Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Prezentacia na David French

208 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Prezentacia na David French

  1. 1. Трудова заетост и обучение за хора с увреждания: ролята на Европа<br />Дейвид Френч<br />Френч и Бърт ООД<br />Разработване, насоки и оценка на проекти <br />Анализ на политиката и консултации<br />
  2. 2. Тази презентация<br />Спомага за поставянето на проект BIFOCALв ервопейски контекст:<br />Минало, настояще и бъдеще.<br />Отразява моят опит:<br />Резултатите на проектите, в които съм работил като ръководител, партньор, консултант и външен оценител.<br />Множеството конференции и срещи, които съм поситил в рамките на 25 години.<br />Нещата, които съм научил от разговорите с колеги, изпълнители на проекти, законодателии разбира се, хората с увреждания и техните организации. <br />
  3. 3. „Увреждания“: приоритет за Европа<br />ЕС признава значението на ПОО за отворения пазар на труда<br />Затова равният достъп до ПОО е приоритет за Европа<br />Борбата със социалното изключване е приоритет за „Гражданска" Европа“<br />Следователно, действията за подобрение равният достъп става приоритет на социалната и икономическта политика, както и ключова характеристика на съответните европейски програми<br />
  4. 4. Основни теми в проекта<br />Развитие на умения за трудова заетост<br />Помагане на хората с увреждания да разпознаят и да използват съществуващите си умения<br />Предоставяне на пряка подкрепа и обучение – напр. чрез менторинг<br />Работа с преподавателите в борбата с бариерите в достъпа и участието в ПОО<br />Работа с работодателите за откриване на работни места<br />
  5. 5. Някои политически последици<br />Достъпът до ПОО е ключов за достъпа до работно място <br />Но бариерите – явни и скрити – се запазват<br />Грижите с физическия достъп са продължаващ проблем<br />„Бизнес случаят“ (вид аргумент) за наемане на хора с увреждания е много мощен <br />За подобрените практики има доста латентна подкрепа – мобилизацията е предизвикателство<br />
  6. 6. Още политически последици<br />Реализирането на политически работи с много различна скорост в различните страни.<br />„Старото статукво“ запазва силна подкрепа.<br />
  7. 7. Цялостна ориентираност<br />Разработване на материали за даване възможност на хората в масовите организации да поемат същата отговорност за техните обучаеми с увреждания, каквато биха поели и за всеки друг<br />
  8. 8. Какво ще се случи в бъдеще?<br />Натискът към напредъка е по-голям от натиска за отдръпване назад.<br />Но прогресът няма да е устойчив и постоянен.<br />Проектното финансиране на европейско ниво ще остане с важно значение – нарастваща находчивост.<br />Развитието трябва да отговаря на местните нужди и обстоятелства.<br />Една страна не пасва на всичко: не всички потребители са еднакви.<br />Културната адаптация винаги ще бъде изключително важна.<br />Но ние не трябва да се поддаваме на основните принципи<br />

×