27 juni 2013
Bodegraven
vanaf hoofdstuk 7:121
2
1 Wat nu de punten betreft, waarover gij mij
geschreven hebt, het is goed voor een mens
niet aan een vrouw verbonden te ...
3
5 Onthoudt dat elkander niet, tenzij met
onderling goedvinden (lett. uit symfonie) en
voor een gelegenheid, om u vrij te...
4
8 Maar tot de ongehuwden en de weduwen
zeg ik: Het is goed voor hen, indien zij
blijven, zoals ik.
9 Indien zij zich ech...
5
samenvatting voorgaande verzen...
1. Paulus schrijft dit hoofdstuk met het oog op
de hoererijen: ieder zou zijn eigen vr...
1Korinthe 7
12 Maar tot de overigen zeg ik,
niet de Here:
heeft een broeder een ongelovige vrouw,
die erin bewilligt met h...
1Korinthe 7
12 Maar tot de overigen zeg ik,
niet de Here:
heeft een broeder een ongelovige vrouw,
die erin bewilligt met h...
1Korinthe 7
12 Maar tot de overigen zeg ik,
niet de Here:
heeft een broeder een ongelovige vrouw,
die erin bewilligt met h...
1Korinthe 7
13 En een vrouw moet,
als zij een ongelovige man heeft,
en deze erin bewilligt
met haar samen te wonen,
die ma...
1Korinthe 7
13 En een vrouw moet,
als zij een ongelovige man heeft,
en deze erin bewilligt
met haar samen te wonen,
die ma...
1Korinthe 7
14 Want de ongelovige man
is geheiligd in zijn vrouw
en de ongelovige vrouw
is geheiligd in de broeder.
11
1Korinthe 7
14 Want de ongelovige man
is geheiligd in zijn vrouw
en de ongelovige vrouw
is geheiligd in de broeder.
12
1Korinthe 7
14 Want de ongelovige man
is geheiligd in zijn vrouw
en de ongelovige vrouw
is geheiligd in de broeder.
Anders...
1Korinthe 7
14 Want de ongelovige man
is geheiligd in zijn vrouw
en de ongelovige vrouw
is geheiligd in de broeder.
Anders...
1Korinthe 7
15 Maar indien de ongelovige haar
verlaat, laat hij haar verlaten.
De broeder of zuster
is in dit geval niet g...
1Korinthe 7
15 Maar indien de ongelovige haar
verlaat, laat hij haar verlaten.
De broeder of zuster
is in dit geval niet g...
1Korinthe 7
15 Maar indien de ongelovige haar
verlaat, laat hij haar verlaten.
De broeder of zuster
is in dit geval niet g...
1Korinthe 7
16 Want hoe kunt gij weten, vrouw,
dat gij uw man zult redden?
Of hoe kunt gij weten, man,
dat gij uw vrouw zu...
1Korinthe 7
16 Want hoe kunt gij weten, vrouw,
dat gij uw man zult redden?
Of hoe kunt gij weten, man,
dat gij uw vrouw zu...
1Korinthe 7
17 Alleen, laat ieder zo leven,
als de Here hem toebedeeld heeft,
zo, als God hem geroepen heeft.
Zo schrijf i...
1Korinthe 7
17 Alleen, laat ieder zo leven,
als de Here hem toebedeeld heeft,
zo, als God hem geroepen heeft.
Zo schrijf i...
1Korinthe 7
18 Is iemand als besnedene geroepen,
hij late het niet verhelpen;
is iemand als onbesnedene geroepen,
hij late...
1Korinthe 7
18 Is iemand als besnedene geroepen,
hij late het niet verhelpen;
is iemand als onbesnedene geroepen,
hij late...
1Korinthe 7
19 Want besneden zijn betekent niets,
en onbesneden zijn betekent niets,
maar wel het houden van Gods geboden....
1Korinthe 7
19 Want besneden zijn betekent niets,
en onbesneden zijn betekent niets,
maar wel het houden van Gods geboden....
1Korinthe 7
20 Ieder blijve bij die roeping,
waarin hij was, toen hij geroepen werd.
26
1Korinthe 7
21 Zijt gij als slaaf geroepen,
bekommer u daarover niet,
maar als gij ook vrij kunt worden,
maak er dan te me...
1Korinthe 7
21 Zijt gij als slaaf geroepen,
bekommer u daarover niet,
maar als gij ook vrij kunt worden,
maak er dan te me...
1Korinthe 7
22 Want de slaaf,
die in de Here geroepen werd,
is een vrijgelatene des Heren;
evenzo is hij, die als vrije ge...
1Korinthe 7
22 Want de slaaf,
die in de Here geroepen werd,
is een vrijgelatene des Heren;
evenzo is hij, die als vrije ge...
1Korinthe 7
22 Want de slaaf,
die in de Here geroepen werd,
is een vrijgelatene des Heren;
evenzo is hij, die als vrije ge...
1Korinthe 7
23 Weest geen slaven van mensen.
32
1Korinthe 7
24 Broeders, iedereen blijve voor God
in die toestand, waarin hij werd geroepen.
33
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Korinthe 12

890 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Korinthe 12

 1. 1. 27 juni 2013 Bodegraven vanaf hoofdstuk 7:121
 2. 2. 2 1 Wat nu de punten betreft, waarover gij mij geschreven hebt, het is goed voor een mens niet aan een vrouw verbonden te zijn, 2 maar met het oog op de hoererijen, laat ieder zijn eigen vrouw hebben en iedere vrouw haar eigen man. 3 De man kome jegens de vrouw zijn echtelijke verplichtingen na en evenzo de vrouw jegens haar man. 4 De vrouw heeft niet zelf over haar lichaam te beschikken, doch haar man; en eveneens heeft de man niet zelf over zijn lichaam te beschikken, doch zijn vrouw. de vorige keer: 1Korinthe 7
 3. 3. 3 5 Onthoudt dat elkander niet, tenzij met onderling goedvinden (lett. uit symfonie) en voor een gelegenheid, om u vrij te maken voor het gebed, maar om daarna weder samen te komen, opdat niet de satan u verzoeke wegens uw gemis aan zelfbeheersing. 6 Dit zeg ik om u tegemoet te komen, niet om u te bevelen. 7 Ik zou wel willen, dat alle mensen waren, zoals ikzelf. Doch iedereen heeft van God zijn bijzondere charisma, de een deze, de ander die. de vorige keer: 1Korinthe 7
 4. 4. 4 8 Maar tot de ongehuwden en de weduwen zeg ik: Het is goed voor hen, indien zij blijven, zoals ik. 9 Indien zij zich echter niet beheersen, laten zij dan trouwen. Want het is beter te trouwen dan van begeerte te branden. 10 Doch hun, die getrouwd zijn, beveel ik niet, maar de Here, dat een vrouw haar man niet zou verlaten 11 (is dit toch gebeurd, laat zij dan ongehuwd blijven of zich met haar man verzoenen) en een man zou zijn vrouw niet verstoten. de vorige keer: 1Korinthe 7
 5. 5. 5 samenvatting voorgaande verzen... 1. Paulus schrijft dit hoofdstuk met het oog op de hoererijen: ieder zou zijn eigen vrouw hebben; 2. niet (seksuele) onthouding in het huwelijk staat voorop maar symfonie; 3. Paulus prijst de vrijgezelle staat aan... 4. "maar het is beter te trouwen dan van begeerte te branden" 5. Men zou de huwelijkspartner niet verlaten en mocht dat toch gebeurd zijn, dan zou men ongetrouwd blijven of zich verzoenen.
 6. 6. 1Korinthe 7 12 Maar tot de overigen zeg ik, niet de Here: heeft een broeder een ongelovige vrouw, die erin bewilligt met hem samen te wonen, dan moet hij haar niet verstoten. 6
 7. 7. 1Korinthe 7 12 Maar tot de overigen zeg ik, niet de Here: heeft een broeder een ongelovige vrouw, die erin bewilligt met hem samen te wonen, dan moet hij haar niet verstoten. 7
 8. 8. 1Korinthe 7 12 Maar tot de overigen zeg ik, niet de Here: heeft een broeder een ongelovige vrouw, die erin bewilligt met hem samen te wonen, dan moet hij haar niet verstoten. 8
 9. 9. 1Korinthe 7 13 En een vrouw moet, als zij een ongelovige man heeft, en deze erin bewilligt met haar samen te wonen, die man niet verstoten. 9
 10. 10. 1Korinthe 7 13 En een vrouw moet, als zij een ongelovige man heeft, en deze erin bewilligt met haar samen te wonen, die man niet verstoten. 10
 11. 11. 1Korinthe 7 14 Want de ongelovige man is geheiligd in zijn vrouw en de ongelovige vrouw is geheiligd in de broeder. 11
 12. 12. 1Korinthe 7 14 Want de ongelovige man is geheiligd in zijn vrouw en de ongelovige vrouw is geheiligd in de broeder. 12
 13. 13. 1Korinthe 7 14 Want de ongelovige man is geheiligd in zijn vrouw en de ongelovige vrouw is geheiligd in de broeder. Anders zouden immers uw kinderen onrein zijn, doch nu zijn zij heilig. 13
 14. 14. 1Korinthe 7 14 Want de ongelovige man is geheiligd in zijn vrouw en de ongelovige vrouw is geheiligd in de broeder. Anders zouden immers uw kinderen onrein zijn, doch nu zijn zij heilig. 14
 15. 15. 1Korinthe 7 15 Maar indien de ongelovige haar verlaat, laat hij haar verlaten. De broeder of zuster is in dit geval niet gebonden; tot vrede heeft God u geroepen. 15
 16. 16. 1Korinthe 7 15 Maar indien de ongelovige haar verlaat, laat hij haar verlaten. De broeder of zuster is in dit geval niet gebonden; tot vrede heeft God u geroepen. 16
 17. 17. 1Korinthe 7 15 Maar indien de ongelovige haar verlaat, laat hij haar verlaten. De broeder of zuster is in dit geval niet gebonden; tot vrede heeft God u geroepen. 17
 18. 18. 1Korinthe 7 16 Want hoe kunt gij weten, vrouw, dat gij uw man zult redden? Of hoe kunt gij weten, man, dat gij uw vrouw zult redden? 18
 19. 19. 1Korinthe 7 16 Want hoe kunt gij weten, vrouw, dat gij uw man zult redden? Of hoe kunt gij weten, man, dat gij uw vrouw zult redden? 19
 20. 20. 1Korinthe 7 17 Alleen, laat ieder zo leven, als de Here hem toebedeeld heeft, zo, als God hem geroepen heeft. Zo schrijf ik het in alle gemeenten voor. 20
 21. 21. 1Korinthe 7 17 Alleen, laat ieder zo leven, als de Here hem toebedeeld heeft, zo, als God hem geroepen heeft. Zo schrijf ik het in alle gemeenten voor. 21
 22. 22. 1Korinthe 7 18 Is iemand als besnedene geroepen, hij late het niet verhelpen; is iemand als onbesnedene geroepen, hij late zich niet besnijden. 22
 23. 23. 1Korinthe 7 18 Is iemand als besnedene geroepen, hij late het niet verhelpen; is iemand als onbesnedene geroepen, hij late zich niet besnijden. 23
 24. 24. 1Korinthe 7 19 Want besneden zijn betekent niets, en onbesneden zijn betekent niets, maar wel het houden van Gods geboden. 24
 25. 25. 1Korinthe 7 19 Want besneden zijn betekent niets, en onbesneden zijn betekent niets, maar wel het houden van Gods geboden. 25
 26. 26. 1Korinthe 7 20 Ieder blijve bij die roeping, waarin hij was, toen hij geroepen werd. 26
 27. 27. 1Korinthe 7 21 Zijt gij als slaaf geroepen, bekommer u daarover niet, maar als gij ook vrij kunt worden, maak er dan te meer gebruik van. 27
 28. 28. 1Korinthe 7 21 Zijt gij als slaaf geroepen, bekommer u daarover niet, maar als gij ook vrij kunt worden, maak er dan te meer gebruik van. 28
 29. 29. 1Korinthe 7 22 Want de slaaf, die in de Here geroepen werd, is een vrijgelatene des Heren; evenzo is hij, die als vrije geroepen werd, een slaaf van Christus. Gij zijt gekocht en betaald. 29
 30. 30. 1Korinthe 7 22 Want de slaaf, die in de Here geroepen werd, is een vrijgelatene des Heren; evenzo is hij, die als vrije geroepen werd, een slaaf van Christus. Gij zijt gekocht en betaald. 30
 31. 31. 1Korinthe 7 22 Want de slaaf, die in de Here geroepen werd, is een vrijgelatene des Heren; evenzo is hij, die als vrije geroepen werd, een slaaf van Christus. Gij zijt gekocht en betaald. 31
 32. 32. 1Korinthe 7 23 Weest geen slaven van mensen. 32
 33. 33. 1Korinthe 7 24 Broeders, iedereen blijve voor God in die toestand, waarin hij werd geroepen. 33

×