Canvis de pla - Dibuix tècnic 2

6,012 views

Published on

Published in: Career, Business, Technology
 • Be the first to comment

Canvis de pla - Dibuix tècnic 2

 1. 2. Índex 1 Proporcionalitat i transformacions geom ètriques 8 Moviment compostos 2 Tang ències 9 Dist àncies i angles 3 Rectes tangents a c òniques 10 Poliedres 4 Corbes c ícliques 11 Superf ícies radiades 5 Gir 12 Intersecci ó de cossos 6 Canvi de pla 13 Ombres 7 Abatiment 14 Normes de dibuix tècnic
 2. 3. Canvi de pla <ul><li>Introducció al canvi de pla </li></ul><ul><li>Canvi de pla vertical </li></ul><ul><li>Canvi de pla horitzontal </li></ul><ul><li>El pla de perfil </li></ul><ul><li>Aplicacions de la projecció de perfil </li></ul><ul><li>El canvi de pla en el dibuix industrial </li></ul>6 Tema 6 – Canvi de pla
 3. 4. Canvi de pla 6 Principis bàsics ÍNDEX
 4. 5. Canvi de pla 6 Tipus de canvi de pla ÍNDEX
 5. 6. 1. Canvi de pla vertical 6 Situar un element paral·lel al pla de projecció ÍNDEX
 6. 7. 1. Canvi de pla vertical 6 Situar un pla oblic com a projectant de cantell ÍNDEX
 7. 8. 1. Canvi de pla vertical 6 Intersecció de plans ÍNDEX
 8. 9. 2. Canvi de pla horitzontal 6 Canvi de pla expressiu ÍNDEX
 9. 10. 3. El pla de perfil 6 Pla de perfil ÍNDEX
 10. 11. 3. El pla de perfil 6 Projecció de perfil com a canvi de pla horitzontal ÍNDEX
 11. 12. 3. El pla de perfil 6 Projecció de perfil com a canvi de pla vertical ÍNDEX
 12. 13. 4. Aplicacions de la projecció de perfil 6 Intersecció de rectes de perfil ÍNDEX
 13. 14. 4. Aplicacions de la projecció de perfil 6 Intersecció de plans perpendiculars al de perfil ÍNDEX
 14. 15. 5. El canvi de pla en el dibuix industrial 6 Planta, alçat i perfil ÍNDEX
 15. 16. 5. El canvi de pla en el dibuix industrial 6 Vista auxiliar en un especejament ÍNDEX

×