Hebreeen 17

710 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
710
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
450
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Hebreeen 17

 1. 1. 20 febr. 2014 1 Rijnsburg
 2. 2. De vorige keer o.a.:  de tabernakel een type van toekomende goederen  de bepalingen voor het vlees (spijzen, dranken, wassingen) waren opgelegd tot de tijd van het herstel (=het nieuwe verbond)  de offerdienst verwijst in alle details naar het grote Offer: de verrijzenis van Hem die drie dagen eerder geslacht werd. 2
 3. 3. Hebreeën 9 hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige Geest Zichzelf als een smetteloos offer aan God gebracht heeft, ons bewustzijn reinigen van dode werken, om de levende God te dienen? 14 = rituelen onder het oude verbond die in zichzelf geen nut hadden 3
 4. 4. Hebreeën 9 En daarom is Hij de middelaar van een nieuw verbond, opdat, nu Hij de dood had ondergaan, om te bevrijden van de overtredingen onder het eerste verbond, de geroepenen de belofte der eeuwige erfenis ontvangen zouden. 15 Hebr.8:6 > 4
 5. 5. Nu echter heeft Hij een zoveel verhevener dienst verkregen, als Hij de middelaar is van een beter verbond, waarvan de rechtskracht op betere beloften berust. -Hebreeën 8:6- 5
 6. 6. Hebreeën 9 En daarom is Hij de middelaar van een nieuw verbond, opdat, nu Hij de dood had ondergaan, om te bevrijden van de overtredingen onder het eerste verbond, de geroepenen de belofte der eeuwige erfenis ontvangen zouden. lett. wordend > doodgaande 15 6
 7. 7. Hebreeën 9 En daarom is Hij de middelaar van een nieuw verbond, opdat, nu Hij de dood had ondergaan, om te bevrijden van de overtredingen onder het eerste verbond, de geroepenen de belofte der eeuwige erfenis ontvangen zouden. 15 lett. tot [in] verlossing = vrijkoping 7
 8. 8. Hebreeën 9 En daarom is Hij de middelaar van een nieuw verbond, opdat, nu Hij de dood had ondergaan, om te bevrijden van de overtredingen onder het eerste verbond, de geroepenen de belofte der eeuwige erfenis ontvangen zouden. 15 = het nieuwe verbond verlost van alles van het oude verbond 8
 9. 9. Hebreeën 9 En daarom is Hij de middelaar van een nieuw verbond, opdat, nu Hij de dood had ondergaan, om te bevrijden van de overtredingen onder het eerste verbond, de geroepenen de belofte der eeuwige erfenis ontvangen zouden. 15 lett. aeonisch lotsdeel 9
 10. 10. Hebreeën 9 Want waar een testament is, moet noodzakelijk van de dood van de erflater melding gemaakt worden; 16 FOUT: verbond 86,8,9,10 94,15 10
 11. 11. Hebreeën 9 Want waar een testament is, moet noodzakelijk van de dood van de erflater melding gemaakt worden; 16 St.Vert. testamentmaker verbondmaker (medialis) = actief en passief 11
 12. 12. Hebreeën 9 een testament toch wordt alleen van kracht, indien er iemand gestorven is, daar het nog geen gevolg heeft, zolang de erflater leeft. 17 = verbond 12
 13. 13. Hebreeën 9 een testament toch wordt alleen van kracht, indien er iemand gestorven is, daar het nog geen gevolg heeft, zolang de erflater leeft. 17 = het verbondmaker 13
 14. 14. Hebreeën 9 Daarom is ook het eerste verbond niet zonder bloed ingewijd. 18 niet: testament 14
 15. 15. Hebreeën 9 Want nadat door Mozes elk gebod volgens de wet aan al het volk was medegedeeld, nam hij het bloed der kalveren en der bokken met water, scharlaken wol en hysop en besprengde het boek zelf en al het volk, 19 Exodus 24:3 15
 16. 16. Hebreeën 9 Want nadat door Mozes elk gebod volgens de wet aan al het volk was medegedeeld, nam hij het bloed der kalveren <en der bokken> met water, scharlaken wol en hysop en besprengde het boek zelf en al het volk, 19 Exodus 24:5,6 16
 17. 17. Hebreeën 9 Want nadat door Mozes elk gebod volgens de wet aan al het volk was medegedeeld, nam hij het bloed der kalveren en der bokken met water, scharlaken wol en hysop en besprengde het boek zelf en al het volk, 19 ontbreekt in Ex.24; zie Lev.14:4 en Num.19:6 17
 18. 18. Hebreeën 9 Want nadat door Mozes elk gebod volgens de wet aan al het volk was medegedeeld, nam hij het bloed der kalveren en der bokken met water, scharlaken wol en hysop en besprengde het boek zelf en al het volk, 19 18
 19. 19. Hebreeën 9 zeggende: Dit is het bloed van het verbond, dat God u heeft voorgeschreven. 20 Ex.24:8 19
 20. 20. Hij (=Mozes) nam het boek des verbonds en las het voor de oren van het volk en zij zeiden: Alles wat de HERE gesproken heeft, zullen wij doen en daarnaar zullen wij horen. 8 Toen nam Mozes het bloed en sprengde het op het volk en hij zeide: Zie, het bloed van het verbond dat de HERE met u sluit, op grond van al deze woorden. 7 -Exodus 24voor de derde keer! 19:8, 24:3 20
 21. 21. Hebreeën 9 En ook de tabernakel en al het gereedschap voor de eredienst besprengde hij evenzo met bloed. 21 waarvan de bouw pas later begon (Ex.25) 21
 22. 22. Hebreeën 9 En ook de tabernakel en al het gereedschap voor de eredienst besprengde hij evenzo met bloed. 21 t.g.v. grote verzoendag Lev.16:16; 18-20 naar Mozes' woord door de hogepriester 22
 23. 23. Hebreeën 9 En nagenoeg alles wordt volgens de wet met bloed gereinigd, en zonder bloedstorting geschiedt er geen vergeving. 22 uitzonderingen o.a. de lichamelijke verontreinigingen in Leviticus 15 23
 24. 24. Hebreeën 9 En nagenoeg alles wordt volgens de wet met bloed gereinigd, en zonder bloedstorting geschiedt er geen vergeving. 22 24
 25. 25. Hebreeën 9 En nagenoeg alles wordt volgens de wet met bloed gereinigd, en zonder bloedstorting geschiedt er geen vergeving. 22 1x in NT lett. bloed-uit-gieten LXX: uitgieten i.v.m. reiniging 25
 26. 26. Hebreeën 9 En nagenoeg alles wordt volgens de wet met bloed gereinigd, en zonder bloedstorting geschiedt er geen vergeving. 22 lett. loslating (Luc.4:19) hier synoniem met reiniging reiniging/loslating vindt plaats d.m.v. Hem die geslacht werd 26
 27. 27. Hebreeën 9 Noodzakelijk moesten dus hiermede de afbeeldingen van de hemelse dingen gereinigd worden, maar de hemelse dingen zelf met betere offeranden dan deze. 23 27
 28. 28. Hebreeën 9 Noodzakelijk moesten dus hiermede de afbeeldingen van de hemelse dingen gereinigd worden, maar de hemelse dingen zelf met betere offeranden dan deze. 23 Job 15:15 "..zelfs de hemelen zijn niet rein in zijn ogen" 28
 29. 29. Hebreeën 9 Want Christus is niet binnengegaan in een heiligdom met handen gemaakt, een afbeelding van het ware, maar in de hemel zelf, om thans, ons ten goede, voor het aangezicht Gods te verschijnen; 24 29
 30. 30. Hebreeën 9 Want Christus is niet binnengegaan in een heiligdom met handen gemaakt, een afbeelding van het ware, maar in de hemel zelf, om thans, ons ten goede, voor het aangezicht Gods te verschijnen; 24 30
 31. 31. Hebreeën 9 Want Christus is niet binnengegaan in een heiligdom met handen gemaakt, een afbeelding van het ware, maar in de hemel zelf, om thans, ons ten goede, voor het aangezicht Gods te verschijnen; 24 31
 32. 32. Hebreeën 9 Want Christus is niet binnengegaan in een heiligdom met handen gemaakt, een afbeelding van het ware, maar in de hemel zelf, om thans, ons ten goede, voor het aangezicht Gods te verschijnen; 24 7:25; Rom.8:34 32
 33. 33. Hebreeën 9 Want Christus is niet binnengegaan in een heiligdom met handen gemaakt, een afbeelding van het ware, maar in de hemel zelf, om thans, ons ten goede, voor het aangezicht Gods te verschijnen; 24 i.t.t. de hogepriester die in donker en wierrook in het heilige der heilige was 33
 34. 34. Hebreeën 9 ook niet om Zichzelf dikwijls te offeren, gelijk de hogepriester jaarlijks met ander bloed dan het zijne in het heiligdom gaat, 25 34
 35. 35. Hebreeën 9 ook niet om Zichzelf dikwijls te offeren, gelijk de hogepriester jaarlijks met ander bloed dan het zijne in het heiligdom gaat, 25 35
 36. 36. Hebreeën 9 want dan had Hij dikwijls moeten lijden sinds de grondlegging der wereld; maar thans is Hij eenmaal, bij de voleinding der eeuwen, verschenen om door zijn offer de zonde weg te doen. 26 36
 37. 37. Hebreeën 9 want dan had Hij dikwijls moeten lijden sinds de grondlegging der wereld; maar thans is Hij eenmaal, bij de voleinding der eeuwen, verschenen om door zijn offer de zonde weg te doen. 26 37
 38. 38. Hebreeën 9 want dan had Hij dikwijls moeten lijden sinds de grondlegging der wereld; maar thans is Hij eenmaal, bij de voleinding der eeuwen, verschenen om door zijn offer de zonde weg te doen. 26 lett. op = met het oog op 38
 39. 39. Hebreeën 9 want dan had Hij dikwijls moeten lijden sinds de grondlegging der wereld; maar thans is Hij eenmaal, bij de voleinding der eeuwen, verschenen om door zijn offer de zonde weg te doen. 26 39
 40. 40. Hebreeën 9 En zoals het de mensen beschikt is, eenmaal te sterven en daarna het oordeel, 27 hier: de hogepriesters 40
 41. 41. Hebreeën 9 En zoals het de mensen beschikt is, eenmaal te sterven en daarna het oordeel, 27 oordeel van vrijspraak! Num.35:28,29 > 41
 42. 42. … in de vrijstad zal hij (=de doodslager) moeten wonen tot de dood van de hogepriester, en NA DE DOOD VAN DE HOGEPRIESTER zal de doodslager naar het land zijner bezitting mogen terugkeren. 29 Dit zal voor u als een rechtsinzetting gelden voor uw nageslacht in al uw woonplaatsen. 28 = oordeel, rechterlijke uitspraak 42
 43. 43. Hebreeën 9 zo zal ook Christus, nadat Hij Zich eenmaal geofferd heeft om veler zonden op Zich te nemen, ten tweeden male zonder zonde aanschouwd worden door hen, die Hem tot hun heil verwachten. 28 43
 44. 44. Hebreeën 9 zo zal ook Christus, nadat Hij Zich eenmaal geofferd heeft om veler zonden op Zich te nemen, ten tweeden male zonder zonde aanschouwd worden door hen, die Hem tot hun heil verwachten. 28 44
 45. 45. Hebreeën 9 zo zal ook Christus, nadat Hij Zich eenmaal geofferd heeft om veler zonden op Zich te nemen, ten tweeden male zonder zonde aanschouwd worden door hen, die Hem tot hun heil verwachten. 28 45

×