Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Fastighetsägarnas roll i utvecklingen av ängelholm

340 views

Published on

Samtal med Fastighetsägarna Ängelholm om stadsutveckling.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Fastighetsägarnas roll i utvecklingen av ängelholm

 1. 1. Varför bör fastighetsföretag engagera sig i stadens utveckling? & ”Nya” Ängelholms Näringslivs arbete Möte med Fastighetsägarna Ängelholm 24 nov 2010 - Andreas Jarud
 2. 2. Agenda för kvällen 1. Varför bör fastighetsföretag engagera sig i stadens utveckling? - Tre argument, två slutsatser och några exempel 2. ”Nya” Ängelholms Näringsliv
 3. 3. Argument 1 – Ni äger & förvaltar stadens grundval När vi bor, arbetar, shoppar, roar oss etc. gör vi det allt som oftast i eller omkring en fastighet. Gör vi det i en stadskärna är det dessutom sannolikt att fastigheten ägs och förvaltas av ett privat fastighetsföretag. Fastigheter/fastighetsföretagande kan med andra ord inte ses som isolerade företeelser utan som en del i en större helhet.
 4. 4. Argument 2 – Staden är ett snabbt socialt system baserat på en trög infrastruktur I Göteborg har korsningen Kungsgatan/ Korsgatan har funnits sedan 1620-talet. (Då vid namn Konungzgatan & Creutzstrasse). På de senaste 70 åren kan vi på utsidan främst se att bilen fått lämna gaturummet till människan (gårdsgator på göteborgska). På samma tid har husens funktion och innehåll förändrats otaliga gånger för att bibehålla sin attraktivhet och möta konkurrensen. På samma sätt behöver vi arbeta med utrymmet mellan fastigheterna. Bilder:Göteborgs-Posten10september2009 Kungsgatan 1939 Kungsgatan 1939 Kungsgatan 2009
 5. 5. Argument 3 - Fastigheter är inte flyttbara Att en fastighet inte kan flytas till en annan lokalisering medför att dess lågsiktiga lönsamhet avgörs av den omedelbara omgivningens kvalitetsutveckling, den ekonomiska utvecklingen i orten och regionen och kanske ytterst av infrastrukturella beslut som ligger långt ifrån fastighetsägarens beslutsrevir. - Lars-Erik Jansson, f.d. Vd Castellum
 6. 6. Två slutsatser - Samverkan kring stadsutveckling behövs och är lönsamt 1. Fastighetsobjektet och dess lokala egenskaper skapar, gemensamt med omgivningens egenskaper, förutsättningen för lönsamhet och tillväxt. 2. Inget enskilt företag (eller kommun) kan hantera dessa faktorer (långsiktigt framgångsrikt) ensamt.
 7. 7. 1 Exempel 1 - Faktorer för ökad lönsamhet vid fungerade samverkan Genomförda insatser ökar hyresgästers och besökares trivsel Efterfrågan på lokaler (och bostäder) ökar Detaljhandeln får fler kunder och ökad omsättning Hyresnivåer ökar i takt med höjd attraktionskraft och omsättning Skatte- intäktern a ökar 4 2 3 5
 8. 8. Exempel 2, Innerstaden Göteborg 1998 Fastighetsägare och handlare inleder diskussion om samarbete 2001 Studiebesök genomförs, Stort framtidsmöte hålls, Konsult presenterar ett utredningsförslag som förkastas som för stort och för dyrt 2003 Arbetet med att få tillstånd samverkan nystartar, Att alla partner går med, Begränsa administrationen, Satsa på projekt 2004 Samverkansavtal på tre år (2005-2007) tecknas mellan Göteborgs stad, Handeln inom Vallgraven och Fastighetsägarna inom vallgraven. Budget 300.000 kr per år och part 2005 Centrumledare kontrakteras 2009 8 heltidstjänster, omsatte ca15 miljoner kr (exkl. fysiska förändringar)
 9. 9. Exempel 2, Innerstaden Göteborg - Gemensamma investeringar i den fysiska miljön 1994 Vallgatan 3.600.000 1999 Harry Hjörnes plats 6.300.000 2000 Rosenlundsgatan 3.000.000 2001 Fredsgatan 2.600.000 2002 Trädgårdsgatan 2.200.000 2003 Magasinsgatan med omkrets 7.200.000 2005 Kyrkogatan västra delen 1.200.000 2006 Drottninggatan 6.300.000 2008 Södra Larmgatan 4.100.000 Kungsportsplatsen 15.600.000 Summa 52,1 miljoner 10 år 25 miljoner 4 år 27 miljoner
 10. 10. Exempel 2, Innerstaden Göteborg - Gemensamma investeringar i den fysiska miljön Investeringarna fortsätter i allt snabbare takt: 2009 Ombyggnad utanför Saluhallen - färdig 2009 Kyrkogatan - pågår 2009 Domkyrkoplan - pågår 2010 Kungsgatan, etapp 1 2011 Kungsgatan, etapp 2 2012 Korsgatan De kommande 4 åren investerades/planeras ytterligare ca 60 miljoner att investeras i den fysiska miljön! Utgångspunkt för alla investeringar: Berörda fastighetsföretag 50% Göteborgs stad 50%
 11. 11. Ängelholms Näringsliv bildades 2010 Ängelholms Näringsliv – aktiebolag med 39 ägare och ca 240 medlemmar Ängelholms Turistförening – ideell förening med ca 320 medlemmar Engelholms Cityförening – ekonomisk förening med ca 85 medlemmar ”Nya” Ängelholms Näringsliv AB 51 aktieägare -Ängelholms kommun äger 14% Ca 430 medlemmar
 12. 12. Vårt uppdrag & verksamhet Ängelholms Näringsliv AB främjar utvecklingen av befintligt näringsliv inklusive besöksnäring och handel i Ängelholm samt verkar för tillkomsten av nya företag och för utveckling av stadskärnan. Därutöver driver vi i samråd med Ängelholms kommun marknadsföringen av Ängelholm. Vi finansierar/deltar i Helsingborg Business Region (10 kommuner i Skåne Nordväst) för att påverka regionalt/nationellt och internationellt.
 13. 13. Några av våra viktigaste frågor framöver Kraftsamling 2020 - Handslag den 20 januari 2011 Hur fortsätter vi utvecklingen av Centrum - Ett första möte kring etapp 2 Storgatan sker den 8 december Hur ska Ängelholm växa - En tydlig etableringsstrategi behövs Hur ska vi utnyttja Ängelholms stora potential som besöksort? Hur angriper vi ungdomsarbetslösheten?
 14. 14. Ängelholm har alla förutsättningar att lyckas Ett utmärkt geografiskt läge och infrastruktur God samverkan och väletablerade nätverk Vilja, resurser och kraft att genomföra Jag känner att en ny Ängelholmsanda håller på att skapas!
 15. 15. Till (näst-)sist, använder ni cityklausulen? Cityklausulen är en överenskommelse mellan ägare av butiks- och kontorsfastigheter i Ängelholms City och näringsidkare (butiker och kontor), som hyr lokaler i City och finns i syfte att stärka attraktiviteten och stadskärnan som handels och mötesplats och till att därmed öka omsättningen. Innehåll: Hyresvärd som använder sig av klausulen förbinder sig att årligen erlägga fastställd serviceavgift till Ängelholms Näringsliv AB Hyresgästen förbinder sig att följa de rekommenderade minimiöppettider (mån till fred10.00–18.00 och 10.00–16.00 på lördagar) Även hyresgästen förutsätts teckna serviceavtal med Ängelholms Näringsliv AB. Hyresgästen är medveten om att ifråga om skyltning, markiser, jalusier etc. krävs förutom hyresvärdens godkännande enligt hyresavtalet, tillstånd av byggnadsnämnden.
 16. 16. Är du ännu inte medlem ? Kontakta oss för mer information: telefon 0431-412000 eller e-post: info@angelholmsnaringsliv.se Anette Louise Madeleine Rita Lisbeth Marion Andreas

×