Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
1
15 mei 2014
Rijnsburg
2
Hebreeën 11
11 Door het geloof heeft ook Sara
kracht ontvangen om moeder te worden,
en dat ondanks haar hoge leeftijd,
d...
3
Hebreeën 11
12 Daarom zijn er dan ook uit één [man],
en wel een verstorvene, voortgekomen
als de sterren des hemels in m...
4
Paulus in Romeinen 4
19 En zonder te verflauwen in het geloof heeft hij
opgemerkt, dat zijn eigen lichaam verstorven
was...
5
Paulus in Romeinen 4
22 Daarom ook werd het hem gerekend tot
gerechtigheid.
23 Echter niet om zijnentwil alleen werd
ges...
6
Hebreeën 11
12 Daarom zijn er dan ook uit een man,
en wel een verstorvene, voortgekomen
als de sterren des hemels in men...
7
Hebreeën 11
12 Daarom zijn er dan ook uit een man,
en wel een verstorvene, voortgekomen
als de sterren des hemels in men...
8
Hebreeën 11
13 In dat geloof zijn deze allen gestorven,
zonder de beloften verkregen te hebben;
slechts uit de verte
heb...
9
Hebreeën 11
13 In dat geloof zijn deze allen gestorven,
zonder de beloften verkregen te hebben;
slechts uit de verte
heb...
10
Hebreeën 11
13 In dat geloof zijn deze allen gestorven,
zonder de beloften verkregen te hebben;
slechts uit de verte
he...
11
Hebreeën 11
13 In dat geloof zijn deze allen gestorven,
zonder de beloften verkregen te hebben;
slechts uit de verte
he...
12
Hebreeën 11
13 In dat geloof zijn deze allen gestorven,
zonder de beloften verkregen te hebben;
slechts uit de verte
he...
13
Hebreeën 11
13 In dat geloof zijn deze allen gestorven,
zonder de beloften verkregen te hebben;
slechts uit de verte
he...
14
Genesis 23
2 En Sara stierf te Kirjat-arba, dat is Hebron, in het land
Kanaan, en Abraham ging naar binnen om over Sara...
15
Hebreeën 11
14 Want wie zulke dingen zeggen,
geven te kennen,
dat zij een vaderland zoeken.
16
Hebreeën 11
15 En als zij gedachtig geweest waren
aan het vaderland, dat zij verlaten hadden,
zouden zij gelegenheid ge...
17
Hebreeën 11
15 En als zij gedachtig geweest waren
aan het vaderland, dat zij verlaten hadden,
zouden zij gelegenheid ge...
18
Hebreeën 11
16 maar nu verlangen zij naar een beter,
dat is een hemels, vaderland.
Daarom schaamt God Zich voor hen nie...
19
Hebreeën 11
16 maar nu verlangen zij naar een beter,
dat is een hemels, vaderland.
Daarom schaamt God Zich voor hen nie...
20
Hebreeën 11
16 maar nu verlangen zij naar een beter,
dat is een hemels, vaderland.
Daarom schaamt God Zich voor hen nie...
21
Hebreeën 11
17 Door het geloof heeft Abraham,
toen hij verzocht werd,
Isaak ten offer gebracht,
en hij, die de beloften...
22
Hebreeën 11
17 Door het geloof heeft Abraham,
toen hij verzocht werd,
Isaak ten offer gebracht,
en hij, die de beloften...
23
Hebreeën 11
18 hij, tot wie gezegd was:
Door Isaak zal men
van nageslacht van u spreken.
Hij heeft overwogen,
dat God b...
24
Hebreeën 11
18 hij, tot wie gezegd was:
Door Isaak zal men
van nageslacht van u spreken.
Hij heeft overwogen,
dat God b...
25
Hebreeën 11
19 en daaruit heeft hij hem ook
bij wijze van spreken teruggekregen.
lett. in gelijkenis (Gr. parabolé)
26
Hebreeën 11
20 Door het geloof heeft Isaak
aan Jakob en Esau zijn zegen gegeven,
ook voor de toekomst.
> niet gebaseerd...
27
Hebreeën 11
21 Door het geloof heeft Jakob
bij zijn sterven
ieder der zonen van Jozef gezegend
en hij heeft aangebeden,...
28
Hebreeën 11
21 Door het geloof heeft Jakob
bij zijn sterven
ieder der zonen van Jozef gezegend
en hij heeft aangebeden,...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Hebreeen studie 23

755 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Hebreeen studie 23

 1. 1. 1 15 mei 2014 Rijnsburg
 2. 2. 2 Hebreeën 11 11 Door het geloof heeft ook Sara kracht ontvangen om moeder te worden, en dat ondanks haar hoge leeftijd, daar zij Hem, die het beloofd had, betrouwbaar achtte.
 3. 3. 3 Hebreeën 11 12 Daarom zijn er dan ook uit één [man], en wel een verstorvene, voortgekomen als de sterren des hemels in menigte en gelijk het zand aan de oever der zee, dat ontelbaar is. vergl. Rom.4
 4. 4. 4 Paulus in Romeinen 4 19 En zonder te verflauwen in het geloof heeft hij opgemerkt, dat zijn eigen lichaam verstorven was, daar hij ongeveer honderd jaar oud was, en dat Sara's moederschoot was gestorven; 20 maar aan de belofte Gods heeft hij niet getwijfeld door ongeloof, doch hij werd versterkt in zijn geloof en gaf Gode eer, 21 in de volle zekerheid, dat Hij bij machte was hetgeen Hij beloofd had ook te volbrengen.
 5. 5. 5 Paulus in Romeinen 4 22 Daarom ook werd het hem gerekend tot gerechtigheid. 23 Echter niet om zijnentwil alleen werd geschreven: het werd hem toegerekend, 24 maar ook om onzentwil, wie het zal worden toegerekend, ons, die ons geloof vestigen op Hem, die Jezus, onze Here, uit de doden opgewekt heeft... > zoals God Izaak uit een verstorvene deed verwekken
 6. 6. 6 Hebreeën 11 12 Daarom zijn er dan ook uit een man, en wel een verstorvene, voortgekomen als de sterren des hemels in menigte en gelijk het zand aan de oever der zee, dat ontelbaar is. verwijzend naar het hemels nageslacht van Abraham
 7. 7. 7 Hebreeën 11 12 Daarom zijn er dan ook uit een man, en wel een verstorvene, voortgekomen als de sterren des hemels in menigte en gelijk het zand aan de oever der zee, dat ontelbaar is. dat aanspoelt vanuit de volkerenzee
 8. 8. 8 Hebreeën 11 13 In dat geloof zijn deze allen gestorven, zonder de beloften verkregen te hebben; slechts uit de verte hebben zij die gezien en begroet, en zij hebben beleden, dat zij vreemdelingen en bijwoners waren op aarde. alle eerder genoemden in Hebr.11 ... ook Henoch
 9. 9. 9 Hebreeën 11 13 In dat geloof zijn deze allen gestorven, zonder de beloften verkregen te hebben; slechts uit de verte hebben zij die gezien en begroet, en zij hebben beleden, dat zij vreemdelingen en bijwoners waren op aarde. zijn leefden naar geloof en stierven naar geloof
 10. 10. 10 Hebreeën 11 13 In dat geloof zijn deze allen gestorven, zonder de beloften verkregen te hebben; slechts uit de verte hebben zij die gezien en begroet, en zij hebben beleden, dat zij vreemdelingen en bijwoners waren op aarde.
 11. 11. 11 Hebreeën 11 13 In dat geloof zijn deze allen gestorven, zonder de beloften verkregen te hebben; slechts uit de verte hebben zij die gezien en begroet, en zij hebben beleden, dat zij vreemdelingen en bijwoners waren op aarde.
 12. 12. 12 Hebreeën 11 13 In dat geloof zijn deze allen gestorven, zonder de beloften verkregen te hebben; slechts uit de verte hebben zij die gezien en begroet, en zij hebben beleden, dat zij vreemdelingen en bijwoners waren op aarde. = openlijk vooruit komen
 13. 13. 13 Hebreeën 11 13 In dat geloof zijn deze allen gestorven, zonder de beloften verkregen te hebben; slechts uit de verte hebben zij die gezien en begroet, en zij hebben beleden, dat zij vreemdelingen en bijwoners waren op aarde.
 14. 14. 14 Genesis 23 2 En Sara stierf te Kirjat-arba, dat is Hebron, in het land Kanaan, en Abraham ging naar binnen om over Sara te weeklagen en haar te bewenen. 3 Toen stond Abraham op, en ging heen van zijn dode, en sprak tot de Hethieten: 4 Een vreemdeling en bijwoner ben ik bij u, geeft mij een eigen grafstede bij u, opdat ik mijn dode moge uitdragen en begraven. 5 Toen antwoordden de Hethieten Abraham en zeiden tot hem: 6 Luister naar ons, mijn heer, een vorst Gods zijt gij in ons midden: begraaf uw dode in de keur onzer grafsteden; niemand van ons zal u zijn grafstede weigeren om uw dode te begraven.
 15. 15. 15 Hebreeën 11 14 Want wie zulke dingen zeggen, geven te kennen, dat zij een vaderland zoeken.
 16. 16. 16 Hebreeën 11 15 En als zij gedachtig geweest waren aan het vaderland, dat zij verlaten hadden, zouden zij gelegenheid gehad hebben terug te keren;
 17. 17. 17 Hebreeën 11 15 En als zij gedachtig geweest waren aan het vaderland, dat zij verlaten hadden, zouden zij gelegenheid gehad hebben terug te keren; > vanaf Abrahams roeping tot de aankomst van Jakob in Egypte: 215 jaar
 18. 18. 18 Hebreeën 11 16 maar nu verlangen zij naar een beter, dat is een hemels, vaderland. Daarom schaamt God Zich voor hen niet hun God te heten, want Hij had hun een stad bereid. niet: een land in de hemel maar: onder hemelse condities
 19. 19. 19 Hebreeën 11 16 maar nu verlangen zij naar een beter, dat is een hemels, vaderland. Daarom schaamt God Zich voor hen niet hun God te heten, want Hij had hun een stad bereid. "de God van Abraham, Izaak en Jakob" Ex.3:6; Mat.22:32, enz.
 20. 20. 20 Hebreeën 11 16 maar nu verlangen zij naar een beter, dat is een hemels, vaderland. Daarom schaamt God Zich voor hen niet hun God te heten, want Hij had hun een stad bereid. = aorist
 21. 21. 21 Hebreeën 11 17 Door het geloof heeft Abraham, toen hij verzocht werd, Isaak ten offer gebracht, en hij, die de beloften aanvaard had, wilde zijn enige zoon offeren, Genesis 22
 22. 22. 22 Hebreeën 11 17 Door het geloof heeft Abraham, toen hij verzocht werd, Isaak ten offer gebracht, en hij, die de beloften aanvaard had, wilde zijn enige zoon offeren, in het NT (Johannes) verwijst dit woord altijd naar de Zoon van God...
 23. 23. 23 Hebreeën 11 18 hij, tot wie gezegd was: Door Isaak zal men van nageslacht van u spreken. Hij heeft overwogen, dat God bij machte was hem zelfs uit de doden op te wekken, Genesis 21:12
 24. 24. 24 Hebreeën 11 18 hij, tot wie gezegd was: Door Isaak zal men van nageslacht van u spreken. Hij heeft overwogen, dat God bij machte was hem zelfs uit de doden op te wekken, lett. gerekend
 25. 25. 25 Hebreeën 11 19 en daaruit heeft hij hem ook bij wijze van spreken teruggekregen. lett. in gelijkenis (Gr. parabolé)
 26. 26. 26 Hebreeën 11 20 Door het geloof heeft Isaak aan Jakob en Esau zijn zegen gegeven, ook voor de toekomst. > niet gebaseerd op natuurlijke rechten... Gen.27; 28:3
 27. 27. 27 Hebreeën 11 21 Door het geloof heeft Jakob bij zijn sterven ieder der zonen van Jozef gezegend en hij heeft aangebeden, leunende op het uiteinde van zijn staf. Genesis 48: de blinde Jakob heeft oog voor het eerstgeboorterecht van Jozef...
 28. 28. 28 Hebreeën 11 21 Door het geloof heeft Jakob bij zijn sterven ieder der zonen van Jozef gezegend en hij heeft aangebeden, leunende op het uiteinde van zijn staf. Genesis 47:31 mittah / matteh > Gen.32:10! > Gen.30:25-43

×