Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pojam istorije

2,654 views

Published on

 • I have done a couple of papers through ⇒⇒⇒WRITE-MY-PAPER.net ⇐⇐⇐ they have always been great! They are always in touch with you to let you know the status of paper and always meet the deadline!
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Pojam istorije

 1. 1. ПОЈАМ ИСТОРИЈЕ
 2. 2.  Историја је наука која проучава прошлост људи.  Историју називају учитељицом живота.  “Отац историје” – старогрчки историчар Херодот
 3. 3.  ИСТОРИЈСКИ ИЗВОРИ – трагови или остаци из прошлости, деле се на: - писане, - материјалне, - усмена предања. - Писани извори: записи из прошлости, чувају се у архивима и библиотекама. - Материјални извори: оруше и оружје, остаци грађевина, одећа, намештај..., чувају се у музејима. - Усмени извори: приче,песме, митови, легенде
 4. 4. Градска библиотека у Зрењанину Народна библиотека у Београду Народни музеј у Зрењанину Народни музеј у Београду
 5. 5.  Од 20. века користе се савремени историјски извори као што су звучни (аудио), филмски (видео) и компјутерски (информатички) записи.  ПОДЕЛА ПРОШЛОСТИ: - Праисторија: од настанка човека до појаве писма, - Историја: од проналаска писма до данас - Историја: стари век, средњи век, нови век, савремено доба.
 6. 6.  Од 20. века користе се савремени историјски извори као што су звучни (аудио), филмски (видео) и компјутерски (информатички) записи.  ПОДЕЛА ПРОШЛОСТИ: - Праисторија: од настанка човека до појаве писма, - Историја: од проналаска писма до данас - Историја: стари век, средњи век, нови век, савремено доба.

×