Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Cv Template Ro Ro

23,956 views

Published on

Published in: Travel, Business

Cv Template Ro Ro

  1. 1. I Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Dumitrana Andrei Adresă(e) Str.Gh.Nutu Iotcovici, nr.A77 Telefon(oane) 0251/447887 Mobil: 0764425775 Fax(uri) (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) E-mail(uri) Andrei.dumitrana@yahoo.com Naţionalitate(-tăţi) Romana Data naşterii 22-oct-1986 Sex masculin Locul de muncă vizat / Relationist / Comunicare si Relatii Publice Domeniul ocupaţional Experienţa profesională Perioada 2005-2008 Funcţia sau postul ocupat Administrator magazin. Activităţi şi responsabilităţi principale Contabilitatea magazinului, aprovizionarea cu marfa. Numele şi adresa angajatorului Dumitrana Dumitru, Sat Fratila, Comuna Bulzesti, Jud. Dolj. Tipul activităţii sau sectorul de activitate Comert. Educaţie şi formare Perioada 2008-2009 Calificarea / diploma obţinută --- Disciplinele principale studiate / Introducere in relatii publice, Introducere in mass-media, Stiintele Comunicarii. competenţe profesionale dobândite Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / Universitatea de Vest, Timisoara, Facultatea de Stiinte Politice, Comunicare si Relatii Publice. furnizorului de formare Educaţie şi formare Perioada 2004-2007 Calificarea / diploma obţinută Liceu, Specializarea „Filologie” Disciplinele principale studiate / Lb. Engleza, Lb. Franceza, Lb. Romana, Istorie, Geografie. competenţe profesionale dobândite Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / Liceul „Matei Basarab”, Localitatea Craiova. furnizorului de formare Educaţie şi formare Perioada 2001-2004 Calificarea / diploma obţinută Mozaicar montator placaje Pagina / - Curriculum vitae al Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu Nume Prenume © Comunităţile Europene, 2003 20060628
  2. 2. Disciplinele principale studiate / Constructii, montari, Tehnologia lucrarilor de constructii. competenţe profesionale dobândite Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / Liceul „Ion Mincu”, Localitatea Craiova furnizorului de formare Aptitudini şi competenţe personale Lb. Romana Limba(i) maternă(e) Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Înţelegere Vorbire Scriere Autoevaluare Ascultare Citire Participare la Discurs oral Exprimare scrisă Nivel european (*) conversaţie Limba Franceza C1 C1 C1 C1 Limba Engleza C2 C2 C2 C2 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine Detin bune abilitati de comunicare, deprinse din cadrul facultatii de Comunicare si Relatii Publice. Competenţe şi abilităţi sociale Detin bune abillitati organizatorice deprinse din lucrul in echipa la proiectele realizate in cadrul facultatii: Competenţe şi aptitudini discursuri si realizarea afiselor si a pliantelor. organizatorice Competenţe şi aptitudini tehnice Detin competente de depanare calculatoare si electrocasnice. Competenţe şi aptitudini de utilizare Detin cunostinte de programare in libajele: Pascal, C++,HTML. a calculatorului Sunt pasionat de grafica de calculator, stiind sa lucrez cu programe precum: Photoshop, Flash, Competenţe şi aptitudini artistice Ilustrator. Alte competenţe şi aptitudini Hobby-uri: lucrul pe calculator, fotbalul si pescuitul. Permis(e) de conducere Posed permis de conducere categoria B. Informaţii suplimentare Persoane de contact: Dumitrana Dumitru, nr. telefon: 0762451900. Anexe Anexez la acest C.V. copia dupa diploma de bacalaureat. Pagina / - Curriculum vitae al Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu Nume Prenume © Comunităţile Europene, 2003 20060628

×