Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

woord der verzoening

978 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

woord der verzoening

 1. 1. "het woord der<br />verzoening"<br />2Korinthe 514-21<br />
 2. 2. 2Korinthe 5<br />14 Want de liefde van Christus dringt ons,<br />15 daar wij tot het inzicht gekomen zijn, dat ÉÉN VOOR ALLEN GESTORVEN is...<br />2<br />
 3. 3. 2Korinthe 5<br />15... Dus zijn zij allen gestorven. En voor allen is Hij gestorven, opdat zij, die leven, niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor Hem, die VOOR HEN GESTORVEN IS EN OPGEWEKT.<br />3<br />
 4. 4. 22 Want evenals in Adam ALLEN sterven, zo zullen ook in Christus ALLEN levend gemaakt worden.<br />1Korinthe 15<br />4<br />
 5. 5. 2Korinthe 5<br />16Zo kennen wij dan van nu aan niemand naar het vlees. Indien wij al Christus naar het vlees gekend hebben, thans niet meer.<br />5<br />
 6. 6. 2Korinthe 5<br />17 Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen.<br />6<br />
 7. 7. 2Korinthe 5<br />18 En dit alles is uit *God, die door Christus ons met Zich -verzoendheeft en ons de bediening der verzoening |gegeven heeft,<br />7<br />
 8. 8. 2Korinthe 5<br />19welke immers hierin bestaat, dat God in Christus de wereld MET ZICHZELF VERZOENENDE WAS, door hun hun overtredingen niet toe te rekenen...<br />8<br />
 9. 9. 2Korinthe 5<br />19...en dat Hij ons het woord der verzoening heeft toevertrouwd.<br />lett. plaatsende in ons het woord der verzoening<br />9<br />
 10. 10. 2Korinthe 5<br />20 Wij zijn dus gezanten van Christus, alsof God door onze mond u vermaandeaanmoedigt; in naam van Christus vragen wij u: laat u met God verzoenenweest verzoend!<br />10<br />
 11. 11. 2Korinthe 5<br />21 Hem, die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in Hem.<br />11<br />

×