Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Zelené vzdelávanie?

Prečo máme zelené plus za dištančné vzdelávanie?

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Zelené vzdelávanie?

 1. 1. Zelené vzdelávanie Naše zelené plus
 2. 2. <ul><li>Sme združenie </li></ul><ul><li>A sme neziskoví </li></ul><ul><li>A ešte sme aj zodpovední </li></ul>
 3. 3. <ul><li>Ako? </li></ul>
 4. 4. <ul><li>Školíme online </li></ul>
 5. 5. <ul><li>Šetríme elektrickú energiu </li></ul><ul><li>Pretože učíme len toľko, koľko zvládnete </li></ul><ul><li>47 minút 36 sekúnd – priemer minulého týždňa na jedno školenie a osobu </li></ul>
 6. 6. <ul><li>Netlačíme na papier </li></ul><ul><li>Tvoríme interaktívne návody </li></ul><ul><li>18 nových tém za minulý týždeň </li></ul>
 7. 7. <ul><li>Podporujeme a komunikujeme online </li></ul>
 8. 8. <ul><li>Tento týždeň sme ušetrili </li></ul><ul><li>16 368 osobokilometrov </li></ul><ul><li>A tak máme </li></ul><ul><li>Zelené + </li></ul>
 9. 9. <ul><li>Buďte zodpovedný aj Vy </li></ul><ul><li>Komunitné vzdelávanie VIRTA </li></ul>

×