Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Fossila BräNslen

1,344 views

Published on

min no uppgift

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Fossila BräNslen

  1. 1. FÖRDJUPNING OM<br />NATURGAS<br />
  2. 2. FOSSILT BRÄNSLE- METANGAS<br />FINNS VID OLJA- LÖST - RAFFINERING<br />HÅLIGHETER- BERGGRUND OCH HAVSBOTTEN<br />LÅNGA RÖR<br />LUKTLÖS- TILLSÄTTER- UPPTÄCKA<br />BÄTTRE ELDA ÄN LÄCKA<br />LASTBILAR OCH FARTYG FLYTANDE FORM<br />RYSSLAND, MELLANÖSTERN, AMERIKA, NORDSJÖN<br />
  3. 3. ANVÄNDNING AV NATURGAS<br />BRÄNSLE KRAFT OCH VÄRMEVERK<br />PLAST OCH GASSPISAR<br />FORDON<br />ENERGIUTVINNING<br />FOSSILABRÄNSLEN OCH BIOMASSA<br />VATTEN, HÖGT TRYCK, ÅNGA<br />TURBIN, BLADEN ROTERAR<br />GENRATOR, EL<br />
  4. 4. FÖRDELAR<br />1.HÄLFTEN VÄXTHUSGASER OLJA<br />2.ANVÄNDAS UTAN DYR FÖRÄDLING<br />3.FÅ MILJÖFARLIGA ÄMNEN UTVINNING<br />4.DRIVA BILAR<br />5.EFFEKTIVITET I INDUSTRIER<br />NACKDELAR<br />1.VÄXTHUSGASER<br />2.GASEN EJ TILLGÄNGLIG<br />3.TILLGÅNGAR BEGRÄNSADE<br />4.GASLÄCKOR<br />5.NATURGAS IMPORTERAS<br />6.VID UTVINNING FARLIGA 7.ÄMNEN<br />8.GRÄVA I NATUREN<br />
  5. 5. SLUTSATS<br />BÄTTRE ÄN ANDRA<br />INTE BRA<br />SLÄPPER UT<br />TAR SLUT<br /> FOLK, EJ FOSSILA B, MEDIA<br />SATSA BIO<br />NYA FRÅGESTÄLLNINGAR<br />PÅVERKA EKONOMISKT SAUDIARABIEN 1 OLJA, EJ TOP 10<br />EJ SLÄPPA UT, EJ ELDA<br />VAD?<br />

×