13 december 2012, Bodegraven    bijbelstudie nr. 1   Vanaf hoofdstuk 1:1
Handelingen 181 Daarna verliet hij (= Paulus) Athene enkwam te Korinte.2 En hij vond daar een Jood, genaamdAquila, van ge...
Handelingen 184 En hij hield elke sabbat besprekingen in desynagoge en trachtte Joden en Grieken teovertuigen.5 En toen Si...
Handelingen 187 En hij vertrok vandaar en kwam in het huisvan iemand, genaamd Titius Justus, die Godvereerde, wiens huis n...
Handelingen 1810 want Ik ben met u en niemand zal het opu toeleggen om u kwaad te doen, want Ikheb veel volk in deze stad....
Handelingen 1814 En toen Paulus op het punt stond zijnmond te openen, zeide Gallio tot de Joden:Indien er sprake was van ...
Handelingen 1816 En hij joeg hen van zijn rechterstoel weg.17 En allen grepen Sostenes, de overste dersynagoge, en zij slo...
1 Paulus, een geroepen apostelvan Christus Jezusdoor de wil van God,en Sostenes, de broeder,
1 Paulus, een geroepen apostelvan Christus Jezusdoor de wil van God,en Sostenes, de broeder,
1 Paulus, een geroepen apostelvan Christus Jezusdoor de wil van God,en Sostenes, de broeder,    En allen grepen Sostene...
2 aan de gemeente Gods te Korinte,aan de geheiligden in Christus Jezus,de geroepen heiligen met allen,die allerwege de naa...
2 aan de gemeente Gods te Korinte,aan de geheiligden in Christus Jezus,de geroepen heiligen met allen,die allerwege de naa...
2 aan de gemeente Gods te Korinte,aan de geheiligden in Christus Jezus,de geroepen heiligenmet allen, die allerwege de naa...
2 aan de gemeente Gods te Korinte,aan de geheiligden in Christus Jezus,de geroepen heiligen met allen,die allerwege de naa...
2 aan de gemeente Gods te Korinte,aan de geheiligden in Christus Jezus,de geroepen heiligen met allen,die allerwege de naa...
3 genade zij u en vredevan God, onze Vader,en van de Here Jezus Christus.
3 genade zij u en vredevan God, onze Vader,en van de Here Jezus Christus.
3 genade zij uen vrede van God, onze Vader,en van de Here Jezus Christus.
4 Ik dank God te allen tijde over u,vanwege de genade Gods,die u in Christus Jezus geschonken is;
4 Ik dank God te allen tijde over u,vanwege de genade Gods,die u in Christus Jezus geschonken is;
4 Ik dank God te allen tijde over u,vanwege de genade Gods,die u in Christus Jezus geschonken is;
5 want in elk opzichtzijt gij rijk geworden in Hem:in alle woord en alle kennis,
5 want in elk opzichtzijt gij rijk geworden in Hem:in alle woord en alle kennis,
6 gelijk het getuigenis aangaande Christusonder u bevestigd is,
6 gelijk het getuigenis aangaande Christusonder u bevestigd is,
7 zodat gij ten aanzien vangeen enkele genadegave te kort komt,terwijl gij uitziet naar de openbaringvan onze Here Jezus C...
7 zodat gij ten aanzien vangeen enkele genadegave te kort komt,terwijl gij uitziet naar de openbaringvan onze Here Jezus C...
8 Hij zal u ook bevestigenten einde toe,zodat gij onberispelijk zult zijn op de dagvan onze Here Jezus Christus.
8 Hij zal u ook bevestigenten einde toe,zodat gij onberispelijk zult zijnop de dag van onze Here Jezus Christus.
9 God is getrouw,door wie gij zijt geroepentot gemeenschap met zijn ZoonJezus Christus, onze Here.
9 God is getrouw,door wie gij zijt geroepentot gemeenschap met zijn ZoonJezus Christus, onze Here.
9 God is getrouw,door wie gij zijt geroepentot gemeenschap met zijn ZoonJezus Christus, onze Here.
9 God is getrouw,door wie gij zijt geroepentot gemeenschap met zijn ZoonJezus Christus, onze Here.
10 Doch ik vermaan u, broeders,bij de naam van onze Here Jezus Christus:weest allen eenstemmigen laten er geen scheuringe...
10 Doch ik vermaan u, broeders,bij de naam van onze Here Jezus Christus:weest allen eenstemmigen laten er geen scheuringe...
10 Doch ik vermaan u, broeders,bij de naam van onze Here Jezus Christus:weest allen eenstemmigen laten er geen scheuringe...
10 Doch ik vermaan u, broeders,bij de naam van onze Here Jezus Christus:weest allen eenstemmigen laten er geen scheuringe...
10 Doch ik vermaan u, broeders,bij de naam van onze Here Jezus Christus:weest allen eenstemmigen laten er geen scheuringe...
10 Doch ik vermaan u, broeders,bij de naam van onze Here Jezus Christus:weest allen eenstemmigen laten er geen scheuringe...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

1 Korinthe (1)

1,510 views

Published on

13 december 2012

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,510
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,014
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

1 Korinthe (1)

 1. 1. 13 december 2012, Bodegraven bijbelstudie nr. 1 Vanaf hoofdstuk 1:1
 2. 2. Handelingen 181 Daarna verliet hij (= Paulus) Athene enkwam te Korinte.2 En hij vond daar een Jood, genaamdAquila, van geboorte uit Pontus, die juist uitItalie gekomen was met Priscilla, zijn vrouw,omdat Claudius bevolen had, dat alle JodenRome zouden verlaten; en hij kwam bij hen.3 En omdat hij hetzelfde handwerkuitoefende, bleef hij bij hen, en zij werktensamen, want zij waren tentenmakers van hunhandwerk.
 3. 3. Handelingen 184 En hij hield elke sabbat besprekingen in desynagoge en trachtte Joden en Grieken teovertuigen.5 En toen Silas en Timoteus uit Macedoniekwamen, wijdde Paulus zich geheel aan deprediking, waarin hij de Joden betuigde, datJezus de Christus is.6 Maar toen dezen zich verzetten enlasterden, schudde hij zijn kleren uit en zeidetot hen: Uw bloed zij op uw hoofd; ik ben errein van, voortaan zal ik mij tot de heidenenwenden.
 4. 4. Handelingen 187 En hij vertrok vandaar en kwam in het huisvan iemand, genaamd Titius Justus, die Godvereerde, wiens huis naast de synagogestond.8 En Crispus, de overste der synagoge,kwam tot geloof in de Here met zijn gehelehuis, en vele van de Korintiers, die hemhoorden, geloofden en werden gedoopt.9 En de Here zeide in de nacht door eengezicht tot Paulus: Wees niet bevreesd, maarspreek en zwijg niet;
 5. 5. Handelingen 1810 want Ik ben met u en niemand zal het opu toeleggen om u kwaad te doen, want Ikheb veel volk in deze stad.11 En hij woonde daar een jaar en zesmaanden en leerde onder hen het woordGods.12 Maar toen Gallio landvoogd van Achajewas, keerden zich de Joden als een mantegen Paulus en brachten hem voor derechterstoel,13 en zeiden: Deze tracht de mensen teoverreden om God op onwettige wijze tevereren.
 6. 6. Handelingen 1814 En toen Paulus op het punt stond zijnmond te openen, zeide Gallio tot de Joden:Indien er sprake was van enigeonrechtmatigheid of misdrijf, zou ik u, oJoden, uit de aard der zaak ontvankelijkverklaard hebben;15 maar nu het geschillen zijn over eenwoord en namen en de wet, die bij u geldtmoet gij het zelf maar uitmaken; hierover wilik geen rechter zijn.
 7. 7. Handelingen 1816 En hij joeg hen van zijn rechterstoel weg.17 En allen grepen Sostenes, de overste dersynagoge, en zij sloegen hem voor derechterstoel; maar Gallio trok er zich nietsvan aan.
 8. 8. 1 Paulus, een geroepen apostelvan Christus Jezusdoor de wil van God,en Sostenes, de broeder,
 9. 9. 1 Paulus, een geroepen apostelvan Christus Jezusdoor de wil van God,en Sostenes, de broeder,
 10. 10. 1 Paulus, een geroepen apostelvan Christus Jezusdoor de wil van God,en Sostenes, de broeder, En allen grepen Sostenes, de overste der synagoge, en zij sloegen hem voor de rechterstoel; maar Gallio trok er zich niets van aan. -Handelingen 18:17-
 11. 11. 2 aan de gemeente Gods te Korinte,aan de geheiligden in Christus Jezus,de geroepen heiligen met allen,die allerwege de naamvan onze Here Jezus Christus aanroepen,hun en onze Here:
 12. 12. 2 aan de gemeente Gods te Korinte,aan de geheiligden in Christus Jezus,de geroepen heiligen met allen,die allerwege de naamvan onze Here Jezus Christus aanroepen,hun en onze Here:
 13. 13. 2 aan de gemeente Gods te Korinte,aan de geheiligden in Christus Jezus,de geroepen heiligenmet allen, die allerwege de naamvan onze Here Jezus Christus aanroepen,hun en onze Here:
 14. 14. 2 aan de gemeente Gods te Korinte,aan de geheiligden in Christus Jezus,de geroepen heiligen met allen,die allerwege de naamvan onze Here Jezus Christus aanroepen,hun en onze Here:
 15. 15. 2 aan de gemeente Gods te Korinte,aan de geheiligden in Christus Jezus,de geroepen heiligen met allen,die allerwege de naamvan onze Here Jezus Christus aanroepen,hun en onze Here:
 16. 16. 3 genade zij u en vredevan God, onze Vader,en van de Here Jezus Christus.
 17. 17. 3 genade zij u en vredevan God, onze Vader,en van de Here Jezus Christus.
 18. 18. 3 genade zij uen vrede van God, onze Vader,en van de Here Jezus Christus.
 19. 19. 4 Ik dank God te allen tijde over u,vanwege de genade Gods,die u in Christus Jezus geschonken is;
 20. 20. 4 Ik dank God te allen tijde over u,vanwege de genade Gods,die u in Christus Jezus geschonken is;
 21. 21. 4 Ik dank God te allen tijde over u,vanwege de genade Gods,die u in Christus Jezus geschonken is;
 22. 22. 5 want in elk opzichtzijt gij rijk geworden in Hem:in alle woord en alle kennis,
 23. 23. 5 want in elk opzichtzijt gij rijk geworden in Hem:in alle woord en alle kennis,
 24. 24. 6 gelijk het getuigenis aangaande Christusonder u bevestigd is,
 25. 25. 6 gelijk het getuigenis aangaande Christusonder u bevestigd is,
 26. 26. 7 zodat gij ten aanzien vangeen enkele genadegave te kort komt,terwijl gij uitziet naar de openbaringvan onze Here Jezus Christus.
 27. 27. 7 zodat gij ten aanzien vangeen enkele genadegave te kort komt,terwijl gij uitziet naar de openbaringvan onze Here Jezus Christus.
 28. 28. 8 Hij zal u ook bevestigenten einde toe,zodat gij onberispelijk zult zijn op de dagvan onze Here Jezus Christus.
 29. 29. 8 Hij zal u ook bevestigenten einde toe,zodat gij onberispelijk zult zijnop de dag van onze Here Jezus Christus.
 30. 30. 9 God is getrouw,door wie gij zijt geroepentot gemeenschap met zijn ZoonJezus Christus, onze Here.
 31. 31. 9 God is getrouw,door wie gij zijt geroepentot gemeenschap met zijn ZoonJezus Christus, onze Here.
 32. 32. 9 God is getrouw,door wie gij zijt geroepentot gemeenschap met zijn ZoonJezus Christus, onze Here.
 33. 33. 9 God is getrouw,door wie gij zijt geroepentot gemeenschap met zijn ZoonJezus Christus, onze Here.
 34. 34. 10 Doch ik vermaan u, broeders,bij de naam van onze Here Jezus Christus:weest allen eenstemmigen laten er geen scheuringen onder u zijn;weest vast aaneengesloten,een van zin en een van gevoelen.
 35. 35. 10 Doch ik vermaan u, broeders,bij de naam van onze Here Jezus Christus:weest allen eenstemmigen laten er geen scheuringen onder u zijn;weest vast aaneengesloten,een van zin en een van gevoelen.
 36. 36. 10 Doch ik vermaan u, broeders,bij de naam van onze Here Jezus Christus:weest allen eenstemmigen laten er geen scheuringen onder u zijn;weest vast aaneengesloten,een van zin en een van gevoelen.
 37. 37. 10 Doch ik vermaan u, broeders,bij de naam van onze Here Jezus Christus:weest allen eenstemmigen laten er geen scheuringen onder u zijn;weest vast aaneengesloten,een van zin en een van gevoelen.
 38. 38. 10 Doch ik vermaan u, broeders,bij de naam van onze Here Jezus Christus:weest allen eenstemmigen laten er geen scheuringen onder u zijn;weest vast aaneengesloten,een van zin en een van gevoelen.
 39. 39. 10 Doch ik vermaan u, broeders,bij de naam van onze Here Jezus Christus:weest allen eenstemmigen laten er geen scheuringen onder u zijn;weest vast aaneengesloten,een van zin en een van gevoelen.

×