Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Noziedzīgi nodarījumi
pret sabiedrisko kārtību
lekcija 1. Huligānisms
Andrejs Judins, Dr.iur 2014. gada 8. aprīlis
Krastiņš U., Liholaja V. Niedre A. Krimināltiesības, Sevišķā daļa, 2009,
12.Nodaļa (V.Liholaja) 499.-550.lpp.
Augstākās ti...
KL XX nodaļa. Noziedzīgi nodarījumi pret vispārējo drošību un sabiedrisko
kārtību (KL 233.-256.)
Noziedzīgi nodarījumi, ka...
Sabiedriskā kārtība (Public order) - sabiedrisko attiecību sistēma, kas atbilst sabiedrības
interesēm un veidojās, realizē...
Sabiedriskā kārtība (Public order) - sabiedrisko attiecību sistēma, kas atbilst sabiedrības
interesēm un veidojās, realizē...
Sabiedriskā kārtība
Sabiedriskās kārtības traucēšana
Kaitējums konkrētajai personai,
pret kuru vērsta darbība Kaitējums ci...
Sabiedriskās kārtības pārkāpšana (neievērošana) – atkarībā no
rakstura un kaitīguma var tikt atzīta par noziedzīgu nodarīj...
Huligānisms
Huligānisms
• Rietumvalstīs: “Huligānisms” – sporta līdzjutēju
vardarbība/miesas bojājumu nodarīšana/mantas bojāšana,
šauš...
3 vīrieši naktī atradās pie deju kluba. Būdami alkohola ietekmē, personu grupā,
huligānisku motīvu vadīti, pārkāpjot vispā...
2014.gada 20.janvārī personu grupa, visi reibuma stāvoklī huligānisku motīvu
vadīti, ar mērķi demonstrēt savu visatļautību...
H., būdams alkohola ietekmē, atrodoties pie ēkas, kurā ir izvietots VP Valkas policijas
iecirknis, piegāja pie ēkas ārpusē...
KL 231. pants. Huligānisms
(1) Rupja sabiedriskā miera traucēšana, kas izpaužas
acīmredzamā necieņā pret sabiedrību vai be...
KL 231.pants Huligānisms
1.daļa Mazāk smags noziegums
2.daļa Smags noziegums
Objekts: 1.daļa sabiedriskā kārtība, sabiedri...
NN objekts
NN
objektīvā
puse
NN
subjekts
NN
subjektīvā
puse
• Nodoma veids?
• Huligāniskā
tieksme?
• apdraudētā interese/i...
Krimināli sodāms huligānisms:
Rupja
sabiedriskā miera
traucēšana,
kas izpaužas
acīmredzamā necieņā pret sabiedrību vai
bez...
APK: darbības, kas traucē sabiedrisko mieru un kārtību
KL :Par rupju sabiedriskā miera traucēšanu
AT: KL 231. pantā ir par...
AT: huligāniskās darbības var notikt ne tikai
publiskā vietā (uz ielas, kafejnīcā, veikalā,
mājas kāpņu telpā utt.), bet a...
Apsūdzētais A.A. atrodoties sabiedriskā vietā – vidusskolā, kur norisinājās
skolas salidojums, huligānisku motīvu vadīts b...
Apsūdzētais M. uzņēma savā automašīnā L., kura ar rokas žestu lūdza apturēt automašīnu, stāvot
ceļa malā pie
degvielas uzp...
AT: Huligānisms var būt izdarīts tikai ar tiešu nodomu – personai jāapzinās
sava noziedzīgā darbība un tieši jāvēlas tā iz...
AT: huligānisma kā noziedzīga nodarījuma sastāvs ir formāls, proti,
kriminālatbildība ir saistīta nevis ar noziedzīgu seku...
AT: Mērķis rupji traucēt sabiedrisko mieru nav huligānisma obligāta pazīme.
Izdarot ar tiešu nodomu huligānisko darbību, p...
Huligānisms Miesas bojājumu nodarīšana
AT-2006.:
• Ja izdarot huligānismu, cietušajam tika nodarīts viegls vai vidējā smag...
Huligānisms Miesas bojājumu nodarīšana
KL 231.panta pirmā daļa B/a uz laiku līdz 2 gadiem
KL 231.panta otrā daļa B/a uz la...
Huligānisms Svešas mantas bojāšana
KL 185.pants
(1) Par svešas mantas tīšu iznīcināšanu vai bojāšanu — soda ar brīvības at...
231.1 pants. Apzināti nepatiess paziņojums par sprāgstošas,
indīgas, radioaktīvas vai bakterioloģiskas vielas vai materiāl...
KL 225.pants. Masu nekārtības
Tādu masu nekārtību
organizēšana, kuras saistītas ar
grautiņiem, postījumiem,
dedzināšanu, m...
Sevišķi smags noziegums
Objekts: vispārējā drošība, sabiedriskā kārtība,
personas dzīvība un veselība, īpašums
Objektīvā
p...
KL 226.pants. Sabiedrisko pasākumu organizēšanas
un norises kārtības pārkāpšana
(1) Sabiedrisko pasākumu organizēšanas vai...
227.pants. Sabiedriskās drošības, kārtības un personas veselības
apdraudējums, veicot reliģisku darbību
Tādas grupas organ...
KL 228.pants. Kapa un līķa apgānīšana
(1) Kapa, apbedījuma urnas, apbedīta vai neapbedīta līķa
apgānīšana.
(2) Tādas pašam...
KL 229.pants. Kultūras pieminekļu iznīcināšana un bojāšana
(1) Valsts aizsardzībā esoša kultūras pieminekļa
iznīcināšana, ...
230.pants. Cietsirdīga izturēšanās pret dzīvniekiem
(1) Cietsirdīga izturēšanās pret dzīvnieku, kuras rezultātā tas
gājis ...
232.pants. Psihiski slimo personu iesaistīšana noziedzīgā nodarījumā
Personas iesaistīšana noziedzīgā nodarījumā, zinot, k...
224.pants. Bandītisms
(1) Vairāk nekā divu personu apvienošanās organizētā, ar
ieroci bruņotā grupā (bandā) noziegumu izda...
Huligānisms: Kriminālsodu politika
kopā b/a ban ns pd
2013. 127 28 61 4 36
100% 22% 48% 3% 28%
2007. 492 59 419 1 16
100% ...
Huligānisms: perspektīvas_vers.1
231. pants. Huligānisms
(1) Par rupju sabiedriskā miera vai citādu sabiedriskās kārtības ...
Huligānisms: perspektīvas_vers.2
231.pants. Huligānisms Sabiedriskā miera traucēšana
(1) Par rupju sabiedriskā miera vai c...
Paldies!
Huligānisms 8.04.2014.
Huligānisms 8.04.2014.
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Huligānisms 8.04.2014.

3,082 views

Published on

Dr. iur Andreja Judina atklātā lekcija „Noziedzīgi nodarījumi pret sabiedrisko kārtību. Huligānisms.”

Published in: Law
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Huligānisms 8.04.2014.

 1. 1. Noziedzīgi nodarījumi pret sabiedrisko kārtību lekcija 1. Huligānisms Andrejs Judins, Dr.iur 2014. gada 8. aprīlis
 2. 2. Krastiņš U., Liholaja V. Niedre A. Krimināltiesības, Sevišķā daļa, 2009, 12.Nodaļa (V.Liholaja) 499.-550.lpp. Augstākās tiesas prakses apkopojums: “Tiesu prakse huligānisma lietās”, 2006. http://www.at.gov.lv/files/uploads/files/docs/summaries/2006/huliganisms_ga tavais.doc • SKK –13/2007 •SKK – 0253-13 Liholaja V. Noziedzīgu nodarījumu kvalifikācija: Likums,. Teorija, Prakse., 2007, 484.-489 lpp. Bāra I. Dzīvnieku turēšanas noteikumu pārkāpums Krimināllikuma izpratnē, 19.05.2009. Judins A. Kriminālatbildība par masu nekārtībām, 03.02.2009.
 3. 3. KL XX nodaļa. Noziedzīgi nodarījumi pret vispārējo drošību un sabiedrisko kārtību (KL 233.-256.) Noziedzīgi nodarījumi, kas apdraud sabiedrisko kārtību (KL 224.-232.p.) Aizliegtie nodarījumi ar ieročiem, munīciju, sprāgstvielām, spec.līdz. (KL 233.-237.p.) Speciālo drošības noteikumu pārkāpšana (KL 238.-240.) Speciālo drošības noteikumu pārkāpšana (KL 238.-240.) NN, kas apdraud informācijas sistēmu drošību (KL 241.-245.) Bīstamo vielu aprites noteikumu pārkāpšana (KL 246.-248.) Ar narkotikām/prisihotropām vielām saistītie NN (KL 249.-256.) KL 224.pants. Bandītisms KL 225.pants. Masu nekārtības KL 226.pants. Sabiedrisko pasākumu organizēšanas un norises kārtības pārkāpšana KL 227.pants. Sabiedriskās drošības, kārtības un personas veselības apdraudējums, veicot reliģisku darbību KL 228.pants. Kapa un līķa apgānīšana KL 229.pants. Kultūras pieminekļu iznīcināšana un bojāšana KL 230.pants. Cietsirdīga izturēšanās pret dzīvniekiem KL 231.pants. Huligānisms KL 231.1 pants. Apzināti nepatiess paziņojums par sprāgstošas, indīgas, radioaktīvas vai bakterioloģiskas vielas vai materiālu vai spridzināmās ietaises ievietošanu vai novietošanu KL 232.pants. Psihiski slimo personu iesaistīšana noziedzīgā nodarījumā
 4. 4. Sabiedriskā kārtība (Public order) - sabiedrisko attiecību sistēma, kas atbilst sabiedrības interesēm un veidojās, realizējoties sociālajām normā (tiesību normas, morāles normas, paražu tiesības, rituāli u.c). Ikviens noziedzīgs nodarījums ir Krimināllikumā noteikto aizlieguma pārkāpšana/ neievērošana. Vai tas nozīmē, ka visi NN apdraud sabiedrisko kārtību? Zādzība (KL 175.p.)? Masu nekārtības (KL 225.p.)? Valsts simbolu zaimošana (KL 93.p.) ? Huligānisms (KL 231.pants)? Personas dzīvokļa neaizskaramības pārkāpšana (KL 143.p.) ? Mantas tīša iznīcināšana un bojāšana (KL 185.p.) ? Sabiedriskā kārtība – attiecību sistēma, kas atbilst tiesību un morāles normām, sadzīves noteikumiem. Sabiedriskā kārtība prezumē personu netraucēto mierīgu dzīvi un garantēto subjektīvo tiesību ievērošanu.
 5. 5. Sabiedriskā kārtība (Public order) - sabiedrisko attiecību sistēma, kas atbilst sabiedrības interesēm un veidojās, realizējoties sociālajām normā (tiesību normas, morāles normas, paražu tiesības, rituāli u.c). Ikviens noziedzīgs nodarījums ir Krimināllikumā noteikto aizlieguma pārkāpšana/ neievērošana. Vai tas nozīmē, ka visi NN apdraud sabiedrisko kārtību? Zādzība (KL 175.p.)? Masu nekārtības (KL 225.p.)? Valsts simbolu zaimošana (KL 93.p.) ? Huligānisms (KL 231.pants)? Personas dzīvokļa neaizskaramības pārkāpšana (KL 143.p.) ? Mantas tīša iznīcināšana un bojāšana (KL 185.p.) ? Nē ! KL XX nodaļa - šaura “sabiedriskā kārtība” jēdziena izpratne Sabiedriskā kārtība – attiecību sistēma, kas atbilst tiesību un morāles normām, sadzīves noteikumiem. Sabiedriskā kārtība prezumē personu netraucēto mierīgu dzīvi un garantēto subjektīvo tiesību ievērošanu.
 6. 6. Sabiedriskā kārtība Sabiedriskās kārtības traucēšana Kaitējums konkrētajai personai, pret kuru vērsta darbība Kaitējums citām personām Sabiedriskā miera traucēšana (huligānisms) Cits KL paredzētais nodarījums
 7. 7. Sabiedriskās kārtības pārkāpšana (neievērošana) – atkarībā no rakstura un kaitīguma var tikt atzīta par noziedzīgu nodarījumu vai administratīvo pārkāpumu Administratīvie pārkāpumi, kas apdraud sabiedrisko kārtību (Latvijas APK XIII nodaļa ) Noziedzīgi nodarījumi, kas apdraud sabiedrisko kārtību (KL XX nodaļa) • Sīkais huligānisms (167.p.) • Akustiskā trokšņa normatīvu un vides trokšņa robežlielumu pārkāpšana (167.1) • Alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu lietošana sabiedriskās vietās un atrašanās sabiedriskās vietās reibuma stāvoklī (171.) •Prostitūcijas ierobežošanas noteikumu pārkāpšana (174.4), u.c. • Huligānisms (KL 231.) • Masu nekārtības (KL 225.) • Kapa un līķa apgānīšana (KL 228.) • Kultūras pieminekļu iznīcināšana un bojāšana (KL 229.) • Apzināti nepatiess paziņojums par sprāgstošas, indīgas, radioaktīvas vai bakterioloģiskas vielas vai materiālu vai spridzināmās ietaises ievietošanu vai novietošanu (KL 231.1 ) u.c.
 8. 8. Huligānisms
 9. 9. Huligānisms • Rietumvalstīs: “Huligānisms” – sporta līdzjutēju vardarbība/miesas bojājumu nodarīšana/mantas bojāšana, šaušana, agresīva uzvedība). “Huligānisms”, tā, kā to saprotam Latvijā ir = sabiedriskā miera traucēšana (public disorder), vandalisms • Krievija: ļoti plaši interpretējams noziedzīgs nodarījums tai skaitā: • Greenpeace protestētāji (2013) • Pussy Riot (2012) • Matthias Rust (1987)
 10. 10. 3 vīrieši naktī atradās pie deju kluba. Būdami alkohola ietekmē, personu grupā, huligānisku motīvu vadīti, pārkāpjot vispārpieņemtās sabiedrības normas, citu personu klātbūtnē, bez iemesla uzbruka uz atpūtas pasākumu ejošajam C. H1 viņam iesita ne mazāk kā piecas reizes pa ķermeni, nodarot maznozīmīgus miesas bojājumus – mīksto audu sasitumu labajā aizauss rajonā un ādas nobrāzumu uz labās plaukstas. Kad šis darbības centās pārtraukt R. un P., H1, H2, H3 uzbruka viņiem, iesitot cietušajiem pa ķermeni ne mazāk kā vienu reizi katrs. Tā rezultātā cietušajam P. tika nodarīti viegli miesas bojājumi ar īslaicīgu veselības satricinājumu, kas radīja veselības traucējumu uz laiku no 6 līdz 21 dienai – ādas nobrāzumi uz sejas, zemādas asinsizplūdums ap abām acīm un smadzeņu satricinājums, bet cietušajam R. tika nodarītas fiziskas sāpes. H. būdams alkohola ietekmē, nolūkā traucēt sabiedrisko mieru, huligānisku tieksmju vadīts, bez jebkāda iemesla, D., L. un citu personu klātbūtnē ar kājām ne mazāk kā piecas reizes tīši iespēra pa strūklakas „Buru laiva, pieciem dekoratīvās laivas metāla airiem, saliecot tos. H. darbību rezultātā cietušajai Krāslavas novada domei tika nodarīts materiālais kaitējums Ls 2 apmērā.
 11. 11. 2014.gada 20.janvārī personu grupa, visi reibuma stāvoklī huligānisku motīvu vadīti, ar mērķi demonstrēt savu visatļautību un pārākumu citu cilvēku priekšā, kā ieganstu savu darbību uzsākšanai izmantojot J.B. savstarpējās nesaskaņas ar čigānu tautības vīrieti vārdā Edgars, uzaicinājuši sev līdzi vairākas paziņas vērot viņu rīcību, devās uz norādīto adresi. Tur, atrodoties publiskā vietā – daudzdzīvokļu mājas pagalmā, uzsāka rupji traucēt sabiedrisko mieru, un proti, paužot acīmredzamu necieņu pret sabiedrību un bezkaunību, ignorējot vispārpieņemtās uzvedības normas, kopīgi, skaļi izkliedzot aicinājumus čigānu tautības mājas iemītniekus iznākt ārā, apmētāja novada domei piederošo daudzdzīvokļu māju ar akmeņiem. Šo darbību laikā tika pārtraukts mājas iedzīvotāju naktsmiers un izsists S.P. piederošajai automašīnai „Audi 100” aizmugurējais logs Ls 50 vērtībā, nodarot cietušajai mantisku kaitējumu par šo summu. Turpinot uzsāktās darbības, O.S. iegājis mājas koplietošanas koridorā, sitot ar dūrēm un sperot ar kājām, salauza T.R. dzīvokļa ieejas durvis Ls 25 vērtībā, nodarot cietušajai mantisku kaitējumu par šo summu, bet J. B. ar akmeni izsita mājas kāpņutelpas durvju loga rūtis Ls 4,53 vērtībā, nodarot cietušajai novada domei mantisku kaitējumu par šo summu, pēc kā visi devās prom no notikuma vietas. Pēc tam, ap plkst. 05.00 ar mērķi turpināt iesāktās darbības, bruņojušies ar koka nūjām 1) apgāza mājas pagalmā esošo galdu, bet H. B. un J.B. ar nūjām sadauzīja trīs puķu podus bez vērtības, savukārt J. B., metot ar akmeni, izsita ēkas otrā stāva kāpņu telpai loga…… utt.
 12. 12. H., būdams alkohola ietekmē, atrodoties pie ēkas, kurā ir izvietots VP Valkas policijas iecirknis, piegāja pie ēkas ārpusē piestiprinātā stacionārā telefona, pacēla klausuli, nolūkā runāt ar policijas darbinieku. Kad uz viņa zvanu neviens neatbildēja, saniknotas par to, ka ar viņu nerunā, tīši, aiz huligāniskām tieksmēm ar roku sita pa telefonu, tādējādi to sabojāja un padarīja nederīgu turpmākai tam paredzēto funkciju veikšanai-saziņai, lai jebkura persona, kurai nepieciešama policijas palīdzība varētu sazināties ar operatīvās vadības nodaļu Valmierā. Turpinot savas huligāniskās darbības, izrādot īpašu cinismu un bezkaunību ar dūri sita pa Valkas policijas iecirkņa ieejas durvju stikla paketi, kā rezultātā tajā izsita caurumu un stikls izbira, tādējādi tīši iznīcināja Valsts Policijai piederošo mantu par EUR 29,40 un būtiski iztraucēja Valkas policijas iecirkņa dežurējošās maiņas turpmāko darba grafiku. Pēc tam piegāja pie Valsts policijai turēšanā nodotās dienesta trafaretās automašīnas ,,Opel Combo", un tīši, aiz huligāniskām tieksmēm, ignorējot vispārpieņemtās uzvedības normas, ar dūri sita pa automašīnas virsbūvi-kreiso spārnu, tādējādi to deformējot, kā rezultātā minētās dienas vakarā policijas darbinieki ar šo transportlīdzekli nevarēja turpināt veikt dienesta pienākumus. Tad piegāja pie blakus novietotās Valkas novada pašvaldības policijas automašīnas ,,Mitsubishi Pajero Sport", un tīši, aiz huligāniskā tieksmēm ne mazāk kā divas reizes ar dūri iesita pa motora pārsega vāku, tādējādi to deformēja.
 13. 13. KL 231. pants. Huligānisms (1) Rupja sabiedriskā miera traucēšana, kas izpaužas acīmredzamā necieņā pret sabiedrību vai bezkaunībā, ignorējot vispārpieņemtās uzvedības normas un traucējot cilvēku mieru, iestāžu vai uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību), vai organizāciju darbu (huligānisms). (2) Huligānisms, ja •to izdarījusi personu grupa •tas saistīts ar miesas bojājumu nodarīšanu cietušajam •tas saistīts ar mantas bojāšanu vai iznīcināšanu, •tas saistīts ar pretošanos varas pārstāvim vai personai, kura vēršas pret sabiedriskās kārtības pārkāpšanu, •tas izdarīts, lietojot ieročus, kā arī citus miesas bojājumu nodarīšanai izmantojamus priekšmetus Pamatsastāvs: mazāk smags noziegums Kvalificētais sastāvs: Smags noziegums Pamatsastāvs + viena vai vairākas kvalificējošās pazīmes 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 681 571 491 549 436 261 241 165 129 Notiesāto skaits 2005.—2013.gadā Avots: TIS 78.pārskata dati
 14. 14. KL 231.pants Huligānisms 1.daļa Mazāk smags noziegums 2.daļa Smags noziegums Objekts: 1.daļa sabiedriskā kārtība, sabiedriskā tikumība 2.daļa sabiedriskā kārtība, sabiedriskā tikumība vispārēja drošība, personas veselība Objektīvā puse: 1.daļa 2.daļa darbība, formāls sastāvs formāls /materiāls* sastāvs Subjekts: vispārīgais (fiziska pieskaitāma 14 g.v. sasniegusī persona) Subjektīvā puse: tiešs nodoms • * Materiāls sastāvs, ja huligānisms saistīts ar miesas bojājumu nodarīšanu cietušajam (1) vai/un mantas bojāšanu vai iznīcināšanu (2)
 15. 15. NN objekts NN objektīvā puse NN subjekts NN subjektīvā puse • Nodoma veids? • Huligāniskā tieksme? • apdraudētā interese/intereses? • sabiedriskās kārtības/citu interešu apdraudējuma kompozīcija? • kur? • citu cilvēku klātbūtnes nepieciešamība? • „rupji”/”necieņa” • eklēru cienītāji/vanšu tilta iekarotāji? • vairāku personu piedalīšanās?
 16. 16. Krimināli sodāms huligānisms: Rupja sabiedriskā miera traucēšana, kas izpaužas acīmredzamā necieņā pret sabiedrību vai bezkaunībā, ignorējot vispārpieņemtās uzvedības normas un traucējot cilvēku mieru, iestāžu vai uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību), vai organizāciju darbu (huligānisms), APK 167.pants. Sīkais huligānisms Sabiedriskā miera traucēšana, kas izpaužas kā necieņa pret sabiedrību vai bezkaunīga rīcība, ignorējot vispārpieņemtās uzvedības normas un traucējot cilvēku mieru, iestāžu, uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) vai organizāciju darbu (sīkais huligānisms),
 17. 17. APK: darbības, kas traucē sabiedrisko mieru un kārtību KL :Par rupju sabiedriskā miera traucēšanu AT: KL 231. pantā ir paredzēta atbildība par rupju sabiedriskā miera traucēšanu. Tādi fakti, ka personas noziedzīgu darbību ir novērojuši citi cilvēki un pat reaģējuši uz tiem (1), kā arī tas, ka noziedzīgs nodarījums ir izdarīts citiem cilvēkiem pieejamā vietā (publiskā vietā), paši par sevi nenozīmē, ka izdarītais jākvalificē kā huligānisms. AT: Sabiedriskā miera traucēšana ir konstatējama tajos gadījumos, kad nav ievērotas cilvēka tiesības uz naktsmieru, pārkāpta personas vai viņas mājokļa neaizskaramība, ierobežotas personas iespējas brīvi pārvietoties, persona ir spiesta pārtraukt vai atteikties no likumīgām darbībām (piedalīšanās kultūras vai sporta pasākumos, iepirkšanās, braukšana ar sabiedrisko transportu u.tml.), uzņēmums vai organizācija ir spiesti pārtraukt savu darbu. Turklāt nozīme ir sabiedriskā miera traucēšanas pakāpei – par krimināli sodāmu huligānismu var atzīt tikai tādas darbības, kas ievērojamā mērā pārkāpj sabiedrisko mieru.
 18. 18. AT: huligāniskās darbības var notikt ne tikai publiskā vietā (uz ielas, kafejnīcā, veikalā, mājas kāpņu telpā utt.), bet arī dzīvoklī vai personiskajā mājā
 19. 19. Apsūdzētais A.A. atrodoties sabiedriskā vietā – vidusskolā, kur norisinājās skolas salidojums, huligānisku motīvu vadīts bez jebkāda pamatota iemesla, pasākuma laikā centās uzsākt konfliktu ar M.O., kurš gāja pa skolas 3.stāva gaiteni. Kad cietušais ignorēja apsūdzēto un pagriezās, lai dotos atpakaļ uz klasi, apsūdzētais izrādot savu necieņu pret sabiedrības locekli, ignorējot vispārpieņemtās uzvedības normas un rupji traucējot cilvēku mieru, vienu reizi tīši ar dūri iesita cietušajam pa pakausi un vienu reizi pa sejas kreiso pusi žokļa rajonā, nodarot cietušajam fiziskas sāpes, līdz apsūdzētā darbības pārtrauca no klases iznākušie salidojuma apmeklētāji. Lietas Nr. 11380056411 Vai KL 231.pants?
 20. 20. Apsūdzētais M. uzņēma savā automašīnā L., kura ar rokas žestu lūdza apturēt automašīnu, stāvot ceļa malā pie degvielas uzpildes stacijas „Statoil”, un lūdzot aizvest līdz Stendei. Braucot pa ceļu Talsi – Stende, apsūdzētais, huligānisku motīvu vadīts, iebrauca ar automašīnu mežā apmēram 100 metrus no ceļa, kur nobloķēja automašīnas durvis, tādējādi ierobežojot cietušās iespēju brīvi pārvietoties, un pieprasīja cietušajai izģērbties, ļaut viņu fotografēt kailu, tā izrādot necieņu pret sabiedrības locekli, pārkāpjot cietušās neaizskaramību, pazemojot viņu un graujot cietušās pašcieņu, kā arī centās ar īkšķi aizspiest cietušās L. miega artēriju, kam cietusī pretojās, kā rezultātā cietušajai tika nodarīti maznozīmīgi miesas bojājumi – ādas nobrāzums un asins izplūdums apakšžokļa rajonā labā pusē, zemādas asins izplūdums kreisā apakšdelma rajonā veidā. Bez tam, cietušajai pretojoties, tika sabojāts auskars, nodarot mantisko kaitējumu Ls 40 apmērā. Ar savu rīcību apsūdzētais pauda acīmredzamu necieņu pret sabiedrību, rīkojoties bezkaunīgi, rupji traucējot sabiedrisko mieru, ignorēja vispārpieņemtās uzvedības normas. Lietas Nr. 11380023411 Vai KL 231.pants?
 21. 21. AT: Huligānisms var būt izdarīts tikai ar tiešu nodomu – personai jāapzinās sava noziedzīgā darbība un tieši jāvēlas tā izdarīt. Tiešs nodoms konstatējams arī tajos gadījumos, kad, apzināti traucējot sabiedrisko mieru, personas psihiskā attieksme pret eventuālajām sekām un sabiedriskā miera traucēšanu ir vienaldzīga (piemēram, publiskā vietā pielietojot fizisku spēku pret citiem cilvēkiem). KL 9.panta otrā daļa (redakcija, kas ir spēkā no 1.04.2013.) (2) Noziedzīgs nodarījums atzīstams par izdarītu ar tiešu nodomu, ja persona apzinājusies savas darbības vai bezdarbības kaitīgumu un to apzināti veikusi vai pieļāvusi vai arī apzinājusies savas darbības vai bezdarbības kaitīgumu, paredzējusi nodarījuma kaitīgās sekas un vēlējusies to iestāšanos. AT: Huligāniskās darbības bieži vien izdarītas ar nekonkretizētu nodomu. Ja, uzsākot huligānismu, personas nodoms ir nekonkretizēts un relatīvi īsa laikā periodā persona izdara vairākas huligāniskās darbības, kas vērstas pret dažādām personām un apdraud dažādas intereses, izdarītais kvalificējams kā atsevišķs (vienots) turpināts noziedzīgs nodarījums (piemēram, vienas nakts laikā persona izsitusi vairākus stiklus dažādu veikalu skatlogos vai, izmantojot maznozīmīgu ieganstu, uzbrukusi vairākiem savstarpēji nepazīstamiem cilvēkiem).
 22. 22. AT: huligānisma kā noziedzīga nodarījuma sastāvs ir formāls, proti, kriminālatbildība ir saistīta nevis ar noziedzīgu seku iestāšanos, bet gan ar kaitīgās darbības izdarīšanu – rupju sabiedriskā miera traucēšanu, kas izpaužas acīmredzamā necieņā pret sabiedrību vai bezkaunībā, ignorējot vispārpieņemtās uzvedības normas un traucējot cilvēku mieru, iestāžu vai uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) vai organizāciju darbu. (2) Huligānisms, ja to izdarījusi personu grupa formāls tas saistīts ar miesas bojājumu nodarīšanu cietušajam materiāls tas saistīts ar mantas bojāšanu vai iznīcināšanu, materiāls tas saistīts ar pretošanos varas pārstāvim vai personai, kura vēršas pret sabiedriskās kārtības pārkāpšanu formāls tas izdarīts, lietojot ieročus, kā arī citus miesas bojājumu nodarīšanai izmantojamus priekšmetus formāls
 23. 23. AT: Mērķis rupji traucēt sabiedrisko mieru nav huligānisma obligāta pazīme. Izdarot ar tiešu nodomu huligānisko darbību, persona var gan vēlēties šā mērķa sasniegšanu, gan pieļaut to, gan vispār nepievērst tam uzmanību. Tomēr visos gadījumos jākonstatē, ka persona tieši vēlējusies izdarīt darbības, kas veido huligānisma kā noziedzīga nodarījuma objektīvo pusi. Huligānisms Huligāniskās tieksmes Cita cilvēka nonāvēšana aiz huligāniskām tieksmēm kvalificējama kā slepkavība, nevis kā huligānisms
 24. 24. Huligānisms Miesas bojājumu nodarīšana AT-2006.: • Ja izdarot huligānismu, cietušajam tika nodarīts viegls vai vidējā smaguma miesas bojājums, izdarītais kvalificējams tikai saskaņā ar KL 231.panta otro daļu. • Ja izdarot huligānismu, cietušajam tika nodarīts smags miesas bojājums (KL 125.pants) vai vidējā smaguma miesas bojājums pastiprinošos apstākļos (KL 126.panta otrā daļa), izdarītais kvalificējams kā noziegumu kopība AT-2013.: Iztulkojot KL 231.panta otro daļu, secināms, ka likumdevējs Krimināllikumā norādījis, ka viena no huligānisma kvalificējošām pazīmēm ir jebkāda tiesu medicīnas eksperta konstatēta miesas bojājuma nodarīšana cietušajai personai, ne tikai tāda viegla miesas bojājuma nodarīšana, kas izraisījusi īslaicīgu veselības traucējumu no 7 līdz 21 dienām vai vispārējo darbspēju nenozīmīgu paliekošu zaudējumu līdz 5% ieskaitot. Huligānisms, kas izdarīts, personai nodarot miesas bojājumus, tostarp arī smagus un vidēja smaguma miesas bojājumus, ir atzīstams par ļaunprātīgu huligānismu. SKK- 0253-13
 25. 25. Huligānisms Miesas bojājumu nodarīšana KL 231.panta pirmā daļa B/a uz laiku līdz 2 gadiem KL 231.panta otrā daļa B/a uz laiku līdz 5 gadiem KL 126.panta pirmā daļa B/a uz laiku līdz 3 gadiem KL 126.panta otrā daļa B/a uz laiku līdz 5 gadiem KL 125.panta pirmā daļa B/a uz laiku līdz 7 gadiem KL 125.panta otrā daļa B/a uz laiku līdz 10 gadiem KL 125.panta trešā daļa B/a uz laiku līdz 15 gadiem KL 26.panta piektā daļa: Ja viens noziedzīgs nodarījums atbilst šā likuma sevišķajā daļā paredzētajai vispārējai un speciālai normai, tad noziedzīgu nodarījumu kopība neveidojas un kriminālatbildība iestājas tikai saskaņā ar speciālo normu.
 26. 26. Huligānisms Svešas mantas bojāšana KL 185.pants (1) Par svešas mantas tīšu iznīcināšanu vai bojāšanu — soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu. (2) Par svešas mantas tīšu iznīcināšanu vai bojāšanu, ja tā izdarīta ar dedzināšanu vai citādā vispārbīstamā veidā vai ja tā nodarījusi lielu materiālu zaudējumu, vai ja tās rezultātā vainīgā neuzmanības dēļ iestājusies cilvēka nāve vai izraisītas citas smagas sekas, — soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz desmit gadiem un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem vai bez tās. Tikai KL 231.panta otrā daļa, ja nav kvalificējošas pazīmes, kas paredzētas KL 185.panta otrajā daļā. Citos gadījumos: noziedzīgu nodarījumu kopība (KL 231.panta pirmā vai otrā daļa un KL 185.panta otrā daļa KL 26.panta piektā daļa: Ja viens noziedzīgs nodarījums atbilst šā likuma sevišķajā daļā paredzētajai vispārējai un speciālai normai, tad noziedzīgu nodarījumu kopība neveidojas un kriminālatbildība iestājas tikai saskaņā ar speciālo normu.
 27. 27. 231.1 pants. Apzināti nepatiess paziņojums par sprāgstošas, indīgas, radioaktīvas vai bakterioloģiskas vielas vai materiālu vai spridzināmās ietaises ievietošanu vai novietošanu Apzināti nepatiess paziņojums par sprāgstošas, indīgas, radioaktīvas vai bakterioloģiskas vielas vai materiālu vai spridzināmās ietaises ievietošanu iestādē, uzņēmumā vai citā objektā vai novietošanu iestādes, uzņēmuma vai cita objekta ārpusē. kriminālpārkāpums Kriminālpārkāpums Objekts: sabiedriskā kārtība un miers Objektīvā puse: darbība, formāls sastāvs Subjekts: vispārīgais Subjektīvā puse: tiešs nodoms 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 8 13 6 2 6 8 4 2 4 Notiesāto skaits 2005.—2013.gadā Avots: TIS 78.pārskata dati no 2002.gada
 28. 28. KL 225.pants. Masu nekārtības Tādu masu nekārtību organizēšana, kuras saistītas ar grautiņiem, postījumiem, dedzināšanu, mantas iznīcināšanu vai ar vardarbību pret personu, vai ar pretošanos varas pārstāvjiem, vai aktīva piedalīšanās tajās. Sevišķi smags noziegums Notiesāto skaits 2005.-2013.gadā 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 0 0 0 0 0 0 0 1 44 Avots: TIS 78.pārskata dati
 29. 29. Sevišķi smags noziegums Objekts: vispārējā drošība, sabiedriskā kārtība, personas dzīvība un veselība, īpašums Objektīvā puse: darbība, formāls sastāvs Subjekts: vispārīgais Subjektīvā puse: tiešs nodoms KL 225.pants. Masu nekārtības • Sk. papildus informāciju par 2009.gada 13.janvāra masu nekārtībām
 30. 30. KL 226.pants. Sabiedrisko pasākumu organizēšanas un norises kārtības pārkāpšana (1) Sabiedrisko pasākumu organizēšanas vai norises kārtības pārkāpšana, ko izdarījis pasākuma organizētājs vai cita persona, ja ar to radīts būtisks kaitējums valsts varai vai pārvaldības kārtībai vai ar likumu aizsargātām personu interesēm. (2) Tādas pašas darbības, ja tās izraisījušas smagas sekas Mazāk smags noziegums Smags noziegums Notiesāto skaits 2005.—2013.gadā 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Avots: TIS 78.pārskata dati Smags noziegums Objekts: sabiedriskā kārtība, vispārējā drošība, personas dzīvība un veselība, īpašums Objektīvā puse: darbība vai bezdarbība, materiāls sastāvs Subjekts: vispārīgais Subjektīvā puse: tiešs nodoms, attiecībā pret sekām – netiešs nodoms vai neuzmanība
 31. 31. 227.pants. Sabiedriskās drošības, kārtības un personas veselības apdraudējums, veicot reliģisku darbību Tādas grupas organizēšana vai vadīšana, kuras darbība, izpauzdamās kā reliģiskas mācības sludināšana un reliģisko rituālu izpildīšana, ir saistīta ar kaitējuma radīšanu sabiedriskajai drošībai un kārtībai, personas veselībai, ar likumu aizsargātām personas interesēm, vai personas piedalīšanās šādās darbībās. Mazāk smags noziegums Objekts: sabiedriskā kārtība, vispārējā drošība, personas dzīvība un veselība, īpašums Objektīvā puse: darbība, formāls sastāvs Subjekts: vispārīgais Subjektīvā puse: tiešs nodoms, attiecībā pret sekām – nodoms vai neuzmanība Notiesāto skaits 2005.—2013.gadā 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Avots: TIS 78.pārskata dati
 32. 32. KL 228.pants. Kapa un līķa apgānīšana (1) Kapa, apbedījuma urnas, apbedīta vai neapbedīta līķa apgānīšana. (2) Tādas pašam darbības, ja tās izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās. (3) Šā panta pirmajā vai otrajā daļā paredzētās darbības, ja tās saistītas ar pieminekļa, apbedījuma urnas vai citu uz kapa vai kapā, vai pie apbedījuma urnas esošu priekšmetu nolaupīšanu. Mazāk smags noziegums Mazāk smags noziegums Smags noziegums 1.,2.daļa Smags noziegums 3.daļa Sevišķi smags noziegums Objekts: sabiedriskā kārtība, sabiedriskā tikumība Objektīvā puse: 1.daļa darbība, formāls sastāvs 2., 3.daļa darbība, materiāls sastāvs Subjekts: vispārīgais Subjektīvā puse: tiešs nodoms Notiesāto skaits 2005.—2013.gadā 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 10 23 7 7 11 5 6 5 5 Avots: TIS 78.pārskata dati
 33. 33. KL 229.pants. Kultūras pieminekļu iznīcināšana un bojāšana (1) Valsts aizsardzībā esoša kultūras pieminekļa iznīcināšana, bojāšana vai apgānīšana. (2) Tādas pašas darbības, ja tās izdarītas ar • dedzināšanu, • spridzināšanu vai • citādā vispārbīstamā veidā. Mazāk smags noziegums Smags noziegums 1.,2.daļa Mazāk smags noziegums 3.daļa Smags noziegums Objekts: sabiedriskā kārtība, kultūras pieminekļu saglabāšana, sabiedriskā tikumība Objektīvā puse: darbība, materiāls sastāvs Subjekts: vispārīgais Subjektīvā puse: nodoms (tiešs vai netiešs) 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 4 1 0 0 0 1 0 1 0 Notiesāto skaits 2005.—2013.gadā Avots: TIS 78.pārskata dati
 34. 34. 230.pants. Cietsirdīga izturēšanās pret dzīvniekiem (1) Cietsirdīga izturēšanās pret dzīvnieku, kuras rezultātā tas gājis bojā vai sakropļots, vai dzīvnieka spīdzināšana. (2) Tādas pašas darbības, ja tās izdarītas publiskā vietā vai nepilngadīgā klātbūtnē vai ja tās izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās, vai ja ar to radīts būtisks kaitējums. Mazāk smags noziegums Smags noziegums 1.,2.daļa Mazāk smags noziegums 3.daļa Smags noziegums Objekts: sabiedriskā kārtība, kultūras pieminekļu saglabāšana, sabiedriskā tikumība Objektīvā puse: darbība, materiāls sastāvs (formāls – spīdzināšanas gadījumā) Subjekts: vispārīgais Subjektīvā puse: nodoms (tiešs vai netiešs) 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 19 13 5 10 10 9 9 8 7 Notiesāto skaits 2005.—2013.gadā Avots: TIS 78.pārskata dati Dzīvnieku aizsardzības likums( 2009. 1997. gadā badā nomērdēto zirgu lieta
 35. 35. 232.pants. Psihiski slimo personu iesaistīšana noziedzīgā nodarījumā Personas iesaistīšana noziedzīgā nodarījumā, zinot, ka tā sirgst ar psihiskiem traucējumiem. Mazāk smags noziegums Mazāk smags noziegums Objekts: vispārējā drošība, sabiedriskā kārtība Objektīvā puse: darbība, formāls sastāvs Subjekts: vispārīgais Subjektīvā puse: tiešs nodoms 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Notiesāto skaits 2005.—2013.gadā Avots: TIS 78.pārskata dati
 36. 36. 224.pants. Bandītisms (1) Vairāk nekā divu personu apvienošanās organizētā, ar ieroci bruņotā grupā (bandā) noziegumu izdarīšanai. (2) Piedalīšanās bandas izdarītajos noziegumos vai bandas izdarīto noziegumu vadīšana. Sevišķi smags noziegums Sevišķi smags noziegums Objekts: vispārējā drošība, personas dzīvība un veselība, īpašums Objektīvā puse: 1.daļa darbība, nošķelts sastāvs 2.daļa darbība, formāls sastāvs Subjekts: vispārīgais Subjektīvā puse: tiešs nodoms Notiesāto skaits 2005.—2013.gadā 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2013. 0 0 9 0 0 0 0 0 Avots: TIS 78.pārskata dati
 37. 37. Huligānisms: Kriminālsodu politika kopā b/a ban ns pd 2013. 127 28 61 4 36 100% 22% 48% 3% 28% 2007. 492 59 419 1 16 100% 12% 85% 0% 1% kopā arests NS brīdināju ms 2013. 1133 135 745 1 100% 12% 66% 0 2007. 4471 914 2554 51 100% 20% 57% 1% (1) soda ar b/a uz laiku līdz 2 gadiem vai ar īslaicīgu b/a, vai ar PD, vai ar NS (2) soda ar b/a uz laiku līdz 5 gadiem vai ar īslaicīgu b/a, vai ar PD, vai ar NS un Pol.kon uz laiku līdz 3 gadiem. Avots: TIS dati; Valsts policijas dati 2014.: NS no 70 līdz 350 euro 2013.: NS no 50 līdz 250 Ls vai arests līdz 15 diennaktīm 2013.: VP sodīja par sīko huligānismu 2014 personas
 38. 38. Huligānisms: perspektīvas_vers.1 231. pants. Huligānisms (1) Par rupju sabiedriskā miera vai citādu sabiedriskās kārtības traucēšanu, kas izpaužas acīmredzamā necieņā pret sabiedrību vai bezkaunībā, ignorējot vispārpieņemtās uzvedības normas un traucējot cilvēku mieru, iestāžu vai uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību), vai organizāciju darbu (huligānisms), — (2) Par huligānismu, ja to izdarījusi personu grupa vai ja tas saistīts ar miesas bojājumu nodarīšanu cietušajam izdarīts, lietojot vardarbību vai saistīts ar mantas bojāšanu vai iznīcināšanu, vai ar pretošanos varas pārstāvim vai personai, kura vēršas pret sabiedriskās kārtības pārkāpšanu, vai ja tas izdarīts, lietojot ieročus, kā arī citus miesas bojājumu nodarīšanai izmantojamus priekšmetus, vai ja tas izdarīts, izmantojot automatizētu datu apstrādes sistēmu.
 39. 39. Huligānisms: perspektīvas_vers.2 231.pants. Huligānisms Sabiedriskā miera traucēšana (1) Par rupju sabiedriskā miera vai citādu sabiedriskās kārtības traucēšanu, kas izpaužas acīmredzamā necieņā pret sabiedrību vai bezkaunībā, ignorējot vispārpieņemtās uzvedības normas un traucējot cilvēku mieru, iestāžu vai uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību), vai organizāciju darbu (huligānisms), — (2) Par huligānismu, ja to izdarījusi personu grupa vai ja tas saistīts ar miesas bojājumu nodarīšanu cietušajam vai ar mantas bojāšanu vai iznīcināšanu, vai ar pretošanos varas pārstāvim vai personai, kura vēršas pret sabiedriskās kārtības pārkāpšanu, vai ja tas izdarīts, lietojot ieročus, kā arī citus miesas bojājumu nodarīšanai izmantojamus priekšmetus, —
 40. 40. Paldies!

×