Statutul PARTIDULUI SOCIAL DEMOCRAT din ROMANIA

4,279 views

Published on

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
4,279
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
68
Actions
Shares
0
Downloads
20
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Statutul PARTIDULUI SOCIAL DEMOCRAT din ROMANIA

 1. 1. STATUTULPARTIDULUI SOCIAL DEMOCRAT
 2. 2. SUMARCAPITOLUL IDISPOZIŢII GENERALE 7 1. Denumirea, semnul permanent, semnul electoral şi sediul central al partidului 7 2. Definirea, scopurile şi obiectivele partidului 8CAPITOLUL IIMEMBRII PARTIDULUI SOCIAL DEMOCRAT 12 1. Calitatea de membru 12 2. Pierderea sau încetarea calităţii de membru 18 3. Drepturile şi îndatoririle membrilor 19 4. Sancţiuni şi recompense 22 5. Consultarea membrilor 25CAPITOLUL IIIORGANIZAŢII TERITORIALE 27 1. Principii de organizare 27 2. Organizaţia PSD de pe raza teritorială a secţiei de votare 30 3. Organizaţia locală a PSD 34 4. Organizaţia judeţeană a PSD şi a sectorului municipiului Bucureşti 44 5. Organizaţia PSD a municipiului Bucureşti 60
 3. 3. CAPITOLUL IV 4. Liga Aleşilor Locali ai PSD 112STRUCTURA NAŢIONALĂ 75 5. Organizaţia PSD Diaspora 113 1. Congresul Partidului Social Democrat 75 2. Preşedintele Partidului Social Democrat 78 CAPITOLUL VII 3. Preşedintele de Onoare al PSD 80 GRUPURILE PARLAMENTARE ŞI 4. Secretarul general al PSD 80 MINISTERIAL 115 5. Vicepreşedinţii PSD 82 6. Consiliul Naţional al PSD 82 CAPITOLUL VIII RELAŢIA PSD CU SOCIETATEA CIVILĂ 117 7. Comitetul Executiv Naţional 87 1. Relaţia PSD cu Institutul Social Democrat 117 8. Biroul Permanent Naţional 91 2. Relaţia PSD cu Sindicatele 117 9. Comisia Naţională de Arbitraj şi Integritate Morală 94 3. Relaţia PSD cu Patronatele 118 10. Comisia Naţională de Control Financiar Intern 96 4. Relaţia PSD cu Organizaţiile de Revoluţionari 118 11. Comitetul Financiar Naţional al PSD 98 5. Relaţia PSD cu comitetele de sprijin electoral şi comisiile electorale 119CAPITOLUL V 6. Relaţia PSD cu Internaţionala Socialistă şi PartidulPROCEDURA DE ALEGERE A Socialiştilor Europeni 119ORGANELOR DE CONDUCERE ALE PSD 100 1. La nivelul organizaţiilor de pe raza teritorială a CAPITOLUL IX secţiilor de votare, organizaţiilor locale, judeţene, de sector şi a municipiului Bucureşti 100 ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI ŞI SURSELE DE FINANŢARE 121 2. La nivelul structurilor naţionale de conducere 103 1. Administrarea patrimoniului 121CAPITOLUL VISTRUCTURILE INTERNE ALE PSD 107 CAPITOLUL X DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII 123 1. Organizaţia de Tineret a PSD 107 2. Organizaţia de Femei a PSD 109 3. Organizaţia de Pensionari a PSD 111
 4. 4. CAPITOLUL I DISPOZIŢII GENERALE Secţiunea 1 Denumirea, semnul permanent, semnul electoral şi sediul central al partiduluiARTICOLUL 1 Denumirea partidului este Partidul Social Democrat, iardenumirea prescurtată este PSD.ARTICOLUL 2 (1) Semnul permanent al Partidului Social Democrat este reprezentarea grafică a trei boboci de trandafir ce au la baza tulpinilor înscrisă denumirea prescurtată a partidului – PSD.(2) Fondul semnului permanent al partidului este roşu, iar reprezentarea grafică a celor trei trandafiri este înscrisă într-un patrulater, având culoarea albă.(3) Reprezentarea grafică, alb-negru şi color, a semnului permanent este parte integrantă a prezentului Statut. (Anexa 1).(4) Semnul permanent al partidului este inscripţionat pe toate însemnele şi documentele oficiale, precum şi pe materiale de promovare ale PSD, în aranjamentele grafice aprobate de conducerea partidului.ARTICOLUL 3 (1) Semnul electoral al partidului este, de regulă, semnul permanent.(2) Schimbarea sau modificarea semnului electoral se realizează în conformitate cu prevederile statutare şi 7
 5. 5. dispoziţiile legale. întreaga sa activitate politică tuturor categoriilor sociale, cetăţenilor care consideră munca şi creativitatea elementeARTICOLUL 4 fundamentale ale existenţei şi formării personalităţii.Drapelul partidului este roşu şi are inscripţionat în centru (4) PSD stimulează competiţia internă pentru promovareasemnul permanent. în structurile de partid, ale administraţiei publice centrale sau locale, precum şi în Parlament, a acelor membri careARTICOLUL 5 au demonstrat o pregătire profesională recunoscută, oImnul Partidului Social Democrat se aprobă de către Comitetul probitate morală necontestată, îndeplinesc criteriile deExecutiv Naţional la propunerea Biroului Permanent Naţional. selecţie statutare şi respectă normele stabilite prin decizii sau hotărâri ale organelor de conducere ale PSD.ARTICOLUL 6 Sediul central al partidului este în municipiul Bucureşti, ARTICOLUL 9 Şoseaua Kiseleff nr. 10, sector 1. (1) PSD promovează şi susţine statul de drept, democratic şi social, în care demnitatea omului, drepturile şi libertăţile Secţiunea a 2-a cetăţenilor, libera dezvoltare a personalităţii umane, Definirea, scopurile şi obiectivele partidului dreptatea şi pluralismul politic, reprezintă valori supreme, în spiritul tradiţiilor democratice ale poporului român şi aARTICOLUL 7 idealurilor Revoluţiei din Decembrie 1989. (2) PSD militează pentru respectarea suveranităţii naţionale, aPSD este persoană juridică de drept public, asociaţie cu independenţei şi a unităţii statului, a integrităţii teritoriale, acaracter politic, care contribuie la exercitarea voinţei politice ordinii de drept şi a principiilor democraţiei constituţionale.a cetăţenilor, îndeplinind o misiune publică garantată de (3) PSD promovează valorile şi interesele naţionale, contribuieConstituţie. la formarea opiniei publice, participă cu candidaţi în alegeriARTICOLUL 8 şi la constituirea unor autorităţi publice şi stimulează participarea cetăţenilor la scrutinuri, potrivit legii.(1) PSD este un partid de stânga modern şi progresist, (4) PSD acţionează pentru respectarea Constituţiei României un partid naţional cu vocaţie europeană, membru al şi a legilor ţării, a formei republicane de guvernământ, Partidului Socialiştilor Europeni şi al Internaţionalei promovează principiul separării puterilor în stat şi Socialiste, continuatorul tradiţiei de peste 100 de ani a militează pentru asigurarea unor raporturi corecte între social-democraţiei româneşti. individ, societatea civilă şi stat.(2) PSD promovează doctrina social-democrată fundamentată pe principiile de libertate, dreptate socială, echitate, ARTICOLUL 10 egalitate de şanse şi solidaritate. Partidul Social Democrat urmăreşte numai obiective politice,(3) PSD este un partid deschis care se adresează prin 8 9
 6. 6. în conformitate cu Statutul PSD şi Programul Politic al f) recunoaşte şi susţine rolul femeii în familie şi înpartidului, astfel: societate, egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi a) susţine că proprietatea privată stă la baza economiei şi promovează accesul la reprezentare proporţională de piaţă, fiind expresia economică a liberei iniţiative a femeilor în toate funcţiile şi structurile sale politice; a cetăţeanului; consideră că proprietatea privată este g) promovează programe şi acţiuni de formare şi afirmare un factor esenţial al progresului economic general a tineretului; şi al bunăstării individuale; se pronunţă pentru h) acţionează pentru ocrotirea sănătăţii şi protecţia dimensionarea raţională, pe criterii de eficienţă, a mediului; proprietăţii publice şi private a statului; i) apără drepturile şi libertăţile omului; respectă dreptul la b) susţine restructurarea şi modernizarea economiei identitate culturală, lingvistică, religioasă şi etnică al naţionale pentru realizarea economiei sociale cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale; de piaţă, precum şi continuarea reformei în combate şi condamnă extremismul de orice fel, administraţia publică centrală şi locală, subordonată manifestările de rasism, şovinism, separatism etnic intereselor cetăţenilor; militează pentru promovarea sau teritorial; descentralizării în economie şi administraţia publică şi j) susţine strategia de afirmare şi de apărare a intereselor pentru concretizarea rolului social activ al statului, ca României în structurile europene, euroatlantice şi forţă de echilibru în societate; internaţionale; promovează politica externă a statului c) elaborează şi susţine programe care să asigure consacrată dezvoltării relaţiilor cu toate statele, realizarea reformei economice şi sociale, a echităţii îndeosebi cu ţările vecine; sociale exprimate prin egalitatea şanselor pentru k) recunoaşte valorile şi principiile promovate de Partidul toţi cetăţenii ţării, promovarea şi afirmarea valorilor Socialiştilor Europeni, de Internaţionala Socialistă şi umane; militează pentru aplicarea acestora în viaţa social- d) elaborează şi susţine programe concrete de protecţie politică românească; colaborează şi întreţine relaţii cu socială şi de asigurare a locurilor de muncă pentru partide sau organizaţii social-democrate sau de altă categoriile defavorizate, aplicând imperativul justiţiei orientare politică democratică. sociale; promovează solidaritatea umană, spiritul comunitar de întrajutorare, respectul persoanei şi al familiei, în vederea creşterii coeziunii sociale şi a unor relaţii de respect între cetăţean şi instituţiile statului; e) promovează dezvoltarea învăţământului, cercetării, ştiinţei şi culturii, a bisericii şi tradiţiilor sale - condiţii esenţiale ale progresului general al ţării şi ale spiritualităţii româneşti şi universale; 10 11
 7. 7. CAPITOLUL II cuprinde principalele date de identitate ale persoanei, MEMBRII PARTIDULUI SOCIAL DEMOCRAT precizări exprese cu privire la apartenenţa sa politică prezentă sau anterioară şi a Fişei de înscriere în partid. (2) Formularele tipizate ale Adeziunii şi Fişei de înscriere sunt Secţiunea 1 parte integrantă a prezentului Statut (Anexa 2 şi 3). Calitatea de membru (3) Adeziunea şi Fişa de înscriere în partid se depun de către solicitant la sediul organizaţiei locale din unitateaARTICOLUL 11 administrativ-teritorială în care îşi are domiciliul sauPoate deveni membru al Partidului Social Democrat, pe reşedinţa. Secretarul organizaţiei sau persoanabaza liberei adeziuni, orice cetăţean român care, potrivit împuternicită de acesta verifică documentele de aderare,Constituţiei, are drept de vot fără deosebire de rasă, constată îndeplinirea de către solicitant a condiţiilor legalenaţionalitate, etnie, religie, sex, avere sau origine socială şi şi statutare pentru a dobândi calitatea de membru al PSDcare îndeplineşte următoarele condiţii: şi dispune afişarea Adeziunii la sediul organizaţiei sau a) a împlinit vârsta de 18 ani; publicarea acesteia pe web site-ul oficial al organizaţiei b) recunoaşte Statutul PSD şi Programul Politic al judeţene a PSD. partidului; (4) Adeziunea poate fi contestată de orice membru de partid c) are o conduită profesională, morală şi politică sau persoană interesată în termen de 30 de zile de la data corespunzătoare intereselor ţării şi ale partidului. depunerii. (5) Biroul organizaţiei locale are obligaţia ca într-un termenARTICOLUL 12 de maxim 30 de zile să analizeze şi să hotărască asupraCetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate pot admiterii sau respingerii solicitării sau a contestaţiilor,deveni membri ai PSD şi pot constitui grupe sau organizaţii după caz. În cazul în care Biroul nu adoptă o hotărârede partid, cu respectarea legislaţiei statului pe teritoriul căruia în termenul precizat, solicitarea este considerată ca fiindse află. admisă. (6) Calitatea de membru se dobândeşte la data adoptăriiARTICOLUL 13 hotărârii de admitere a Adeziunii sau a respingeriiPot deveni membri ai PSD, în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii contestaţiilor, precum şi la împlinirea termenului de 30 deromâni, cetăţenii Uniunii Europene care nu deţin cetăţenie zile prevăzut la alin. (5).română dar au domiciliul în România. (7) O copie a documentelor de aderare va fi transmisă organizaţiei judeţene a PSD în vederea centralizării,ARTICOLUL 14 arhivării şi completării evidenţei membrilor la nivel de judeţ, precum şi pentru trasmiterea datelor de identificare(1) Solicitarea dobândirii calităţii de membru al PSD se a membrilor de partid către Secretariatul general al PSD, realizează prin completarea şi depunerea Adeziunii, care 12 13
 8. 8. în scopul centralizării acestora la nivel naţional. ARTICOLUL 18 (8) În conformitate cu prevederile legale, dobândirea calităţii La nivel judeţean şi de sector se organizează şi funcţionează de membru al PSD constituie demisie de drept din orice Registrul Judeţean/Sector de Evidenţă a membrilor PSD, altă formă de asociere politică. bază de date realizată în format electronic, care cuprinde toţi membrii de partid din organizaţia judeţeană/sector şiARTICOLUL 15 principalele date de identificare ale acestora. Evidenţa(1) Solicitarea dobândirii calităţii de membru al PSD se poate membrilor de partid şi centralizarea datelor în cadrul adresa şi on-line, prin completarea Fişei de înscriere în Registrului Judeţean/Sector de Evidenţă a membrilor PSD format electronic de pe web site-ul oficial al PSD. se realizează de către secretarul executiv al organizaţiei(2) Solicitarea on-line se transmite, de regulă, de către judeţene/de sector a PSD, în conformitate cu Normele cetăţenii români care au domiciliul sau reşedinţa în Metodologice stabilite de către Secretariatul general al PSD. străinătate sau de către persoanele cu posibilităţi limitate de deplasare la sediul organizaţiei. ARTICOLUL 19 (3) Secretarul executiv al organizaţiei locale a PSD are La nivel central, se organizează şi funcţionează Registrul obligaţia de a contacta solicitantul, în termen de cel mult 7 Naţional de Evidenţă a membrilor PSD, bază de date zile de la data primirii aplicaţiei on-line, pentru demararea realizată în format electronic, care cuprinde toţi membrii procedurilor de înscriere în partid, în conformitate cu partidului şi principalele date de identificare ale acestora. prevederile prezentului Statut. Evidenţa membrilor de partid şi centralizarea datelor în cadrul Registrului Naţional de Evidenţă a membrilor de partidARTICOLUL 16 se realizează de către Secretariatul general al PSD.Atestarea apartenenţei la Partidul Social Democrat se face înbaza carnetului de membru eliberat pentru fiecare persoană ARTICOLUL 20 care a dobândit calitatea de membru şi a fost înregistrată în În conformitate cu prevederile legale, organizaţiile PSD deevidenţa membrilor de partid. la toate nivelurile sunt obligate să-şi actualizeze evidenţa membrilor de partid în fiecare an pre-electoral.ARTICOLUL 17 Membrii de partid sunt înscrişi în Registrul de Evidenţă a ARTICOLUL 21 membrilor PSD de la nivelul fiecărei organizaţii locale a (1) La schimbarea domiciliului sau a reşedinţei într-opartidului, acesta putând fi realizat atât în format scriptic altă localitate sau sector, după caz, membrii PSD vorcât şi electronic, în conformitate cu Normele Metodologice informa conducerea organizaţiei locale din care facstabilite de către Secretariatul general al PSD. parte, în vederea întocmirii documentelor de transfer către organizaţia locală a PSD constituită în unitatea administrativ-teritorială în care îşi au noul domiciliu, 14 15
 9. 9. respectiv reşedinţa. ARTICOLUL 24 (2) Transferul către o altă organizaţie locală a PSD poate fi Membrii de partid care au atribuţii sau activităţi politice solicitat şi din alt motiv decât cel prevăzut la alin. (1), în permanente, precum şi membrii de partid care se implică situaţii bine întemeiate. Cererea de transfer este supusă activ şi constant în activitatea curentă sau electorală a aprobării atât Biroului organizaţiei locale din care face partidului, sunt militanţi ai PSD. parte membrul de partid, cât şi Biroului organizaţiei locale la care membrul solicită să fie transferat, cu acordul celor ARTICOLUL 25 două organizaţii judeţene sau acordul organizaţiilor de (1) Cetăţenii români, precum şi persoanele prevăzute la Art. sector ale municipiului Bucureşti, după caz. 13, care nu au calitatea de membru al PSD, dar sunt de acord cu principiile şi Programul Politic al partidului, potARTICOLUL 22 să solicite dobândirea calităţii de simpatizant al PSD şi săÎn conformitate cu prevederile legale, dobândirea sau participe la acţiunile şi manifestările organizate de partid.pierderea calităţii de membru al PSD nu crează privilegii sau (2) Simpatizanţii PSD sunt înscrişi în Registrul Naţional derestrângeri în exercitarea drepturilor cetăţeneşti. Evidenţă a simpatizanţilor PSD, bază de date realizată în format electronic, organizată în conformitate cu NormeleARTICOLUL 23 Metodologice stabilite de Secretariatul general al PSD.Nu pot fi membri ai Partidului Social Democrat: a) persoanele lipsite de drepturi electorale, cu excepţia ARTICOLUL 26 celor precizate la Art. 13; (1) Cetăţenii români, precum şi persoanele prevăzute la b) persoanele cărora le este interzisă, prin hotărâre Art. 13, care doresc să se implice şi să susţină acţiunile judecătorească definitivă, exercitarea drepturilor PSD, pe baza consimţământului liber exprimat, pot politice sau cetăţeneşti sau, prin Constituţie sau lege, solicita dobândirea calităţii de voluntar, în conformitate cu le este interzisă asocierea politică; prevederile legale. c) persoanele care au suferit condamnări pentru trădarea (2) Voluntarii desfăşoară activităţi de interes public şi civic intereselor ţării, pentru infracţiuni săvârşite cu violenţă iniţiate de PSD în domenii precum: asistenţă şi servicii sau pentru alte fapte antisociale grave; sociale, protecţia drepturilor omului, medico-sanitare, d) persoanele compromise moral şi politic; culturale, artistice, educative, de învăţământ, ştiinţifice, e) persoanele care promovează violenţa, ideologia umanitare, religioase, filantropice, sportive, de protecţie fascistă, anarhismul, rasismul, şovinismul, a mediului, sociale şi comunitare ş.a. separatismul etnic sau teritorial şi orice alte idei ori (3) În conformitate cu prevederile legale, voluntarii încheie cu acţiuni extremiste sau contrare intereselor naţionale, organizaţiile locale, judeţene, ale sectoarelor municipiului drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului. Bucureşti ale PSD şi ale PSD Diaspora, convenţii cu titlu gratuit. 16 17
 10. 10. (4) Voluntarii sunt înscrişi în Registrul PSD de Evidenţă a Secţiunea a 3-a voluntarilor, bază de date realizată în format electronic, Drepturile şi îndatoririle membrilor organizată în conformitate cu Normele Metodologice stabilite de Secretariatul general al PSD. ARTICOLUL 29 Secţiunea a 2-a Membrii Partidului Social Democrat au următoarele drepturi: Pierderea sau încetarea calităţii de membru a) să aibă iniţiativă politică şi posibilitatea examinării acesteia într-un cadru organizat, să îşi exprime liberARTICOLUL 27 opiniile cu privire la opţiunile politice ale partidului, la activitatea organelor de conducere ale acestuia şi a(1) Calitatea de membru al Partidului Social Democrat se reprezentanţilor partidului în organele autorităţilor pierde prin demisie, radiere, excludere sau înscriere în publice; alt partid. b) să fie informaţi cu privire la activitatea organelor de(2) Demisia are loc în baza şi la data depunerii cererii, ca conducere ale partidului, precum şi a reprezentanţilor expresie a voinţei liber exprimate de persoana în cauză. partidului în organele autorităţilor publice; Înscrierea într-un alt partid politic, în conformitate cu c) să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere prevederile legale, se consideră demisie de drept din ale partidului la diferite niveluri, conform prevederilor PSD. statutare;(3) Radierea se face în situaţia în care se constată că, ulterior d) să propună şi să fie propuşi candidaţi pe listele electorale dobândirii calităţii de membru de partid, persoana se află ale partidului în condiţiile legii; să fie recomandaţi într-una din situaţiile de incompatibilitate prevăzute la Art. pentru ocuparea unor funcţii în administraţia publică 23, precum şi în caz de deces. locală şi centrală, cu respectarea condiţiilor legale,(4) Excluderea din partid se hotărăşte în conformitate cu prevederilor statutare şi a criteriilor stabilite de partid prevederile statutare. pentru acele funcţii;ARTICOLUL 28 e) să devină activişti ai Partidului Socialiştilor Europeni (PES);(1) Calitatea de membru al Partidului Social Democrat f) să participe la luarea hotărârilor în cadrul organizaţiilor încetează prin autosuspendare, decizie personală luată în Partidului Social Democrat potrivit competenţelor situaţia în care calitatea de membru de partid a acestuia stabilite în Statut; devine incompatibilă cu o funcţie sau cu o demnitate g) să fie consultaţi periodic în problemele politice, publică pe care urmează să o ocupe. economice, sociale sau organizatorice fundamentale,(2) La revenirea în partid, în urma încetării situaţiei de iar opiniile majoritar exprimate să determine adoptarea incompatibilitate, perioada de autosuspendare va fi deciziilor; considerată vechime în partid. h) să beneficieze de susţinerea politică a partidului şi a 18 19
 11. 11. organelor sale de conducere, precum şi de consultanţă lume; juridică în faţa atacurilor şi presiunilor politice injuste; b) să cunoască şi să respecte Statutul PSD şi Programul i) să participe la şedinţele în care se discută problemele Politic al partidului; legate de persoana şi activitatea lor; c) să acţioneze pentru realizarea obiectivelor şi j) să aibă iniţiative legislative, administrative sau politice Programului Politic al partidului; în condiţiile legii şi să ceară examinarea acestora în d) să contribuie la formarea şi promovarea unui mod de cadrul organizaţiei sau organului de conducere din lucru democratic prin acceptarea pluralismului de idei care fac parte; şi diversităţii opiniilor exprimate în mod liber, în cadrul k) să se autosuspende din partid sau din funcţia organizat al partidului, prin respectarea hotărârilor deţinută în cadrul acestuia ori din funcţiile politice majorităţii şi a celor adoptate de organele ierarhic sau administrative obţinute prin susţinere politică, superioare ale partidului şi să asigure aplicarea şi în următoarele situaţii principale: funcţia publică respectarea acestora; obţinută este incompatibilă cu calitatea de membru; e) să participe cu regularitate la Adunările generale ale este cercetat pentru comiterea unei infracţiuni pentru organizaţiei de partid şi la celelalte activităţi organizate care a fost pusă în mişcare acţiunea penală împotriva de aceasta; sa. La expirarea perioadei de autosuspendare, în f) să nu exprime în public, în numele partidului, păreri cazul revenirii în partid, acestora li se recunoaşte care contravin politicii şi strategiei partidului sau continuitatea vechimii în partid; hotărârilor sale; l) să demisioneze din partid în orice moment, cu efect g) să respecte disciplina de partid şi caracterul confidenţial imediat; al unor documente sau informaţii de partid; m) să se adreseze forurilor de partid în orice probleme de h) să militeze pentru păstrarea şi întărirea unităţii interes public sau politic; partidului; n) să folosească dreptul de a se apăra şi să poată i) să dovedească, în întreaga lor activitate, corectitudine contesta hotărârile organelor competente care îl şi moralitate, să nu aducă daune imaginii şi prestigiului privesc, în conformitate cu prevederile statutare partidului; şi procedurile stabilite prin hotărârile organelor de j) să acţioneze în vederea creşterii influenţei partidului conducere ale partidului. în societate şi a atragerii de noi membri în rândurile acestuia;ARTICOLUL 30 k) să informeze permanent conducerea organizaţiilor deMembrii Partidului Social Democrat au următoarele îndatoriri: partid din care fac parte sau conducerea centrală a a) să militeze pentru unitatea, indivizibilitatea, partidului, după caz, cu privire la activităţile desfăşurate suveranitatea şi independenţa statului naţional român, în cadrul Parlamentului României, Parlamentului precum şi pentru ridicarea prestigiului României în European şi în cadrul structurilor administraţiei publice 20 21
 12. 12. centrale sau locale; a partidului, sancţiune propusă de Biroul organizaţiei l) să îşi îndeplinească cu corectitudine atribuţiile care locale din care face parte şi aprobată prin hotărâre derivă din funcţia ocupată în structurile de conducere a Biroului Permanent Naţional al partidului sau ale partidului, să manifeste interes faţă de cererile şi propusă de Biroul Permanent Naţional şi aprobată prin petiţiile adresate de membrii PSD şi să se preocupe hotărâre a Comitetului Executiv Naţional, în situaţii de soluţionarea acestora; excepţionale. Sancţiunea de retragere a sprijinului m) să plătească cotizaţia de membru al partidului. politic pentru consilierii judeţeni şi consilierii locali se hotărăşte de către Biroul Permanent al organizaţiei Secţiunea a 4-a judeţene sau al organizaţiei municipiului Bucureşti, Sancţiuni şi recompense după caz; d) excludere, sancţiune aplicată membrului de partid prinARTICOLUL 31 hotărâre a Biroului organizaţiei locale din care acestaMembrilor Partidului Social Democrat care au săvârşit abateri face parte. Membrul de partid care deţine o funcţiede la prevederile Statutului ori care prin activitatea sau în cadrul organelor de conducere ale partidului de lacomportamentul lor aduc prejudicii partidului li se aplică, în nivelul organizaţiei PSD de pe raza teritorială a secţieifuncţie de gravitatea acestora, una din următoarele sancţiuni: de votare, precum şi de la nivelul organizaţiei locale a) avertisment, sancţiune pentru membrul de partid poate fi exclus, la propunerea organului de conducere adoptată de către Biroul organizaţiei locale din care din care face parte, de către organul de conducere face parte sau sancţiune pentru membrul de partid ierarhic superior; care ocupă o funcţie în cadrul organelor de conducere e) suspendarea pe o perioada de 6-12 luni din calitatea ale partidului de la toate nivelurile, adoptată de organul de membru al partidului. de conducere respectiv; ARTICOLUL 32 b) suspendare pe timp limitat din funcţia pe care o deţine în cadrul unui organ de conducere a partidului, Sancţiunile prevăzute la Art. 31, lit. d) se aplică în mod sancţiune propusă de organul de conducere din care corespunzător membrilor Birourilor Permanente ale face parte şi aprobată prin hotărâre a conducerii organizaţiilor judeţene, de sector şi a municipiul Bucureşti, ierarhic superioară; exclusiv de către Comitetul Executiv Naţional prin hotărâre c) retragerea sprijinului politic, permanent sau temporar, adoptată cu 2/3 din membrii săi. pentru funcţiile de parlamentar, europarlamentar, ARTICOLUL 33 preşedinte al Consiliului Judeţean Administrativ, primar, viceprimar, precum şi pentru funcţiile numite în Sancţiunile prevăzute de Art. 31 se hotărăsc cu votul cadrul autorităţilor administraţiei publice centrale sau majorităţii membrilor organelor competente. locale, pentru care a beneficiat de susţinerea politică 22 23
 13. 13. ARTICOLUL 34 au obligaţia repunerii în toate drepturile a membrului(1) Hotărârea de sancţionare adoptată de către organele PSD sancţionat în mod nestatutar. Repunerea în toate competente la nivelul organizaţiilor locale de la nivelul drepturile se realizează în maxim 15 zile calendaristice judeţului poate fi contestată în termen de 10 zile la Comisia de la data comunicării hotărârii de admitere a contestaţiei. Judeţeană de Arbitraj şi Integritate Morală, respectiv la ARTICOLUL 35 Comisia Municipală de Arbitraj şi Integritate Morală a PSD Bucureşti pentru toate hotărârile de sancţionare adoptate Solicitarea pentru reprimire în partid pentru persoanele care de organele de conducere ale organizaţiilor PSD de la au fost sancţionate cu excludere sau şi-au pierdut calitatea toate nivelurile municipiului Bucureşti. de membru prin înscrierea în alte partide, poate fi luată în(2) Hotărârea de sancţionare adoptată de către organele dezbatere şi aprobată de conducerea organizaţiei din care a competente la nivelul organizaţiilor judeţene ale PSD şi a făcut parte, după trecerea unui termen de minim un an de la municipiului Bucureşti, poate fi contestată în termen de 10 data excluderii sau a pierderii calităţii de membru. zile la Comisia Naţională de Arbitraj şi Integritate Morală. ARTICOLUL 36 (3) Comisiile analizează contestaţiile şi confirmă sau infirmă sancţiunea aplicată către organul de conducere care a (1) Membrii PSD cu activitate deosebită şi recunoscută adoptat hotărârea de sancţionare. Împotriva hotărârilor în cadrul organizaţiilor PSD de la toate nivelurile pot Comisiilor se poate face recurs în termen de 15 zile de fi nomializaţi pentru a primi distincţiile, premiile şi la comunicare la organul statutar ierarhic superior, în recompensele instituite de Partidul Social Democrat. conformitate cu prevederile prezentului Statut. (2) În acest sens, la nivel central, se constituie Comisia de(4) Comisiile de Arbitraj şi Integritate Morală pot fi sesizate propuneri pentru acordarea distincţiilor PSD. de organele de conducere sau de membrii de partid de (3) Modul de organizare şi funcţionare a Comisiei se la nivelurile de competenţă respective sau se pot sesiza realizează în conformitate cu normele metodologice din oficiu, în legătură cu abaterile grave săvârşite de stabilite de Secretariatul general al PSD. membrii sau structuri ale conducerii de partid propunând, Secţiunea a 5-a în consecinţă, măsuri sau sancţiuni supuse adoptării de către organele competente. Consultarea membrilor(5) Membrii Comisiilor pot fi sancţionaţi numai de către membrii comisiei din care fac parte în conformitate cu ARTICOLUL 37 prevederile prezentului Statut. (1) În scopul dezvoltării democraţiei de partid şi pentru(6) Până la soluţionarea definitivă a contestaţiei, hotărârea de identificarea problemelor prioritare ale partidului la nivel sancţionare produce efecte depline. Dacă o contestaţie a naţional, regional sau local şi a soluţiilor politice pentru fost admisă, organele de conducere ale organizaţiei locale, includerea acestora în Programul Politic şi electoral, judeţene sau organele de conducere la nivel naţional în Programul de Guvernare sau legislativ, precum şi 24 25
 14. 14. în Statutul partidului, se poate proceda la consultarea CAPITOLUL III membrilor de partid prin referendum intern sau prin ORGANIZAŢII TERITORIALE dezbateri şi vot în structurile de conducere.(2) Procedurile concrete de consultare a membrilor de partid sunt reglementate prin norme stabilite în condiţiile Secţiunea 1 prezentului Statut. Principii de organizare(3) Obiectivele consultării membrilor de partid pot fi teme de actualitate politică, socială sau economică, priorităţi ARTICOLUL 38 ale Programului Politic sau electoral, precum şi teme (1) Partidul Social Democrat este organizat şi funcţionează, legate de Programul de Guvernare şi Statutul PSD, potrivit legii, pe criteriul administrativ-teritorial, cuprinzând: chestiuni legate de decizii politice majore, desemnarea a) grupa de membri de partid; candidaturilor pentru diferite funcţii sau orice alte subiecte b) organizaţia pe raza teritorială a secţiei de votare; de interes. c) organizaţia locală: comunală, orăşenească, (4) Rezultatele consultării membrilor PSD trebuie să se municipală, centru de votare la nivelul sectoarelor regăsească în hotărârile luate de către organele de municipiului Bucureşti; conducere competente ale partidului. d) organizaţia judeţeană şi organizaţia de sector; e) organizaţia municipiului Bucureşti. ARTICOLUL 39 Organizaţiile Partidului Social Democrat, de la toate nivelurile, au autonomie în organizarea şi desfăşurarea activităţii politice. ARTICOLUL 40 În cadrul organizaţiilor PSD se pot constitui structuri interne ale partidului cu activităţi şi obiective specifice unei anumite categorii socio-profesionale. ARTICOLUL 41 (1) Forurile şi organele de conducere ale PSD de la toate nivelurile îşi desfăşoară activitatea în prezenţa majorităţii simple a membrilor acestora, dacă prezentul Statut nu prevede altfel. 26 27
 15. 15. (2) În cadrul forurilor şi organelor de conducere ale PSD de au domiciliul, reşedinţa sau locul de muncă în unităţile la toate nivelurile hotărârile şi deciziile sunt adoptate cu administrativ-teritoriale respective. votul majorităţii simple a membrilor, dacă prezentul Statut nu prevede altfel. ARTICOLUL 43 (3) Organele de conducere ale partidului de la toate nivelurile (1) În organele de conducere se asigură, pe cât posibil, adoptă hotărârile sau deciziile, de regulă, prin procedura reprezentarea tuturor categoriilor sociale. votului deschis. (2) În organele de conducere ale partidului, de la toate(4) Organele de conducere ale partidului de la toate nivelurile nivelurile, sunt reprezentate organizaţiile PSD în funcţie sunt alese prin vot secret. de numărul membrilor, al activităţii politice şi al rezultatelor(5) Hotărârile adoptate de organele de conducere ale obţinute în alegeri de către acestea. partidului sunt obligatorii pentru membrii acestora, (3) În organele de conducere ale partidului de la toate nivelurile indiferent de poziţia exprimată prin vot. se recomandă reprezentarea unui număr de femei, tineri(6) Hotărârile forurilor şi organelor de conducere, adoptate şi pensionari, proporţional cu ponderea acestora în în limitele competenţelor statutare, sunt obligatorii pentru partid, respectiv 30 % pentru femei, 25% pentru tineri şi toţi membrii de partid şi structurile aflate sub coordonarea 10% pentru pensionari, din numărul membrilor organelor acestora. de conducere. (4) La toate nivelurile, preşedinţii structurilor interne deARTICOLUL 42 tineret, femei, pensionari şi aleşi locali ale PSD, precum şi(1) Un membru al PSD poate ocupa concomitent cel mult reprezentantul centralei sindicale cu care PSD are încheiat două funcţii în cadrul organelor de conducere ale partidului protocol la nivel naţional, fac parte de drept din Biroul de la diferite niveluri, astfel încât membrii de partid care organizaţiei şi sunt asimilaţi funcţiei de vicepreşedinte al îndeplinesc funcţia de preşedinte al organizaţiei judeţene, organizaţiei PSD corespunzătoare. de sector sau a municipiului Bucureşti nu vor putea dobândi decât cel mult o funcţie în structurile naţionale ARTICOLUL 44 şi nu pot îndeplini alte funcţii în cadrul structurilor de (1) Membrii de partid pot să aleagă şi să fie aleşi după 3 luni conducere ale organizaţiilor locale. de la obţinerea calităţii de membru de partid.(2) Funcţiile în cadrul structurilor de conducere ale PSD, de la (2) Membrii partidului îşi pot depune candidatura pentru toate nivelurile, sunt stabilite prin prevederile prezentului orice funcţie de conducere, cu respectarea criteriilor şi Statut şi centralizate în Nomenclatorul funcţiilor PSD condiţiilor precizate în prezentul Statut. (Anexa 4). (3) Membrii de partid care îşi depun candidatura pentru funcţii(3) Funcţiile de conducere în organizaţiile Partidului Social de conducere trebuie să dovedească experienţă politică, Democrat de la nivel local, judeţean şi al municipiului profesionalism, vechime în partid în raport cu funcţia Bucureşti, pot fi ocupate numai de membrii partidului care pentru care candidează, prestigiu şi autoritate morală în 28 29
 16. 16. organizaţie şi societate. raza teritorială a unei secţii de votare şi are un număr de cel(4) Membrii de partid care candidează pentru funcţii în puţin 20 de membri. cadrul organelor de conducere ale PSD trebuie să aibă o vechime minimă în partid, după cum urmează: ARTICOLUL 47 a) pentru organizaţii locale: 1 an; Structurile de conducere ale organizaţiei PSD de pe raza b) pentru organizaţii judeţene, a sectoarelor şi a teritorială a secţiei de votare sunt: Adunarea generală a municipiului Bucureşti: 2 ani; membrilor acesteia şi Biroul organizaţiei. c) pentru funcţii în cadrul Biroului Permanent Naţional: 3 ani. ARTICOLUL 48 (5) Biroul Permanent Naţional poate să hotărască derogări de (1) Adunarea generală a organizaţiei PSD de pe raza teritorială la prevederile alin. 4 în situaţia comasării prin absorbţie a secţiei de votare este forul de conducere al organizaţiei a altor partide sau formaţiuni politice, precum şi în alte şi se desfăşoară de regulă lunar, la convocarea Biroului situaţii cu caracter excepţional. organizaţiei. (2) Adunarea generală de alegeri a organizaţiei PSD de peARTICOLUL 45 raza teritorială a secţiei de votare se desfăşoară anual.(1) Norma de reprezentare pentru participarea la Conferinţele (3) Adunarea generală se constituie din toţi membrii organizaţiilor judeţene, de sector şi a municipiului organizaţiei PSD de pe raza teritorială a secţiei de votare. Bucureşti, precum şi pentru participarea la Congresul (4) Adunarea generală extraordinară a organizaţiei PSD partidului este stabilită în baza unei formule care ia în de pe raza teritorială a secţiei de votare se convoacă considerare numărul de membri, rezultatele politice şi la solicitarea Biroului organizaţiei, la cererea a cel puţin electorale ale organizaţiilor PSD. 1/3 din numărul membrilor organizaţiei sau la solicitarea(2) Formula de calcul a Normei de reprezentare este parte organelor de conducere ierarhic superioare. integrantă a prezentului Statut (Anexa 5).(3) Dintre delegaţii aleşi pentru a participa la lucrările ARTICOLUL 49 Congresului PSD fac parte membrii Consiliului Naţional Adunarea generală de pe raza teritorială a secţiei de votare al PSD, membrii ai organizaţiei respective. are următoarele atribuţii: a) dezbate şi aprobă programul anual de acţiuni al Secţiunea a 2-a organizaţiei;Organizaţia PSD de pe raza teritorială a secţiei de b) aprobă raportul de activitate a Biroului organizaţiei; votare c) aprobă candidaţii organizaţiei pentru funcţii în cadrul organelor de conducere ierarhic superioare ale PSD;ARTICOLUL 46 d) propune dintre membri săi candidaţi pentru funcţii înOrganizaţia de bază a PSD este organizaţia constituită pe cadrul administraţiei locale; 30 31
 17. 17. e) alege membrii Biroului organizaţiei de pe raza generale şi se întruneşte bilunar sau de câte ori este teritorială a secţiei de votare; necesar, la convocarea preşedintelui sau a cel puţin 1/3 f) alege, dacă este necesar, delegaţii la Conferinţa din numărul membrilor săi. organizaţiei locale. (2) Din Biroul organizaţiei de pe raza teritorială a secţiei de votare fac parte următorii membri aleşi: preşedinte,ARTICOLUL 50 secretar şi 1–3 membri.(1) În cadrul organizaţiei PSD de pe raza teritorială a secţiei (3) Din Biroul organizaţiei PSD de pe raza teritorială a secţiei de votare se pot constitui grupe de partid la nivelul zonelor de votare fac parte, de drept, liderii structurilor interne de de acţiune politică şi electorală organizate, de regulă, pe la nivelul organizaţiei (TSD, OFSD, OPSD, LAL), precum străzi sau grupuri de străzi, blocuri, cartiere, sate, cătune şi reprezentantul centralei sindicale cu care PSD are ş.a., alcătuite din minim 5 membri. încheiat protocol la nivel naţional.(2) În situaţia în care, la nivelul secţiei de votare nu există (4) Membrii Biroului organizaţiei PSD de pe raza teritorială a organizaţie a PSD, se poate constitui o grupă de partid, secţiei de votare sunt aleşi pentru un mandat de un an, în până la constituirea acesteia. baza candidaturilor individuale.(3) Grupa de partid îşi alege un coordonator, militant al PSD, (5) Numărul membrilor Biroului organizaţiei PSD de pe raza care asigură conducerea activităţilor grupei şi legătura teritorială a secţiei de votare se stabileşte de către Biroul operativă cu Biroul organizaţiei de pe raza teritorială sau Comitetul Executiv al organizatiei locale, în funcţie a secţiei de votare sau cu Biroul organizaţiei locale, în de numărul de membrii ai organizaţiei, şi este validat de cazul în care nu există organizaţie PSD la nivelul secţiei Adunarea generală a organizaţiei de la nivelul secţiei de de votare. votare.(4) Grupa de partid desfăşoară activităţile specifice, stabilite prin Hotărârea Biroului organizaţiei PSD de pe raza ARTICOLUL 52 teritorială a secţiei de votare sau a organizaţiei locale, Biroul organizaţiei de pe raza teritorială a secţiei de votare a după caz, şi asigură mobilizarea membrilor de partid PSD are următoarele atribuţii: pentru participarea la acţiuni. a) coordonează activitatea grupelor de partid şi a(5) Membrii grupei de partid se întrunesc de regulă lunar militanţilor care au atribuţii sau responsabilităţi în pentru a dezbate aspecte concrete ale comunităţii, pentru cadrul acestora; a hotărî asupra activităţii curente şi anual, pentru alegerea b) organizează activităţi pentru informare a cetăţenilor coordonatorului. cu privire la doctrina social-democrată şi Programul Politic al PSD;ARTICOLUL 51 c) adoptă măsuri în vederea cunoaşterii de către membrii(1) Biroul organizaţiei PSD de pe raza teritorială a secţiei de partid a Statutului PSD şi a Programului Politic al de votare este organul de conducere între două Adunări partidului, a hotărârilor organelor ierarhic superioare 32 33
 18. 18. de partid; (2) Organizaţiile PSD de la nivelul secţiilor de votare de d) se preocupă permanent pentru atragerea de noi pe raza teritorială a unui centru de votare al sectorului membri de partid în cadrul organizaţiei; municipiului Bucureşti constituie organizaţie locală a PSD. e) organizează acţiuni cu caracter civic sau social în zona teritorială a secţiei de votare; ARTICOLUL 54 f) supune dezbaterii membrilor de partid principalele (1) Organizaţia locală a PSD are obligaţia să promoveze, la probleme cu care se confruntă cetăţenii domiciliaţi nivel local, Programul Politic al PSD, precum şi principiile, în raza teritorială a secţiei de votare şi propune valorile şi obiectivele social-democraţiei. organizaţiei locale soluţii pentru rezolvarea acestora; (2) Organizaţia locală a PSD elaborează şi adoptă poziţii g) ţine evidenţa membrilor de partid şi coordonează în legătură cu aspectele esenţiale ale dezvoltării activitatea militanţilor PSD la nivelul secţiei de votare; economice, sociale şi culturale ale localităţii respective, h) coordonează campaniile electorale ale PSD la nivelul ale modernizării infrastructurii şi ale celorlalte aspecte ale teritorial al secţiei de votare; vieţii colectivităţilor respective. i) duce la îndeplinire hotărârile Adunării generale şi ale (3) Organizaţia locală a PSD organizează şi conduce organelor de conducere ierarhic superioare ale PSD; campaniile politice şi electorale ale PSD la nivelul de j) informează periodic Biroul organizaţiei locale şi constituire al acesteia. coordonatorii grupelor de partid asupra acţiunilor şi activităţilor organizaţiei, precum şi cu privire la ARTICOLUL 55 hotărârile proprii; Structurile de conducere ale organizaţiei locale sunt: k) propune Adunării generale candidaţii organizaţiei a) Adunarea generală sau Conferinţa organizaţiei locale, pentru organele de conducere ale PSD ierarhic după caz; superioare; b) Comitetul Executiv al organizaţiei locale, după caz; l) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin hotărârile c) Biroul organizaţiei locale. Adunării generale sau ale Biroului organizaţiei locale. ARTICOLUL 56 Secţiunea a 3-a (1) Adunarea generală sau Conferinţa organizaţiei locale, Organizaţia locală a PSD după caz, este forul de conducere al organizaţiei. (2) Adunarea generală se convoacă, de regulă, pentruARTICOLUL 53 organizaţiile locale de la nivelul centrului de votare din(1) Organizaţia locală a PSD se constituie din totalitatea cadrul sectorului municipiului Bucureşti, precum şi pentru organizaţiilor şi grupelor de partid de la nivelul secţiilor organizaţiile locale comunale şi orăşeneşti. de votare de pe raza unei unităţi administrativ-teritoriale (3) Conferinţa se convoacă, de regulă, pentru organizaţiile (comună, oraş, municipiu). municipale sau pentru organizaţiile locale cu un număr 34 35
 19. 19. mare de membri de partid şi cu un număr mare de următoare; organizaţii pe secţii de votare. b) alege şi revocă preşedintele şi membrii Biroului(4) Adunarea generală se constituie din toţi membrii organizaţiei locale; organizaţiei; Conferinţa se constuie din delegaţi aleşi în c) alege delegaţii la Conferinţa judeţeană sau de sector, Adunările generale ale organizaţiilor de la nivelul secţiilor după caz; de votare. d) aprobă candidaţii organizaţiei pentru funcţii în cadrul organelor de conducere ierarhic superioare ale PSD;ARTICOLUL 57 e) aprobă candidaţii propuşi de organizaţiile de pe raza(1) Adunarea generală sau Conferinţa organizaţiei locale teritorială a secţiilor de votare pentru funcţii în cadrul este forul de conducere al organizaţiei şi se întruneşte, administraţiei publice locale; de regulă, trimestrial, la convocarea Biroului organizaţiei. f) propune candidaţii organizaţiei pentru funcţii în cadrul(2) Adunarea generală sau Conferinţa de alegeri a organizaţiei administraţiei publice locale de la nivelul judeţului/ locale se desfăşoară o dată la doi ani. sectorului, după caz;(3) Adunarea generală sau Conferinţa extraordinară a g) aprobă bugetul propriu de venituri şi cheltuieli şi organizaţiei locale se convoacă la solicitarea Biroului hotărăşte asupra execuţiei acestuia; organizaţiei, la cererea a cel puţin 1/3 din numărul h) adoptă hotărâri, în limita competenţelor sale, pentru organizaţiilor PSD de pe raza teritorială a secţiilor de realizarea Programului Politic al Partidului Social votare sau la solicitarea organelor de conducere ierarhic Democrat. superioare.(4) Adunarea generală sau Conferinţa extraordinară a ARTICOLUL 59 organizaţiei locale se convoacă pentru exercitarea (1) Biroul organizaţiei locale este organul de conducere atribuţiilor statutare, precum şi pentru următoarele al organizaţiei în intervalul dintre Adunările generale situaţii: revocarea sau alegerea preşedintelui, revocarea sau Conferinţele organizaţiei, respectiv între şedinţele membrilor sau completarea Biroului; desemnarea Comitetului Executiv al organizaţiei municipale, după delegaţilor la Conferinţa extraordinară a organizaţiei caz, şi se întruneşte săptămânal sau ori de câte ori este judeţene sau de sector, după caz, sau pentru analiza necesar, la convocarea preşedintelui sau a cel puţin 1/3 rezultatelor obţinute în urma alegerilor. din numărul membrilor săi. (2) Membrii Biroului organizaţiei locale sunt aleşi pentru unARTICOLUL 58 mandat de doi ani, în baza candidaturilor individuale.Adunarea generală sau Conferinţa organizaţiei locale areurmătoarele atribuţii: ARTICOLUL 60 a) dezbate şi aprobă Raportul de activitate a Biroului (1) Din Biroul organizaţiei locale fac parte următorii membri organizaţiei şi programul de activitate pentru perioada aleşi : 36 37
 20. 20. a) la nivelul organizaţiei pe centru de votare în cadrul vot parlamentarii şi consilierii judeţeni ai PSD, membri ai sectorului municipiului Bucureşti: preşedinte, 1-2 organizaţiei, în cazul în care nu fac parte din Birou. vicepreşedinţi, secretar executiv şi 3-5 membri; b) la nivelul organizaţiei comunale: preşedinte, 1-3 ARTICOLUL 62 vicepreşedinţi, secretar executiv, trezorier şi 3-5 Biroul organizaţiei locale are următoarele atribuţii: membri; a) coordonează şi îndrumă activitatea organizaţiilor PSD c) la nivelul organizaţiei orăşeneşti: preşedinte, 3-5 constituite pe raza teritorială a secţiilor de votare; vicepreşedinţi, secretar executiv, trezorier şi 5-7 b) organizează acţiuni şi manifestări cu caracter politic, membri; cultural, educativ, civic ş.a., în conformitate cu d) la nivelul organizaţiei municipale: preşedinte, 5-7 programul de activitate aprobat de Adunarea generală vicepreşedinţi, secretar executiv, trezorier şi 7-9 sau Conferinţa organizaţiei locale, după caz; membri; c) organizează întruniri pentru informarea cetăţenilor(2) La propunerea preşedintelui, Conferinţa de alegeri de la cu privire la acţiunile, doctrina social-democrată şi nivelul organizaţiei municipale poate decide alegerea în Programul Politic al PSD, asigură consultanţă pe componenţa Biroului a unui prim-vicepreşedinte, având diferite probleme de interes comunitar şi organizează atribuţii delegate de către preşedintele organizaţiei. sistemul de relaţii cu publicul;(3) Numărul membrilor Biroului organizaţiei locale se stabileşte d) supune dezbaterii membrilor de partid principalele de către Comitetul Executiv al organizaţiei judeţene sau probleme cu care se confruntă cetăţenii domiciliaţi de sector, în funcţie de numărul de membri şi numărul de în localitate şi propune reprezentanţilor PSD din organizaţii constituite la nivelul secţiilor de votare, şi este administraţia publică locală soluţii pentru rezolvarea validat de Adunarea generală sau Conferinţa organizaţiei acestora; locale. e) analizează activitatea primarului, viceprimarilor şi a consilierilor locali, membri ai PSD;ARTICOLUL 61 f) mobilizează membrii de partid, militanţii şi simpatizanţii(1) Din Biroul organizaţiei locale fac parte de drept liderii la activităţile organizate; structurilor interne de la nivelul organizaţiei (TSD, OFSD, g) implică voluntarii în acţiunile organizaţiei locale, în OPSD, LAL), reprezentantul centralei sindicale cu care conformitate cu prevederile Art. 26; PSD are încheiat protocol la nivel naţional, precum şi h) informează periodic Birourile organizaţiilor constituite primarul/viceprimarii localităţii, membri ai organizaţiei pe raza teritorială a secţiilor de votare şi conducerea de la nivelul organizaţiilor locale din comună, oraş sau ierarhic superioară cu privire la activităţiile desfăşurate municipiu. şi hotărârile adoptate;(2) La şedinţele Biroului organizaţiei locale de la nivelul i) analizează şi hotărăşte asupra contestaţiilor cu privire comunei, oraşului sau municipiului, participă fără drept de la dobândirea calităţii de membru de partid; 38 39
 21. 21. j) realizează evidenţa membrilor de partid şi a militanţilor t) duce la îndeplinire hotărârile Adunării generale sau la nivelul organizaţiei locale; Conferinţei, după caz, precum şi ale organelor dek) realizează şi centralizează evidenţa simpatizanţiilor conducere ierarhic superioare ale PSD; PSD la nivel local; ţ) informează periodic organele de conducere ierarhicl) transmite organizaţiei ierarhic superioare copia superioare asupra acţiunilor şi activităţilor organizaţiei, documentelor de aderare la PSD în vederea precum şi cu privire la hotărârile proprii; centralizării şi înregistrării datelor membrilor de partid u) hotărăşte asupra contestaţiilor la hotărârile sau în Registrul Judeţean/Sector de evidenţă a membrilor; deciziile organelor de conducere ale organizaţiilorm) administrează patrimoniul organizaţiei şi realizează constituite pe raza teritorială a secţiilor de votare; inventarul la nivelul organizaţiei locale; v) hotărăşte asupra sancţionării membrilor Birourilorn) gestionează fondurile organizaţiei şi coordonează organizaţiilor constituite pe raza teritorială a secţiilor activitatea de încasare a cotizaţiei de membru de votare, la nivel de comună, oraş, municipiu; şi a celorlalte surse de finanţare în conformitate w) hotărăşte asupra dizolvării organizaţiilor constituite cu Normele Metodologice ale PSD şi prevederile pe raza teritorială a secţiilor de votare, la nivel de legislaţiei în vigoare; comună, oraş, municipiu;o) decide asupra cheltuielilor curente, organizatorice sau x) propune Adunării generale sau Conferinţei, după caz, administrative; candidaţii organizaţiei pentru organele de conducerep) organizează, din proprie iniţiativă sau la solicitarea ale PSD, ierarhic superioare; organelor de partid ierarhic superioare, sondaje de y) propune Adunării generale sau Conferinţei, după caz, opinie, prelucrează rezultatele acestora şi le transmite candidaţii pentru funcţii în cadrul administraţiei publice operativ organelor de conducere ale partidului locale şi centrale, la nivel de comună, oraş, municipiu; competente să ia decizii; z) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin hotărârileq) asigură ducerea la îndeplinire a hotărârilor proprii sau Adunării generale sau Conferinţei, după caz, ale organelor de partid ierarhic superioare; ale Biroului organizaţiei judeţene sau, după caz,r) sancţionează sau propune, după caz, sancţionarea ale Biroului organizaţiei de sector/al municipiului membrilor de partid, la nivel de comună, oraş, Bucureşti. municipiu;s) adoptă poziţii publice asupra hotărârilor şi iniţiativelor ARTICOLUL 63 autorităţilor administraţiei publice locale, la nivel de (1) La nivelul organizaţiilor locale ale PSD din municipii se comună, oraş, municipiu; constituie Comitetul Executiv al organizaţiei locale.ş) organizează şi coordonează campaniile electorale ale (2) Comitetul Executiv al organizaţiei municipale coordonează partidului în localitate/pe raza teritorială a centrului de activitatea organizaţiei în intervalul dintre Conferinţele votare; acesteia şi se întruneşte semestrial sau ori de câte ori 40 41
 22. 22. este necesar, la convocarea preşedintelui, a Biroului ARTICOLUL 66 organizaţiei sau a cel puţin 1/3 din numărul membrilor săi. Preşedintele organizaţiei locale este ales pentru un mandat de doi ani şi are următoarele atribuţii:ARTICOLUL 64 a) coordonează activitatea organizaţiei locale şi conduceComitetul Executiv al organizaţiei municipale se constituie şedinţele organelor de conducere ale acesteia;din: preşedintele şi membrii Biroului organizaţiei, preşedinţii b) asigură respectarea şi aplicarea hotărârilor Biroului,organizaţiilor constituite pe raza teritorială a secţiilor de ale Comitetului Executiv, după caz, şi ale organelor devotare, consilierii municipali, parlamentarii, preşedintele conducere ierarhic superioare;sau vicepreşedinţii Consiliului Judeţean Administrativ, c) reprezintă organizaţia în relaţiile cu alte organizaţiiprimarul, viceprimarii, consilierii locali şi judeţeni, membri ai politice sau neguvernamentale, pe plan local;organizaţiei . d) semnează actele oficiale ale organizaţiei, în limita competenţelor.ARTICOLUL 65 Comitetul Executiv al organizaţiei municipale are următoarele ARTICOLUL 67 atribuţii: Vicepreşedinţii Biroului organizaţiei locale au următoarele a) analizează activitatea organizaţiei în perioada dintre atribuţii: întrunirile Conferinţei municipale; a) coordonează domenii de activitate şi programe b) adoptă hotărâri cu privire la activitatea organizaţiei; specifice; c) înfiinţează comisii de analiză şi control a activităţii b) îndrumă activitatea organizatorică şi politică a organizaţiei; organizaţiilor de la nivelul secţiilor de votare; d) stabileşte strategia electorală pentru alegerile c) coordonează şi răspund de buna desfăşurare a organizate la nivelul municipiului; acţiunilor organizate la nivelul localităţii; e) stabileşte atribuţiile membrilor Biroului organizaţiei; d) îndeplinesc alte atribuţii, în conformitate cu hotărârile f) stabileşte strategia de acţiune politică a organizaţiei la Biroului organizaţiei. nivelul municipiului; g) încheie alianţe politice sau electorale în conformitate ARTICOLUL 68 cu decizia Comitetului Executiv Naţional; Secretarul executiv al organizaţiei locale are următoarele h) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin hotărârile atribuţii: Conferinţei municipale sau ale organelor de conducere a) coordonează activităţile organizatorice şi ierarhic superioare; administrative; i) adoptă statul de funcţii pentru personalul propriu b) coordonează activitatea de evidenţă a membrilor de salarizat la propunerea Biroului organizaţiei. partid; c) organizează activitatea de planificare a întrunirilor şi 42 43
 23. 23. acţiunilor organizaţiei; pe raza teritorială a unui sector al municipiului Bucureşti d) constituie Arhiva de documente a organizaţiei; constituie organizaţia de sector a PSD, structură de partid e) coordonează activitatea secretariatului executiv la corespondentă cu organizaţia judeţeană. nivelul organizaţiei municipale; f) îndeplineşte alte atribuţii, în conformitate cu hotărârile ARTICOLUL 72 Biroului organizaţiei. (1) Organizaţia judeţeană a PSD şi a sectorului municipiului Bucureşti promovează Programul Politic al PSD,ARTICOLUL 69 principiile, valorile şi obiectivele social-democraţiei laTrezorierul organizaţiei locale are următoarele atribuţii: nivelul judeţului/sectorului municipiului Bucureşti. a) coordonează activitatea de încasare şi gestionare a (2) Organizaţia judeţeană a PSD şi a sectorului municipiului cotizaţiei; Bucureşti elaborează şi adoptă poziţii în legătură cu b) conduce activitatea financiar-contabilă şi gestionează aspectele esenţiale ale dezvoltării judeţului/sectorului fondurile organizaţiei, asigurând legalitatea utilizării şi ia atitudine faţă de problemele cetăţeneşti sau ale acestora; comunităţii, în general. c) coordonează activitatea de inventariere şi conservare (3) Organizaţia judeţeană a PSD şi a sectorului municipiului a bunurilor din patrimoniu; Bucureşti organizează şi conduce campaniile politice d) întocmeşte periodic rapoarte cu privire la activitatea şi electorale ale PSD la nivelul judeţului/sectorului financiar-contabilă a organizaţiei. municipiului Bucureşti.ARTICOLUL 70 ARTICOLUL 73 Membrii Biroului organizaţiei locale au atribuţii stabilite prin Organele de conducere ale organizaţiei judeţene/sector sunt:hotărârile Biroului sau, după caz, ale Comitetului Executiv a) Conferinţa organizaţiei judeţene/sector;al organizaţiei municipale, la propunerea preşedintelui b) Consiliul organizaţiei judeţene/sector;organizaţiei. c) Comitetul Executiv al organizaţiei judeţene/sector; d) Biroul Permanent al organizaţiei judeţene/sector; Secţiunea a 4-a Organizaţia judeţeană a PSD şi a sectorului ARTICOLUL 74 municipiului Bucureşti (1) Conferinţa organizaţiei judeţene/de sector este forul de conducere al organizaţiei, se constituie din delegaţi aleşiARTICOLUL 71 de Adunările generale sau Conferinţele organizaţiilor(1) Organizaţia judeţeană a PSD se constituie din totalitatea locale ale PSD şi se întruneşte de regulă semestrial, la organizaţiilor locale ale PSD de la nivelul judeţului. convocarea Consiliului organizaţiei.(2) Organizaţiile PSD de la nivelul centrelor de votare de (2) Conferinţa de alegeri a organizaţiei se desfăşoară o dată 44 45
 24. 24. la patru ani. judeţeni ai PSD, membri ai organizaţiei. (5) Conferinţa extraordinară a organizaţiei de sector seARTICOLUL 75 constituie din: membrii Consiliului organizaţiei de sector,(1) Conferinţa extraordinară a organizaţiei judeţene/de preşedinţii organizaţiilor locale, senatorii, deputaţii şi sector se convoacă la solicitarea Comitetului Executiv, la europarlamentarii, primarii, viceprimarii şi consilierii locali cererea a cel puţin 1/3 din numărul organizaţiilor locale ai PSD, membri ai organizaţiei. ale PSD sau la solicitarea organelor de conducere ierarhic superioare. ARTICOLUL 76 (2) Conferinţa extraordinară a organizaţiei judeţene se Conferinţa organizaţiei judeţene/de sector are următoarele convoacă pentru exercitarea atribuţiilor statutare, precum atribuţii: şi pentru următoarele situaţii: alegerea sau revocarea a) analizează şi hotărăşte asupra activităţii desfăşurate preşedintelui organizaţiei; revocarea şi/sau completarea de Consiliul organizaţiei judeţene/de sector de la Consiliului organizaţiei judeţene şi a Comisiei Judeţene Conferinţa precedentă şi aprobă programul pentru de Arbitraj şi Integritate Morală; a Comisiei Judeţene de perioada următoare; Control Financiar Intern; pentru stabilirea delegaţilor şi a b) aprobă bugetul propriu de venituri şi cheltuieli şi candidaţilor la Congresul extraordinar al PSD şi pentru hotărăşte asupra execuţiei acestuia; analiza rezultatelor obţinute în urma alegerilor la nivelul c) alege şi revocă preşedintele şi membrii Consiliului judeţului. organizaţiei;(3) Conferinţa extraordinară a organizaţiei de sector se d) alege, la nivelul organizaţiilor judeţene, Comisia convoacă pentru exercitarea atribuţiilor statutare precum Judeţeană de Arbitraj şi Integritate Morală şi Comisia şi pentru următoarele situaţii: alegerea sau revocarea Judeţeană de Control Financiar Intern, dezbate şi preşedintelui organizaţiei; revocarea şi/sau completarea aprobă rapoartele de activitate ale acestora; Consiliului organizaţiei de sector; pentru stabilirea e) alege delegaţii la Congresul PSD; delegaţilor şi a candidaţilor la Conferinţa extraordinară f) aprobă candidaţii organizaţiei pentru funcţii în cadrul a organizaţiei PSD a municipiului Bucureşti şi pentru organelor de conducere ierarhic superioare ale PSD; analiza rezultatelor obţinute în urma alegerilor la nivelul g) aprobă candidaţii propuşi de organizaţiile locale pentru sectorului. funcţii în cadrul administraţiei publice locale;(4) Conferinţa extraordinară a organizaţiei judeţene se h) propune candidaţii organizaţiei pentru funcţii în cadrul constituie din: membrii Consiliului organizaţiei judeţene, administraţiei publice centrale şi pentru alegerile membrii Comisiei Judeţene de Arbitraj şi Integritate parlamentare, respectiv candidaţi pentru funcţii în Morală, membrii Comisiei Judeţene de Control Financiar cadrul administraţiei publice la nivelul municipiului Intern, preşedinţii organizaţiilor locale, senatorii, deputaţii Bucureşti, după caz; şi europarlamentarii, primarii, viceprimarii şi consilierii i) adoptă hotărâri, în limita competenţelor sale, pentru 46 47
 25. 25. realizarea Programului Politic al Partidului Social Permanent Judeţean/de Sector; Democrat; b) alege şi revocă membrii Biroului Permanent Judeţean/ j) adoptă rezoluţii cu privire la teme de interes la nivelul de Sector; judeţului sau al sectorului, după caz. c) adoptă măsuri pentru aplicarea hotărârilor Conferinţei organizaţiei judeţene şi ale organelor ierarhicARTICOLUL 77 superioare ale PSD;(1) Consiliul organizaţiei judeţene/de sector este organul de d) dezbate teme economice, politice şi sociale de interes conducere al organizaţiei în intervalul dintre Conferinţele judeţean sau de sector; organizaţiei şi se întruneşte trimestrial sau ori de câte e) coordonează activitatea departamentelor pe domenii ori este necesar, la convocarea Comitetului Executiv de activitate, organizate în conformitate cu hotărârea Judeţean/de Sector sau a cel puţin 1/3 din numărul Comitetului Executiv Naţional şi aprobă rapoartele de membrilor săi. activitate ale acestora;(2) Membrii Consiliului organizaţiei sunt aleşi pentru un f) hotărăşte asupra patrimoniului organizaţiei, în limite mandat de patru ani, în baza candidaturilor individuale. stabilite de Statut şi de legislaţia în vigoare;(3) Consiliul organizaţiei judeţene/de sector este alcătuit din g) hotărăşte asupra contestaţiilor la hotărârile sau 61-151 membri. deciziile organelor de conducere ale organizaţiilor(4) La lucrările Consiliului organizaţiei judeţene participă în locale; calitate de invitaţi senatorii, deputaţii şi europarlamentarii, h) hotărăşte asupra sancţionării membrilor Birourilor preşedintele şi vicepreşedintele Consiliului Judeţean organizaţiilor locale; Administrativ, primarul şi viceprimarii municipiului i) hotărăşte asupra dizolvării organizaţiilor locale; reşedinţă de judeţ şi consilierii judeţeni, membri ai PSD, j) propune Conferinţei organizaţiei judeţene/de sector în cazul în care nu sunt membri ai Consiliului organizaţiei. candidaţii organizaţiei pentru organele de conducere(5) La lucrările Consiliului organizaţiei de sector participă în ale PSD ierarhic superioare; calitate de invitaţi senatorii, deputaţii şi europarlamentarii, k) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin hotărârile primarul şi viceprimarul sectorului, primarul şi viceprimarii Conferinţei organizaţiei judeţene/de sector. municipiului Bucureşti şi consilierii de sector, membri ai PSD, în cazul în care nu sunt membri ai Consiliului ARTICOLUL 79 organizaţiei. (1) La nivelul organizaţiilor judeţene/de sector ale PSD se constiutie Comitetul Executiv al organizaţiei.ARTICOLUL 78 (2) Comitetul Executiv al organizaţiei judeţene/de sectorConsiliul organizaţiei judeţene sau de sector a PSD are coordonează activitatea organizaţiei în intervalul dintreurmătoarele atribuţii: întrunirile Consiliului organizaţiei şi se întruneşte lunar sau a) aprobă şi dezbate raportul de activitate al Biroului ori de câte ori este necesar, la convocarea preşedintelui, 48 49
 26. 26. a Biroului Permanent Judeţean/de Sector sau a cel puţin activitatea reprezentanţilor Partidului Social Democrat 1/3 din numărul membrilor săi. în Consiliul Judeţean Administrativ şi în serviciile deconcentrate sau, după caz, în Consiliul Local alARTICOLUL 80 sectorului, membri ai organizaţiilor respective;Comitetul Executiv al organizaţiei judeţene/de sector se j) încheie alianţe politice sau electorale în conformitate cuconstituie din: preşedinte, membrii Biroului Permanent decizia Comitetului Executiv Naţional;Judeţean/de Sector, preşedinţii organizaţiilor locale, k) confirmă hotărârile Birourilor organizaţiilor locale aleparlamentarii şi consilierii judeţeni/de sector, primarul şi PSD de sancţionare, potrivit art. 31 lit b,c,d;viceprimarii municipiului reşedinţă de judeţ/ai sectorului, l) la propunerea Preşedintelui organizaţiei judeţene/demembri ai organizaţiei; sector, poate hotărî dizolvarea Birourilor organizaţiilor locale;ARTICOLUL 81 m) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin hotărârileComitetul Executiv Judeţean sau de Sector are următoarele Conferinţei sau ale organelor de conducere ierarhicatribuţii: superioare. a) analizează activitatea organizaţiei în perioada dintre întrunirile Consiliului organizaţiei judeţene/de sector; ARTICOLUL 82 b) adoptă hotărâri cu privire la activitatea organizaţiei; (1) Biroul Permanent al organizaţiei judeţene/de sector este c) înfiinţează comisii de analiză şi control a activităţii organul de conducere al organizaţiei în intervalul dintre organizaţiei; întrunirile Comitetului Executiv al organizaţiei judeţene/de d) stabileşte strategia electorală pentru alegerile sector şi se întruneşte săptămânal sau ori de câte ori este organizate la nivelul judeţului/sectorului; necesar, la convocarea preşedintelui sau a cel puţin 1/3 e) stabileşte atribuţiile membrilor Biroului Permanent al din numărul membrilor săi. organizaţiei; (2) Membrii Biroului Permanent judeţean/de sector sunt aleşi f) aprobă statul de funcţii pentru personalul propriu pentru un mandat de patru ani, în baza candidaturilor salarizat şi, după caz, al organizaţiilor locale, la individuale. propunerea Biroului Permanent Judeţean/de Sector; g) stabileşte strategia de acţiune politică a organizaţiei la ARTICOLUL 83 nivelul judeţului/sectorului; (1) Din Biroul Permanent judeţean/de sector fac parte h) propune spre validare Comitetului Executiv următorii membri aleşi: preşedinte, 7-11 vicepreşedinţi, Naţional candidaturi pentru alegerile parlamentare, secretar executiv, trezorier; europarlamentare şi validează candidaţii pentru (2) La propunerea preşedintelui, Conferinţa de alegeri la Consiliul Judeţean Administrativ/ Local de sector; nivelul organizaţiei judeţene/de sector poate decide i) coordonează politic sau analizează, după caz, alegerea în componenţa Biroului Permanent a unui 50 51

×