Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
donderdag 4 oktober 2012bespreking vanaf Kolosse 28               1
8Ziet toe, dat niemand u medeslepe door zijnwijsbegeerte en door ijdel bedrog ...  lett. de filosofie en leeg bedrog  ...
8.... in overeenstemming met de overleveringder mensen, met de wereldgeesten en nietmet Christus,     lett.     ...
9 want in Hem woont al de volheid dergodheid lichamelijk;  Want het heeft de ganse volheid behaagd- in Hem  woning te ...
9 want in Hem woont al de volheid der godheidlichamelijk;  > Hoofd én lichaam = de ekklesia              ...
10 en gij hebt de volheid verkregen in Hem,die het hoofd is van alle overheid en macht.   lett.   en jullie zijn in He...
10en gij hebt de volheid verkregen in Hem, diehet hoofd is van alle overheid en macht.   20 ... door Hem uit de doden op...
11 In Hem zijt gij ook met een besnijdenis, diegeen werk van mensenhanden is, besnedendoor het afleggen van het lichaam de...
het mes in het vlees      vrucht      wordt      zicht-      baar      leven      uit de ...
12 daar gij met Hem begraven zijt in de doop.In Hem zijt gij ook medeopgewekt door hetgeloof aan de werking Gods, die Hem ...
13 Ook u heeft Hij, hoewel gij dood waart doorzijt in uw overtredingen en onbesnedenheid naarhet vlees, levend gemaakt me...
13 Ook u heeft Hij, hoewel gij dood waart doorzijt in uw overtredingen en onbesnedenheid naarhet vlees, levend gemaakt me...
14 door het bewijsstuk uit te wissen, datdoor zijn inzettingen tegen ons getuigde enons bedreigde. En dat heeft Hij wegged...
14 door het bewijsstuk uit te wissen, dat doorzijn inzettingen tegen ons getuigde en onsbedreigde. En dat heeft Hij wegge...
15 Hij heeft de overheden en machten ontwapenden openlijk tentoongesteld en zo over hengezegevierd.            ...
16 Laat dan niemand u blijven oordelen inzakeeten en drinken of op het stuk van een feestdag,nieuwe maan of sabbat,    ...
17 dingen, die slechts een schaduw zijn vanhetgeen komen moest, terwijl de werkelijkheidhet lichaam van Christus is.   ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Kolosse deel 8

1,061 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kolosse deel 8

 1. 1. donderdag 4 oktober 2012bespreking vanaf Kolosse 28 1
 2. 2. 8Ziet toe, dat niemand u medeslepe door zijnwijsbegeerte en door ijdel bedrog ... lett. de filosofie en leeg bedrog 2
 3. 3. 8.... in overeenstemming met de overleveringder mensen, met de wereldgeesten en nietmet Christus, lett. ... naar de elementen van de wereld en niet naar Christus Gr. stocheia St.Vert.: de eerste beginselen (het ABC) 3
 4. 4. 9 want in Hem woont al de volheid dergodheid lichamelijk; Want het heeft de ganse volheid behaagd- in Hem woning te maken... Kolosse 1:19 4
 5. 5. 9 want in Hem woont al de volheid der godheidlichamelijk; > Hoofd én lichaam = de ekklesia 5
 6. 6. 10 en gij hebt de volheid verkregen in Hem,die het hoofd is van alle overheid en macht. lett. en jullie zijn in Hem gecompleteerd 6
 7. 7. 10en gij hebt de volheid verkregen in Hem, diehet hoofd is van alle overheid en macht. 20 ... door Hem uit de doden op te wekken en Hem te zetten aan zijn rechterhand in de hemelse gewesten, 21 boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam, die genoemd wordt niet alleen in deze, maar ook in de toekomende eeuw. 22 En Hij heeft alles onder zijn voeten gesteld en Hem als hoofd boven al wat is, gegeven aan de gemeente, 23 die zijn lichaam is... Efeze 1 7
 8. 8. 11 In Hem zijt gij ook met een besnijdenis, diegeen werk van mensenhanden is, besnedendoor het afleggen van het lichaam des vlezes,in de besnijdenis van Christus, 8
 9. 9. het mes in het vlees vrucht wordt zicht- baar leven uit de dood17 aviv:achtste dag 9
 10. 10. 12 daar gij met Hem begraven zijt in de doop.In Hem zijt gij ook medeopgewekt door hetgeloof aan de werking Gods, die Hem uit dedoden heeft opgewekt. 10
 11. 11. 13 Ook u heeft Hij, hoewel gij dood waart doorzijt in uw overtredingen en onbesnedenheid naarhet vlees, levend gemaakt met Hem, toen Hij onsal onze overtredingen kwijtschold, Zo moet het ook voor u vaststaan, dat gij wel dood zijt voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus. Romeinen 6:11 11
 12. 12. 13 Ook u heeft Hij, hoewel gij dood waart doorzijt in uw overtredingen en onbesnedenheid naarhet vlees, levend gemaakt met Hem, toen Hij onsal onze overtredingen kwijtschold, lett. ons genade-verlenend [bij] al de krenkingen 12
 13. 13. 14 door het bewijsstuk uit te wissen, datdoor zijn inzettingen tegen ons getuigde enons bedreigde. En dat heeft Hij weggedaan doorhet aan het kruis te nagelen: 13
 14. 14. 14 door het bewijsstuk uit te wissen, dat doorzijn inzettingen tegen ons getuigde en onsbedreigde. En dat heeft Hij weggedaan door hetaan het kruis te nagelen: doordat Hij in zijn vlees de wet der geboden, in inzettingen bestaande, buiten werking gesteld heeft... Efeze 2:15 14
 15. 15. 15 Hij heeft de overheden en machten ontwapenden openlijk tentoongesteld en zo over hengezegevierd. 15
 16. 16. 16 Laat dan niemand u blijven oordelen inzakeeten en drinken of op het stuk van een feestdag,nieuwe maan of sabbat, 16
 17. 17. 17 dingen, die slechts een schaduw zijn vanhetgeen komen moest, terwijl de werkelijkheidhet lichaam van Christus is. 17

×