Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hebreeen studie 22

854 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Hebreeen studie 22

 1. 1. 1 1 mei 2014 Rijnsburg
 2. 2. 2 de vorige keer: Hebr.10:35 – 11:3 leven door geloof (10:38) 11:1 Geloof is de aanname van hetgeen verwacht wordt en de overtuiging van wat niet gezien wordt. vanaf 11:4 passeert een stoet van geloofsgetuigen
 3. 3. 3 Hebreeën 11 4 Door het geloof heeft Abel Gode een beter offer gebracht dan Kain; hierdoor werd van hem getuigd, dat hij rechtvaardig was, daar God getuigenis gaf aan zijn gaven, en hierdoor spreekt hij nog, nadat hij gestorven is. lett. meer slachtoffer vergl. 10:8
 4. 4. 4 Abel: = 'leeg, ijdel' type van Christus > die een beter offer bracht (12:24) > die gedood werd Kaïn: = 'verkregen' > type van het judaïsme (!) dat Jezus vermoorde > werd daarna een zwerver op aarde > Kaïn krijgt garantie niet uitgeroeid te worden
 5. 5. 5 Hebreeën 11 4 Door het geloof heeft Abel Gode een beter offer gebracht dan Kain; hierdoor werd van hem getuigd, dat hij rechtvaardig was, daar God getuigenis gaf aan zijn gaven, en hierdoor spreekt hij nog, nadat hij gestorven is.
 6. 6. 6 Hebreeën 11 4 Door het geloof heeft Abel Gode een beter offer gebracht dan Kain; hierdoor werd van hem getuigd, dat hij rechtvaardig was, daar God getuigenis gaf aan zijn gaven, en hierdoor spreekt hij nog, nadat hij gestorven is. Käin zag dat Abels offer werd aangezien Gen.4:4
 7. 7. 7 Hebreeën 11 4 Door het geloof heeft Abel Gode een beter offer gebracht dan Kain; hierdoor werd van hem getuigd, dat hij rechtvaardig was, daar God getuigenis gaf aan zijn gaven, en hierdoor spreekt hij nog, nadat hij gestorven is. als de eerste martelaar in de Schrift
 8. 8. 8 Hebreeën 11 5 Door het geloof is Henoch weggenomen zodat hij de dood niet zag, en hij werd niet meer gevonden, want God had hem weggenomen. Want voordat hij werd weggenomen, is van hem getuigd, dat hij Gode welgevallig was geweest;
 9. 9. 9 brief van Judas: 14 Ook over hen heeft Henoch, de zevende van Adam af, geprofeteerd, zeggende: Zie, de Here is gekomen met zijn heilige tienduizenden, 15 om over allen de vierschaar te spannen en alle goddelozen te straffen voor al hun goddeloze werken, die zij goddeloos bedreven hebben... naam zoon: Metusalach = 'wanneer hij dood is, wordt het gezonden' = het jaar van de zondvloed!
 10. 10. 10 Hebreeën 11 5 Door het geloof is Henoch weggenomen zodat hij de dood niet zag, en hij werd niet meer gevonden, want God had hem weggenomen. Want voordat hij werd weggenomen, is van hem getuigd, dat hij Gode welgevallig was geweest; lett. verplaatst
 11. 11. 11 Handelingen 7 15 En Jakob trok af naar Egypte, en hijzelf stierf, en onze vaderen; 16 en zij werden overgebracht naar Sichem en bijgezet in het graf...
 12. 12. 12 Hebreeën 11 5 Door het geloof is Henoch weggenomen zodat hij de dood niet zag, en hij werd niet meer gevonden, want God had hem weggenomen. Want voordat hij werd weggenomen, is van hem getuigd, dat hij Gode welgevallig was geweest; 'nog maar' 365 jaar... vergl. Metuselach: 969 jaar!
 13. 13. 13 Hebreeën 11 5 Door het geloof is Henoch weggenomen zodat hij de dood niet zag, en hij werd niet meer gevonden, want God had hem weggenomen. Want voordat hij werd weggenomen, is van hem getuigd, dat hij Gode welgevallig was geweest; beveiligd voor een geweldadige dood? Jud.1:14
 14. 14. 14 Hebreeën 11 13 In dat geloof zijn DEZE ALLEN GESTORVEN, zonder de beloften verkregen te hebben
 15. 15. 15 Hebreeën 11 5 Door het geloof is Henoch weggenomen zodat hij de dood niet zag, en hij werd niet meer gevonden, want God had hem weggenomen. Want voordat hij werd weggenomen, is van hem getuigd, dat hij Gode welgevallig was geweest; lett. verplaatst
 16. 16. 16 Hebreeën 11 5 Door het geloof is Henoch weggenomen zodat hij de dood niet zag, en hij werd niet meer gevonden, want God had hem weggenomen. Want voordat hij werd weggenomen, is van hem getuigd, dat hij Gode welgevallig was geweest; "Henoch wandelde met God" Gen.5:22 LXX: behaagde God
 17. 17. 17 Hebreeën 11 6 maar zonder geloof is het onmogelijk Hem welgevallig te zijn. Want wie tot God komt, moet geloven, dat Hij bestaat en een beloner is voor wie Hem ernstig zoeken.
 18. 18. 18 Hebreeën 11 6 maar zonder geloof is het onmogelijk Hem welgevallig te zijn. Want wie tot God komt, moet geloven, dat Hij bestaat en een beloner is voor wie Hem ernstig zoeken. lett. is, nl. DE GOD!
 19. 19. 19 Hebreeën 11 6 maar zonder geloof is het onmogelijk Hem welgevallig te zijn. Want wie tot God komt, moet geloven, dat Hij bestaat en een beloner is voor wie Hem ernstig zoeken. = aanneemt wat Hij zegt
 20. 20. 20 Hebreeën 11 7 Door het geloof heeft Noach, nadat hij een godsspraak ontvangen had over iets, dat nog niet gezien werd, eerbiedig de ark toebereid tot redding van zijn huisgezin...
 21. 21. 21 Hebreeën 11 7 Door het geloof heeft Noach, nadat hij een godsspraak ontvangen had over iets, dat nog niet gezien werd, eerbiedig de ark toebereid tot redding van zijn huisgezin...
 22. 22. 22 Hebreeën 11 7 Door het geloof heeft Noach, nadat hij een godsspraak ontvangen had over iets, dat nog niet gezien werd, eerbiedig de ark toebereid tot redding van zijn huisgezin... niet: "bevreesd geworden zijnde" St.Vert.
 23. 23. 23 Hebreeën 11 7 Door het geloof heeft Noach, nadat hij een godsspraak ontvangen had over iets, dat nog niet gezien werd, eerbiedig de ark toebereid tot redding van zijn huisgezin... vergl. ook Paulus in 1Kor.7:14
 24. 24. 24 Hebreeën 11 7 (...) en door dat geloof heeft hij de wereld veroordeeld en is hij een erfgenaam geworden der gerechtigheid, die aan het geloof beantwoordt.
 25. 25. 25 Hebreeën 11 7 (...) en door dat geloof heeft hij de wereld veroordeeld en is hij een erfgenaam geworden der gerechtigheid, die aan het geloof beantwoordt. lett. naar geloof
 26. 26. 26 Hebreeën 11 7 (...) en door dat geloof heeft hij de wereld veroordeeld en is hij een erfgenaam geworden der gerechtigheid, die aan het geloof beantwoordt. > het toekomstige aardrijk waarop gerechtigheid zal wonen
 27. 27. 27 Hebreeën 11 8 Door het geloof is Abraham, toen hij geroepen werd, in gehoorzaamheid getrokken naar een plaats, die hij ter erfenis zou ontvangen, en hij vertrok, zonder te weten waar hij komen zou.
 28. 28. 28 Hebreeën 11 8 Door het geloof is Abraham, toen hij geroepen werd, in gehoorzaamheid getrokken naar een plaats, die hij ter erfenis zou ontvangen, en hij vertrok, zonder te weten waar hij komen zou. lett. uitgaande
 29. 29. 29 Hebreeën 11 8 Door het geloof is Abraham, toen hij geroepen werd, in gehoorzaamheid getrokken naar een plaats, die hij ter erfenis zou ontvangen, en hij vertrok, zonder te weten waar hij komen zou. lett. lotsdeel
 30. 30. 30 Hebreeën 11 8 Door het geloof is Abraham, toen hij geroepen werd, in gehoorzaamheid getrokken naar een plaats, die hij ter erfenis zou ontvangen, en hij vertrok, zonder te weten waar hij komen zou.
 31. 31. 31 Hebreeën 11 9 Door het geloof heeft hij vertoefd in het land der belofte, als in een vreemd land, waar hij in tenten woonde met Isaak en Jakob, die medeerfgenamen waren van dezelfde belofte;
 32. 32. 32 Hebreeën 11 9 Door het geloof heeft hij vertoefd in het land der belofte, als in een vreemd land, waar hij in tenten woonde met Isaak en Jakob, die medeerfgenamen waren van dezelfde belofte; i.t.t. Lot Gen.13:12; 14:12; 19:1-11
 33. 33. 33 Hebreeën 11 9 Door het geloof heeft hij vertoefd in het land der belofte, als in een vreemd land, waar hij in tenten woonde met Isaak en Jakob, die medeerfgenamen waren van dezelfde belofte; Jakob was 15 jaar toen Abraham stierf
 34. 34. 34 Hebreeën 11 10 want hij verwachtte de stad met fundamenten, waarvan God de ontwerper en bouwmeester is. "de toekomende wereld" (2:5) "de toekomende aion" (6:5) "de toekomende stad" (13:14)
 35. 35. 35 Hebreeën 11 10 want hij verwachtte de stad met fundamenten, waarvan *God de ontwerper en bouwmeester is.
 36. 36. 36 Hebreeën 11 11 Door het geloof heeft ook Sara kracht ontvangen om moeder te worden, en dat ondanks haar hoge leeftijd, daar zij Hem, die het beloofd had, betrouwbaar achtte. lett. tot neerwerping van zaad
 37. 37. 37 Hebreeën 11 11 Door het geloof heeft ook Sara kracht ontvangen om moeder te worden, en dat ondanks haar hoge leeftijd, daar zij Hem, die het beloofd had, betrouwbaar achtte. zijn was 90 jaar Gen.17:17; 18:11; 21:5
 38. 38. 38 Hebreeën 11 11 Door het geloof heeft ook Sara kracht ontvangen om moeder te worden, en dat ondanks haar hoge leeftijd, daar zij Hem, die het beloofd had, betrouwbaar achtte.

×