Active Directory

759 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Active Directory

  1. 1. Active Directory <ul><li>Kunna planera, installera och administrera ett nätverks katalogtjänst </li></ul>
  2. 2. Active Directory <ul><li>Bygger på LDAP (Light-Weight Directory Access Protocol) </li></ul><ul><li>LDAP används även på andra plattformar än Windows (OpenLDAP på Mac, Unix, Linux) </li></ul>
  3. 3. Funktion <ul><li>Katalogtjänsten håller reda på resurser i ett nätverk </li></ul><ul><li>Dessa kan vara: </li></ul><ul><ul><li>Datorer </li></ul></ul><ul><ul><li>Användare </li></ul></ul><ul><ul><li>Skrivare </li></ul></ul><ul><ul><li>Servrar </li></ul></ul><ul><ul><li>Delade mappar </li></ul></ul>
  4. 4. Funktion <ul><li>Katalogen strukturerar alla dessa resurser och gör dem sökbara </li></ul><ul><li>Katalogen är intimt förknippad med många övriga funktioner i ett nätverk (säkerhet, epost, datornamn m m) </li></ul>
  5. 5. Funktion <ul><li>Eftersom katalogen hanterar och styr nätverket måste vi som administratör ha en grundförståelse för den samt ha goda kunskaper i att använda dess funktioner </li></ul>
  6. 6. Exempel <ul><li>En ny användare skall läggas till, eftersom denna skall finnas i hela nätverket skall vi lägga in den i katalogen </li></ul><ul><ul><li>Användaren får automatiskt rätt behörigheter till skrivare, mappar och datorer via katalogen </li></ul></ul><ul><ul><li>Vi kan styra exakt vad användaren får och inte får göra på varje dator i nätverket </li></ul></ul>

×