Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Doba revolucija

4,934 views

Published on

 • ⇒⇒⇒WRITE-MY-PAPER.net ⇐⇐⇐ has really great writers to help you get the grades you need, they are fast and do great research. Support will always contact you if there is any confusion with the requirements of your paper so they can make sure you are getting exactly what you need.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Doba revolucija

 1. 1. ДОБА РЕВОЛУЦИЈА
 2. 2. -Револуција – дубока, коренита промена у држави, друштву, култури, привреди... - Од 16. до 18. века у државама западне Европе се одиграле буржоаске (грађанске) револуције. - Циљ буржоазије да се домогне власти и обезбеди свој капитал. - Буржоаским револуцијама претходила је индустријска револуција.
 3. 3. ИНДУСТРИЈСКА РЕВОЛУЦИЈА - Услед тежње за још већом производњом и напретком људи од друге половине 18. века трагају за техничким решењима која ће заменити људски рад. - 1765. Џејмс Ват изумео парну машину – најзначајнији проналазак индустријске револуције.
 4. 4. ЏЕЈМС ВАТ
 5. 5. ВАТОВА ПАРНА МАШИНА
 6. 6.  Парна машина преопородила је производњу, јер је могла да нађе примену у било ком погону.  Најзначајније примене парне машине су Фултонов пароброд и Стивенсонова локомотива.
 7. 7. РОБЕРТ ФУЛТОН ФУЛТОНОВ ПАРОБРОД
 8. 8. ЏОРЏ СТИВЕНСОН СТИВЕНСОНОВА ЛОКОМОТИВА
 9. 9. - Текстилну индустрију препородио је проналазак летећег чунка. ЛЕТЕЋИ ЧУНАК
 10. 10.  1844. Семјуел Морзе патентирао је први телеграф. СЕМЈУЕЛ МОРЗЕ
 11. 11. - Бенџамин Френклин изумео је громобран. - Луј Брај изумео је писмо за слепе. - Луј Дагер изумео је први фотоапарат. ФРЕНКЛИН БРАЈ ДАГЕР
 12. 12.  ПОСЛЕДИЦЕ ИНДУСТРИЈСКЕ РЕВОЛУЦИЈЕ  Већи обим производње, квалитетнија и јефтинија роба, стварање огромног капитала буржоазије, још већи број радника.  Радници тешко живе и раде у лошим условима, појава првих штрајкова (обустава рада).  Индустријском револуцијом највише је била захваћена Енглеска која је захваљујући томе постала најразвијенија држава света.

×