Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ubuntu

549 views

Published on

Published in: Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Ubuntu

  1. 1. UbuntuMy Love<br />About it<br />
  2. 2. Ubuntu este un sistem de operare bazat pe Linux[1], conceput în special pentru computerele personale. Rudă apropiată a sistemului de operare Debian GNU/Linux, Ubuntu se doreşte a fi uşor de instalat şi folosit, des actualizat şi neîngrădit de restricţii legale. Ubuntu este sponsorizat de Canonical Ltd., o companie privată fondată de antreprenorul sud-african Mark Shuttleworth.<br />
  3. 3. Numele sistemului de operare provine din limba zulusă, unde „ubuntu” este o ideologie ce poate fi definită pe scurt drept „credinţa într-o legatură universală ce uneşte întreaga omenire”. Sloganul adoptat, „Linux pentru fiinţe umane” încorporează unul din scopurile declarate ale proiectului, acela de a face din Linux un sistem de operare popular şi uşor de folosit.<br />
  4. 4. Iniţial cunoscută sub numele de cod no-name-yet.com, prima versiune Ubuntu a apărut ca o copie temporară a proiectului Debian, pe data de 20 octombrie 2004. Tot atunci s-a hotărât ca Ubuntu să folosească periodic cod sursă din Debian, pentru a înlesni lansarea unei noi versiuni la fiecare şase luni şi pentru ca variaţia cauzată de „bifurcare” să nu ducă la un sistem de operare fundamental diferit.Ubuntu urmăreşte îndeaproape lansările de noi versiuni ale mediului de lucruGNOME. Spre deosebire de alte sisteme de operare derivate din Debian, precum Xandros, Linspire sau Libranet, Canonical doreşte ca Ubuntu să fie compus predominant din software liber.<br />
  5. 5. Ubuntu împarte softwareul disponibil în patru categorii, denumite „componente”. Această împărţire a fost făcută pentru a sublinia diferenţele de licenţiere şi suport tehnic disponibil. Componentele sunt: Main, Restricted, Universe şi Multiverse.Componentele Main şi Universe conţin software compatibil cu cerinţele de licenţiere Ubuntu, cerinţe ce corespund în mare parte cu cele ale proiectului Debian. Main poate conţine software proprietar şi fonturi ce nu pot fi modificate fără permisiune, însă a căror redistribuire nu este îngrădită din punct de vedere legal.Componenta Restricted conţine software cu restricţii în ceea ce priveşte accesul la codul sursă, dar pentru care se acordă suport tehnic limitat, din pricina importanţei softwareului. Se intenţionează ca, pe viitor, componentele Main şi Restricted să conţină tot softwareul necesar pentru un sistem de operare de uz general.<br />
  6. 6. Fiecare versiune de Ubuntu este identificată printr-un număr (ce denotă luna şi anul lansării) şi un nume de cod sub forma de aliteraţie. De exemplu, în aprilie 2007 a apărut versiunea 7.04 Feisty Fawn. Canonical oferă suport tehnic pentru majoritatea versiunilor timp de 18 luni de la lansare, excepţie făcând versiunea 6.06 LTS Dapper Drake, ce beneficiază de suport pe termen lung.<br />
  7. 7. Derivate oficialeKubuntu, foloseşte KDE ca mediu de lucru în loc de GNOME. Edubuntu, destinat sistemului educaţional, un sistem de operare ce poate fi folosit fără probleme de către copii. Xubuntu, foloseşte Xfce ca mediu de lucru în loc de GNOME, destinat calculatoarelor cu configuraţii slab performante. Ubuntu Server Edition, pentru a fi folosit ca server. Ubuntu Studio, sistem de operare axat pe activitate multimedia şi destinat pentru artişti. Gobuntu, sistem de operare care are în componenţa sa exclusiv software liber. MyThBuntu Axat pe multimedia Ubuntu, Kubuntu şi Edubuntu sunt singurele versiuni ce pot fi comandate prin serviciul ShipIt.<br />
  8. 8. Creat de Manolache Andrei<br />Profesor:GiurcanuVlad<br />Colegiul National “Gh.RoscaCodreanu”<br />Clasa a Ixa C<br />

×