Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Renbaan

906 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Renbaan

 1. 1. 16 juni 2013Den Haag
 2. 2. Romeinen 916 Het hangt dus niet daarvan af,of iemand wil,dan wel of iemand loopt,maar van God, die Zich ontfermt.lett. rent1
 3. 3. 1Korinthe 923 Alles doe ik ter wille van het evangelie,om er zelf ook deel aan te verkrijgen.2lett. mededeelgenoot van te worden
 4. 4. 1Korinthe 924 Weet gij niet,dat zij, die in de renbaan lopen,allen wel lopen,doch dat slechts een de prijs kan ontvangen?Loopt dan zo, dat gij die behaalt!2= de erekrans
 5. 5. 2Thessalonika 31 Voorts, broeders, bidt voor ons,dat het woord des Herensnelle voortgang hebbeen verheerlijkt worde, evenals bij u,3lett. moge rennen
 6. 6. Galaten 57 Gij liept goed.Wie is u in de weg gekomen,dat gij aan de waarheidniet meer gehoorzaamt?4lett. jullie renden voortreffelijk
 7. 7. Hebreeën 121 Daarom dan, laten ook wij,nu wij zulk een grote wolk van getuigenrondom ons hebben,afleggen alle last en de zonde,die ons zo licht in de weg staat,en met volharding de wedloop lopen,die voor ons ligt.5lett. rennen
 8. 8. Hebreeën 122 Laat ons oog daarbijalleen gericht zijn op Jezus,de leidsman en voleinder des geloofs,die, om de vreugde,welke voor Hem lag,het kruis op Zich genomen heeft,de schande niet achtende,en gezeten ister rechterzijde van de troon Gods.5lett. afzien tot-in
 9. 9. Hebreeën 122 Laat ons oog daarbijalleen gericht zijn op Jezus,de leidsman en voleinder des geloofs,die, om de vreugde,welke voor Hem lag,het kruis op Zich genomen heeft,de schande niet achtende,en gezeten ister rechterzijde van de troon Gods.5CV: inaugurator = inwijder
 10. 10. 2Timotheüs 47 Ik heb de goede strijd gestreden,ik heb mijn loop ten einde gebracht,ik heb het geloof behouden,6lett. loopbaan, race
 11. 11. 2Timotheüs 48 voorts ligt voor mij gereedde krans der rechtvaardigheid,welke te dien dage de Here,de rechtvaardige rechter,mij zal geven,doch niet alleen mijmaar ook allen,die zijn verschijning hebben liefgehad.6

×