Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

9

512 views

Published on

Published in: Education, Technology, Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

9

  1. 1. LES PLANTES Fet per:Nora i Milenka
  2. 2. les plantes del mar <ul><li>Les algues són organismes fotosintètics que viuen a l’aigua, ja sigui dolça o salada. No tenen capacitat per controlar la pèrdua d’aigua i tampoc tenen teixits esquelètics que les mantinguin dretes; moltes vegades per aconseguir estar dretes presenten bosses d’algun gas (normalment nitrogen) que fan com de globus i les estiren cap amunt. </li></ul>
  3. 3. Les roses
  4. 4. Els animals
  5. 5. Les parts de les flors

×