Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

HR Development Acedemy, Znalostný manažment a sociálne siete

Príspevok na HR Development Akadémii

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

HR Development Acedemy, Znalostný manažment a sociálne siete

 1. 1. | | Znalostný manažment v dobe sociálnych sietí ll
 2. 2. Dá|sa riadiť znalosť?  Znalosť nie je objekt, alebo jednotka, nie je ani možné ju exaktne uchopiť.  Vedomosť sa preto nedá ani riadiť.  Čo sa však riadiť dá:  Záznamy o vedomostiach a skúsenostiach  Osoby, ktoré sú nositeľom vedomosti  Proces získavania a zdielania vedomostíl
 3. 3. | Ako fungujú klasické nástroje KM?  Definujú znalosť ako prenositeľný obsah/hodnotu  Vyžadujú zdieľanie znalosti bez zabezpečenia publika  Snažia sa centrálne riadiť znalosti  Potrebuje ich skladovať a archivovaťl
 4. 4. Je |znalosť uskladniteľná?  Keďže vedomosti môžeme len interpretovať, vieme skladovať, archivovať a posúvať len záznamy alebo stopy o nich.  Tieto stopy potom vedú k autorom a ku komunitám, kde vznikli alebo kde sa formovali  Na rovnakom princípe stôp, ich prepojovania a viazania k autorom funguje dnešný fenomén – sociálny softvérl
 5. 5. Čo| je to sociálny softvér?  Je to riešenie?  Alebo len nástroj?l
 6. 6. Čo| je to sociálny softvér?l
 7. 7. Čo| je to sociálny softvér?  Sociálny software spája obsah  Sociálny software spája obsah s ľuďmi  Sociálny software spája ľudíl
 8. 8. Čo| robia sociálne siete?Chris Harrison - http://www.chrisharrison.net/projects/clusterball/ l
 9. 9. Čo| je to sociálny softvér?  Sociálny software je chápaný ako komplexná platforma pre každodennú prácu  Sociálny software robí prepojenia a vzťahy transparentnými cez expertov, témy a neformálne siete.  Už to nie je o prečítaní správneho dokumentu, ale o nájdení správnej kontaktnej osobyl
 10. 10. Ako to, že funguje? |  Publikovanie do sociálnych sietí nie je platené  Odhaľuje slabosti a zlyhania  90% ľudí v sieti je len pasívnym konzumentoml
 11. 11. Ako to, že funguje? |  Chceme byť počúvaní  Chceme získať uznanie - status experta  Potrebujeme pozitívny feedbackl
 12. 12. | Hlavné výzvy sociálneho softvéru  Asociovať stopy našej činnosti  Spojiť správne osoby  Vytvárať dočasné, adaptabilné a užitočné siete  Udržiavať prehľadnosť v týchto štruktúrachl
 13. 13. A výzvy voči nám? |  Vytvoriť firemnú kultúru  Udržať rovnováhu medzi Organizáciou – Technológiami - Kultúroul
 14. 14. | Viac informácií: andrej.stancik@posam.skl

×