Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Active Directory

775 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Active Directory

  1. 1. Active Directory <ul><li>Kunna planera, installera och administrera ett nätverks katalogtjänst </li></ul>
  2. 2. Active Directory <ul><li>Bygger på LDAP (Light-Weight Directory Access Protocol) </li></ul><ul><li>LDAP används även på andra plattformar än Windows (OpenLDAP på Mac, Unix, Linux) </li></ul>
  3. 3. Funktion <ul><li>Katalogtjänsten håller reda på resurser i ett nätverk </li></ul><ul><li>Dessa kan vara: </li></ul><ul><ul><li>Datorer </li></ul></ul><ul><ul><li>Användare </li></ul></ul><ul><ul><li>Skrivare </li></ul></ul><ul><ul><li>Servrar </li></ul></ul><ul><ul><li>Delade mappar </li></ul></ul>
  4. 4. Funktion <ul><li>Katalogen strukturerar alla dessa resurser och gör dem sökbara </li></ul><ul><li>Katalogen är intimt förknippad med många övriga funktioner i ett nätverk (säkerhet, epost, datornamn m m) </li></ul>
  5. 5. Funktion <ul><li>Eftersom katalogen hanterar och styr nätverket måste vi som administratör ha en grundförståelse för den samt ha goda kunskaper i att använda dess funktioner </li></ul>
  6. 6. Exempel <ul><li>En ny användare skall läggas till, eftersom denna skall finnas i hela nätverket skall vi lägga in den i katalogen </li></ul><ul><ul><li>Användaren får automatiskt rätt behörigheter till skrivare, mappar och datorer via katalogen </li></ul></ul><ul><ul><li>Vi kan styra exakt vad användaren får och inte får göra på varje dator i nätverket </li></ul></ul>

×