Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Državno i društveno uređenje osmanskog carstva

10,230 views

Published on

 • Follow the link, new dating source: ♥♥♥ http://bit.ly/2u6xbL5 ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating direct: ♥♥♥ http://bit.ly/2u6xbL5 ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Državno i društveno uređenje osmanskog carstva

 1. 1. ДРЖАВНО И ДРУШТВЕНО УРЕЂЕЊЕ ОСМАНСКОГ ЦАРСТВА ОД XVI – XVIII ВЕКА
 2. 2. • Турска је била војно – феудална држава. • На челу државе био је султан – има неограничену власт. • Султан је сматран врховним господарем, заповедником војске, свештеником, судијом, све поданике сматрао је робовима.
 3. 3. • Уз султана државом управља влада – Порта, састављена од везира на челу са великим везиром. • Турско друштво делило се на спахије (феудалце), јањичаре (елитне војнике) и потчињено становништво – рају. • Султан је спахијама делио поседе – спахилуке на основу заслуга.
 4. 4. Спахије
 5. 5. Јањичари
 6. 6. • Тимарски систем је феудални систем у Османском царству. • Добио је назив по тимару – најмањем и најчешћем поседу који је султан додељивао спахијама. Тимари нису били наследни. • Осим тимара постојали су и зеамети – већи поседи, хасови – султанови поседи и вакуфи – поседи муслиманског свештенства.
 7. 7. • У Османском царству могућност напредовања и привилегован положај имали су муслимани. • Муслимани су у зависности од способности могли да стигну до положаја великог везира.
 8. 8.  Исламизација је процес преласка немуслиманских верника у ислам .  У нашим крајевима исламизација је била најраширенија у Босни и на Косову , нешто мање у Македонији и Црној Гори .
 9. 9. • Османско царство је било централизована држава. • У административном погледа Османско царство се делило на беглербеглуке – пашалуке, санџаке и нахије.
 10. 10. • Турско законодавство: султанови закони – кануни и исламски закони – шеријат. • Судије у Османском царству називале су се кадије. • Рају су чинили углавном хришћани, тј. немуслимани и мањим делом муслимани.
 11. 11. • Раја је обрађивала спахилуке и плаћала бројне дажбине спахијама и султану. • Најзначајнија дажбина била је харач. • Раја је углавном живела на селу, а Турци по градовима. Живот на селу српској раји је омогућио је да сачувају своју веру, културу, традицају и обичаје. • Турски градови, па и они у Србији, имали су изглед оријенталних (источњачких) градова.

×