Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Platenie na internete v Slovenskej republike

4,687 views

Published on

Published in: Economy & Finance
 • Dating direct: ❤❤❤ http://bit.ly/369VOVb ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating for everyone is here: ❶❶❶ http://bit.ly/369VOVb ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Platenie na internete v Slovenskej republike

 1. 1. Platenie na internetev Slovenskej republike Andrej Probst Október 2012
 2. 2. Platenie na internete v Slovenskej republikeObsah:1. Elektronická peňaženka • Základné vlastnosti2. Platobné tlačidlo • Zákonné obmedzenia3. Bankový prevod • Ako to funguje…4. Platobná karta • Príklady5. Platba mobilom6. Dobierka7. Hotovosť15.10.2012 Platenie na internete v Slovenskej republike 2
 3. 3. Skrill, PayPal, TrustPay ELEKTRONICKÁ PEŇAŽENKA15. 10. 2012 Platenie na internete v Slovenskej republike 3
 4. 4. Elektronická peňaženka Kto obľubuje• Základné vlastnosti: anonymné platby? – Platba prebieha pred prebratím tovaru. – Registrácia elektronickej peňaženky nepodlieha kontrole ani overovaniu. – Nie je potrebné vlastniť bankový účet. – Ideálne metóda pre platby malých finančných čiastok. – Jednoduché a rýchle nabitie účtu elektronickej peňaženky z bežného bankového účtu, platobnou kartou alebo z inej elektronickej peňaženky. – Vybitie z elektronickej peňaženky na bežný bankový účet.15. 10. 2012 Platenie na internete v Slovenskej republike 4
 5. 5. Elektronická peňaženka Prečo tu sú• Zákonné obmedzenia: nejaké limity? – Zákon č. 492/2009 o platobných službách – Smernica Európskeho parlamentu a rady 2009/110/ES – Maximálny zostatok v elektronickej peňaženke nesmie presiahnuť 250 EUR. – Maximálny objem príchodzích platieb za kalendárny rok nepresiahne v 2 500 EUR. – Maximálny objem odoslaných bankových platieb za kalendárny rok nepresiahne v 1 000 EUR.15.10.2012 Platenie na internete v Slovenskej republike 5
 6. 6. Elektronická peňaženka• Ako funguje platba z elektronickej peňaženky: 1. Nakupujúci (majiteľ elektronickej peňaženky) nakupuje v on- line obchode a požaduje platbu z elektronickej peňaženky. 2. Obchodník odovzdá požiadavku na uskutočnenie platby z elektronickej peňaženky. 3. Nakupujúcemu sa po presmerovaní zobrazí platobná brána elektronickej peňaženky, kde Nakupujúci vyplní svoje prihlasovacie údaje. Prihlasovacie údaje sa tak nedostanú k Obchodníkovi. 4. Nakupujúci sa prihlási do svojej elektronickej peňaženky. 5. Po úspešnom prihlásení sa Nakupujúcemu zobrazí predvyplnený platobný príkaz, ktorý čaká na potvrdenie. 6. Nakupujúci potvrdí platobný príkaz. 7. Z elektronickej peňaženky sa strhne výška úhrady a výsledok sa pošle späť cez Obchodníka k Nakupujúcemu. 8. Obchodník zašle tovar Nakupujúcemu.15.10.2012 Platenie na internete v Slovenskej republike 6
 7. 7. Elektronická peňaženka15.10.2012 Platenie na internete v Slovenskej republike 7
 8. 8. Elektronická peňaženka• Skrill - www.moneybookers.com/ads/skrill- digital-wallet/cz/index.html• PayPal - www.paypal.com/sk• TrustPay - www.trustpay.eu/15.10.2012 Platenie na internete v Slovenskej republike 8
 9. 9. Elektronická peňaženka Chýba niečo?15. 10. 2012 Platenie na internete v Slovenskej republike 9
 10. 10. E-comm, SporoPay, ePlatby, E-obchod, UniPlatba, OTPPay, VeBPay, mTransfer PLATOBNÉ TLAČIDLO15.10.2012 Platenie na internete v Slovenskej republike 10
 11. 11. Platobné tlačidlo• Základné vlastnosti: 1. Platobné tlačidlo prevádzkuje finančná inštitúcia. 2. Platba prebieha pred obdržaním tovaru. 3. Nakupujúci musí byť klientom banky, ktorá poskytuje platobné tlačidlo. Nakupujúci musí byť taktiež používateľom elektronického bankovníctva. 4. Obchodník musí byť klientom banky, ktorá poskytuje platobné tlačidlo. 5. Bankou garantovaná platba. Obchodník hneď obdrží informáciu o výsledku platby a môže zaslať tovar Nakupujúcemu. 6. Obchodník platí transakčné náklady vo výške okolo 1 %.15. 10. 2012 Platenie na internete v Slovenskej republike 11
 12. 12. Platobné tlačidlo• Ako funguje platba platobným tlačidlom: 1. Nakupujúci (klient banky s prístupom do elektronického bankovníctva) nakupuje v on-line obchode a požaduje platbu platobným tlačidlom. Nakupujúci i Obchodník musia mať účet u banky s platobným tlačidlom. 2. Obchodník odovzdá požiadavku na uskutočnenie platby systému banky - platobnému tlačidlu. 3. Nakupujúcemu sa po presmerovaní zobrazí platobná brána banky, kde Nakupujúci vyplní prihlasovacie údaje do elektronického bankovníctva. Prihlasovacie údaje sa tak nedostanú k Obchodníkovi. 4. Nakupujúci sa prihlási do platobného tlačidla. 5. Po úspešnom prihlásení sa Nakupujúcemu zobrazí predvyplnený platobný príkaz, ktorý čaká na potvrdenie. 6. Nakupujúci potvrdí platobný príkaz. 7. Banka platbu autorizuje a výsledok pošle späť cez Obchodníka k Nakupujúcemu. 8. Obchodník zašle tovar Nakupujúcemu.15.10.2012 Platenie na internete v Slovenskej republike 12
 13. 13. Platobné tlačidlo15.10.2012 Platenie na internete v Slovenskej republike 13
 14. 14. Platobné tlačidlo• E – comm - www.csob.sk/podnikatelia/podnikatel/elektronicke- bankovnictvo/platobne-tlacidlo• SporoPay - www.slsp.sk/podnikatelia-a-firmy/podnikatelia-a-male- firmy/elektronicke-bankovnictvo/sporopay/sporopay-elektronicke-platby-na- internete.html• ePlatby - www.vub.sk/pre-firmy/nonstop-banking/e-commerce-pre-internetovych- obchodnikov/e-platby-vub/• TatraPay - www.tatrabanka.sk/sk/personal/ucet-platby/elektronicke- bankovnictvo/nakupovanie.html#tatrapay• E-obchod - www.postovabanka.sk/sk/firemne-financie/e-banking/e-obchod• UniPlatba - www.unicreditbank.sk/page/sk/Obcania/Platobny-styk/Uniplatba.html• OTPPay - www.otpbank.sk/sk/individualni-klienti/elektronicke- bankovnictvo/nakupna-zona-otppay/• VeBpay - www.volksbank.sk• mTransfer - www.mbank.sk/podnikatelia/mucty/mtransfer.html15.10.2012 Platenie na internete v Slovenskej republike 14
 15. 15. Platobné tlačidlo15.10.2012 Platenie na internete v Slovenskej republike 15
 16. 16. BANKOVÝ PREVOD15.10.2012 Platenie na internete v Slovenskej republike 16
 17. 17. Bankový prevod• Základné vlastnosti: – Možnosť štandardného bankového prevodu z ľubovoľného bankového účtu na účet Obchodníka s presne definovaným zadaním platby. – Platba prebieha pred obdržaním tovaru. – Platbu nie je potrebné uskutočniť hneď pri nákupe u Obchodníka. Čím skôr Nakupujúci zaplatí, tým skôr Obchodník zašle tovar. – Nakupujúci volí túto platobnú metódu u overených Obchodníkov, pretože platí dopredu. – Najlacnejší spôsob platenia pre Nakupujúceho i Obchodníka.15. 10. 2012 Platenie na internete v Slovenskej republike 17
 18. 18. Bankový prevod• Ako funguje platba bankovým prevodom: 1. Nakupujúci v on-line obchode vytvorí objednávku a ako spôsob úhrady zvolí bankový prevod. 2. Obchodník zobrazí nakupujúcemu potrebné informácie pre uhradenie platby: číslo účtu, variabilný symbol, konštantný symbol, popis transakcie. 3. Nakupujúci uhradí tovar bankovým prevodom. 4. Obchodník zašle tovar Nakupujúcemu.15.10.2012 Platenie na internete v Slovenskej republike 18
 19. 19. Bankový prevod15.10.2012 Platenie na internete v Slovenskej republike 19
 20. 20. VISA, VISA Electron, Maestro, MasterCard, Diners Club PLATOBNÁ KARTA15.10.2012 Platenie na internete v Slovenskej republike 20
 21. 21. Platobná karta Čo je 3D secure?• Základné vlastnosti: 1. Nakupujúci musí byť držiteľom karty od Vydavateľskej banky. 2. Obchodník musí byť evidovaný u Zúčtovacej banky. Zúčtovacia banka je banka, s ktorou má Obchodník uzavretú zmluvu o prijímaní platobných kariet a ktorá danému Obchodníkovi na jeho podnikateľský účet posiela peniaze za transakcie uskutočnené v jeho obchode. 3. Platiť kartou môžu i cudzinci. Vydavateľská a Zúčtovacia banka nemusia byť z jedného štátu. 4. Pokiaľ sa platí cez 3D secure, Vydavateľská banka vyžaduje od Nakupujúceho potvrdenie platby cez druhý autorizačný faktor (SMS napríklad). 5. Obchodník platí transakčné náklady vo výške 1,5 – 4 %. 6. Peniaze nie sú hneď na účte Obchodníka.15.10.2012 Platenie na internete v Slovenskej republike 21
 22. 22. Platobná karta• Ako funguje platba kartou na internete: 1. Nakupujúci (držiteľ karty) nakupuje v on-line obchode u Obchodníka a požaduje platbu platobnou kartou. 2. Obchodník odovzdá požiadavku na uskutočnenie platby Systému platby kartou. 3. Držiteľovi karty sa po presmerovaní zobrazí zabezpečená platobná stránka Systému, na ktorej držiteľ karty vyplní údaje (číslo karty, expiráciu, CVC/CVV) a potvrdí požiadavku na uskutočnenie platby. 4. Systém platby kartou vykoná autentikáciu držiteľa karty: pokiaľ výsledok autentikácie povolí platbu, systém zašle požiadavku na autorizáciu objednávky. 5. Požiadavka na autorizáciu platby sa prostredníctvom Zúčtovacej banky odovzdá Vydavateľovi karty. 6. Vydavateľ urobí autorizáciu a výsledok zašle späť Systému platby kartou. 7. Systém doručí výsledok platby späť do on-line obchodu, ktorý výsledok transakcie zobrazí držiteľovi karty. 8.15.10.2012 Obchodník zašle Platenie na internete v Slovenskej republike tovar Nakupujúcemu. 22
 23. 23. Platobná karta15.10.2012 Platenie na internete v Slovenskej republike 23
 24. 24. Platobná karta• E-comm (ČSOB) - www.csob.sk/podnikatelia/podnikatel/ucty-a-platobne- karty/prijimanie-platobnych-kariet/e-comm• eCard (VÚB) - www.vub.sk/pre-firmy/nonstop-banking/e- commerce-pre-internetovych-obchodnikov/ecard/• CardPay (Tatra banka) - www.tatrabanka.sk/sk/personal/ucet-platby/elektronicke- bankovnictvo/nakupovanie.html#cardpay• WebCard (UniCredit) - www.unicreditbank.sk/page/sk/Firmy/Cash- management/Elektronicke-bankovnictvo/Webcard.html15.10.2012 Platenie na internete v Slovenskej republike 24
 25. 25. Platobná karta15.10.2012 Platenie na internete v Slovenskej republike 25
 26. 26. PlatbaMobilom, myPAY, Premium SMS, Darcovská SMS PLATBA MOBILOM15.10.2012 Platenie na internete v Slovenskej republike 26
 27. 27. SMS platba• Základné vlastnosti: – Mikroplatobný systém. – SMS platby na číslo 8***. – SMS platba je určená pre služby tzv. "nemobilného obsahu", t.j. všetky tovary a služby, ktoré nekončia na mobilnom telefóne. – Služby a tovary je možné spoplatňovať v rozpätí 0,15 – 20,00 € vrátane DPH v preddefinovaných cenových hladinách. – Mesačný limit platieb na jedného zákazníka (mobilné číslo) je 150 € vrátane DPH.15.10.2012 Platenie na internete v Slovenskej republike 27
 28. 28. SMS platba• Ako funguje platba cez SMS: 1. Nakupujúci si vyberie možnosť platby cez SMS na portáli Obchodníka a je presmerovaný na portál SMS platby. 2. Nakupujúci zašle kód, ktorý je zobrazený na portáli SMS platby (je vždy iný), SMS správou na skrátené číslo 8***. 3. Po úspešnom prijatí kódu prebieha platba. 4. Po úspešnom zrealizovaní platby príde odpoveď o zrealizovaní platby s možnosťou návratu na portál Obchodníka. 5. Obchodník poskytne službu Nakupujúcemu.15.10.2012 Platenie na internete v Slovenskej republike 28
 29. 29. SMS platba15.10.2012 Platenie na internete v Slovenskej republike 29
 30. 30. SMS platba• myPAY – URL: www.mypay.sk/web/ – Mobilné číslo: 8877• PlatbaMobilom – URL: sms.platbamobilom.sk – Mobilné číslo: 886615.10.2012 Platenie na internete v Slovenskej republike 30
 31. 31. Platba mobilom – Premium SMS• Ceny za SMS na skrátené čísla sú stanovené a presne definované v cenníku Vášho operátora, ktorý je pre Vás záväzný. Každé jedno zaslanie SMS správy na skrátené číslo je spoplatnené. Každá súťaž, hlasovanie, hra má svoje kľúčové slovo – to je slovo, ktoré vy musíte správne napísať do SMSky, aby ste mohli súťažiť.• Keď pošlete správu s kľúčovým slovom, zaplatíte za SMS tak ako za iné SMSky, ktoré posielate napr. kamarátom, rodine.• SMS, ktorá Vám príde naspäť, sa volá spätná SMS a za tú zaplatíte toľko, koľko je uvedené pri danej hre. Všímajte si poriadne, koľko stojí spätná SMS správa. Je to uvedené pri každej súťaži, hlasovaní, hre, či už je to v novinách alebo v televízii. Každá spätná SMS správa je účtovaná.• URL: www.megavox.sk/cennik-premium-sms15.10.2012 Platenie na internete v Slovenskej republike 31
 32. 32. Platba mobilom – Darcovská SMS• DMS je darcovská SMS – najjednoduchší spôsob, ako pomôcť dobrej veci. DMS umožňuje mimovládnym neziskovým organizáciám získavať príspevky od darcov prostredníctvom mobilného telefónu formou SMS správ.15.10.2012 Platenie na internete v Slovenskej republike 32
 33. 33. Platba mobilom – Darcovská SMS• Ako funguje darcovská SMS: 1. Vyberte si projekt, ktorý chcete podporiť. 2. Zistite si HESLO projektu. 3. Pošlite SMS správu v tvare "DMS HESLO" (rovnaký formát darcovskej SMS správy pre všetky projekty) na číslo 877 - jednotné prístupové telefónne číslo pre všetkých zapojených operátorov. 4. Obdržíte potvrdenie formou DMS – darcovskej SMS správy, ktorej cena je 30 Sk / 0,996 €.15.10.2012 Platenie na internete v Slovenskej republike 33
 34. 34. Slovenská pošta, DPD, TNT, vlastný rozvoz Obchodníka DOBIERKA15.10.2012 Platenie na internete v Slovenskej republike 34
 35. 35. Dobierka• Základné vlastnosti: – Doručenie tovaru až domov Slovenskou poštou alebo balíkovými službami DPD, TNT... – Platba až pri obdržaní tovaru. Prečo je to najobľúbenejšia platobné metóda? – Platobná metóda pre každého. – Nakupujúci využíva dobierku hlavne v prípade nákupu u neznámeho Obchodníka. – Obchodník je motivovaný doručiť tovar v čo najkratšom termíne, až po doručení tovaru dostáva Obchodník zaplatené. – Náklady na dobierku hradí zvyčajne Nakupujúci.15.10.2012 Platenie na internete v Slovenskej republike 35
 36. 36. Dobierka• Ako funguje platba na dobierku: 1. Nakupujúci nakupuje v on-line obchode, vytvorí objednávku a ako spôsob úhrady zvolí dobierku. 2. Obchodník zašle Nakupujúcemu potvrdenie o uskutočnení nákupu a priebežne informuje Nakupujúceho o stavu zásielky. 3. Obchodník vyexpeduje zásielku Nakupujúcemu cez zásielkovú službu. 4. Nakupujúci zaplatí za doručený tovar pri obdržaní zásielky Zásielkovej službe (Slovenská pošta, DPD, TNT...). Je možné platiť v hotovosti alebo kartou. 5. Zásielková služba sa vyrovná s Obchodníkom.15.10.2012 Platenie na internete v Slovenskej republike 36
 37. 37. Dobierka15.10.2012 Platenie na internete v Slovenskej republike 37
 38. 38. paysafecard HOTOVOSŤ15.10.2012 Platenie na internete v Slovenskej republike 38
 39. 39. Hotovosť• Základné vlastnosti: – Platba len v hotovosti. – Platobná metóda pre každého. – Nakupujúci nemusí mať účet v banke, ani byť nikde registrovaný. – Anonymita platby.15.10.2012 Platenie na internete v Slovenskej republike 39
 40. 40. paysafecard• Základné vlastnosti: – URL: www.paysafecard.com/sk/sk-paysafecard/ – Kde zmením hotovosť za PIN kódy: www.paysafecard.com/sk/nakup/ – Kde zaplatím PIN kódom: www.paysafecard.com/sk/platba/15.10.2012 Platenie na internete v Slovenskej republike 40
 41. 41. paysafecard• Ako funguje platba cez paysafecard: 1. Nakupujúci zmení v jednom z predajných miest (čerpacie stanice Agip, OMV, pobočky stávkovej kancelárie Tipsport...) hotovosť za paysafecard - 16 miestny PIN kód v hodnote 10, 25, 50 alebo 100 EUR. 2. Nakupujúci (majiteľ PIN kódu) nakupuje v on-line obchode a požaduje platbu cez paysafecard. 3. Obchodník vyzve Nakupujúceho k zadaniu PIN kódu pre uhradenie platby. 4. Nakupujúci potvrdí PIN kódom platbu a tým zaplatí za tovar. 5. PIN kód sa preverí v systéme paysafecard. 6. Systém paysafecard potvrdí správnosť PIN kódu Obchodníkovi. 7. Obchodník zašle tovar Nakupujúcemu.15.10.2012 Platenie na internete v Slovenskej republike 41
 42. 42. paysafecard15.10.2012 Platenie na internete v Slovenskej republike 42
 43. 43. Čo hovorí štatistika pre rok 2011…• Obľúbené spôsoby platby: 1. Platba na dobierku: 60 % 2. Bankový prevod : 17 % 3. Platba kartou : 11 % 4. Platba v sídle spoločnosti : 5 % 5. Mikroplatobné systémy : 3 % 6. Iné : 4 %Zdroj: heureka.sk z 23.2.201215.10.2012 Platecení na internetu v České republice 43
 44. 44. Čo hovorí štatistika pre rok 2012…• Priemerná výška objednávky: 125 EUR• Internetové porovnávače využíva: 32 % NakupujúcichZdroj: heureka.sk15.10.2012 Platecení na internetu v České republice 44
 45. 45. Dve otázky na záver• Čo by ste odporučili Obchodníkom, aký platobný nástroj by mali do svojich internetových obchodov implementovať? A prečo?• A naopak, čo poradíte Nakupujúcemu? Ako má platiť za tovar kupovaný na internete?15.10.2012 Platenie na internete v Slovenskej republike 45
 46. 46. A to je všetko…• Twitter: @andrejprobst Odpovede môžte posielať sem…• Email: andrej_probst@hotmail.com• Web: www.webmasters.sk• LinkedIn: linkedin.com/andrejprobst• Prezentácie: www.slideshare.net/andrej_probst

×