SlideShare a Scribd company logo

Ressenyes dels llibres: "La nit dels reis mags" de Jordi Raúl Verdú i "Una mà freda en la boira" de Alan Monroe-Finch

Ressenyes dels llibres: "La nit dels reis mags" de Jordi Raúl Verdú i "Una mà freda en la boira" de Alan Monroe-Finch. I publicades al número 23 de la revista Lletres Valencianes.

1 of 6
Download to read offline
PRIMAVERA 2008
      SUMARI

        2
«Les llibreries som garantia de
   diversitat cultural»
    Alexandre Navarro
       10
    Infantil i Juvenil
       48
     Narrativa
       68
      Poesia
       82
      Assaig
       112
    Altres Novetats
       122
    Llibres en acció
    Lourdes Toledo
       128
  Editorials valencianes
La nit més màgicaAmb Pare Noel o no, el ben cert és que l’arribada dels tres reis de
l’Orient s’espera amb molt d’entusiasme a les faldes de la Mariola.
Majors i menuts gaudeixen d’esta festa que amaga anys de tradició
dins seu. I que Jordi Raül Verdú ens la descriu més màgica que mai.

                          Editorial Marfil ens presenta un conte
                          que tracta sobre una tradició molt im-
                          portant per als més menuts, però tam-
                          bé per als més grans, com La nit dels Reis
                          Mags. Importància que es veu augmen-
                          tada si fem referència a la cavalcada més
                          antiga de la península. Parlem, doncs,
                          de la cavalcada que se celebra a les
                          faldes de la Mariola, a la població d’Al-
                          coi. Allà, els xiquets no hi veuen car-
                          rosses patrocinades per empreses de
                          renom, sinó dromedaris i camells;
                          veuen les llums del campament dels
                          Reis allà dalt al Preventori; escolten
                          el discurs del Ban Reial en el què
                          l’Ambaixador anuncia l’arribada dels
                          Tres Reis de l’Orient. Els xiquets al-
      LA NIT DELS REIS MAGS
        JORDI RAÜL VERDÚ
                          coians no deixen la seua carta en una
     IL·LUSTRACIONS DE SÍLVIA FAUS       caixa de cartró en un centre comercial,
     COL·LECCIÓ «LA CARRASCA», 17
  31 PÀGINES / 978-84-268-1351-0 / 4 EUROS    sinó al llom d’unes burretes que acom-
     EDITORIAL MARFIL, ALCOI, 2007
                          panyen l’Ambaixador. I tampoc no
                          veuen els regals davall de l’arbre de Na-
                          dal, perquè els regals els pugen els patges

                        38
INFANTIL I JUVENIL
dels Reis per unes escales fins al balcó      l’autor proposa al final del llibre. Unes
de sa casa. Moltes singularitats que fan      activitats que aconsegueixen una ma-
que la Nit de Reis siga molt especial i es     jor comprensió, capacitat d’anàlisi i
convertisca en uns dies de festa per a       aprofundiment d’allò llegit. A més, en
tota la família alcoiana. Ah! I a Alcoi,      tractar-se d’activitats en grup, facilita
Baltasar és Gaspar, però això ja ho des-      la interlocució i les relacions entre els
cobrireu a l’interior del conte o anant      lectors. Gràcies a això, una simple
a vore esta festa tan especial!          lectura es converteix en un joc parti-
Totes estes peculiaritats ens les conta      cipatiu que anima els lectors a seguir
l’autor del llibre Jordi Raül Verdú, que,     llegint, a vore la lectura com una acti-
com a alcoià de naixement, coneix ben       vitat divertida i no com una obligació.
bé el significat que té esta festa per al     La nit dels Reis Mags no és el primer
poble d’Alcoi. I és que són precisament      llibre que Jordi Raül Verdú publica amb
estos records d’infantesa els que l’aju-      esta editorial ni en esta col·lecció. Re-
den i l’inspiren en la creació dels seus      cordem, per exemple, d’altres contes
contes. A més, val a dir que la seua pas-     com El dinosaure del menejador, Jordi
sió per la muntanya és la que ajuda els      i el reiet sabut, Joanet i la seua colla
protagonistes de la història a endinsar-      d’amics, El vellet de la Safor... Estos
se en les muntanyes de la serra de Ma-       contes de la col·lecció «La Carrasca» es-
riola. Però una cosa és la realitat i altra    tan adreçats a lectors des dels sis anys
ben diferent allò que ens explica este       fins als dotze.
llibre, ja que Jordi Raül Verdú ens té pre-                   Andrea R. Lluch
parades moltes sorpreses plenes de fan-
tasia i bon humor que segur que sor-
prendran els més menuts. Així, els
patges es voran transformats en gossos,
llops, gats, mosteles, àguiles o voltors, i
seran ells precisament els protagonistes
d’esta història de La nit dels Reis Mags.
Unes sorpreses que junt als dibuixos de
Sílvia Faus, alegres, divertits i colorits,
faran les delícies dels seus joves lectors.
Cal destacar també les activitats que

                       39
Llegir sense porBromera Edicions ofereix als lectors la quarta novel·la de la col·lecció
«El Micalet de Por». Una col·lecció que té com a màxima aconseguir
«llibres terrorífics per a perdre la por a llegir». I amb Una mà freda en
la boira ho aconsegueix sobradament. Intriga i suspens per a un relat
àgil en què et trobes atrapada fins que no arribes al punt final

                            Una mà freda en la boira és la prime-
                            ra novel·la d’Alan Monroe-Finch on es
                            recrea la història dels Duncan, una
                            família de Londres que veu truncada la
                            seua vida amb la inesperada mort de la
                            mare. El seu fill d’onze anys, Patrick, so-
                            mia de retornar-la a la vida. És per això
                            que mai no deixa escapar l’oportunitat
                            de continuar amb la lectura del seu
                            llibre de màgia i encanteris. El seu pa-
                            re, Mark, està preocupat per ell perquè
                            sap que la mort de sa mare li ha afectat
                            molt. I així, no dubta a emportar-se’l
                            a un viatge de feina que els durà a l’oest
                            d’Anglaterra, a la regió coneguda anti-
                            gament com «la fi del món». Allà s’al-
                            lotjaran a casa de la família Trevail, vo-
     UNA MÀ FREDA EN LA BOIRA           ra penya-segats plens de coves i
        ALAN MONROE-FINCH            amagatalls que guarden dins seu histò-
     TRADUCCIÓ DE BENJAMÍ RAMON
     IL·LUSTRACIONS D’ENRIC CLIMENT        ries de pirates i la misteriosa mort de la
    COL·LECCIÓ «EL MICALET DE POR», 4
  91 PÀGINES / 978-84-98242-70-6 / 7,30 EUROS
                            filla dels Trevail, Louise. Uns secrets amb
     EDICIONS BROMERA, ALZIRA, 2008        què s’haurà d’afrontar el jove Patrick.

                         42
INFANTIL I JUVENIL
Una història repleta d’intriga i suspens.      I és que esta col·lecció és una bona apos-
Cada capítol guarda incomptables sor-        ta per tal d’atraure aquells lectors que
preses, que fan que estigues durant to-       donen el pas a la literatura juvenil
ta la lectura desitjant que passen les pà-     deixant enrere els llibres infantils. Una
gines per arribar al final. Els fets es van     temàtica que gira al voltant del suspens
succeint sense que pugues saber mai         i la intriga, i un ritme àgil, dos punts
quin serà el resultat final. Esta expecta-     forts per atraure l’atenció d’estos pri-
ció es veu augmentada gràcies al ritme       mers lectors, ja que es trobaran a les
narratiu, àgil i directe, que permet que      mans novel·les que es poden llegir amb
l’acció s’esdevinga amb rapidesa i         rapidesa i que els tinga interessats fins
contundència. Amb tot, les descripcions       a la l’última pàgina. Ja sabem que a
són minucioses i molt acurades. Així,        estes edats no ens podem permetre
no és d’estranyar que ens perdem en         que aparten la vista del llibre ni un
eixes coves pirates, que notem el fred       moment, ja que això suposaria que
del vent del nord, que veiem la immen-       abandonaren la lectura. Fet que de se-
sitat del mar o que sentim en carn prò-       gur amb els altres números d’esta
pia les pors de Patrick. Unes pors que       col·lecció tampoc no passa. Parlem d’Els
fan que este personatge siga especial,       espectres de la nit, de K. M. Peyton; L’he-
dur i profund. I com, a pesar de les sor-      rència maleïda, de Jan Mark, i L’hiver-
prenents i terrorífiques situacions a les      nacle del terror, de Jenny Nimmo. D’es-
quals es veu sotmès, és capaç d’aguan-       ta manera, amb la col·lecció «El Micalet
tar-ho amb força i valentia. Pel que fa a      de Por», Edicions Bromera pretén acon-
les il·lustracions, val a dir que Enric Cli-    seguir que estos joves lectors perden
ment està a l’altura del text, ja que acon-     la por a llegir.
segueix amb els seus traços crear un                        Andrea R. Lluch
ambient misteriós i terrorífic, típic de
la novel·la negra. Una història tan tre-
pidant no podia tenir un altre final. Un
final que segur que dóna resposta a totes
les preguntes dels lectors, que en que-
daran molt satisfets.
Així, podem dir que es tracta d’una no-
vel·la òptima per a «El Micalet de Por».

                        43
W E B / S E RV I C I D E L L L I B R E I B I B L I OT E Q U E S
                                 http://dglb.cult.gva.es
                                              Consulta de base de dades
                                            de les associacions, editorials,
                                                distribuïdors i llibreries
                                              de la Comunitat Valenciana

                                                  Consulta dels premis
                                              literaris més importants de
                                                la Comunitat Valenciana

                                                Guia del Llibre valencià

                                               Legislació sobre el Llibre

                                          Propietat intel·lectual i depòsit legal
                                           Legislació i informació d’interés

                                           Registre Territorial de la Propietat
                                        Intel·lectual de la Comunitat Valenciana

                                              Revista Lletres Valencianes
                                                Cercador de continguts

                                                    Noticies d’interés

                                        XML RSS   Nou servici de notícies RSS

                                                Informes i estadístiques

                    CONSELLERIA DE CULTURA I ESPORT             Convocatòries d’ajudes
Ad

Recommended

Dictats 1 eso
Dictats 1 esoDictats 1 eso
Dictats 1 esoieslt
 
Dictats peparats 2n eso
Dictats peparats 2n esoDictats peparats 2n eso
Dictats peparats 2n esoJuditGrau
 
Dictats 2 eso
Dictats 2 esoDictats 2 eso
Dictats 2 esoieslt
 
Dictats
DictatsDictats
Dictatsieslt
 
Kamaroninfo núm 17. ag st 1997
Kamaroninfo núm 17. ag st 1997Kamaroninfo núm 17. ag st 1997
Kamaroninfo núm 17. ag st 1997Josep Miquel
 
Kam. núm. 7 octubre 1996
Kam. núm. 7 octubre 1996Kam. núm. 7 octubre 1996
Kam. núm. 7 octubre 1996Josep Miquel
 
Un conte de tramuntana
 Un conte de tramuntana Un conte de tramuntana
Un conte de tramuntanaQuaderna
 
Lectures recomanades (segona ensenyança)
Lectures recomanades (segona ensenyança)Lectures recomanades (segona ensenyança)
Lectures recomanades (segona ensenyança)gemmaencamp
 

More Related Content

What's hot

Poemes bestiari lola casas
Poemes bestiari lola casasPoemes bestiari lola casas
Poemes bestiari lola casasNeus Cortiella
 
Poemes anem-a-l'escola-bestioles-del-pati-lola-casas
Poemes anem-a-l'escola-bestioles-del-pati-lola-casasPoemes anem-a-l'escola-bestioles-del-pati-lola-casas
Poemes anem-a-l'escola-bestioles-del-pati-lola-casasNeus Cortiella
 
Nadal - cançons
Nadal - cançonsNadal - cançons
Nadal - cançonsjoanpol
 
Conte fatima filla_carboner
Conte fatima filla_carbonerConte fatima filla_carboner
Conte fatima filla_carbonerM T
 
Lectures complementàries 5è
Lectures complementàries 5èLectures complementàries 5è
Lectures complementàries 5èlorena_4
 
Poemes sentits
Poemes sentitsPoemes sentits
Poemes sentitsPABLOERR
 
Estructura de les rondalles
Estructura de les rondallesEstructura de les rondalles
Estructura de les rondallesngt1776
 
Lectures comprensives 4t Primaria català
Lectures comprensives 4t Primaria catalàLectures comprensives 4t Primaria català
Lectures comprensives 4t Primaria catalàHatsep Sen
 
Adrià, Àlvaro, Ramon
Adrià, Àlvaro, RamonAdrià, Àlvaro, Ramon
Adrià, Àlvaro, RamonRoser Guiteras
 
Programa El Moli. Septiembre-diciembre 2012
Programa El Moli. Septiembre-diciembre 2012Programa El Moli. Septiembre-diciembre 2012
Programa El Moli. Septiembre-diciembre 2012Luisa Serra
 
Il·lustració de poemes
Il·lustració de poemes Il·lustració de poemes
Il·lustració de poemes Ana Blesa
 
Lectures per a P3, P4, P5
Lectures per a P3, P4, P5Lectures per a P3, P4, P5
Lectures per a P3, P4, P5Redaccions
 
Recomanacions llibres estiu 2016
Recomanacions llibres estiu 2016Recomanacions llibres estiu 2016
Recomanacions llibres estiu 2016Redaccions
 

What's hot (20)

Lectures d'Estiu
Lectures d'EstiuLectures d'Estiu
Lectures d'Estiu
 
Poemes bestiari lola casas
Poemes bestiari lola casasPoemes bestiari lola casas
Poemes bestiari lola casas
 
Novel.la abril 2010
Novel.la abril 2010Novel.la abril 2010
Novel.la abril 2010
 
Lectures Llengua Catalana
Lectures Llengua CatalanaLectures Llengua Catalana
Lectures Llengua Catalana
 
Poemes de Sant Jordi
Poemes de Sant JordiPoemes de Sant Jordi
Poemes de Sant Jordi
 
Poemes anem-a-l'escola-bestioles-del-pati-lola-casas
Poemes anem-a-l'escola-bestioles-del-pati-lola-casasPoemes anem-a-l'escola-bestioles-del-pati-lola-casas
Poemes anem-a-l'escola-bestioles-del-pati-lola-casas
 
Nadal - cançons
Nadal - cançonsNadal - cançons
Nadal - cançons
 
Conte fatima filla_carboner
Conte fatima filla_carbonerConte fatima filla_carboner
Conte fatima filla_carboner
 
Recull de poemes
Recull de poemesRecull de poemes
Recull de poemes
 
Lectures complementàries 5è
Lectures complementàries 5èLectures complementàries 5è
Lectures complementàries 5è
 
Poemes sentits
Poemes sentitsPoemes sentits
Poemes sentits
 
Estructura de les rondalles
Estructura de les rondallesEstructura de les rondalles
Estructura de les rondalles
 
Lectures comprensives 4t Primaria català
Lectures comprensives 4t Primaria catalàLectures comprensives 4t Primaria català
Lectures comprensives 4t Primaria català
 
Poesies pel Cicle Inicial 2
Poesies pel Cicle Inicial 2Poesies pel Cicle Inicial 2
Poesies pel Cicle Inicial 2
 
Adrià, Àlvaro, Ramon
Adrià, Àlvaro, RamonAdrià, Àlvaro, Ramon
Adrià, Àlvaro, Ramon
 
Programa El Moli. Septiembre-diciembre 2012
Programa El Moli. Septiembre-diciembre 2012Programa El Moli. Septiembre-diciembre 2012
Programa El Moli. Septiembre-diciembre 2012
 
Il·lustració de poemes
Il·lustració de poemes Il·lustració de poemes
Il·lustració de poemes
 
Nit Literària al Far de la Banya
Nit Literària al Far de la BanyaNit Literària al Far de la Banya
Nit Literària al Far de la Banya
 
Lectures per a P3, P4, P5
Lectures per a P3, P4, P5Lectures per a P3, P4, P5
Lectures per a P3, P4, P5
 
Recomanacions llibres estiu 2016
Recomanacions llibres estiu 2016Recomanacions llibres estiu 2016
Recomanacions llibres estiu 2016
 

Viewers also liked

Guia de lectura - Nadal 2013
Guia de lectura - Nadal 2013Guia de lectura - Nadal 2013
Guia de lectura - Nadal 2013Biblioteques VNG
 
TALLER DE LECTURA: NADAL. Estructura text poetic
TALLER DE LECTURA: NADAL. Estructura text poeticTALLER DE LECTURA: NADAL. Estructura text poetic
TALLER DE LECTURA: NADAL. Estructura text poeticBeatriu Palau
 
Taller de lectura. cançons de nadal
Taller de lectura. cançons de nadalTaller de lectura. cançons de nadal
Taller de lectura. cançons de nadalBeatriu Palau
 
Comprensio lectora 2n
Comprensio lectora 2nComprensio lectora 2n
Comprensio lectora 2nmiriamgirona
 
Activitat de lectura:Fem inferències de la lletra de la cançó "M'agrada el na...
Activitat de lectura:Fem inferències de la lletra de la cançó "M'agrada el na...Activitat de lectura:Fem inferències de la lletra de la cançó "M'agrada el na...
Activitat de lectura:Fem inferències de la lletra de la cançó "M'agrada el na...Beatriu Palau
 
Xarxa de recursos digitals interactius
Xarxa de recursos digitals interactiusXarxa de recursos digitals interactius
Xarxa de recursos digitals interactiusYolanda Roset Aligué
 

Viewers also liked (6)

Guia de lectura - Nadal 2013
Guia de lectura - Nadal 2013Guia de lectura - Nadal 2013
Guia de lectura - Nadal 2013
 
TALLER DE LECTURA: NADAL. Estructura text poetic
TALLER DE LECTURA: NADAL. Estructura text poeticTALLER DE LECTURA: NADAL. Estructura text poetic
TALLER DE LECTURA: NADAL. Estructura text poetic
 
Taller de lectura. cançons de nadal
Taller de lectura. cançons de nadalTaller de lectura. cançons de nadal
Taller de lectura. cançons de nadal
 
Comprensio lectora 2n
Comprensio lectora 2nComprensio lectora 2n
Comprensio lectora 2n
 
Activitat de lectura:Fem inferències de la lletra de la cançó "M'agrada el na...
Activitat de lectura:Fem inferències de la lletra de la cançó "M'agrada el na...Activitat de lectura:Fem inferències de la lletra de la cançó "M'agrada el na...
Activitat de lectura:Fem inferències de la lletra de la cançó "M'agrada el na...
 
Xarxa de recursos digitals interactius
Xarxa de recursos digitals interactiusXarxa de recursos digitals interactius
Xarxa de recursos digitals interactius
 

Similar to Ressenyes dels llibres: "La nit dels reis mags" de Jordi Raúl Verdú i "Una mà freda en la boira" de Alan Monroe-Finch

Lectures Recomanades Estiu 2016
Lectures Recomanades Estiu 2016Lectures Recomanades Estiu 2016
Lectures Recomanades Estiu 2016masibiblioteca
 
Guia de novetats de Nadal de Més content que un gínjol
Guia de novetats de Nadal de Més content que un gínjolGuia de novetats de Nadal de Més content que un gínjol
Guia de novetats de Nadal de Més content que un gínjolBiblioteques VNG
 
Firmes de sant jordi 2011
Firmes de sant jordi 2011Firmes de sant jordi 2011
Firmes de sant jordi 2011Claudia Calva
 
Poesia per Sant Jordi 2011
Poesia per Sant Jordi 2011Poesia per Sant Jordi 2011
Poesia per Sant Jordi 2011Salvia
 
Lectures Recomanades Sant jordi 2015
Lectures Recomanades Sant jordi 2015Lectures Recomanades Sant jordi 2015
Lectures Recomanades Sant jordi 2015masibiblioteca
 
Les llums de setembre (irene)
Les llums de setembre (irene)Les llums de setembre (irene)
Les llums de setembre (irene)antoniadenrabassa
 

Similar to Ressenyes dels llibres: "La nit dels reis mags" de Jordi Raúl Verdú i "Una mà freda en la boira" de Alan Monroe-Finch (20)

Llibres publicats-02
Llibres publicats-02Llibres publicats-02
Llibres publicats-02
 
Lectures Recomanades Estiu 2016
Lectures Recomanades Estiu 2016Lectures Recomanades Estiu 2016
Lectures Recomanades Estiu 2016
 
Guia de novetats de Nadal de Més content que un gínjol
Guia de novetats de Nadal de Més content que un gínjolGuia de novetats de Nadal de Més content que un gínjol
Guia de novetats de Nadal de Més content que un gínjol
 
Firmes de sant jordi 2011
Firmes de sant jordi 2011Firmes de sant jordi 2011
Firmes de sant jordi 2011
 
Poesia per Sant Jordi 2011
Poesia per Sant Jordi 2011Poesia per Sant Jordi 2011
Poesia per Sant Jordi 2011
 
Lectures Recomanades Sant jordi 2015
Lectures Recomanades Sant jordi 2015Lectures Recomanades Sant jordi 2015
Lectures Recomanades Sant jordi 2015
 
Sant jordi 2015 (2)
Sant jordi 2015 (2)Sant jordi 2015 (2)
Sant jordi 2015 (2)
 
Recomanacions
RecomanacionsRecomanacions
Recomanacions
 
Revista Les CròNiques 09
Revista Les CròNiques 09Revista Les CròNiques 09
Revista Les CròNiques 09
 
Lectures curs 2015 16
Lectures curs 2015 16Lectures curs 2015 16
Lectures curs 2015 16
 
Recomanacions de Nadal 2015
Recomanacions de Nadal 2015Recomanacions de Nadal 2015
Recomanacions de Nadal 2015
 
La travessia d´Àgueda
La travessia d´ÀguedaLa travessia d´Àgueda
La travessia d´Àgueda
 
Biblio recomanacions.estiu 2020
Biblio recomanacions.estiu 2020Biblio recomanacions.estiu 2020
Biblio recomanacions.estiu 2020
 
Bibliografia estiu 2018
Bibliografia estiu 2018Bibliografia estiu 2018
Bibliografia estiu 2018
 
Viure la literatura a través de desideri lombarte. trobada fraga 2012
Viure la literatura a través de desideri lombarte. trobada fraga 2012Viure la literatura a través de desideri lombarte. trobada fraga 2012
Viure la literatura a través de desideri lombarte. trobada fraga 2012
 
Sant jordi 2016
Sant jordi 2016 Sant jordi 2016
Sant jordi 2016
 
Llibres Per Tots
Llibres Per TotsLlibres Per Tots
Llibres Per Tots
 
Bibliografia Nadal 2017
Bibliografia Nadal 2017Bibliografia Nadal 2017
Bibliografia Nadal 2017
 
Bibliografia nadal 2017
Bibliografia nadal 2017Bibliografia nadal 2017
Bibliografia nadal 2017
 
Les llums de setembre (irene)
Les llums de setembre (irene)Les llums de setembre (irene)
Les llums de setembre (irene)
 

More from Andrea R. Lluch

Ressenya del llibre "llegeix-me" de Paula Bonet i Amaia Crespo
Ressenya del llibre "llegeix-me" de Paula Bonet i Amaia CrespoRessenya del llibre "llegeix-me" de Paula Bonet i Amaia Crespo
Ressenya del llibre "llegeix-me" de Paula Bonet i Amaia CrespoAndrea R. Lluch
 
“L’empresa cultural en la Web 2.0. Anàlisi d’un cas real del sector editorial”
“L’empresa cultural en la Web 2.0. Anàlisi d’un cas real del sector editorial”“L’empresa cultural en la Web 2.0. Anàlisi d’un cas real del sector editorial”
“L’empresa cultural en la Web 2.0. Anàlisi d’un cas real del sector editorial”Andrea R. Lluch
 
"Andreu Alfaro: Les línies d'un poble"
"Andreu Alfaro: Les línies d'un poble" "Andreu Alfaro: Les línies d'un poble"
"Andreu Alfaro: Les línies d'un poble" Andrea R. Lluch
 
Reportatge sobre els 100 títols publicats a la col·lecció Espurna de Bromera ...
Reportatge sobre els 100 títols publicats a la col·lecció Espurna de Bromera ...Reportatge sobre els 100 títols publicats a la col·lecció Espurna de Bromera ...
Reportatge sobre els 100 títols publicats a la col·lecció Espurna de Bromera ...Andrea R. Lluch
 
Ressenya del llibre de Rüdiger Bertram "Coolman i jo"
Ressenya del llibre de Rüdiger Bertram "Coolman i jo"Ressenya del llibre de Rüdiger Bertram "Coolman i jo"
Ressenya del llibre de Rüdiger Bertram "Coolman i jo"Andrea R. Lluch
 
Ressenya del llibre de Naguib Mahfuz "La batalla de Tebes"
Ressenya del llibre de Naguib Mahfuz "La batalla de Tebes"Ressenya del llibre de Naguib Mahfuz "La batalla de Tebes"
Ressenya del llibre de Naguib Mahfuz "La batalla de Tebes"Andrea R. Lluch
 

More from Andrea R. Lluch (6)

Ressenya del llibre "llegeix-me" de Paula Bonet i Amaia Crespo
Ressenya del llibre "llegeix-me" de Paula Bonet i Amaia CrespoRessenya del llibre "llegeix-me" de Paula Bonet i Amaia Crespo
Ressenya del llibre "llegeix-me" de Paula Bonet i Amaia Crespo
 
“L’empresa cultural en la Web 2.0. Anàlisi d’un cas real del sector editorial”
“L’empresa cultural en la Web 2.0. Anàlisi d’un cas real del sector editorial”“L’empresa cultural en la Web 2.0. Anàlisi d’un cas real del sector editorial”
“L’empresa cultural en la Web 2.0. Anàlisi d’un cas real del sector editorial”
 
"Andreu Alfaro: Les línies d'un poble"
"Andreu Alfaro: Les línies d'un poble" "Andreu Alfaro: Les línies d'un poble"
"Andreu Alfaro: Les línies d'un poble"
 
Reportatge sobre els 100 títols publicats a la col·lecció Espurna de Bromera ...
Reportatge sobre els 100 títols publicats a la col·lecció Espurna de Bromera ...Reportatge sobre els 100 títols publicats a la col·lecció Espurna de Bromera ...
Reportatge sobre els 100 títols publicats a la col·lecció Espurna de Bromera ...
 
Ressenya del llibre de Rüdiger Bertram "Coolman i jo"
Ressenya del llibre de Rüdiger Bertram "Coolman i jo"Ressenya del llibre de Rüdiger Bertram "Coolman i jo"
Ressenya del llibre de Rüdiger Bertram "Coolman i jo"
 
Ressenya del llibre de Naguib Mahfuz "La batalla de Tebes"
Ressenya del llibre de Naguib Mahfuz "La batalla de Tebes"Ressenya del llibre de Naguib Mahfuz "La batalla de Tebes"
Ressenya del llibre de Naguib Mahfuz "La batalla de Tebes"
 

Ressenyes dels llibres: "La nit dels reis mags" de Jordi Raúl Verdú i "Una mà freda en la boira" de Alan Monroe-Finch

 • 1. PRIMAVERA 2008 SUMARI 2 «Les llibreries som garantia de diversitat cultural» Alexandre Navarro 10 Infantil i Juvenil 48 Narrativa 68 Poesia 82 Assaig 112 Altres Novetats 122 Llibres en acció Lourdes Toledo 128 Editorials valencianes
 • 2. La nit més màgica Amb Pare Noel o no, el ben cert és que l’arribada dels tres reis de l’Orient s’espera amb molt d’entusiasme a les faldes de la Mariola. Majors i menuts gaudeixen d’esta festa que amaga anys de tradició dins seu. I que Jordi Raül Verdú ens la descriu més màgica que mai. Editorial Marfil ens presenta un conte que tracta sobre una tradició molt im- portant per als més menuts, però tam- bé per als més grans, com La nit dels Reis Mags. Importància que es veu augmen- tada si fem referència a la cavalcada més antiga de la península. Parlem, doncs, de la cavalcada que se celebra a les faldes de la Mariola, a la població d’Al- coi. Allà, els xiquets no hi veuen car- rosses patrocinades per empreses de renom, sinó dromedaris i camells; veuen les llums del campament dels Reis allà dalt al Preventori; escolten el discurs del Ban Reial en el què l’Ambaixador anuncia l’arribada dels Tres Reis de l’Orient. Els xiquets al- LA NIT DELS REIS MAGS JORDI RAÜL VERDÚ coians no deixen la seua carta en una IL·LUSTRACIONS DE SÍLVIA FAUS caixa de cartró en un centre comercial, COL·LECCIÓ «LA CARRASCA», 17 31 PÀGINES / 978-84-268-1351-0 / 4 EUROS sinó al llom d’unes burretes que acom- EDITORIAL MARFIL, ALCOI, 2007 panyen l’Ambaixador. I tampoc no veuen els regals davall de l’arbre de Na- dal, perquè els regals els pugen els patges 38
 • 3. INFANTIL I JUVENIL dels Reis per unes escales fins al balcó l’autor proposa al final del llibre. Unes de sa casa. Moltes singularitats que fan activitats que aconsegueixen una ma- que la Nit de Reis siga molt especial i es jor comprensió, capacitat d’anàlisi i convertisca en uns dies de festa per a aprofundiment d’allò llegit. A més, en tota la família alcoiana. Ah! I a Alcoi, tractar-se d’activitats en grup, facilita Baltasar és Gaspar, però això ja ho des- la interlocució i les relacions entre els cobrireu a l’interior del conte o anant lectors. Gràcies a això, una simple a vore esta festa tan especial! lectura es converteix en un joc parti- Totes estes peculiaritats ens les conta cipatiu que anima els lectors a seguir l’autor del llibre Jordi Raül Verdú, que, llegint, a vore la lectura com una acti- com a alcoià de naixement, coneix ben vitat divertida i no com una obligació. bé el significat que té esta festa per al La nit dels Reis Mags no és el primer poble d’Alcoi. I és que són precisament llibre que Jordi Raül Verdú publica amb estos records d’infantesa els que l’aju- esta editorial ni en esta col·lecció. Re- den i l’inspiren en la creació dels seus cordem, per exemple, d’altres contes contes. A més, val a dir que la seua pas- com El dinosaure del menejador, Jordi sió per la muntanya és la que ajuda els i el reiet sabut, Joanet i la seua colla protagonistes de la història a endinsar- d’amics, El vellet de la Safor... Estos se en les muntanyes de la serra de Ma- contes de la col·lecció «La Carrasca» es- riola. Però una cosa és la realitat i altra tan adreçats a lectors des dels sis anys ben diferent allò que ens explica este fins als dotze. llibre, ja que Jordi Raül Verdú ens té pre- Andrea R. Lluch parades moltes sorpreses plenes de fan- tasia i bon humor que segur que sor- prendran els més menuts. Així, els patges es voran transformats en gossos, llops, gats, mosteles, àguiles o voltors, i seran ells precisament els protagonistes d’esta història de La nit dels Reis Mags. Unes sorpreses que junt als dibuixos de Sílvia Faus, alegres, divertits i colorits, faran les delícies dels seus joves lectors. Cal destacar també les activitats que 39
 • 4. Llegir sense por Bromera Edicions ofereix als lectors la quarta novel·la de la col·lecció «El Micalet de Por». Una col·lecció que té com a màxima aconseguir «llibres terrorífics per a perdre la por a llegir». I amb Una mà freda en la boira ho aconsegueix sobradament. Intriga i suspens per a un relat àgil en què et trobes atrapada fins que no arribes al punt final Una mà freda en la boira és la prime- ra novel·la d’Alan Monroe-Finch on es recrea la història dels Duncan, una família de Londres que veu truncada la seua vida amb la inesperada mort de la mare. El seu fill d’onze anys, Patrick, so- mia de retornar-la a la vida. És per això que mai no deixa escapar l’oportunitat de continuar amb la lectura del seu llibre de màgia i encanteris. El seu pa- re, Mark, està preocupat per ell perquè sap que la mort de sa mare li ha afectat molt. I així, no dubta a emportar-se’l a un viatge de feina que els durà a l’oest d’Anglaterra, a la regió coneguda anti- gament com «la fi del món». Allà s’al- lotjaran a casa de la família Trevail, vo- UNA MÀ FREDA EN LA BOIRA ra penya-segats plens de coves i ALAN MONROE-FINCH amagatalls que guarden dins seu histò- TRADUCCIÓ DE BENJAMÍ RAMON IL·LUSTRACIONS D’ENRIC CLIMENT ries de pirates i la misteriosa mort de la COL·LECCIÓ «EL MICALET DE POR», 4 91 PÀGINES / 978-84-98242-70-6 / 7,30 EUROS filla dels Trevail, Louise. Uns secrets amb EDICIONS BROMERA, ALZIRA, 2008 què s’haurà d’afrontar el jove Patrick. 42
 • 5. INFANTIL I JUVENIL Una història repleta d’intriga i suspens. I és que esta col·lecció és una bona apos- Cada capítol guarda incomptables sor- ta per tal d’atraure aquells lectors que preses, que fan que estigues durant to- donen el pas a la literatura juvenil ta la lectura desitjant que passen les pà- deixant enrere els llibres infantils. Una gines per arribar al final. Els fets es van temàtica que gira al voltant del suspens succeint sense que pugues saber mai i la intriga, i un ritme àgil, dos punts quin serà el resultat final. Esta expecta- forts per atraure l’atenció d’estos pri- ció es veu augmentada gràcies al ritme mers lectors, ja que es trobaran a les narratiu, àgil i directe, que permet que mans novel·les que es poden llegir amb l’acció s’esdevinga amb rapidesa i rapidesa i que els tinga interessats fins contundència. Amb tot, les descripcions a la l’última pàgina. Ja sabem que a són minucioses i molt acurades. Així, estes edats no ens podem permetre no és d’estranyar que ens perdem en que aparten la vista del llibre ni un eixes coves pirates, que notem el fred moment, ja que això suposaria que del vent del nord, que veiem la immen- abandonaren la lectura. Fet que de se- sitat del mar o que sentim en carn prò- gur amb els altres números d’esta pia les pors de Patrick. Unes pors que col·lecció tampoc no passa. Parlem d’Els fan que este personatge siga especial, espectres de la nit, de K. M. Peyton; L’he- dur i profund. I com, a pesar de les sor- rència maleïda, de Jan Mark, i L’hiver- prenents i terrorífiques situacions a les nacle del terror, de Jenny Nimmo. D’es- quals es veu sotmès, és capaç d’aguan- ta manera, amb la col·lecció «El Micalet tar-ho amb força i valentia. Pel que fa a de Por», Edicions Bromera pretén acon- les il·lustracions, val a dir que Enric Cli- seguir que estos joves lectors perden ment està a l’altura del text, ja que acon- la por a llegir. segueix amb els seus traços crear un Andrea R. Lluch ambient misteriós i terrorífic, típic de la novel·la negra. Una història tan tre- pidant no podia tenir un altre final. Un final que segur que dóna resposta a totes les preguntes dels lectors, que en que- daran molt satisfets. Així, podem dir que es tracta d’una no- vel·la òptima per a «El Micalet de Por». 43
 • 6. W E B / S E RV I C I D E L L L I B R E I B I B L I OT E Q U E S http://dglb.cult.gva.es Consulta de base de dades de les associacions, editorials, distribuïdors i llibreries de la Comunitat Valenciana Consulta dels premis literaris més importants de la Comunitat Valenciana Guia del Llibre valencià Legislació sobre el Llibre Propietat intel·lectual i depòsit legal Legislació i informació d’interés Registre Territorial de la Propietat Intel·lectual de la Comunitat Valenciana Revista Lletres Valencianes Cercador de continguts Noticies d’interés XML RSS Nou servici de notícies RSS Informes i estadístiques CONSELLERIA DE CULTURA I ESPORT Convocatòries d’ajudes