Якість державного управління та державних послуг Відновлення безпеки Реформування системи управління державними фінансами X X Податкова реформа та реформа податкової служби X X Пенсійна реформа X 7
 8. 8. Матриця співвідношення ключових напрямків реформ та стратегічних пріоритетів Реформістські заходи Макро- економічна стабілізація Стале економічне зростання Верховенство права та протидія корупції Якість державного управління та державних послуг Відновлення безпеки Впровадження адресної системи соціальної підтримки X X Приватизація та реформа управління державними підприємствам и X X Дерегуляція та покращення інвестиційного клімату X X Земельна реформа X X Реформа енергетичного сектору X X X Розбудова антикорупційн их інституцій X Децентралізац ія X Реформа державної служби X X Протидія російській агресії X X Встановлення внутрішньої безпеки X X 8
 9. 9. І. ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ І. 1. Оптимізація процедур розробки та прийняття урядових рішень Постановка проблеми: Системний підхід до формування, реалізації, моніторингу та оцінки ефективності державної політики на сьогодні відсутній. Недостатньо чіткими і прозорими є механізми підготовки, погодження і прийняття урядових рішень на основі аналізу політики. При цьому сам процес прийняття рішень є ускладненим та забирає багато часу. Бракує координації державної політики, узгодженості між різними галузевими та урядовими програмними документами. Кабінет Міністрів перевантажений розглядом питань організаційно-розпорядчого характеру, які могли б бути вирішені на рівні міністерств. Також маємо низьку ефективність та формальний підхід до консультацій з громадськістю та іншими зацікавленими сторонами в процесі формування державної політики та прийняття рішень. За показником «Прозорість формування державної політики» Індексу світової конкурентоспроможності Світового економічного форуму Україна посідає 104 місце серед 144 країн. За період з 2002 по 2015 роки включно Кабінетом Міністрів було схвалено лише 12 концепцій реалізації державної політики у відповідній сфері, 29 концепцій законів та 29 стратегій. Мета: Забезпечення системності, передбачуваності та прозорості діяльності Кабінету Міністрів. Деконцентрація повноважень Уряду та підвищення відповідальності міністерств за формування й реалізацію державної політики у сферах їх компетенції. Цільові показники на 2016 рік: ● Ухвалено 17 чітких і зрозумілих середньострокових стратегій міністерств, показників оцінки ефективності їх діяльності за єдиними стандартами та у співпраці із галузевими експертами та інститутами громадянського суспільства. ● Не менше 30% організаційно-розпорядчих функцій передано від Кабінету Міністрів міністерствам та іншим органам виконавчої влади. Що було зроблено в попередній період: ● Підготовлено проект Стратегії реформування державної управління до 2020 року, а також План заходів з її реалізації. ● Спільно з Дорадчою командою ЄС з реформи державного управління узгоджено завдання та індикатори виконання Стратегії. ● Обмежено внесення на розгляд Уряду проектів рішень за «невідкладною процедурою». Послідовність кроків, які планується зробити до кінця року: Кроки Пояснення, обґрунтування Відповідальні Терміни Що дасть реалізація цього кроку 1 Встановлення чітких, єдиних вимог і Удосконалення стратегічного планування Міністр КМУ (СКМУ) Мінекономрозв ІІ квартал Буде забезпечено прогнозованість дій Уряду для 9
 10. 10. Кроки Пояснення, обґрунтування Відповідальні Терміни Що дасть реалізація цього кроку методики підготовки стратегічних документів державної політики діяльності Кабінету Міністрів итку громадян, бізнесу та міжнародних партнерів 2 Делегування невластивих повноважень Кабінету Міністрів органам виконавчої влади нижчого рівня Зосередження роботи Кабінету Міністрів на стратегічних питаннях Міністр КМУ (СКМУ) Мін’юст ІІІ-IV квартали Підвищиться ефективність управління в пріоритетних сферах державної політики, прискориться ухвалення необхідних для суспільства рішень 3 Підготовка проектів урядових рішень на основі аналізу політики, оцінки регуляторного впливу, з урахуванням позицій заінтересовани х сторін Усунення фрагментарності та неузгодженості та невідповідності суспільним очікуванням рішень Кабінету Міністрів Міністр КМУ (СКМУ) Мінекономрозв итку ДРС ІІІ-IV квартали Поліпшиться якість урядових рішень, вони стануть більш прогнозованими та орієнтованими на досягнення конкретних вимірюваних результатів Ключові наступні кроки, які потрібно буде реалізувати у середньостроковій перспективі Необхідно в подальшому побудувати взаємоузгоджену систему програмних і стратегічних документів державної політики. Функції Секретаріату Уряду мають трансформуватися від здійснення фахової експертизи проектів урядових рішень, внесених міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади, до проведення аналізу та координації політики у відповідних сферах. І. 2. Впровадження реформи державної служби Постановка проблеми: Державна служба є ключовим інститутом в системі державного управління, відтак від її ефективності залежить успіх реформ у всіх сферах суспільного життя. На сьогодні 10
 11. 11. державні службовці не мають достатньої мотивації для роботи, рівень їх заробітної плати є неконкурентним на ринку праці та неадекватним з точки зору виконуваними ними завдань та функцій. Відсутня належна оцінка діяльності державних службовців на основні їх професійної компетентності та заслуг. Недосконалою є система управління персоналом в органах державної влади. Існуюча на сьогодні в Україні державна служба значною мірою піддається політичним впливам. Ці та інші чинники не сприяють якісній та професійній роботі державного апарату. Станом на 1 січня 2016 року кількість державних службовців становить близько 250 тис. осіб. Плинність кадрів коливається в межах 20-25% щороку. До 40% державних службовців одержують заробітну плату на рівні мінімальної. Мета: Створення професійного, політично нейтрального, відповідального, зорієнтованого на потреби громадян інституту державної служби, що заохочує ініціативу та забезпечує ефективну реалізацію державної політики. Цільові показники на 2016 рік: В усіх міністерствах та інших державних органах: ● проведено конкурси та призначено державних секретарів у Міністерствах ● розмежовано політичні та адміністративні посади; ● створено нові служби персоналу; ● впроваджено компетентнісну модель управління людськими ресурсами; ● забезпечено вступ та просування по службі на основі відкритих конкурсів. Що було зроблено в попередній період: ● У березні 2015 року Кабінетом Міністрів прийнято Постанову «Про затвердження стратегії реформування державної служби та служби в органах місцевого самоврядування на період до 2017 року»; ● У грудні 2015 року ухвалено новий Закон України «Про державну службу», що набув чинності 1 травня 2016 року; ● З метою імплементації Закону України «Про державну службу» у січні-квітні 2016 року прийнято 23 нормативно-правових акта, зокрема 15 постанов Уряду. Послідовність кроків, які планується зробити до кінця року для досягнення мети: Кроки Пояснення, обґрунтування Відповідальні Терміни (квартал) Що дасть реалізація цього кроку 1 Формування Комісії вищого корпусу державної служби. Призначення Забезпечення професійного управління державною службою в державних Нацдержслужба, КМУ ІІ-ІV квартали Буде забезпечено стабільну та фахову роботу державних службовців, обмежено 11
 12. 12. Кроки Пояснення, обґрунтування Відповідальні Терміни (квартал) Що дасть реалізація цього кроку Державного секретаря Кабінету Міністрів та державних секретарів міністерств на конкурсній основі органах політичний вплив на функціонування державного апарату 2 Формування висококваліфік ованої, компетентної групи державних службовців, які несуть критичну відповідальніст ь за розроблення та реалізацію ключових національних реформ Створення у міністерствах та інших центральних органах виконавчої влади «команд (груп) реформ» Міністр КМУ Нацдержслужба, Мінфін, Мінсоцполітики ІІІ квартал Прискоряться необхідні зміни на проривних і найважливіших напрямках державної політики 3 Утворення єдиного web- порталу вакансій в державних органах Забезпечення публічності та відкритості конкурсів на посади державних службовців Нацдержслужба ІV квартал Буде забезпечено рівний доступ до державної служби для кожного громадянина 4. Забезпечення ухвалення нової редакції Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядуванн я» Гармонізація державної служби та служби в органах місцевого самоврядування Нацдержслужба, Мінрегіон ІV квартал Сформується підґрунтя для забезпечення виконавчих структур територіальних громад фаховими управлінськими кадрами Ключові наступні кроки, які потрібно буде реалізувати у середньостроковій перспективі Повноцінна імплементація Закону «Про державну службу» у визначений його перехідними положеннями період до 1 січня 2018 року, включно із забезпеченням поступового зростання рівня оплати праці державних службовців. 12
 13. 13. І. 3. Інституційний розвиток системи органів виконавчої влади і позбавлення їх невластивих та дублюючих функцій Постановка проблеми: Сьогодні має місце відсутність чіткого розподілу сфер відповідальності центральних органів виконавчої влади, що спричиняє дублювання функцій, або виконання такими органами невластивих їм функцій, нераціональне використання людських та фінансових ресурсів, наслідком чого є слабка інституційна спроможність та неефективна організація системи центральних органів виконавчої влади. Слід констатувати недостатню розвиненість та неефективність механізмів взаємодії міністерств з центральними органами виконавчої влади, що перебувають у сфері їх координації і спрямування. Також є низьким рівень координації та взаємодії між відомствами, що спричиняє надмірне навантаження на Кабінет Міністрів. В Україні діє 64 центральних органів виконавчої влади, у тому числі 17 міністерств та 47 інших органів (22 державні служби, 13 державних агентств, 5 державних інспекцій, 4 центральні органи виконавчої влади зі спеціальним статусом, 3 інших органи). Кабінетом Міністрів безпосередньо спрямовується і координується діяльність 10 центральних органів виконавчої влади. За показником «Ефективність Уряду» Індексу світової конкурентоспроможності Світового економічного форуму Україна посідає 130 місце серед 144 країн. Мета: Створення раціональної системи центральних органів виконавчої влади з метою усунення функціональних конфліктів та налагодження ефективних міжвідомчих комунікацій. Цільові показники на 2016 рік: ● Усі міністерства та інші центральні органи виконавчої влади мають чітко визначені місію, сферу відповідальності, функції та завдання, а також показники ефективності діяльності. ● Чітке розмежування повноважень міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, які відповідають за формування політики, та повноважень інших державних органів. Що уже було зроблено в попередній період: ● Прийнято Постанову Кабінету Міністрів «Про оптимізації системи центральних органів виконавчої влади», якою було ліквідовано 7 та реорганізовано 12 центральних органів виконавчої влади; ● Проведено системні функціональні обстеження у низці міністерств, наслідком чого стали зміни їхньої структури та скорочення штатів; ● Запроваджено практику збереження фонду оплати праці державних органів при скороченні штатної кількості державних службовців; 13
 14. 14. ● Ухвалено нову редакції Закону «Про державну службу», що містить низку вимог до структури державних органів. Послідовність кроків, які планується зробити до кінця року: Кроки Пояснення, обґрунтування Відповідальні Терміни (квартал) Що дасть реалізація цього кроку 1 Приведення положень про міністерства та інші центральні органи виконавчої влади у відповідність із законодавство м, що визначає їх виключну сферу повноважень та відповідальнос ті Упорядкування функцій та повноважень в системі виконавчої гілки влади Міністр КМУ (СКМУ) Міжвідомча робоча група Нацдержслужба ІV квартал Органи виконавчої влади позбудуться невластивих, надлишкових та корупційних функцій 2 Проведення реорганізації апаратів усіх органів виконавчої влади з метою приведення їх організаційних структур та чисельності до функціонально го навантаження Оптимізація робочих процесів в органах виконавчої влади Міністерства Інші центральні органи виконавчої влади Нацдержслужба ІІІ- ІV квартали Відбудеться скорочення кількості державних службовців, буде прибрано зайві управлінські ланки 3 Встановлення чіткого порядку підзвітності центральних органів виконавчої влади Підвищення ефективності роботи органів виконавчої влади Міністр КМУ (СКМУ) ІІ квартал Органи влади систематично публічно звітуватимуть про результати своєї роботи Ключові наступні кроки, які потрібно буде реалізувати у середньостроковій перспективі: Розробка у новій редакції законів «Про Кабінет міністрів України» та «Про центральні органи виконавчої влади», їх належна імплементація. 14
 15. 15. І. 4. Впровадження електронного обміну документами та електронної взаємодії між органами влади Постановка проблеми: Відсутність автоматизованої електронної взаємодії між органами влади та доступу до державних реєстрів в режимі реального часу є однією з головних перешкод на шляху підвищення ефективності та оперативності роботи органів влади, спрощення надання адміністративних послуг та дебюрократизації обслуговування громадян та бізнесу. Сьогодні електронна взаємодії в Україні розвивається шляхом створення індивідуальних взаємодій «точка-точка» за різними правилами та підходами. Мета: Підвищення ефективності та оперативності роботи органів влади шляхом запровадження міжвідомчого електронного документообігу та автоматизованого обміну інформацією між реєстрам. Цільові показники на 2016 рік: Забезпечення електронного обміну організаційно-розпорядчими документами між ЦОВВВ та підключення до електронної взаємодії пріоритетних державних реєстрів (близько 60). Що уже було зроблено в попередній період: ● Розроблено проект Закону України «Про електронну взаємодію»; ● Реалізовано пілотний проект щодо електронної взаємодії у міграційній сфері для відпрацювання єдиних підходів та правил; ● Забезпечено модернізацію системи міжвідомчого електронного документообігу та підключено понад 80 органів влади. Послідовність кроків, які планується зробити до кінця року Кроки Пояснення, обґрунтування Відповідальні Терміни (квартал) Що дасть реалізація цього кроку 1 Ухвалення Закону України «Про електронну взаємодію» Законодавче забезпечення запровадження електронної взаємодії ДАЕУ ІV квартал Дозволить підключення пріоритетних державних реєстрів 2 Підключення до електронної взаємодії пріоритетних державних реєстрів (10-15) Підвищення ефективності роботи органів влади ДАЕУ ІІІ- ІV квартали Автоматизований обмін даними з пріоритетними реєстрами 3 Розвиток міжвідомчої Підвищення ефективності ДАЕУ Протягом року Узгодження актів КМУ виключно в 15
 16. 16. Кроки Пояснення, обґрунтування Відповідальні Терміни (квартал) Що дасть реалізація цього кроку системи електронного документообігу роботи органів влади е-формі Ключові наступні кроки, які потрібно буде реалізувати у середньостроковій перспективі Підключення до електронної взаємодії всіх пріоритетних реєстрів. І. 5. Переведення в електронну форму пріоритетних адміністративних послуг Постановка проблеми: Існуюча ситуація в Україні стосовно надання публічних послуг характеризується низькою доступністю, непрозорістю, закритістю для суб’єктів звернення та потребує негайного реформування. Упорядкування й оптимізація публічних послуг та поетапне запровадження їх надання в електронній формі є найкращим шляхом такого реформування. Головною вимогою з боку суб’єктів звернення є надання доступних та прозорих, безпечних та не корупційних, найменш затратних, швидких та зручних, зрозумілих та передбачуваних публічних послуг, що ефективно забезпечується шляхом запровадження електронних послуг. Протягом 2014-2015 років в Україні запроваджено перші пілотні електронні послуги (близько 10) у сфері будівництва, земельних відносин, доступу до реєстрів. Україна посідає 122 місце за рейтингом ООН щодо розвитку електронних сервісів. Мета: Запровадження надання пріоритетних адміністративних послуг в електронній формі відповідно до переліку 20 базових напрямів електронних послуг ЄС (найбільш популярні, соціально важливі та ризиковані з точки зору корупції послуги) до 2018 року (близько 50-60 е-послуг). Цільові кількісні показники на 2016 рік: Запроваджено 10-15 е-послуг. Що уже було зроблено в попередній період: Запроваджено пілотні електронні послуги: ● 4 е-послуги у сфері будівництва (надано понад 1000 е-послуг); ● 3 е-послуги у земельній сфер (надано понад 40 тисяч е-послуг); ● Доступ до державних реєстрів Мін’юсту (понад 800 тис е-витягів) Послідовність кроків, які планується зробити до кінця року 16
 17. 17. Кроки Пояснення, обґрунтування Відповідальні Терміни (квартал) Що дасть реалізація цього кроку 1 Ухвалення Концепції розвитку е- послуг Формування єдиного підходу та визначення переліку пріоритетних послуг ДАЕУ, Мінекономрозв итку Другий квартал Визначення цілей та завдань розвитку е-послуг 2 Запровадженн я пріоритетних е-послуг (10- 15) Найбільш популярні та соціально- важливі ДАЕУ, Мінекономрозв итку, Мін’юст, Держгеокадастр, ДАБІ, Мінсоцполітики ІІІ- ІV квартали Покращення якості обслуговування громадян та бізнесу, ліквідація корупційних загроз 3 Розвиток єдиного порталу електронних послуг Надання всіх е- послуг за принципом one- stop-shop ДАЕУ, Мінекономрозв итку ІІІ- ІV квартали Покращення зручності та доступності е- послуг Ключові наступні кроки, які потрібно буде реалізувати у середньостроковій перспективі Покрокове запровадження усіх пріоритетних електронних послуг, переведення в електронну форму усіх найбільш популярних, соціально важливих та потенційно ризикованих з точки зору корупції послуг. І. 6. Оприлюднення державних даних в форматі відкритих даних Постановка проблеми: Сьогодні багато країн у всьому світу роблять все можливе для того, щоб використати потенціал відкритих даних для підвищення ефективності прийняття управлінських рішень, боротьби з корупцією, а також для отримання соціальних, економічних та екологічних переваг, надання якісних послуг та розвитку інноваційного бізнесу. Згідно з загальносвітовою концепцією всі дані, що накопичуються державою, мають бути відкриті для громадян з правом їх вільного подальшого використання, у т. ч. в комерційних проектах. Україна наразі посідає лише 122 місце за рейтингом ООН щодо розвитку електронних сервісів, 54 місце згідно GlobalOpenDataIndex 2015 року та 62 місце згідно OpenDataBarometer 2015. Мета: 17
 18. 18. Підвищення відкритості та ефективності роботи органів влади та стимулювання розвитку інноваційного бізнесу шляхом оприлюднення державних даних у формі відкритих даних. Цільові показники на 2016 рік: ● відкриття не менше 3 000 наборів даних до кінця 2016 року; ● організація національного конкурсу та запровадження не менше 10 проектів на базі відкритих даних. Що уже було зроблено в попередній період: ● У квітні 2015 року ухвалено Закон України щодо розвитку відкритих даних; ● У жовтні 2015 року ухвалено Постанову КМУ, якою затверджено порядок оприлюднення відкритих даних та перелік пріоритетних наборів для відкриття; ● У 2015 році запроваджено єдиний державний веб-портал відкритих даних, відкрито перші набори державних даних, а також затверджено дорожню мапу розвитку відкритих даних у 2016 році; ● Оприлюднено понад 1500 наборів даних понад 200 розпорядників інформації Послідовність кроків, які планується зробити до кінця року Кроки Пояснення, обґрунтування Відповідальні Терміни (квартал) Що дасть реалізація цього кроку 1 Оприлюднення не менше 3000 наборів державних даних Пріоритетні набору відповідно до соціального запиту ДАЕУ, ЦОВВ Протягом року Підвищення прозорості влади та формування джерела для розвитку проектів 2 Розвиток порталу відкритих даних Розвиток функціоналу порталу для ефективного доступу до даних ДАЕУ ІІІ- ІV квартали Підвищення якості та доступності відкритих даних 3 Проведення національного конкурсу проектів у сфері відкритих даних Розвиток попиту та готовності до використання відкритих даних, ДАЕУ Протягом року Підтримка не менше 10 кращих проектів Ключові наступні кроки, які потрібно буде реалізувати у середньостроковій перспективі Відкриття наступних пріоритетних даних та формування попиту на ці дані в суспільстві і в бізнес-середовищі І. 7. Створення умов для формування спроможних територіальних громад 18
 19. 19. Постановка проблеми: Існуюча система місцевого самоврядування не задовольняє потреб суспільства. Функціонування органів місцевого самоврядування у більшості територіальних громад не забезпечує створення та підтримку сприятливого життєвого середовища, надання населенню високоякісних і доступних адміністративних, соціальних та інших послуг (далі – публічні послуги). Громади позбавлені можливостей повноцінних повноважень з розпорядження землями. Починаючи з 1991 року чисельність сільського населення зменшилася на 2,5 млн. осіб, а кількість сільських населених пунктів - на 348. Разом з тим кількість сільських рад збільшилася на 1067 одиниць. На початок 2015 року в Україні існувало близько 12 тис. територіальних громад. З них: у більш як 6 тис. чисельність жителів становить менш як 3 тис. осіб, у 4809 громадах - менш як 1 тис. осіб, а у 1129 громадах - менш як 500 осіб. У більшості з них не утворено виконавчі органи відповідних сільських рад, відсутні бюджетні установи, комунальні підприємства тощо. Мета: До кінця 2016 року головною метою є підтримка розвитку об'єднаних громад організаційними, фінансовими та іншими ресурсами. Оптимізація правового регулювання у сфері здійснення державного контролю за використанням та охороною земель. Цільові показники на 2016 рік: Об’єднання понад 7% від загальної кількості місцевих рад базового рівня. Що уже було зроблено в попередній період: ● За січень – березень 2016 року приріст надходжень до загального фонду проти січня – березня минулого року склав 46,0% або + 9,5 млрд. гривень. ● Урядом затверджено розроблені та схвалені облрадами 23 Перспективних плани формування територій громад областей (крім Закарпатської області). ● Протягом 2015 року утворено 159 добровільно об’єднаних територіальних громад, до складу яких увійшло 794 ради. ● 25 жовтня 2015 року проведено перші місцеві вибори в усіх 159 об’єднаних територіальних громадах, які починаючи із 01.01.2016 року отримали прямі міжбюджетні відносини з державним бюджетом. ● У 2016 році проведено перші місцеві вибори у 13 добровільно об’єднаних територіальних громадах, до складу яких увійшло 53 ради. Таким чином на сьогодні утворено 172 добровільно об’єднаних територіальних громади, до складу яких увійшло 847 сільських, селищних, міських рад. ● Обрано більше 100 старост ● Запроваджено Геопортал адміністративно-територіального устрою в режимі дослідної експлуатації з вільним доступом Послідовність кроків, які планується зробити до кінця року для досягнення мети: 19
 20. 20. № з/п Кроки Пояснення, обґрунтування Відповідальні Терміни (квартал) Що дасть реалізація цього кроку 1. Посилення фінансової та матеріальної спроможності об`єднаних територіальних громад ФОРМУВАННЯ ТА ПІДТРИМКА ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД Корегування та затвердження перспективних планів спроможних громад областей, вирішення питань щодо об’єднань в межах декількох районів, виборів старост, спрощення процедур Необхідність створення правових підстав для продовження формування спроможних громад шляхом їх добровільного об’єднання у найбільш раціональній конфігурації Мінрегіон, облдержадмі ністрації та інші заінтересован і ЦОВВ за участю всеукраїнськи х асоціацій органів місцевого самоврядуван ня Упродовж року формування спроможних громад ОПТИМІЗАЦІЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ОРГАНІВ ВИКОНАЧОЇ ВЛАДИ Надання організаційно- методичної допомоги об’єднаним територіальним громадам в розробленні та реалізації проектів розвитку їх інфраструктури Необхідність підвищення якості підготовки проектів розвитку інфраструктури об’єднаних територіальних громад та фахової підготовки відповідних проектних заявок Мінрегіон, облдержадмі ністрації протягом року Визначення на конкурсних засадах проектів розвитку інфраструктури об’єднаних територіальних громад на підставі відповідних проектних заявок Врегулювання порядку вирішення питань адміністративно- територіального устрою України, оптимізація системи територіальної організації влади державних органів Необхідність удосконалення механізму вирішення питань адміністративно- територіального устрою для розміщення органів публічної влади. Пропонується розробити проект Закону України «Про засади та порядок Мінрегіон, Мінекономро звитку, Мінфін, Держгеокадас тр, Мін’юст, інші заінтересован і центральні та місцеві органи виконавчої влади за участю всеукраїнськи х асоціацій органів ІІI квартал Створення передумов до формування спроможних громад, районів 20
 21. 21. № з/п Кроки Пояснення, обґрунтування Відповідальні Терміни (квартал) Що дасть реалізація цього кроку вирішення питань адміністративно- територіального устрою», Концепцію оптимізації оптимізація системи територіальної організації влади державних органів місцевого самоврядуван ня. ЗМІЦНЕННЯ РЕСУРСНОЇ БАЗИ ГРОМАД - ФІНАНСОВОЇ, ЗЕМЕЛЬНОЇ, ІНФРАСТРУКТУРНОЇ УДОСКОНАЛЕННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН В ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАДАХ Передача повноважень органам місцевого самоврядування, оптимізація кількості розпорядників землею, запровадження механізмів контролю за використанням земель Необхідність припинення подальшої розпорошеності повноважень між різними органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади з питань розпорядження землями за межами населених пунктів та здійснення державного контролю за використанням земель Мінрегіон, Держгеокадас тр, Мінекономро звитку, Мінфін, Мінагрополіт ики, Мін’юст, інші заінтересован і ЦОВВ, за участю всеукраїнськи х асоціацій органів місцевого самоврядуван ня. Перше півріччя 2016 Запровадження принципу повсюдності юрисдикції органів місцевого самоврядування у земельних відносинах ДОСТУПНІСТЬ ТА ЯКІСТЬ АДМІНІСТРАТИВНИХ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ Створення та забезпечення діяльності в громадах ЦНАПів Забезпечення передачі органам місцевого самоврядування повноважень з надання адміністративних послуг ЦНАПами щодо: видачі Необхідність забезпечення взаємодії ЦОВВ та органів місцевого самоврядування з метою передачі повноважень з Мінекономро звитку, Мін’юст, інші заінтересован і центральні та місцеві органи виконавчої влади за Протягом року Підвищення якості та наближення адміністративни х та інших публічних послуг до споживача 21
 22. 22. № з/п Кроки Пояснення, обґрунтування Відповідальні Терміни (квартал) Що дасть реалізація цього кроку паспорта громадянина України, посвідчення водія на право керування транспортними засобами, державної реєстрації транспортних засобів тощо. Формування мережі ЦНАПів та віддалених робочих місць (для старост) надання адміністративни х послуг ЦНАПами участю всеукраїнськи х асоціацій органів місцевого самоврядуван ня. ЗМІЦНЕННЯ СЛУЖБИ ТА ПІДВИЩЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ МІСЦЕВОЇ ВЛАДИ Упорядкування системи оплати праці в органах місцевого самоврядування Необхідність розв’язання проблемних питань оплати праці в об’єднаних територіальних громадах Мінфін, Мінрегіон, інші ЦОВВ за участю всеукраїнськи х асоціацій органів місцевого самоврядуван ня. Перше півріччя Упорядкування видатків та рівня оплати праці в органах місцевого самоврядування Посилення відповідальності посадових осіб та органів місцевого самоврядування за прийняття рішень, що порушують законодавство та Конституцію України Необхідність законодавчого запровадження механізмів щодо посилення відповідальності посадових осіб та органів місцевого самоврядування за прийняття рішень, що порушують законодавство та Конституцію України Мінрегіон, Мін’юст, інші ЦОВВ за участю всеукраїнськи х асоціацій органів місцевого самоврядуван ня. ІІІ квартал Недопущення прийняття незаконних рішень ГРОМАДСЬКИЙ ТА УРЯДОВИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ МІСЦЕВОЇ ВЛАДИ Удосконалення механізмів публічного контролю за Необхідність посилення відповідальності посадових осіб Мінрегіон, Мін’юст, інші ЦОВВ за участю ІІI квартал Забезпечення відкритості та прозорості влади та 22
 23. 23. № з/п Кроки Пояснення, обґрунтування Відповідальні Терміни (квартал) Що дасть реалізація цього кроку діяльністю посадових осіб та органів місцевого самоврядування, зокрема щодо розпорядження бюджетними коштами, комунальним майном, земельними ресурсами та органів місцевого самоврядування за прийняття рішень перед громадами та удосконалення механізмів публічного контролю всеукраїнськи х асоціацій органів місцевого самоврядуван ня. залучення громадськості до прийняття рішень органами місцевого самоврядування Ключові наступні кроки, які потрібно реалізувати у середньостроковій перспективі Підтримка подальшого об’єднання територіальних громад, утворення ЦНАПів в ОТГ та віддалених робочих місць Підтримка процесу внесення змін до Конституції України Розроблення пакету законодавства з питань децентралізації, що витікають із змін до Конституції: ● «Про засади вирішення питань адміністративно-територіального устрою України» ● «Про місцеве самоврядування в Україні» (нова редакція) ● «Про префектів» ● Участь у доопрацюванні та прийняття у другому читанні Верховною Радою України проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування з управління земельними ресурсами та посилення державного контролю за використанням і охороною земель» (реєстр № 4355 від 31.03.2016). І. 8. Розподіл повноважень між органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади (інституційна реформа) Постановка проблеми: Залишається не вирішеним гостре питання розмежування повноважень у системі органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади на різних рівнях адміністративно-територіального устрою за принципом субсидіарності. Органам місцевого самоврядування необхідно передати повноваження передусім у сферах: освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, охорони громадського порядку. Мета Забезпечення населення громади доступними та якісними послугами 23
 24. 24. Цільові показники: Формування оптимальної системи закладів освіти, охорони здоров’я та соціального захисту, дільничних інспекторів. Формування субвенції на охорону здоров’я, освіту на первинному рівні, виходячи з розрахунку нормативів бюджетної забезпеченості ; Що уже було зроблено в попередній період: Схвалено Концепцію реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади та План заходів щодо її реалізації. Прийнято у першому читанні законопроект «Про муніципальну варту» (реєстр.2890 від 18.05.2015). Послідовність кроків, які планується зробити до кінця року для досягнення мети № з/п Кроки Пояснення, обґрунтування Відповідальні Терміни (квартал) Що дасть реалізація цього кроку ПРОВЕДЕННЯ СЕКТОРАЛЬНОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ: у сфері освіти Визначення чітких критеріїв розмежування відповідальності органів місцевого самоврядування на рівні громад, районів, областей та сприяння територіальним громадам (передусім об’єднаним територіальним громадам) у формуванні оптимальної мережі закладів освіти Необхідність удосконалення механізму вирішення питань визначення повноважень і відповідальності органів місцевого самоврядування на рівні територіальних громад, районів, областей формування оптимальної мережі закладів освіти, в т.ч. Hub school МОН, Мінрегіон, облдержадмі ністрації, інші заінтересован і центральні органи виконавчої влади за участю всеукраїнськи х асоціацій органів місцевого самоврядуван ня Перше півріччя Забезпечення високого рівня надання освітніх послуг Удосконалення формули розрахунків освітньої субвенції, затвердження методики розрахунку вартості надання послуг в галузі освіти на базовому рівні Необхідність затвердження нормативів, запровадження справедливого розподілу коштів на утримання одного учня в учбовому закладі незалежно від місця його навчання МОН, Мінфін та інші заінтересован і ЦОВВ за участю всеукраїнськи х асоціацій органів місцевого самоврядуван ня Перше півріччя Забезпечення високого рівня надання освітніх послуг Формування карти Необхідність МОН ІІІ квартал Забезпечення 24
 25. 25. № з/п Кроки Пояснення, обґрунтування Відповідальні Терміни (квартал) Що дасть реалізація цього кроку опорних шкіл на основі затверджених перспективних планів затвердження нормативів, запровадження справедливого розподілу коштів на утримання одного учня в учбовому закладі незалежно від місця його навчання ОДА, Мінрегіон високого рівня надання освітніх послуг у сфері охорони здоров’я Визначення чітких критеріїв розмежування відповідальності органів місцевого самоврядування на рівні громад, районів, областей та сприяння територіальним громадам (передусім об’єднаним територіальним громадам) у формуванні оптимальної мережі закладів охорони здоров’я Необхідність запровадження справедливого розподілу коштів на утримання одного хворого закладів охорони здоров’я МОЗ, Мінфін та інші заінтересован і центральні органи виконавчої влади за участю всеукраїнськи х асоціацій органів місцевого самоврядуван ня Перше півріччя Забезпечення високого рівня надання медичних послуг закладів охорони здоров’я та формування оптимальної мережі закладів охорони здоров’я, зокрема в об’єднаних територіальних громадах Удосконалення формули розрахунків субвенції у сфері охорони здоров’я на основі обґрунтованих нормативів, затвердження методики розрахунку вартості надання послуг в галузі охорони здоров’я на базовому рівні Удосконалення формули розрахунків субвенції у сфері охорони здоров’я на основі обґрунтованих нормативів необхідно для визначення обсягу кошті на ці цілі у Державному бюджеті на МОЗ, Мінфін та інші заінтересован і центральні органи виконавчої влади за участю всеукраїнськи х асоціацій органів місцевого самоврядуван ня Перше півріччя Забезпечення високого рівня надання медичних послуг закладів охорони здоров’я 25
 26. 26. № з/п Кроки Пояснення, обґрунтування Відповідальні Терміни (квартал) Що дасть реалізація цього кроку кожний наступний рік у сфері соціального захисту Забезпечення прямого зв’язку між соціальними пільгами та джерелами і механізмом відшкодування їх вартості надавачам Необхідність запровадження оптимального розподілу коштів та адресності надання всіх видів пільгових послуг Мінсоцполіти ки, Мінфін, інші заінтересован і центральні та місцеві органи виконавчої влади за участю всеукраїнськи х асоціацій органів місцевого самоврядуван ня. Листопад Перехід до адресності надання всіх видів пільгових послуг, підвищення їх якості Затвердження в описовому та вартісному вигляді соціальних нормативів за кожним із делегованих державою місцевому самоврядуванню повноважень у розрахунку на середньостатистич ну адміністративно- територіальну одиницю, визначивши мінімальне і максимальне значення таких нормативів залежно від обсягів фінансових ресурсів Необхідність визначення нормативів за кожним із делегованих державою місцевому самоврядуванню повноважень у розрахунку на середньостатист ичну адміністративно- територіальну одиницю Мінфін, Міносвіти, МОЗ, Мінсоцполіти ки, інші центральні органи виконавчої влади відповідно до компетенції. Червень Підвищення якості надання соціальних послуг у сфері охорони громадського порядку Підвищення Необхідність МВС, Протягом запровадження 26
 27. 27. № з/п Кроки Пояснення, обґрунтування Відповідальні Терміни (квартал) Що дасть реалізація цього кроку спроможності громад у сфері охорони громадського правопорядку надання органам місцевого самоврядування механізмів реалізації їх повноважень у сфері забезпечення правопорядку. Мінрегіон, інші ЦОВВ року в територіальних громадах (передусім 159 об’єднаних територіальних громадах) дільничних поліцейських Ключові наступні кроки, які потрібно реалізувати у середньостроковій перспективі Розблокування можливості фінансування охорони здоров’я на базовому рівні в об’єднаних територіальних громадах (прийняття відповідного наказу МОЗ про центри первинної медичної допомоги); Розрахунок та формування субвенції на охорону здоров’я та надання послуг в галузі освіти на базовому рівні; Затвердження методики формування госпітальних округів (постанова КМУ); Формування мережі опорних шкіл; Прийняття у вартісному вигляді соціальних нормативів за кожним із делегованих державою місцевому самоврядуванню повноважень у розрахунку на середньостатистичну адміністративно-територіальну одиницю; Створення умов для формування мережі дільничних поліцейських в об’єднаних територіальних громадах І. 9. Реформа урядових і стратегічних комунікацій та комунікаційна підтримка реформ Уряду Постановка проблеми: Нинішня система урядових, стратегічних та кризових комунікацій державних органів є неефективною, неповороткою та не відповідає вимогам часу – часто не встигаючи за швидкими змінами порядку денного. Крім того, відсутні: послідовна комунікація Уряду з населенням щодо реформ; комплексний підхід щодо соціальних інформаційних кампаній; внутрішня комунікація органів влади щодо спільних цілей. Мета: Створити прозору дієву систему урядових комунікацій, яка злагоджено реалізуватиме державні задачі в рамках визначеного порядку денного. Така система успішно реалізуватиме комунікацію з населенням щодо реформ Уряду, доноситиме особливості 27

×