SlideShare a Scribd company logo
1 of 45
Abonyi-Tóth Andor,
ELTE IK, Média- és OktatásinformatikaiTanszék
abonyita@inf.elte.hu 1
 On-line oktatás/tanulás evolúciója
 MOOC fogalma, jellemzői
 Esettanulmány
Út a jelentkezéstől a vizsgáig… (Google Power Searching)
 Népszerű MOOC-ok bemutatása
 MOOC felállítását támogató megoldások
 Problémák, kérdések, trendek
2
INFO ÉRA konferencia (2012. november 15-17., Zamárdi)
Forrás: http://www.ispub.com/journal/the-internet-journal-of-medical-
education/volume-1-number-2/a-brief-guide-to-understanding-moocs.html
3
INFO ÉRA konferencia (2012. november 15-17., Zamárdi)
 1. szint:
 Az oktató jegyzeteket, prezentációkat
oszt meg a tanulókkal (online tárhely,
LAN, stb.)
 Csak a regisztrált tanulók férnek hozzá az
anyaghoz.
 A tanár szerepe: „sage on the stage.”
[Bölcs előadó…]
4
INFO ÉRA konferencia (2012. november 15-17., Zamárdi)
 2. szint:
 Az oktató valamilyen tanulási (LMS,VLE) környezetet
használ.
 Vannak ugyan külső linkek, de jellemzően a
tevékenységek és a tananyagok az LMS rendszerben
centralizáltan érhetőek el.
 Megjelennek a chat, fórum, wiki lehetőségek.
 Online interakciók történnek a tanuló-tanuló, tanuló-
instruktor viszonylatban, de ezek fontossága nem
jelentős a kurzus egészét tekintve.
 Az instruktorra továbbra is a „Bölcs előadó” szerep a
jellemző, de azért van változás az előző szinthez
képest.
5
INFO ÉRA konferencia (2012. november 15-17., Zamárdi)
 3. szint:
 Továbbra is centralizált oktatási környezet (LMS) a
jellemző, de a hangsúlyok eltolódnak az LMS
kommunikációs lehetőségei felé.
▪ A tananyag területe veszít a fontosságából, megnő a
jelentősége a fórumoknak, chat-nek, portfoliónak, stb.
 Online interakciók történnek a tanuló-tanuló,
tanuló-instruktor viszonylatban, és ezek fontos
szerepet töltenek be a kurzus során.
 Jellemzően zárt rendszerekről van szó. Miután a
hallgató elvégezte a kurzust, elveszíti a
hozzáférését.
 Az instruktor szerepe megváltozik, most már
figyelmes segítő (guide on the side) szerepet tölt be.
6
INFO ÉRA konferencia (2012. november 15-17., Zamárdi)
 4. szint:
MOOC
7
INFO ÉRA konferencia (2012. november 15-17., Zamárdi)
8
INFO ÉRA konferencia (2012. november 15-17., Zamárdi)
 M
 O
 O
 C
9
Massive
Open
Online
Course
Ingyenes online
szabadegyetem
?
A távoktatás egy formája. Nyitott oktatási rendszer, melynek
keretében a résztvevők korlátlanul és ingyenesen férnek hozzá
online kurzusokhoz.
Nagy tömegek (több ezer fő) számára kialakított, nyílt, online kurzus
George Siemens és Stephen Downes (2008)
INFO ÉRA konferencia (2012. november 15-17., Zamárdi)
 A MOOC integrálja
 A közösségi hálózatok
összekapcsolhatóságában rejlő lehetőségeket,
 Elismert kutató/oktató vezetésével történő
tanulás élményét,
 Szabadon elérhető, on-line forrásokat.
10
INFO ÉRA konferencia (2012. november 15-17., Zamárdi)
 A csatlakozás bárki számára nyitott
 Nem kell beiratkozni az adott intézménybe
 Nincs létszámkorlát
 Nincs tandíj
 A kurzusok anyagai mindenki számára
hozzáférhetőek
 A tanuló részéről a motivációra, és az önálló
tanulás készségére, és aktív részvételére van
szükség a kurzus sikeres teljesítéséhez
11
INFO ÉRA konferencia (2012. november 15-17., Zamárdi)
 A MOOC decentralizált, az LMS rendszert sokszor
csak adminisztrációs okokból (tanulói regisztráció,
profilok) és mint fórumok platformjaként
használják. Az LMS csak egy nódusa a teljes
hálózatnak .
 A tanulói tevékenységek nagy része az LMS-en
kívül (a hálózat többi csomópontján) történik.
 Pl. személyes blogok, portfoliók,Youtube videók,
virtuális világok, közösségi oldalak
 Aggregátorokon keresztül gyűlnek össze a
különböző tevékenységek eredményei
12
INFO ÉRA konferencia (2012. november 15-17., Zamárdi)
 Jellemző a napi (e-mail) hírlevél, amelyben az
aggregáció során feldolgozott linkek és azok rövid
magyarázata kerül kiküldésre.
 A tanuló a hivatkozásokat követi, reflektál rájuk,
visszatér a tevékenységéhez, és a folyamat
folytatódik…
 Az instruktor ugyan biztosít egy alap tananyagot,
de jellemzően a tanulók állítják össze a tartalmat.
 Az instruktor szerepe: “snoop in the group.”
(fürkész a csoportban)
13
INFO ÉRA konferencia (2012. november 15-17., Zamárdi)
 Az aktív tanulói részvétel rendkívül fontos. Ha a
tanulók nem teszik hozzá a saját tudásukat a
tudásbázishoz, akkor nem lesz mit megtanulni…
 Az elkészült anyagot a facilitátor rendszerezi.
 A tanulók jellemzően egymástól függetlenül
dolgoznak, de akár csoportok is alakíthatók.
 Fontos eredménye a kurzusnak az egyénileg
kialakított tanulási és kapcsolati hálózat.
 Az élethosszig történő tanulás egyik fontos,
lehetséges eszköze.
14
INFO ÉRA konferencia (2012. november 15-17., Zamárdi)
 Az instruktor adhat feladatok, kialakíthat
teszteket, de maguk a hallgatók is adhatnak
egymásnak feladatokat, készíthetnek teszteket.
 A fő cél itt nem a kredit-, tanúsítvány-, hanem a
tudás megszerzése.
15
INFO ÉRA konferencia (2012. november 15-17., Zamárdi)
Hogyan kell elképzelni egy ilyen kurzust?
Google Power Searching – út a jelentkezéstől a vizsgáig…
16
INFO ÉRA konferencia (2012. november 15-17., Zamárdi)
Cél: Keresési technikák
bemutatása, ezek
használata a mindennapi
keresési feladatok során
 155.000 regisztrált
felhasználó 196 országból
 29% tett sikeres vizsgát, és
kapott tanúsítványt
17
http://code.google.com/p/course-builder/wiki/PSHistory
A kurzus felépítése
INFO ÉRA konferencia (2012. november 15-17., Zamárdi)
 Csak pár adat (név, email)
kellett a regisztrációhoz
 E-mailben tájékozattak a
kurzussal kapcsolatos
tudnivalókról
 Mikor indul?
 Időbeosztás
 Határidők
 On-line konzultációk ideje
 Vizsgák teljesítésének végső
határideje
 Szoftver követelmények
18
Google Power Searching
INFO ÉRA konferencia (2012. november 15-17., Zamárdi)
 E-mailben értesítettek mindenkit, amikor egy újabb tananyag
egység elérhetővé vált
 A kurzusban a tananyagot egyrészt az előre felvett videók
hordozták, másrészt az egyes leckék/feladatok kapcsán a fórumot
használták a résztvevők, így egymás hozzászólásaiból is sokat
lehetett tanulni.
 A videóknak elkészítették a szöveges változatát is
 A prezentációk diái is elérhetőek voltak
19
http://www.powersearchingwithgoogle.com/class?class=1&lesson=4
Magyarázó videó Szöveges leírás Prezentáció
Google Power Searching
INFO ÉRA konferencia (2012. november 15-17., Zamárdi)
 Minden lecke önellenőrzést lehetővé tévő
tevékenységeket is tartalmazott
 Feleletválasztós és felelet alkotásos teszt egyaránt
20
http://www.powersearchingwithgoogle.com/class?class=1&lesson=4
Feleletválasztós teszt Feleletalkotásos teszt
Google Power Searching
INFO ÉRA konferencia (2012. november 15-17., Zamárdi)
 A fórumokban lehetőség volt
kérdések feltevésére.
 A kurzus során három olyan
alkalom volt, amikor on-line is
lehetett kérdéseket feltenni a
szakértőknek, ezeket élő
közvetítésben megválaszolták.
 A kérdéseket előre lehetett jelezni.
 A feltett kérdésekre lehetett
szavazni, így kiderült, hogy a
közösség mely kérdésekre, szeretne
leginkább választ kapni.
 A konzultáció vissza is nézhető, nem
csak élőben lehetett követni.
21
http://www.youtube.com/
watch?v=ZhhiXxiAVtM
Dan Russell ésTasha
Bergson-Michelson
válaszol a kérdésekre
Google Power Searching
INFO ÉRA konferencia (2012. november 15-17., Zamárdi)
 Egy közbenső és egy végső vizsgát kellett letenni
ahhoz, ha valaki tanúsítványt is szeretett volna
szerezni.
 A vizsgakérdéseket többször is ki lehetett tölteni, és az
utolsó letett vizsga eredménye lett a hivatalos.
 A sikeres vizsgához 70%-ot kellett elérni (közbenső és
végső vizsga súlyozott átlaga alapján)
 Az utolsó lecke elérésétől számított 5 napon belül le kellett
tenni a vizsgát.
 Ha valaki nem tette le a közbenső vizsgát, attól még
továbbmehetett a tematikában, nem lett eltiltva
semmilyen további anyagtól.
22
Google Power Searching
INFO ÉRA konferencia (2012. november 15-17., Zamárdi)
 On-line kitölthető, feleletválasztós és feleletalkotásos
kérdéseket tartalmazó kérdőív kitöltése
23
Google Power Searching
INFO ÉRA konferencia (2012. november 15-17., Zamárdi)
24
Congratulations! Here is the certificate you
earned through your participation in Power
Searching with Google. Below are your
assessment scores.
Mid-class assessment score: 100%
Post-class assessment score: 93%
You can print out the attached certificate and
hang it on your wall. We hope you enjoyed
the class!
Cheers,
Power Searching with Google course staff
Gipsz Jakab
Google Power Searching
INFO ÉRA konferencia (2012. november 15-17., Zamárdi)
25
INFO ÉRA konferencia (2012. november 15-17., Zamárdi)
 Coursera (https://www.coursera.org/)
 Udacity (http://www.udacity.com/)
 edX (https://www.edx.org/courses )
 Udemy (http://www.udemy.com/)
 További lista a
http://www.mooc.ca/courses.htm
oldalon...
26
INFO ÉRA konferencia (2012. november 15-17., Zamárdi)
27
Forrás: Nicholas Carr:The Crisis in Higher Education
INFO ÉRA konferencia (2012. november 15-17., Zamárdi)
 https://www.coursera.org/
28
INFO ÉRA konferencia (2012. november 15-17., Zamárdi)
 33 partner egyetem
29
INFO ÉRA konferencia (2012. november 15-17., Zamárdi)
 19 kategória
 200 tananyag
30
INFO ÉRA konferencia (2012. november 15-17., Zamárdi)
31
https://www.coursera.org/course/hci
INFO ÉRA konferencia (2012. november 15-17., Zamárdi)
32
https://www.coursera.org/course/hci
 Kurzus összefoglaló
 Az oktató
bemutatkozása
 Gyakran Ismételt
kérdések gyűjteménye
 Kategóriák, amelyekbe a
kurzus besorolható
INFO ÉRA konferencia (2012. november 15-17., Zamárdi)
 Tananyagok videóként
 Feladatok
 Tesztek
 Fórumok
 Kapcsolódó linkek
33
INFO ÉRA konferencia (2012. november 15-17., Zamárdi)
34
INFO ÉRA konferencia (2012. november 15-17., Zamárdi)
 Google Course Builder
 https://code.google.com/p/course-builder/
 Szoftver és leírás gyűjtemény, amellyel hasonló
felépítésű anyagokat dolgozhatunk ki, mint ami
bemutatott Power Searching tananyagra volt
jellemző.
 Telepítendő
 Python 2.7
 GoogleApp Engine
 Érdemes telepíteni a letölthető minta alkalmazást,
mert sokat segít a saját kurzus tervezésénél.
35
INFO ÉRA konferencia (2012. november 15-17., Zamárdi)
 Stanford's Computer Science Department
fejlesztése
 https://github.com/Stanford-Online/class2go
 Opensource
▪ Python, Django, Mysql alapokon
▪ Telepítés lépései: https://github.com/Stanford-
Online/class2go/blob/master/README_SETUP.md
36
INFO ÉRA konferencia (2012. november 15-17., Zamárdi)
 Természetesen saját megoldás is fejleszthető
 Ügyelni kell arra, hogy a látogatók nagy száma ne
terhelje túl a rendszert.
▪ Ezért is érdemes olyan platformokat bevonni, ahol az
üzemeltetés központilag megoldott (pl. Facebook,
Twitter,Youtube, Google +, stb.)
 Google Apps for Education funkciók hasznosak
lehetnek
▪ http://www.google.com/enterprise/apps/education/
▪ Google szolgáltatások (gmail, docs, drive, calendar, stb.
integrált használata) adott (saját) domén alatt.
37
INFO ÉRA konferencia (2012. november 15-17., Zamárdi)
 Oktatási intézmények ingyen igénybe vehetik.
Felső szintű doménre van szükség, amelyet át
lehet irányítani a Google szerverére.
 A levezés is integrálható, megmarad a saját
domain (pl. a nev@iskola.hu cím megmarad, és
a gmail szolgáltatással használható.
 A doménben ki- és bekapcsolhatók az egyes
szolgáltatások (pl. talk, calendar, sites) .
 A sites esetén nagyobb tárhely áll rendelkezésre
(10Gb), mint normál esetben (100 Mb)
38
INFO ÉRA konferencia (2012. november 15-17., Zamárdi)
39
INFO ÉRA konferencia (2012. november 15-17., Zamárdi)
 Hogyan (meddig) tudják az egyetemek
finanszírozni a MOOC kurzusok indítását?
 Európában az Erasmus keretein belül szeretnék
támogatni és felgyorsítani a MOOC indításokat.
 A munkaerőpiacon mennyit számít egy
informális képzés elvégzése?
 Nem túl információ központú ez az oktatási
forma? (gyakorlati tudás, készség fejlesztés)
40
INFO ÉRA konferencia (2012. november 15-17., Zamárdi)
 Önfenntartást lehetővé tévő pénzügyi modell lenne kívánatos.
 Széles körben elfogadott, akkreditált tanúsítvány kiadása.
 Magasabb végzési arány elérése (jelenleg kb. 10%-a végzi el a kurzust a jelentkezetteknek)
 Diákok megbízható (ellenőrizhető) azonosítása
41
http://mfeldstein.com/four-barriers-that-moocs-must-overcome-to-become-sustainable-model/
Phil Hill nyomán
INFO ÉRA konferencia (2012. november 15-17., Zamárdi)
 Hogyan lehet ilyen nagy számban részt vevő
hallgatók munkáját a szűk határidő alatt
értékelni?
 A hallgatók egymás munkáit (is) értékelik.
 Önértékelést (is) végeznek.
42
INFO ÉRA konferencia (2012. november 15-17., Zamárdi)
43
INFO ÉRA konferencia (2012. november 15-17., Zamárdi)
 Mc Auley, A., Stewart, B., Siemens,G. & Cormier, D. (2010).The MOOC Model for
Digital Practice. Retrieved from
http://www.elearnspace.org/Articles/MOOC_Final.pdf . (20th May 2011).
 Four BarriersThat MOOCs Must OvercomeTo Build a Sustainable Model |e-
Literate (http://mfeldstein.com/four-barriers-that-moocs-must-overcome-to-
become-sustainable-model/ )
 Nyelv ésTudomány - Főoldal - Mi az a MOOC?
(http://www.nyest.hu/hirek/mi-az-a-mooc)
 Power Searching with Google
(http://www.powersearchingwithgoogle.com/course)
 A Brief GuideTo Understanding MOOCs
http://www.ispub.com/journal/the-internet-journal-of-medical-
education/volume-1-number-2/a-brief-guide-to-understanding-moocs.html
44
INFO ÉRA konferencia (2012. november 15-17., Zamárdi)
Abonyi-Tóth Andor, Egyetemi tanársegéd
abonyita@inf.elte.hu
http://abonyita.inf.elte.hu
ELTE IK, Média- és OktatásinformatikaiTanszék
45

More Related Content

Similar to Az Online oktatás evolúciója – A MOOC-ok megjelenése

Doktori beszámoló (2014. május 27.)
Doktori beszámoló (2014. május 27.)Doktori beszámoló (2014. május 27.)
Doktori beszámoló (2014. május 27.)Reka Racsko
 
Virtuális osztályterem megoldások Moodle környezetben
Virtuális osztályterem megoldások Moodle környezetbenVirtuális osztályterem megoldások Moodle környezetben
Virtuális osztályterem megoldások Moodle környezetbenVágvölgyi Csaba
 
Open Learning - Open Source 2014 konferencia
Open Learning - Open Source 2014 konferenciaOpen Learning - Open Source 2014 konferencia
Open Learning - Open Source 2014 konferenciaApertus Nonprofit Kft.
 
A tükrözött osztályterem mint oktatási alternatíva az információs társadalomban
A tükrözött osztályterem mint oktatási alternatíva az információs társadalombanA tükrözött osztályterem mint oktatási alternatíva az információs társadalomban
A tükrözött osztályterem mint oktatási alternatíva az információs társadalombanLevai Dora
 
Rekb 121-informatika--2013-mi
Rekb 121-informatika--2013-miRekb 121-informatika--2013-mi
Rekb 121-informatika--2013-miELTE PPK ESI
 
Dr. Misley Helga: Mire elég az internet és a hallgatók okostelefonja
Dr. Misley Helga: Mire elég az internet és a hallgatók okostelefonjaDr. Misley Helga: Mire elég az internet és a hallgatók okostelefonja
Dr. Misley Helga: Mire elég az internet és a hallgatók okostelefonjaELTEElearning
 
Fordított tanulás a szakképzésben
Fordított tanulás a szakképzésbenFordított tanulás a szakképzésben
Fordított tanulás a szakképzésbenITStudy Ltd.
 
Pedagógusok szakmai kollaborációjának elemzése Facebook-környezetben
Pedagógusok szakmai kollaborációjának elemzése Facebook-környezetbenPedagógusok szakmai kollaborációjának elemzése Facebook-környezetben
Pedagógusok szakmai kollaborációjának elemzése Facebook-környezetbenDóra Orsolya Aknai
 
Blended learning
Blended learningBlended learning
Blended learningMAP
 
Moodle Presentation
Moodle PresentationMoodle Presentation
Moodle PresentationZoltan Vad
 
E-Learning az iskolában
E-Learning az iskolábanE-Learning az iskolában
E-Learning az iskolábanZoltan Vad
 
Instruktív online tevékenységmodulok folyamatszabályozó hatása virtuál...
Instruktív online tevékenységmodulok folyamatszabályozó hatása virtuál...Instruktív online tevékenységmodulok folyamatszabályozó hatása virtuál...
Instruktív online tevékenységmodulok folyamatszabályozó hatása virtuál...Dr. Ollé János
 
Kollaboratív tanulás
Kollaboratív tanulásKollaboratív tanulás
Kollaboratív tanulászsolt jenei
 
Oktinf konf pedagogusszerep_elmelet
Oktinf konf pedagogusszerep_elmeletOktinf konf pedagogusszerep_elmelet
Oktinf konf pedagogusszerep_elmeletLevai Dora
 
Nyitott oktatás
Nyitott oktatásNyitott oktatás
Nyitott oktatásmimuzeumunk
 
Nyitott oktatás (videó link a leírásban)
Nyitott oktatás (videó link a leírásban)Nyitott oktatás (videó link a leírásban)
Nyitott oktatás (videó link a leírásban)mimuzeumunk
 
Az információs és kommunikációs technológiai eszközök oktatási alkalmazásának...
Az információs és kommunikációs technológiai eszközök oktatási alkalmazásának...Az információs és kommunikációs technológiai eszközök oktatási alkalmazásának...
Az információs és kommunikációs technológiai eszközök oktatási alkalmazásának...digitalisnemzedek
 
Elmű émász tm projekt_koncepció_ ambrus attila_140410
Elmű émász tm projekt_koncepció_ ambrus attila_140410Elmű émász tm projekt_koncepció_ ambrus attila_140410
Elmű émász tm projekt_koncepció_ ambrus attila_140410Tibor Gyulay
 
Tanítási módszerek támogatása és értékelési lehetőségek a Moodle 2.2 keretr...
Tanítási módszerek támogatása és értékelési lehetőségek a Moodle 2.2 keretr...Tanítási módszerek támogatása és értékelési lehetőségek a Moodle 2.2 keretr...
Tanítási módszerek támogatása és értékelési lehetőségek a Moodle 2.2 keretr...Vágvölgyi Csaba
 

Similar to Az Online oktatás evolúciója – A MOOC-ok megjelenése (20)

Doktori beszámoló (2014. május 27.)
Doktori beszámoló (2014. május 27.)Doktori beszámoló (2014. május 27.)
Doktori beszámoló (2014. május 27.)
 
Virtuális osztályterem megoldások Moodle környezetben
Virtuális osztályterem megoldások Moodle környezetbenVirtuális osztályterem megoldások Moodle környezetben
Virtuális osztályterem megoldások Moodle környezetben
 
Open Learning - Open Source 2014 konferencia
Open Learning - Open Source 2014 konferenciaOpen Learning - Open Source 2014 konferencia
Open Learning - Open Source 2014 konferencia
 
A tükrözött osztályterem mint oktatási alternatíva az információs társadalomban
A tükrözött osztályterem mint oktatási alternatíva az információs társadalombanA tükrözött osztályterem mint oktatási alternatíva az információs társadalomban
A tükrözött osztályterem mint oktatási alternatíva az információs társadalomban
 
Rekb 121-informatika--2013-mi
Rekb 121-informatika--2013-miRekb 121-informatika--2013-mi
Rekb 121-informatika--2013-mi
 
Dr. Misley Helga: Mire elég az internet és a hallgatók okostelefonja
Dr. Misley Helga: Mire elég az internet és a hallgatók okostelefonjaDr. Misley Helga: Mire elég az internet és a hallgatók okostelefonja
Dr. Misley Helga: Mire elég az internet és a hallgatók okostelefonja
 
Tabula Cognita - Tabletek tanuláshoz
Tabula Cognita - Tabletek tanuláshozTabula Cognita - Tabletek tanuláshoz
Tabula Cognita - Tabletek tanuláshoz
 
Fordított tanulás a szakképzésben
Fordított tanulás a szakképzésbenFordított tanulás a szakképzésben
Fordított tanulás a szakképzésben
 
Pedagógusok szakmai kollaborációjának elemzése Facebook-környezetben
Pedagógusok szakmai kollaborációjának elemzése Facebook-környezetbenPedagógusok szakmai kollaborációjának elemzése Facebook-környezetben
Pedagógusok szakmai kollaborációjának elemzése Facebook-környezetben
 
Blended learning
Blended learningBlended learning
Blended learning
 
Moodle Presentation
Moodle PresentationMoodle Presentation
Moodle Presentation
 
E-Learning az iskolában
E-Learning az iskolábanE-Learning az iskolában
E-Learning az iskolában
 
Instruktív online tevékenységmodulok folyamatszabályozó hatása virtuál...
Instruktív online tevékenységmodulok folyamatszabályozó hatása virtuál...Instruktív online tevékenységmodulok folyamatszabályozó hatása virtuál...
Instruktív online tevékenységmodulok folyamatszabályozó hatása virtuál...
 
Kollaboratív tanulás
Kollaboratív tanulásKollaboratív tanulás
Kollaboratív tanulás
 
Oktinf konf pedagogusszerep_elmelet
Oktinf konf pedagogusszerep_elmeletOktinf konf pedagogusszerep_elmelet
Oktinf konf pedagogusszerep_elmelet
 
Nyitott oktatás
Nyitott oktatásNyitott oktatás
Nyitott oktatás
 
Nyitott oktatás (videó link a leírásban)
Nyitott oktatás (videó link a leírásban)Nyitott oktatás (videó link a leírásban)
Nyitott oktatás (videó link a leírásban)
 
Az információs és kommunikációs technológiai eszközök oktatási alkalmazásának...
Az információs és kommunikációs technológiai eszközök oktatási alkalmazásának...Az információs és kommunikációs technológiai eszközök oktatási alkalmazásának...
Az információs és kommunikációs technológiai eszközök oktatási alkalmazásának...
 
Elmű émász tm projekt_koncepció_ ambrus attila_140410
Elmű émász tm projekt_koncepció_ ambrus attila_140410Elmű émász tm projekt_koncepció_ ambrus attila_140410
Elmű émász tm projekt_koncepció_ ambrus attila_140410
 
Tanítási módszerek támogatása és értékelési lehetőségek a Moodle 2.2 keretr...
Tanítási módszerek támogatása és értékelési lehetőségek a Moodle 2.2 keretr...Tanítási módszerek támogatása és értékelési lehetőségek a Moodle 2.2 keretr...
Tanítási módszerek támogatása és értékelési lehetőségek a Moodle 2.2 keretr...
 

More from Andor Abonyi-Tóth

Játékos programozás micro:bit-ekkel (Kutatók Éjszakája 2017)
Játékos programozás micro:bit-ekkel (Kutatók Éjszakája 2017)Játékos programozás micro:bit-ekkel (Kutatók Éjszakája 2017)
Játékos programozás micro:bit-ekkel (Kutatók Éjszakája 2017)Andor Abonyi-Tóth
 
Egy fiktív oktatási intézmény többnyelvű webportáljának kialakítása Wordpre...
Egy fiktív oktatási intézmény többnyelvű webportáljának kialakítása Wordpre...Egy fiktív oktatási intézmény többnyelvű webportáljának kialakítása Wordpre...
Egy fiktív oktatási intézmény többnyelvű webportáljának kialakítása Wordpre...Andor Abonyi-Tóth
 
Egy fiktív oktatási intézmény többnyelvű webportáljának kialakítása Wordpre...
Egy fiktív oktatási intézmény többnyelvű webportáljának kialakítása Wordpre...Egy fiktív oktatási intézmény többnyelvű webportáljának kialakítása Wordpre...
Egy fiktív oktatási intézmény többnyelvű webportáljának kialakítása Wordpre...Andor Abonyi-Tóth
 
QR/AR kódok alkalmazása a felsőoktatási gyakorlatban
QR/AR kódok alkalmazása a felsőoktatási gyakorlatbanQR/AR kódok alkalmazása a felsőoktatási gyakorlatban
QR/AR kódok alkalmazása a felsőoktatási gyakorlatbanAndor Abonyi-Tóth
 
Esélyegyenlőségi technológiák – irányelvek, módszerek és szoftverek
Esélyegyenlőségi technológiák – irányelvek, módszerek és szoftverekEsélyegyenlőségi technológiák – irányelvek, módszerek és szoftverek
Esélyegyenlőségi technológiák – irányelvek, módszerek és szoftverekAndor Abonyi-Tóth
 
A virtuális környezetek akadálymentes elérését támogató elvek és fejlesztések...
A virtuális környezetek akadálymentes elérését támogató elvek és fejlesztések...A virtuális környezetek akadálymentes elérését támogató elvek és fejlesztések...
A virtuális környezetek akadálymentes elérését támogató elvek és fejlesztések...Andor Abonyi-Tóth
 
Kollaboratív tudás(bázis)építés szemantikus Wiki környezetben – eredmények é...
Kollaboratív tudás(bázis)építés szemantikus Wiki környezetben – eredmények é...Kollaboratív tudás(bázis)építés szemantikus Wiki környezetben – eredmények é...
Kollaboratív tudás(bázis)építés szemantikus Wiki környezetben – eredmények é...Andor Abonyi-Tóth
 

More from Andor Abonyi-Tóth (8)

Játékos programozás micro:bit-ekkel (Kutatók Éjszakája 2017)
Játékos programozás micro:bit-ekkel (Kutatók Éjszakája 2017)Játékos programozás micro:bit-ekkel (Kutatók Éjszakája 2017)
Játékos programozás micro:bit-ekkel (Kutatók Éjszakája 2017)
 
Egy fiktív oktatási intézmény többnyelvű webportáljának kialakítása Wordpre...
Egy fiktív oktatási intézmény többnyelvű webportáljának kialakítása Wordpre...Egy fiktív oktatási intézmény többnyelvű webportáljának kialakítása Wordpre...
Egy fiktív oktatási intézmény többnyelvű webportáljának kialakítása Wordpre...
 
Egy fiktív oktatási intézmény többnyelvű webportáljának kialakítása Wordpre...
Egy fiktív oktatási intézmény többnyelvű webportáljának kialakítása Wordpre...Egy fiktív oktatási intézmény többnyelvű webportáljának kialakítása Wordpre...
Egy fiktív oktatási intézmény többnyelvű webportáljának kialakítása Wordpre...
 
QR/AR kódok alkalmazása a felsőoktatási gyakorlatban
QR/AR kódok alkalmazása a felsőoktatási gyakorlatbanQR/AR kódok alkalmazása a felsőoktatási gyakorlatban
QR/AR kódok alkalmazása a felsőoktatási gyakorlatban
 
Esélyegyenlőségi technológiák – irányelvek, módszerek és szoftverek
Esélyegyenlőségi technológiák – irányelvek, módszerek és szoftverekEsélyegyenlőségi technológiák – irányelvek, módszerek és szoftverek
Esélyegyenlőségi technológiák – irányelvek, módszerek és szoftverek
 
A virtuális környezetek akadálymentes elérését támogató elvek és fejlesztések...
A virtuális környezetek akadálymentes elérését támogató elvek és fejlesztések...A virtuális környezetek akadálymentes elérését támogató elvek és fejlesztések...
A virtuális környezetek akadálymentes elérését támogató elvek és fejlesztések...
 
Kollaboratív tudás(bázis)építés szemantikus Wiki környezetben – eredmények é...
Kollaboratív tudás(bázis)építés szemantikus Wiki környezetben – eredmények é...Kollaboratív tudás(bázis)építés szemantikus Wiki környezetben – eredmények é...
Kollaboratív tudás(bázis)építés szemantikus Wiki környezetben – eredmények é...
 
Honlapok arculati tervezese
Honlapok arculati tervezeseHonlapok arculati tervezese
Honlapok arculati tervezese
 

Az Online oktatás evolúciója – A MOOC-ok megjelenése

 • 1. Abonyi-Tóth Andor, ELTE IK, Média- és OktatásinformatikaiTanszék abonyita@inf.elte.hu 1
 • 2.  On-line oktatás/tanulás evolúciója  MOOC fogalma, jellemzői  Esettanulmány Út a jelentkezéstől a vizsgáig… (Google Power Searching)  Népszerű MOOC-ok bemutatása  MOOC felállítását támogató megoldások  Problémák, kérdések, trendek 2 INFO ÉRA konferencia (2012. november 15-17., Zamárdi)
 • 4.  1. szint:  Az oktató jegyzeteket, prezentációkat oszt meg a tanulókkal (online tárhely, LAN, stb.)  Csak a regisztrált tanulók férnek hozzá az anyaghoz.  A tanár szerepe: „sage on the stage.” [Bölcs előadó…] 4 INFO ÉRA konferencia (2012. november 15-17., Zamárdi)
 • 5.  2. szint:  Az oktató valamilyen tanulási (LMS,VLE) környezetet használ.  Vannak ugyan külső linkek, de jellemzően a tevékenységek és a tananyagok az LMS rendszerben centralizáltan érhetőek el.  Megjelennek a chat, fórum, wiki lehetőségek.  Online interakciók történnek a tanuló-tanuló, tanuló- instruktor viszonylatban, de ezek fontossága nem jelentős a kurzus egészét tekintve.  Az instruktorra továbbra is a „Bölcs előadó” szerep a jellemző, de azért van változás az előző szinthez képest. 5 INFO ÉRA konferencia (2012. november 15-17., Zamárdi)
 • 6.  3. szint:  Továbbra is centralizált oktatási környezet (LMS) a jellemző, de a hangsúlyok eltolódnak az LMS kommunikációs lehetőségei felé. ▪ A tananyag területe veszít a fontosságából, megnő a jelentősége a fórumoknak, chat-nek, portfoliónak, stb.  Online interakciók történnek a tanuló-tanuló, tanuló-instruktor viszonylatban, és ezek fontos szerepet töltenek be a kurzus során.  Jellemzően zárt rendszerekről van szó. Miután a hallgató elvégezte a kurzust, elveszíti a hozzáférését.  Az instruktor szerepe megváltozik, most már figyelmes segítő (guide on the side) szerepet tölt be. 6 INFO ÉRA konferencia (2012. november 15-17., Zamárdi)
 • 7.  4. szint: MOOC 7 INFO ÉRA konferencia (2012. november 15-17., Zamárdi)
 • 8. 8 INFO ÉRA konferencia (2012. november 15-17., Zamárdi)
 • 9.  M  O  O  C 9 Massive Open Online Course Ingyenes online szabadegyetem ? A távoktatás egy formája. Nyitott oktatási rendszer, melynek keretében a résztvevők korlátlanul és ingyenesen férnek hozzá online kurzusokhoz. Nagy tömegek (több ezer fő) számára kialakított, nyílt, online kurzus George Siemens és Stephen Downes (2008) INFO ÉRA konferencia (2012. november 15-17., Zamárdi)
 • 10.  A MOOC integrálja  A közösségi hálózatok összekapcsolhatóságában rejlő lehetőségeket,  Elismert kutató/oktató vezetésével történő tanulás élményét,  Szabadon elérhető, on-line forrásokat. 10 INFO ÉRA konferencia (2012. november 15-17., Zamárdi)
 • 11.  A csatlakozás bárki számára nyitott  Nem kell beiratkozni az adott intézménybe  Nincs létszámkorlát  Nincs tandíj  A kurzusok anyagai mindenki számára hozzáférhetőek  A tanuló részéről a motivációra, és az önálló tanulás készségére, és aktív részvételére van szükség a kurzus sikeres teljesítéséhez 11 INFO ÉRA konferencia (2012. november 15-17., Zamárdi)
 • 12.  A MOOC decentralizált, az LMS rendszert sokszor csak adminisztrációs okokból (tanulói regisztráció, profilok) és mint fórumok platformjaként használják. Az LMS csak egy nódusa a teljes hálózatnak .  A tanulói tevékenységek nagy része az LMS-en kívül (a hálózat többi csomópontján) történik.  Pl. személyes blogok, portfoliók,Youtube videók, virtuális világok, közösségi oldalak  Aggregátorokon keresztül gyűlnek össze a különböző tevékenységek eredményei 12 INFO ÉRA konferencia (2012. november 15-17., Zamárdi)
 • 13.  Jellemző a napi (e-mail) hírlevél, amelyben az aggregáció során feldolgozott linkek és azok rövid magyarázata kerül kiküldésre.  A tanuló a hivatkozásokat követi, reflektál rájuk, visszatér a tevékenységéhez, és a folyamat folytatódik…  Az instruktor ugyan biztosít egy alap tananyagot, de jellemzően a tanulók állítják össze a tartalmat.  Az instruktor szerepe: “snoop in the group.” (fürkész a csoportban) 13 INFO ÉRA konferencia (2012. november 15-17., Zamárdi)
 • 14.  Az aktív tanulói részvétel rendkívül fontos. Ha a tanulók nem teszik hozzá a saját tudásukat a tudásbázishoz, akkor nem lesz mit megtanulni…  Az elkészült anyagot a facilitátor rendszerezi.  A tanulók jellemzően egymástól függetlenül dolgoznak, de akár csoportok is alakíthatók.  Fontos eredménye a kurzusnak az egyénileg kialakított tanulási és kapcsolati hálózat.  Az élethosszig történő tanulás egyik fontos, lehetséges eszköze. 14 INFO ÉRA konferencia (2012. november 15-17., Zamárdi)
 • 15.  Az instruktor adhat feladatok, kialakíthat teszteket, de maguk a hallgatók is adhatnak egymásnak feladatokat, készíthetnek teszteket.  A fő cél itt nem a kredit-, tanúsítvány-, hanem a tudás megszerzése. 15 INFO ÉRA konferencia (2012. november 15-17., Zamárdi)
 • 16. Hogyan kell elképzelni egy ilyen kurzust? Google Power Searching – út a jelentkezéstől a vizsgáig… 16 INFO ÉRA konferencia (2012. november 15-17., Zamárdi)
 • 17. Cél: Keresési technikák bemutatása, ezek használata a mindennapi keresési feladatok során  155.000 regisztrált felhasználó 196 országból  29% tett sikeres vizsgát, és kapott tanúsítványt 17 http://code.google.com/p/course-builder/wiki/PSHistory A kurzus felépítése INFO ÉRA konferencia (2012. november 15-17., Zamárdi)
 • 18.  Csak pár adat (név, email) kellett a regisztrációhoz  E-mailben tájékozattak a kurzussal kapcsolatos tudnivalókról  Mikor indul?  Időbeosztás  Határidők  On-line konzultációk ideje  Vizsgák teljesítésének végső határideje  Szoftver követelmények 18 Google Power Searching INFO ÉRA konferencia (2012. november 15-17., Zamárdi)
 • 19.  E-mailben értesítettek mindenkit, amikor egy újabb tananyag egység elérhetővé vált  A kurzusban a tananyagot egyrészt az előre felvett videók hordozták, másrészt az egyes leckék/feladatok kapcsán a fórumot használták a résztvevők, így egymás hozzászólásaiból is sokat lehetett tanulni.  A videóknak elkészítették a szöveges változatát is  A prezentációk diái is elérhetőek voltak 19 http://www.powersearchingwithgoogle.com/class?class=1&lesson=4 Magyarázó videó Szöveges leírás Prezentáció Google Power Searching INFO ÉRA konferencia (2012. november 15-17., Zamárdi)
 • 20.  Minden lecke önellenőrzést lehetővé tévő tevékenységeket is tartalmazott  Feleletválasztós és felelet alkotásos teszt egyaránt 20 http://www.powersearchingwithgoogle.com/class?class=1&lesson=4 Feleletválasztós teszt Feleletalkotásos teszt Google Power Searching INFO ÉRA konferencia (2012. november 15-17., Zamárdi)
 • 21.  A fórumokban lehetőség volt kérdések feltevésére.  A kurzus során három olyan alkalom volt, amikor on-line is lehetett kérdéseket feltenni a szakértőknek, ezeket élő közvetítésben megválaszolták.  A kérdéseket előre lehetett jelezni.  A feltett kérdésekre lehetett szavazni, így kiderült, hogy a közösség mely kérdésekre, szeretne leginkább választ kapni.  A konzultáció vissza is nézhető, nem csak élőben lehetett követni. 21 http://www.youtube.com/ watch?v=ZhhiXxiAVtM Dan Russell ésTasha Bergson-Michelson válaszol a kérdésekre Google Power Searching INFO ÉRA konferencia (2012. november 15-17., Zamárdi)
 • 22.  Egy közbenső és egy végső vizsgát kellett letenni ahhoz, ha valaki tanúsítványt is szeretett volna szerezni.  A vizsgakérdéseket többször is ki lehetett tölteni, és az utolsó letett vizsga eredménye lett a hivatalos.  A sikeres vizsgához 70%-ot kellett elérni (közbenső és végső vizsga súlyozott átlaga alapján)  Az utolsó lecke elérésétől számított 5 napon belül le kellett tenni a vizsgát.  Ha valaki nem tette le a közbenső vizsgát, attól még továbbmehetett a tematikában, nem lett eltiltva semmilyen további anyagtól. 22 Google Power Searching INFO ÉRA konferencia (2012. november 15-17., Zamárdi)
 • 23.  On-line kitölthető, feleletválasztós és feleletalkotásos kérdéseket tartalmazó kérdőív kitöltése 23 Google Power Searching INFO ÉRA konferencia (2012. november 15-17., Zamárdi)
 • 24. 24 Congratulations! Here is the certificate you earned through your participation in Power Searching with Google. Below are your assessment scores. Mid-class assessment score: 100% Post-class assessment score: 93% You can print out the attached certificate and hang it on your wall. We hope you enjoyed the class! Cheers, Power Searching with Google course staff Gipsz Jakab Google Power Searching INFO ÉRA konferencia (2012. november 15-17., Zamárdi)
 • 25. 25 INFO ÉRA konferencia (2012. november 15-17., Zamárdi)
 • 26.  Coursera (https://www.coursera.org/)  Udacity (http://www.udacity.com/)  edX (https://www.edx.org/courses )  Udemy (http://www.udemy.com/)  További lista a http://www.mooc.ca/courses.htm oldalon... 26 INFO ÉRA konferencia (2012. november 15-17., Zamárdi)
 • 27. 27 Forrás: Nicholas Carr:The Crisis in Higher Education INFO ÉRA konferencia (2012. november 15-17., Zamárdi)
 • 28.  https://www.coursera.org/ 28 INFO ÉRA konferencia (2012. november 15-17., Zamárdi)
 • 29.  33 partner egyetem 29 INFO ÉRA konferencia (2012. november 15-17., Zamárdi)
 • 30.  19 kategória  200 tananyag 30 INFO ÉRA konferencia (2012. november 15-17., Zamárdi)
 • 32. 32 https://www.coursera.org/course/hci  Kurzus összefoglaló  Az oktató bemutatkozása  Gyakran Ismételt kérdések gyűjteménye  Kategóriák, amelyekbe a kurzus besorolható INFO ÉRA konferencia (2012. november 15-17., Zamárdi)
 • 33.  Tananyagok videóként  Feladatok  Tesztek  Fórumok  Kapcsolódó linkek 33 INFO ÉRA konferencia (2012. november 15-17., Zamárdi)
 • 34. 34 INFO ÉRA konferencia (2012. november 15-17., Zamárdi)
 • 35.  Google Course Builder  https://code.google.com/p/course-builder/  Szoftver és leírás gyűjtemény, amellyel hasonló felépítésű anyagokat dolgozhatunk ki, mint ami bemutatott Power Searching tananyagra volt jellemző.  Telepítendő  Python 2.7  GoogleApp Engine  Érdemes telepíteni a letölthető minta alkalmazást, mert sokat segít a saját kurzus tervezésénél. 35 INFO ÉRA konferencia (2012. november 15-17., Zamárdi)
 • 36.  Stanford's Computer Science Department fejlesztése  https://github.com/Stanford-Online/class2go  Opensource ▪ Python, Django, Mysql alapokon ▪ Telepítés lépései: https://github.com/Stanford- Online/class2go/blob/master/README_SETUP.md 36 INFO ÉRA konferencia (2012. november 15-17., Zamárdi)
 • 37.  Természetesen saját megoldás is fejleszthető  Ügyelni kell arra, hogy a látogatók nagy száma ne terhelje túl a rendszert. ▪ Ezért is érdemes olyan platformokat bevonni, ahol az üzemeltetés központilag megoldott (pl. Facebook, Twitter,Youtube, Google +, stb.)  Google Apps for Education funkciók hasznosak lehetnek ▪ http://www.google.com/enterprise/apps/education/ ▪ Google szolgáltatások (gmail, docs, drive, calendar, stb. integrált használata) adott (saját) domén alatt. 37 INFO ÉRA konferencia (2012. november 15-17., Zamárdi)
 • 38.  Oktatási intézmények ingyen igénybe vehetik. Felső szintű doménre van szükség, amelyet át lehet irányítani a Google szerverére.  A levezés is integrálható, megmarad a saját domain (pl. a nev@iskola.hu cím megmarad, és a gmail szolgáltatással használható.  A doménben ki- és bekapcsolhatók az egyes szolgáltatások (pl. talk, calendar, sites) .  A sites esetén nagyobb tárhely áll rendelkezésre (10Gb), mint normál esetben (100 Mb) 38 INFO ÉRA konferencia (2012. november 15-17., Zamárdi)
 • 39. 39 INFO ÉRA konferencia (2012. november 15-17., Zamárdi)
 • 40.  Hogyan (meddig) tudják az egyetemek finanszírozni a MOOC kurzusok indítását?  Európában az Erasmus keretein belül szeretnék támogatni és felgyorsítani a MOOC indításokat.  A munkaerőpiacon mennyit számít egy informális képzés elvégzése?  Nem túl információ központú ez az oktatási forma? (gyakorlati tudás, készség fejlesztés) 40 INFO ÉRA konferencia (2012. november 15-17., Zamárdi)
 • 41.  Önfenntartást lehetővé tévő pénzügyi modell lenne kívánatos.  Széles körben elfogadott, akkreditált tanúsítvány kiadása.  Magasabb végzési arány elérése (jelenleg kb. 10%-a végzi el a kurzust a jelentkezetteknek)  Diákok megbízható (ellenőrizhető) azonosítása 41 http://mfeldstein.com/four-barriers-that-moocs-must-overcome-to-become-sustainable-model/ Phil Hill nyomán INFO ÉRA konferencia (2012. november 15-17., Zamárdi)
 • 42.  Hogyan lehet ilyen nagy számban részt vevő hallgatók munkáját a szűk határidő alatt értékelni?  A hallgatók egymás munkáit (is) értékelik.  Önértékelést (is) végeznek. 42 INFO ÉRA konferencia (2012. november 15-17., Zamárdi)
 • 43. 43 INFO ÉRA konferencia (2012. november 15-17., Zamárdi)
 • 44.  Mc Auley, A., Stewart, B., Siemens,G. & Cormier, D. (2010).The MOOC Model for Digital Practice. Retrieved from http://www.elearnspace.org/Articles/MOOC_Final.pdf . (20th May 2011).  Four BarriersThat MOOCs Must OvercomeTo Build a Sustainable Model |e- Literate (http://mfeldstein.com/four-barriers-that-moocs-must-overcome-to- become-sustainable-model/ )  Nyelv ésTudomány - Főoldal - Mi az a MOOC? (http://www.nyest.hu/hirek/mi-az-a-mooc)  Power Searching with Google (http://www.powersearchingwithgoogle.com/course)  A Brief GuideTo Understanding MOOCs http://www.ispub.com/journal/the-internet-journal-of-medical- education/volume-1-number-2/a-brief-guide-to-understanding-moocs.html 44 INFO ÉRA konferencia (2012. november 15-17., Zamárdi)
 • 45. Abonyi-Tóth Andor, Egyetemi tanársegéd abonyita@inf.elte.hu http://abonyita.inf.elte.hu ELTE IK, Média- és OktatásinformatikaiTanszék 45

Editor's Notes

 1. Post-class assessment due July 23 at 4:59pm PT (add to calendar)New York 7:59pm ET Sao Paulo 8:59pm BRT London 12:59am July 24th BST Mumbai 5:29am July 24th IST 0:00 July 24 UTC (GMT)
 2. Post-class assessment due July 23 at 4:59pm PT (add to calendar)New York 7:59pm ET Sao Paulo 8:59pm BRT London 12:59am July 24th BST Mumbai 5:29am July 24th IST 0:00 July 24 UTC (GMT)