Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Celovita prenova poslovanja

40 views

Published on

Učinkovito obvladovanje poslovanja, stroškov in procesov, je v sodobnih organizacijskih strukturah resnično pravi izziv. S celovito prenovo poslovanja je moč zagotoviti najvišji nivo obvladljivosti in organizacijske učinkovitosti v kateremkoli podjetju...

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Celovita prenova poslovanja

 1. 1. Zakaj celovita prenova poslovanja?
 2. 2. KAM DATA, zavod za integralni regionalni razvoj Dr. Gregor Hauc Doktoriral iz celovite prenove in informatizacije poslovanja, certificirani senior projektni menedžer (CSPM od PMI - ZDA), vodilni zunanji presojevalec sistema kakovosti ISO9001 (IRCA – BVQ), licencirani svetovalec za malo gospodarstvo, podjetnik od 1990 in pomočnik direktorja Snaga d.o.o. Ljubljana, … Pripravil, vodil in svetoval na več kot 75 projektih v SLO in tujini npr.: HIT, Telekom Mobitel, DEM, TE-TOL, Snaga LJ, SIST, INFOS, Vilkograd, Nigrad, Eko Plus, VO-KA Celje, JKP Žalec, Agencija za civilno letalstvo, Snaga MB, Zarja elektronika, SŽ–ŽGP, AS system itd. Predaval v Gea College, Združ. bank Slovenije, SPIZ, OZS, GZS, INFOS, preko 30 podjetjih, ustanovah, konferencah… Andrej Poljanec Svetovalec, projektni vodja in multi podjetnik, diplomiral iz kriznega menedžmenta, potrjeni start–up mentor Podjetniškega sklada Slovenije, BDE v i-Can global New York, … Reference na več kot 100 projektih v SLO in tujini npr.: OneTraffic Norveška, PPM Factum Praga, EOS Inovacije HR, Tehnomobil HR, CMC, LP Mycron, Agronabava, AlphaWolves, Tercius, Terra in, GIC gradnje, Sanplesk, Zarja elektronika itd. Predaval na VŠC, GZS, WHC, in še marsikje… Organiziral in vodil konference (npr. PAROP) in druge strokovne dogodke.
 3. 3. Izhodišča za sodelovanje • IZZIV: vplivi zunanjega in notranjega okolja na poslovanje podjetja (npr. rast, spremembe, tveganja, investicije, novi trgi, novi produkti…), nemalokrat povzročijo, da se v različnih segmentih poslovanja npr. proizvodnji, montaži, logistiki, nabavi, prodaji ter drugih temeljnih, podpornih in vodstvenih procesih srečujemo z različno problematiko, katere vpliv na poslovanje podjetja je vse prej kot zanemarljiv. Obvladovanje takšnih sprememb pa je dostikrat vse prej kot enostavno. • Smiselni korak za podjetje je celovita prenova poslovanja, ki bo zajela vse segmente poslovanja in poskrbela za maksimalno znižanje stroškov, optimizacijo poslovnih procesov ter učinkovitost vodenja. • Zavod KAM DATA razpolaga z znanji, referencami ter izkušnjami za tovrstno celovito prenovo poslovanja in nudi primerne rešitve, ki poleg celovite prenove poslovnih procesov in sistema vodenja, bistveno vplivajo na stroške ter zadovoljstvo kupcev.
 4. 4. Celovita prenova poslovanja: • Okrepitev t.i. strateškega menedžmenta (priprava Strateškega razvojnega programa za naslednjih pet let). • Prenova oziroma izboljšanje t.i. procesnega menedžmenta preko temeljite prenove in optimizacije vseh poslovnih procesov ter izboljšanja informatizacije. • Uvedba ali izboljšanje t.i. projektnega menedžmenta s pripravo strateških ali letnih prioritetnih projektov preko enotne metodologije vodenja projektov. • Uvedbe ali izboljšave sistemov vodenja ISO (9001 – sistem vodenja kakovosti, 14001 – sistem vodenja varovanja okolja, 18001 – sistem varovanja zdravja in varnosti zaposlenih).
 5. 5. Celovita prenova P r o c e s n i menedžment: Prenova in optimizacija poslovnih procesov Svetovanje pri informatizaciji poslovnih procesov Procesni vidiki prenove podjetij S t r a t e š k i menedžment: Uvedba procesa strateškega vodenja Priprava strateškega razvojnega programa Sodelovanje pri oblikovanju strateških projektov P r o j e k t n i menedžment: Uvedba procesa projektnega vodenja Šola projektnega vodenja - izdelava projektov v živo Spremljanje izvajanja projektov
 6. 6. Od začetka do zaključka… • Začnemo s predhodnim pregledom ter analizo obstoječega stanja - Gap Analysis, • Izvedemo temeljit posnetek stanja posameznih procesov oz. poslovnih funkcij (stanje AS IS), • Izpeljemo projekt prenove in implementacije z organizacijo delavnic (skupne, posamezno po procesih…) s pripravo predlogov sprememb procesov (stanje TO BE) do potrditve posameznih sprememb ter zagona, • Uvedemo merljivost rezultatov in ukrepanje s pomočjo sistema uravnoteženih kazalnikov (BSC – Balanced Scorecard od Kaplan & Norton), • Poskrbimo za celovito prenovo sistema vodenja, • Zagotovimo „dihanje“ sistema ter bdimo nad uvedenimi spremembami…
 7. 7. CELOVITI SISTEM: 6 projektov prenove in informatizacije poslovanja
 8. 8. Predlagani model sodelovanja • Za podjetje se pripravijo izhodišča in kratka predstavitvena projektna delavnica na sedežu podjetja, • Pripravi se ponudba na podlagi dogovorjenih korakov (pregledajo se možnosti za financiranje projekta iz sredstev Agencije Spirit) • Po potrditvi ponudbe se sklene pogodba s časovnico in cilji, • Določi se projektna skupina, sestavljena iz vodij / nosilcev procesov • Prične se izvedba s projektnimi delavnicami po dogovorjenih korakih… •
 9. 9. Dodatne informacije? 031.702.500 Andrej Poljanec 041.667.557 dr. Gregor Hauc info@kam-data.eu

×