Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ehitusmehaanika I

Tools for creation course Structural Mechanics.
Ehitusmehaanika I, Andres Lahe, swf,

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ehitusmehaanika I

 1. 1. Koostöövõrgustikud hariduses Koolitusseminar Narvas 07.- 08. detsembril 2006 <ul><ul><li>Andres Lahe </li></ul></ul><ul><ul><li>Ehitusmehaanika I </li></ul></ul><ul><li>( www.e-ope.ee ) </li></ul><ul><ul><li>Narva 2006 </li></ul></ul><ul><ul><li>aa WikipediaA I </li></ul></ul>Narva Linnaplaan * MIT OCW e-learning Liflong Free soft Andres Lahe Structural Mechanics . 1. slide MIT OCW W IKIPEDI A
 2. 2. Sissejuhatus <ul><li>Mis on ehitusmehaanika? </li></ul><ul><li>Ehitusmehaanika miniportaal </li></ul><ul><li>Teksti töölemine LaTeX'iga </li></ul><ul><li>Joonistamise programm Xfig </li></ul><ul><li>Graafika töötlemine programmiga Gimp </li></ul><ul><li>Numbriliste arvutuste programm GNU octave </li></ul><ul><li>Ehitusmehaanika ja Moodle </li></ul><ul><li>Järeldused </li></ul>MIT OCW e-learning Lifelong Free software Andres Lahe Avalik loeng AECEF 5th 2. slide
 3. 3. Mis on ehitusmehaanika? Andres Lahe Structural Mechanics 3. slide EEVL viited
 4. 4. Ehitusmehaanika miniportaal <ul><li>Tööprogrammid </li></ul><ul><li>E-õpik. .html .pdf .ps </li></ul><ul><li>Ülesannete kogu .html .pdf .ps </li></ul><ul><li>Ehitusmehaanika riistakast (GNU octavega) </li></ul><ul><li>Juhend ülesannete lahendamiseks GNU octavega .html .pdf .ps </li></ul><ul><li>R. Räämet Ehitusmehaanika .djvu </li></ul>DjVuLibre Andres Lahe Structural Mechanics 4. slide viited
 5. 5. Teksti Töötlemine LaTeX'iga LaTeX 1 LaTeX 2 pdfLaTeX LaTeX-Einführung Andres Lahe Structural Mechanics 5. slide viited
 6. 6. Teksti redaktor Kile Andres Lahe Structural Mechanics 6. slide viited
 7. 7. Joonistamise programm Xfig Andres Lahe Structural Mechanics 7. slide viited
 8. 8. Programm Gimp User Manual install Gimp Andres Lahe Structural Mechanics 8. slide viited
 9. 9. Arvutusprogramm GNU octave <ul><li>GNU octave installeerimise juhend </li></ul><ul><li>Interactive language for numerical computations. Table of contents </li></ul><ul><li>Viiteid GNU octave'le , GNU octave </li></ul><ul><li>GNU octave programme ehitusmehaanikale </li></ul>Andres Lahe Structural Mechanics 9. slide viited
 10. 10. Ehitusmehaanika & Moodle <ul><li>Juhend Moodle'sse sisenemiseks </li></ul><ul><li>Juhend foto paigutamiseks Moodlesse </li></ul><ul><li>Slaidid wink'iga </li></ul><ul><li>Samad slaidid TeXPoweriga </li></ul>Andres Lahe Structural Mechanics 10. slide viited
 11. 11. Järeldused <ul><li>Vaba tarkvaga on võimalik teha e-õpet </li></ul><ul><li>Avatud kursused (OpenCourseWare). OCW </li></ul><ul><li>MIT Open Coure Ware </li></ul><ul><li>Eestis tutvustab vaba tarkvara MTÜ Offline.ee </li></ul><ul><li>Seul/edu – vaba tarkvara hariduses </li></ul><ul><li>Kas e-õpe on Nürnbergi lehter ? </li></ul>MIT OCW e-learning Lifelong Free software Andres Lahe Structural Mechanics . 11. slide
 12. 12. Lugemiseks <ul><ul><li>Õpi linux'it „ Online Classmates “ Moodlega </li></ul></ul><ul><ul><li>Linux'i Tutorial </li></ul></ul><ul><ul><li>Brian&Tom's Linux Book </li></ul></ul><ul><ul><li>Operatsioonicüsteem Linux </li></ul></ul><ul><ul><li>Linux.ee </li></ul></ul><ul><ul><li>What is Debian? </li></ul></ul><ul><ul><li>Debian Linux </li></ul></ul>MIT OCW e-learning Lifelong Free software Andres Lahe Structural Mechanics . 12. slide
 13. 13. Vaatamiseks MIT OCW e-learning Lifelong Free software Andres Lahe Structural Mechanics . 13. slide <ul><ul><li>Arvutamine GNU octavega </li></ul></ul><ul><ul><li>Registreeru Moodles ehitusmehaanika kursuse kuulajaks </li></ul></ul><ul><ul><li>Lõika foto parajaks </li></ul></ul><ul><ul><li>Arvuta tala </li></ul></ul><ul><ul><li>Koosta tala mõjujooned </li></ul></ul><ul><ul><li>Arvuta mõjujoonte abil </li></ul></ul><ul><ul><li>Arvuta raami </li></ul></ul><ul><ul><li>Arvuta sõrestikku </li></ul></ul>
 14. 14. Tänan tähelepanu eest! Andres Lahe

×