Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Novi vek

8,440 views

Published on

 • Sex in your area is here: ❤❤❤ http://bit.ly/2F4cEJi ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating for everyone is here: ❶❶❶ http://bit.ly/2F4cEJi ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Novi vek

 1. 1. НОВИ ВЕК
 2. 2. • Нови век је историјски период који почиње открићем Америке 1492. и траје до данашњих дана. • Нови век се дели се на периоде: - од 16. до краја 18. века – епоха позног феудализма, - од краја 18. до друге половине 19. века – епоха либералног (слободног) капитализма, - од друге половине 19. века до 1918. године – епоха империјалистичког капитализма, - од 1918. до данас – савремено доба.
 3. 3. • Период позног феудализма обележиле су велике промене у науци, географским открићима, привреди, култури, као и постепеним нестајањем феудалних односа. • Феудалци и свештенство као друштвени слојеви губе на значају, а главну улогу преузима грађанска класа – буржоазија (бург - град). Она је носилац свих промена.
 4. 4. • Открића у науци: закони Исака Њутна, теорије Николе Коперника, Ђордана Бруна и Галилеа Галилеја – да се земља окреће око сунца и своје осе и да је округла. • Патентирани дурбин, компас, часовник, конструисан нови тип бродова – велики једрењаци – каравеле, проналаском барута створено ватрено оружје.
 5. 5. Исак Њутн Никола Коперник Галилео Галилеј Ђордано Бруно
 6. 6. Дурбин Компас Каравеле
 7. 7. Дурбин Компас Каравеле

×