Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Srbija 1903 1912. godine

2,169 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Srbija 1903 1912. godine

  1. 1. СРБИЈА 1903 – 1912. ГОДИНЕ
  2. 2. • После Мајског преврата краљ Србије постаје Петар I Карађорђевић.
  3. 3. • Враћен устав из 1888. године. • Развој парламентаризма, поштовање права грађана, поштовање закона.
  4. 4. • Звереничко питање: велику моћ имали завереници из Мајског преврата. Стекли моћо и богатство уценама. • Велике силе тражиле да се завереници казне. • Проблем решен тако што је једна група официра превремено пензионисана али је језгро групе остало и основало тајну организацију Црна рука – Уједињење или смрт.
  5. 5. • Спољна политика: приближавање силама Антанте, удаљавање од Аустроугарске. • Царински рат 1906 – 1911. године. • Анексиона криза 1908/1909. године. • 1910 – 1912. – припреме за стварање Балканског савеза за ослобађајући рат од Турака.
  6. 6. • Спољна политика: приближавање силама Антанте, удаљавање од Аустроугарске. • Царински рат 1906 – 1911. године. • Анексиона криза 1908/1909. године. • 1910 – 1912. – припреме за стварање Балканског савеза за ослобађајући рат од Турака.

×