Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Vores Bornholm - Idékatalog

1,800 views

Published on

Bornholm skal ændres fra at være en ø i afvikling til at blive en ø i positiv udvikling. Her er 75 idéer fra tænketanken Vores Bornholm. Nogle er store og dyre og urealistiske, andre ligger lige til højrebenet.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Vores Bornholm - Idékatalog

 1. 1. VORES BORNHOLM Idékatalog tiludvikling af Bornholm
 2. 2. #1 100% ØKOLOGISK ØHele øen er omlagt til økologisk og permakultureltlandbrug, der producerer fødevarer af unik og høj kvalitettil høj værdi. Dyrelivet, naturen og landbeboerne trives sideom side med landbrugsvirksomhederne.Fælles ‘Økologisk dyrket på Bornholm’-mærke.Signalværdi Vi dyrker Danmarks levende kulturarvNyhedsværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højBeboerværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højTuristværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højErhvervsværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højStartbudget 50 millBonus GMO-frit plantemiljø, frisk luft og Nordens reneste grundvand
 3. 3. #2 DYR MED HISTORIE FRA BORNHOLMDanmark er verdens største producent af svin og er kendtfor gode gener og godt kød. Hvis Bornholm skal tage enunik position i dette marked, må vi skille os ud.De Bornholmske svineproducenter indgår derfor i et fælles-skab hvor de arbejder med fælles pakningsdesign, websiteog koncept for historie-grise. Kød med kød på.Signalværdi Den unikke grisNyhedsværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højBeboerværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højTuristværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højErhvervsværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højStartbudget 1,5 millBonus Fødevareturisme, højere salgspris
 4. 4. #3 MOBILT FÆLLES GÅRDSLAGTERIBornholm mangler slagterier til de små producenter.Gennem et mobilt fælles slagteri kommer slagteren tilgården. Dyrene skal ikke transporteres til slagtning påSjælland og mange gårde kan bruge samme slagterigennem det mobile slagterifællesskab. Bedre for dyrene,bedre for økonomien og bedre for historien.Signalværdi Vi værner om dyrevelfærdNyhedsværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højBeboerværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højTuristværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højErhvervsværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højStartbudget 3 millBonus Bedre dyrevelfærd, bedre kvalitet, mindre ressourceforbrug, bornholmske arbejdspladser
 5. 5. #4 NORDISK FØDEVARE-ØAlle råvarer til fødevarer der fremstilles på Bornholm blivervidereforarbejdet til et nicheprodukt med øget merværdiog flere arbejdspladser involveret. Fokus er på kvalitetfrem for kvantitet , og der er reelt indhold i talen omautencitet gennem koordineret markedsføring, designog emballage til distribution.Signalværdi Kvalitet og ægthedNyhedsværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højBeboerværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højTuristværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højErhvervsværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højStartbudget 1 millBonus Flere arbejdspladser Gourmet-turisme
 6. 6. #5 1. KLASSES TANGBrug sømarkerne til at høste tang af 1. klasses bornholmsksushi-kvalitet. Dette er et uudnyttet potentiale som liggerlige til højrebenet.Signalværdi Fiskerne finder nye jagtmarkerNyhedsværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højBeboerværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højTuristværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højErhvervsværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højStartbudget 500.000 krBonus Flere arbejdspladser
 7. 7. #6 FÆLLES MÆRKEVAREEt fælles ‘brand’ - BORNHOLM – etableres for allegodkendte fødevarer på øen. Lidt i stil med ’fair trade’bliver lokalt producerede fødevarer mærket med ’Born onBornholm’. Sørger for at der værnes om det bornholmskebrand, og at dette ikke nedvurderes ved at ikke-autentiskefødevarer kan kalde sig bornholmske.Signalværdi Kvalitet og ægthedNyhedsværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højBeboerværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højTuristværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højErhvervsværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højStartbudget 300.000 krBonus Gourmet-turisme = flere arbejdspladser Langtidsholdbart varemærke
 8. 8. #7 FØDEVARE FERIE BORNHOLMRestauranter og fødevareproducenter skaber i fællesskabet fødevare-turisme-projekt. Fælles website med bestillingaf transport til bagage, udleje af cykler og booking af bord.Om dagen cykler gæsterne rundt på besøg til gårde ogproduktionsvirksomheder, der producerer den mad de skalspise om aftenen.Signalværdi Fortælling og åbenhedNyhedsværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højBeboerværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højTuristværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højErhvervsværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højStartbudget 1 mill til booking og websiteBonus Stolthed over produktionen
 9. 9. #8 NY NORDISK BORNHOLMERMENUAlle øens kokke og fødevareproducenter går sammen omat udvikle 100.000 portioner til danskernes nytårsaften;• Appetizer med Lille Hallegårds skinke a la parma,• Røget østersøtorsk med bornholmske svampe• Tournadeau af bisonokse• 60% Verdensmester med kompot af hybenSignalværdi Kvalitets takeawayNyhedsværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højBeboerværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højTuristværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højErhvervsværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højStartbudget 2 mill første årBonus Gourmet turisme
 10. 10. #9 GMO-FRI ØAlle Bornholmske landmænd aftaler i fællesskab atholde markerne fri for GMO. De kvalitetsbevidsteforbrugere, som bornholmske landmænd kan leve af atproducere til, vil ikke have GMO. Bornholm har en unikmulighed for at styrke sin eksportprofil som bæredygtigø med GMO-fri markdrift.Signalværdi Den ægte vareNyhedsværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højBeboerværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højTuristværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højErhvervsværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højStartbudget GratisBonus Ren natur for fremtidige generationer
 11. 11. #10 BIOBANK BORNHOLMVi samler hele Danmarks genmasse fra plante- og dyrelivpå Bornholm. 86 forskellige nordiske landskabstyper påøen rummer millioner af forskellige arter dyr, planter oginsekter. Som biodiversitetszone bliver Bornholm etmekka for biologer, forskere og naturentusiaster.Signalværdi Bornholm er nordens største naturressourceNyhedsværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højBeboerværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højTuristværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højErhvervsværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højStartbudget 10 millBonus TIltrækker turister, forskere og beboere
 12. 12. #11 NYT NORDISK LANDBRUGBornholm dyrker en unik variation af originale, urnordiskeråvarer. Her høstes gamle sorter af frugt, grønt og urter,der forvandles til specialprodukter og luksuriøse smags-oplevelser. Mangfoldigheden tiltrækker kokke og produ-center fra hele Norden, der valfarter til øen for at starteproduktion og restauranter op.Signalværdi Vi dyrker Danmarks levende kulturarvNyhedsværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højBeboerværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højTuristværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højErhvervsværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højStartbudget 10 millBonus Tiltrækker kokke og producenter fra hele Norden
 13. 13. #12 VORES BORNHOLM FØDEVAREFÆLLESSKABPå samme måde som Årstiderne udbringer frugt, grønt,kød og fisk leverer Vores Bornholm FødevarefællesskabBornholmske fødevarer direkte til døren. Mælk, smør,yougurt, ost, frugt, grønt, kød, fisk, pasta og pølser. Pakketpå fællespakkeriet i Klemensker. Kasserne udbringes medel-drevne biler 2 gange hver uge.Signalværdi Vi er ”selvforsynede” med fødevarerNyhedsværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højBeboerværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højTuristværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højErhvervsværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højStartbudget 500.000 kr.Bonus Fødevarefællesskabet begynder at levere kasser ud på Sjælland og i Sverige Skaber nye arbejdspladser
 14. 14. #13 MOUNTAIN BIKE DMBornholm har Danmarks bedste off-road stier.Det er derfor oplagt at Bornholm bliver stedet forafholdelse af Mountain Bike DM.Signalværdi Bornholm er Danmarks outdoor paradisNyhedsværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højBeboerværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højTuristværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højErhvervsværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højStartbudget 200.000 dkrBonus Flere tilbagevendende outdoor sportevents positionerer Bornholm som Danmarks nationale outdoorcenter
 15. 15. #14 ØBOER INDKVARTERINGMed inspiration fra AirBnB udvikles en tjeneste for organi-sering af “private stays” hos lokale. Man får en andenoplevelse af at “mænge sig med de lokale”. Ekstraindkomstkilde, der var nem at komme i gang med. Ogendelig er der nok ingen tvivl om, at hvis man stadig borpå Bornholm, så har man noget godt at sige om øen.Signalværdi Bornholm er fællesskabets øNyhedsværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højBeboerværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højTuristværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højErhvervsværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højStartbudget 200.000 dkr til hjemmesideBonus Bornholmerne møder mennesker fra hele verden på en ny måde
 16. 16. #15 LANDEVEJSRÆS FOR ELBILERBornholm afholder et miljøvenligt racerløb for elbiler pålandeveje. Projektet udføres som del af EDISSON elbilprojektet. Der er masser af lynhurtige toptunede elbilermed i feltet - alt fra Tesla Roadster til ombyggedeboblefolkevogne og den nye batteridrevne Porsche.Signalværdi Bæredygtighed må godt have fart på!Nyhedsværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højBeboerværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højTuristværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højErhvervsværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højStartbudget 2 mill krBonus Eventet tiltrækker 20.000 besøgende
 17. 17. #16 LYS UNDER VAND FESTIVALVed hjælp af undervandslys oplyses Bornholms smukkekystlinje om aftenen/natten. Den lydløse strøm kommer frabatterier ladet op af sollys om dagen. Festivalenvandrer mellem locations i løbet af sommeren ogintegrerer fx glaskunst under vandet.Signalværdi Unik natur – ren energiNyhedsværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højBeboerværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højTuristværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højErhvervsværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højStartbudget 500.000 – 1 mio. krBonus
 18. 18. #17 KYSTSTI-TURISMEVandreruter langs kysten med små, lækre overnatnings-steder langs ruten. Hver hytte benytter materialer fraområdet. Interiøret er designet af lokale kunstnere oghåndværkere. Mad og bagagetransport kan bestilles.Fire sengepladser i hver hytte.Signalværdi Byggeri med respekt for naturenNyhedsværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højBeboerværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højTuristværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højErhvervsværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højStartbudget 500.000 – 1 mio. krBonus Skuldersæson, ekstra omsætning for gourmet og kunsthåndværk
 19. 19. #18 VIRTUEL Ø FÆLLES INFOPORTALVirtuel Ø samler Bornholms historie, forlystelser ogarrangementer i en fælles applikation til smartphones.Ved at pege telefonen på Blykobbe Å, får du historien omdet planlagte bagholdsangreb på Prinzenskjold, eller iSæne Havn myten om Hitlers planlagte ubådsbase i Ham-mersøen. Alle borgere hjælper til med indhold.Signalværdi First mover: Ekstremt høj signalværdiNyhedsværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højBeboerværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højTuristværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højErhvervsværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højStartbudget 1 millBonus Penge til trykte guides kan benyttes til at lave videoindhold til virtuel ø
 20. 20. #19 DANMARKS KRYDSTOGT DESTINATION NR. 1Bornholm tilbyder 2 krydstogthavne: Nexø i syd og Rønnei vest. Skibe kan lægge til kaj uanset vejr. Der tilbydeskrydstogtpakker så turisterne får 2 dage på Bornholm.Kan være med aktiv ferie – rapelling, kajak, overnatning inaturen, gård- og virksomhedsbesøg. Udbygges medpersonlig pleje og kurser.Signalværdi Bornholm er til mere end 8 timerNyhedsværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højBeboerværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højTuristværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højErhvervsværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højStartbudget 10 millioner +Bonus Skaber flere service arbejdspladser Brint Bus Bornholm fragter turisterne rundt
 21. 21. #20 HANDICAPVENLIG ØEt fysisk oplevelsescenter for multihandicappede dannerrammer for ‘handicapvenlig ø’. Øens virksomheder somprimære aktører til udvikling af innovative oplevelses-faciliteter og udstyr som terrængående kørestole.Udvalgte sæværdigheder gøres handicapvenlige.Signalværdi Borholm for alle!Nyhedsværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højBeboerværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højTuristværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højErhvervsværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højStartbudget 30 mill +Bonus Lejrskoler for handicappede Paralympics arrangeres på Bornholm i 2028
 22. 22. #21 BORNHOLM SEA LODGESKæde af højkvalitets sea-lodges langs hele Bornholms kyst.Premium familiehotel om sommeren; erhvervs-udleje tilteambuilding efterår og vinter. Mad leveres fra Kadeau,Stammershalle etc. Lokal udsmykning. Brændeovn på alleværelser, folke sauna til vinterbadere.Signalværdi Verdensklasse seaviewNyhedsværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højBeboerværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højTuristværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højErhvervsværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højStartbudget 50 millBonus Gæsterne skaber aktivitet indenfor livstilsturisme, eks. Outdoor Centret, Gourmet, kunst og håndværk etc.
 23. 23. #22 BILFRI UGE PÅ BORNHOLMDer lukkes for bilkørsel i en uge i juli – alle miljøvenligetransportformer er velkomne.Signalværdi Grøn ø + stress-fri ferie.Nyhedsværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højBeboerværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højTuristværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højErhvervsværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højStartbudget GratisBonus Åbner døren til et ‘grøn ferie’ segment
 24. 24. #23 RIDE-RUTE BORNHOLMBornholm gøres til Nordens eldorado for rideferie ved atetablere et vidtforgrenet ridesti-net efter sammemodel som cykelstierne. Øens landskaber giver de perfektenaturlige rammer. Der samarbejdes med landmænd oglodsejere om stier over private områder i landskabet.Signalværdi Bornholm er nordens svar på islandNyhedsværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højBeboerværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højTuristværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højErhvervsværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højStartbudget 100.000 til hjemmesideBonus Attraktivt for fastboende rideentusiaster
 25. 25. #24 ARKÆOLOGI-FERIERFerietilbud om arkæologi pakkerejser, hvor turister kandeltage i udgravning af de uudforskede fortidslandskaberpå øen. Der er stigende efterspørgsel på bæredygtige ogmeningsfyldte ferieformer. Turister inviteres til steder somSorte Muld og Smørenge med spade i hånden i samarbejdemed lokale museumsfolk og amatør ærkæologer.Signalværdi Bornholm byder på ferie med meningNyhedsværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højBeboerværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højTuristværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højErhvervsværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højStartbudget 1 millBonus Udgravningerne skaber turistattraktioner
 26. 26. #25 VINTERØENFlere skiløjper, kælkebakker, skøjtesøer og krøllebølleishoteller etableres. Tilbud om vinterbade ferier medetablering af saunaer på nogle af de gode strande.Prøv en kold vikinge vandtur fra klipperne og gådirekte i en varm strandsauna med den smukkesteudsigt.Signalværdi Bornholm er Danmarks vinterparadisNyhedsværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højBeboerværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højTuristværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højErhvervsværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højStartbudget 3 millBonus Tiltrækker turister i vintersæsonen Kurser for erhverv med sauna og vinterbad
 27. 27. #26 NATIONALT CENTER FOR OUTDOOR AKTIVITETERUnder paraplynavnet ‘Danmarks Nationale Center forOutdoor Aktiviter’ tilbydes instruktøruddannelser samtkurser af høj kvalitet inden for klatring, havkajak,mountainbike, løb, ski, dykning m.m. Vi afvikler mester-skaber inden for de enkelte discipliner for at opnå ekstrasynlighed. Sekretariat med 2 personer i Hammerhavnen.Signalværdi Bornholm er Danmarks outdoor paradisNyhedsværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højBeboerværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højTuristværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højErhvervsværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højStartbudget 5 millBonus Følgeindustri, tilflyttere, PR
 28. 28. #27 AUTENTISK VANDLANDDet danske vejr er ustabilt. Der er derfor marked for etkombineret indendørs/udendørs vandland på Bornholm.Spa, sauna, dampbad, krokodillebad, vandrutchebane.Man bor og ferierer her ud fra, men kan også bruge detsom base, hvor nogle i selskabet kan være som deltagere ikurser i Green Solution House.Signalværdi Solen skinner altid i VandlandiaNyhedsværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højBeboerværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højTuristværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højErhvervsværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højStartbudget DyrtBonus Flere børnefamilier på besøg Skaber mange arbejdspladser Autentiske vandrutchebaner udvikles lokalt
 29. 29. #28 DEN KREATIVE ERHVERVSSPALokal afkobling – global opkobling. Et ”mentalt spa-center”tilbyder virksomheder rammer for kreativ optankning ogfordybelse, inspiration og viden. Naturskønt beliggendekursuscenter med motionsfaciliteter, godt køkken,sympatisk indretning.Signalværdi Kreativ, erhvervsvenlig øNyhedsværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højBeboerværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højTuristværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højErhvervsværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højStartbudget 17 millBonus Erhvervsliv nyder godt af besøgende virksomheder. Brugere kommer igen som almindelige turister.
 30. 30. #29 VELKOMMEN HOS OSHolde åbent hus hos de bornholmske virksomheder.Bornholmere og tursiter kan kigge indenfor og høre omvirksomhedes produktion og vilkår + dens historie.Fx en månedlig åben dag pr. virksomhed. Kaffe på kanden.Signalværdi Øge kendskab til os selvNyhedsværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højBeboerværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højTuristværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højErhvervsværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højStartbudget 50 kr. til kaffekandeBonus Stolthed over os selv
 31. 31. #30 PENDLERKLUBPendlerklub som tilbyder:Pendlerkort med samme priser som pendlere får med DSB.Internet på færge og fly. Adgang til Pendlerklub CPH medovernatning og kontor. Forhandler aftaler på overnatning,revisor etc. Alle medlemmer af pendlerklubben betaler enfast månedlig pakkepris. Small, Medium eller Large.Signalværdi Pendling er nemt og økonomisk fordelagtigtNyhedsværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højBeboerværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højTuristværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højErhvervsværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højStartbudget 10 millBonus TIltrækker tilflyttere og folk med mobile arbejdspladser
 32. 32. #31 FÆLLES FIBERNETFælles fibernet til alle på Bornholm med upload/downloadpå 100 Mbit/s og til en pris på 100 kr. pr. md.Signalværdi Pendler- og virksomhedsklar øNyhedsværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højBeboerværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højTuristværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højErhvervsværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højStartbudget DyrtBonus Bornholm bliver mere attraktiv for pendlere og store og små virksomheder, der bruger hurtigt internet til deres arbejde.
 33. 33. #32 ØSTERSØENS SATELITKONTORERKontorhoteller til store virksomheder i resten af Danmarkog Nordeuropa, som ønsker at give medarbejderemulighed for at arbejde “udstationeret” iprofessionelle rammer på Bornholm. Satelitkontorerneudstyres med nyeste udstyr til telekonferencer, kontorser-vice og repræsentative lokaler.Signalværdi Bo på Bornholm, verden som arbejdspladsNyhedsværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højBeboerværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højTuristværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højErhvervsværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højStartbudget 1 mill krBonus Netværk skabes på tværs af virksomheder i satelitkontoret
 34. 34. #33 DET DIGITALE PAKHUSKontorfællesskab for små digitale virksomheder indenfore-business, søgemaskineoptimering og sociale medier.Ved at samle alle øens e-specialister i samme hus, har manpå Bornholm skabt Danmarks førende miljø indenfore-handel. Flytter du en digital virksomhed til Bornholm erlejen gratis det første år.Signalværdi Kreativ, erhvervsvenlig øNyhedsværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højBeboerværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højTuristværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højErhvervsværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højStartbudget 10 mill.Bonus Kompetence indenfor kreativitet og teknologi kommer uddannelsesstederne på Bornholm til gode
 35. 35. #34 MOBILT MULTIHUS FOR IVÆRKSÆTTERIFor at skabe udvikling på hele øen og undgå central-isering i Rønne, oprettes et mobilt multihus bestående afmodulhuse, der kan flyttes rundt til forskellige byer påøen hver 3 måned. På denne måde kan iværksættere ogborgere, der ønsker at prøve noget nyt, arbejde i moderneog mobile rammer sammen med andreSignalværdi Smart byggeri med mobile murstenNyhedsværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højBeboerværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højTuristværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højErhvervsværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højStartbudget 10 millBonus Modulerne producereres på Bornholm Konceptet eksporteres til Sverige og Danmark
 36. 36. #35 NEXØ KREATIVE HAVNESILOBAF siloen i Nexø er forvandlet fra kornsilo til kreativ silo.Forskellige opstarts virksomheder sidder i åbent landskabog deler idéer og kundskab på tværs af firmaer og fag-områder. Udover arbejdsfællesskabet rummer havnesiloenogså efteruddannelse i samarbejde med Det Digitale Pak-nus og Danmarks Sociale Innovations Akademi.Signalværdi Nexø havn på vej mod nye eventyrNyhedsværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højBeboerværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højTuristværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højErhvervsværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højStartbudget 20 mill krBonus Samarbejde med Bright Park Bornholm. Rakteprojektet med Kristian von Bengtsson flytter ind i silo II og starter uddannelsen Open Source Space Center
 37. 37. #36 KOMMUNAL FRISKOLEDen bornholmske skole bli’r omdannet til KommunalFriskole, hvor både ledelse, lærere og elever i samhørigheder med til at designe og udleve frihed under ansvar, somkommunalbestyrelsen har givet. Lærere med fagspecialerkan udveksles og forretningsfolk eller forældre kan ind-drages med specialemner.Signalværdi Frihed skaber rum for forbedring!Nyhedsværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højBeboerværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højTuristværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højErhvervsværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højStartbudget Offentlig ændring af budget og tankegangBonus Flugten til de private skoler stoppes
 38. 38. #37 MOBIL UNDERVISNINGFremfor at investere i mursten, indkøbes mobileundervisningslokaler indenfor musik, fysik, kemi etc.Den ansvarlige lærer medbringer sit mobile undervisnings-lokale rundt på øen. Alle mobile klasselokaler er 110% upto date.Signalværdi Folkeskolen er i bevægelseNyhedsværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højBeboerværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højTuristværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højErhvervsværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højStartbudget Offentlig ændring af budget og tankegangBonus Bornholms folkeskoler tiltrækker tilflyttere
 39. 39. #38 EKSPERT UNDERVISNINGForældre og resourcepersoner benyttes som gæsteunder-visere. Undervisningen flyttes ud til eksperten der under-viser, så undervisningen foregår i nogle anderledesrammer.Signalværdi Folkeskolen fornyer sigNyhedsværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højBeboerværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højTuristværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højErhvervsværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højStartbudget GratisBonus Bornholms folkeskoler tiltrækker tilflyttere
 40. 40. #39 FOLKESKOLEN SOM TILFLYTNINGSMAGNETBruge folkeskolen på Bornholm som markedsføring. Se påskolerne som en investering, ikke en udgift som kan sparesvæk. Skolen har førsteprioritet når familier vælger bolig.Vigtigste salgsværktøj for at skaffe tilflyttere. Lav tilflyt-terkampagner hvor pengene investeres i folkeskolernesom tiltrækningsmagnet for tilflyttere.Signalværdi Frihed skaber rum for forbedring!Nyhedsværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højBeboerværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højTuristværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højErhvervsværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højStartbudget Offentlig ændring af budget og tankegangBonus Mindre udgifter til traditionelle tilflytter kampagner
 41. 41. #40 PROFILSKOLERSkolerne har forskellige profiler, så elever kan også væreelever på flere skoler. Profil- og mangfoldingheds-principperne er ikke trukket ned over hovedet på skolerne,men skabt i en tæt proces, hvor hvert eneste ’lærerværelse’i samarbejde med elever og forældre har identificeret denprofil hver enkelt skole kan, vil og skal have.Signalværdi Frihed til at vælgeNyhedsværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højBeboerværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højTuristværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højErhvervsværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højStartbudget ViljeBonus En mere attraktiv folkeskole med valgmuligheder
 42. 42. #41 BORNHOLMER-SKOLENÉn skole med én overordnet skoleleder og afdelingslederefor hver af de 10 skoler. Øvrige skoleledere spares væk ogstillingerne konverteres til lærerstillinger. Skolelederen stårfor fordeling af klasser m.m. Børne- og skoleudvalget erikke indblandet i drift og administration.Signalværdi Centralisering bevarer lokale skolerNyhedsværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højBeboerværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højTuristværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højErhvervsværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højStartbudget ViljeBonus Bedre klima, større beslutingsmyndighed til hver enkelt lærer og afdelingsleder
 43. 43. #42 NY NORDISK SKOLEBornholm har lagt sig selen for at afprøve Ny NordiskSkole principperne, som undervisningsministeren pt. er igang med at formulere. Alle Bornholms skoler er med – ogi udvikling. En anerkendende udvikling, der undersøger ogsynliggør de mange de mange ressourcer, der findes. Desociale relationer, samarbejdet, tilliden og retfærdighedenSignalværdi Bornholm ønsker en bedre folkeskoleNyhedsværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højBeboerværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højTuristværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højErhvervsværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højStartbudget Vilje til forandringBonus Unge, der har haft en bedre skolegang. Erhverv der får en mere parat, engageret og veluddannet arbejdskraft.
 44. 44. #43 DANMARKS GRØNNE UNIVERSITETGennem aktiv satsning på grøn teknologi og grønt byggeri,vinder Bornholm kampen om at få Danmarks GrønneUniversitet. I tæt samarbejde med universitetet i Lund ogAarhus, sættes Bornholm for alvor på det akademiskelandkort. Universitetet underviser på engelsk og tiltrækkerstuderende fra hele verden.Signalværdi Bornholm er Europas grønne centrumNyhedsværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højBeboerværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højTuristværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højErhvervsværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højStartbudget DyrtBonus Bornholm løser verdens udfordringer
 45. 45. #44 DANMARKS SOCIALE INNOVATIONS AKADEMII tæt samarbejde med BRK, der stiller regionskommunensudfordringer indenfor service, pleje og borger-inddragelse til rådighed, oprettes en ny skole med fokus påsocial innovation. Skolen henvender sig til både ufaglærteog akademikere.Signalværdi Udfordringer kan omgøres til løsningerNyhedsværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højBeboerværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højTuristværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højErhvervsværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højStartbudget 5 millBonus BRK fremstår som Danmarks første ‘open source kommune’
 46. 46. #45 DANMARKS CENTER FOR TURISMEIngen ved mere om turister end os på Bornholm. Vi lever af  dem. Så hvorfor ikke tilbyde en uddannelseindenfor turisme? Centret samarbejder med CRT omforskning og tilbyder en treårig bacheloruddannelse ilivsstilsturisme.Signalværdi Vi tør at dele det vi ved om turismeNyhedsværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højBeboerværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højTuristværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højErhvervsværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højStartbudget 500.000 (forprojekt)Bonus Nye arbejdspladser og positiv omtale
 47. 47. #46 DANMARKS CENTER FOR ARKÆOLOGIBornholms museum i partnerskab med KøbenhavnsUniversitet. Studerende graver på bopladser ogarkæologiske steder i 2 x 2 semestre. Undervisningstederog lærer til rådighed.Signalværdi Bornholm – historisk øNyhedsværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højBeboerværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højTuristværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højErhvervsværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højStartbudget 100.000 krBonus Studerende kommer igen. Museet får gratisarbejdskraft.
 48. 48. #47 EKSKLUSIVT SENIOR KOLLEGIUMInternationalt senior kollegium for et eksklusivt publikumtiltrækker tilflyttere fra hele verden. Profilen for huset er ethøjt aktivitets- og vidensniveau, der skaber trafik ogaktivitet på øens kunstmuseer og kulturinstitutioner åretrundt. Kollegiet tilbyder også længerevarendehøjskolekurser for seniorer.Signalværdi Fællesskab på første klasseNyhedsværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højBeboerværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højTuristværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højErhvervsværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højStartbudget 25 millBonus Boost til kulturinstitutionerne Boost til golf, tennis og fitness centre
 49. 49. #48 UNGDOMMENS KOMMUNALBESTYRELSEGiv børn og unge på Bornholm mulighed for at prægefremtiden for deres ø, ved at invitere 27 unge under 18med i ungdommens kommunalbestyrelse. Initiativet vilvære et demokratisk eksperiment, og kan giveungdommen større ejerskab over Bornholm ved atoverlade reel beslutningskompetence på udvalgte områder.Signalværdi Ungt ansvarNyhedsværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højBeboerværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højTuristværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højErhvervsværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højStartbudget GratisBonus Unge får lyst til at uddanne sig for at komme med i ungdommens bestyrelse
 50. 50. #49 PRØV BORNHOLMPrøv bornholm 1 uge og bo dør om dør med autentiskebornholmere. Bo f.eks. i Villa Smart og afprøvfremtidens energiløsninger. Børnene får en prøveplads i enbørnehave eller skole efter eget valg. Besøg efter eget valgnogle bornholmske virksomheder og undersøg det born-holmske foreningsliv.Signalværdi What you see is what you getNyhedsværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højBeboerværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højTuristværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højErhvervsværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højStartbudget 500.000 kr.Bonus TIltrækker tilflyttere
 51. 51. #50 BORGER-EJET BYFORNYELSESSELSKABEt borger-ejet byfornyelsesselskab sørger for at opkøbefaldefærdige ejendomme rundt om i byerne og sætte dem istand eller forvandle dem til grønne oaser og kunstnerisketuristattraktioner.Signalværdi Vi er en ø under kontinuerlig forandringNyhedsværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højBeboerværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højTuristværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højErhvervsværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højStartbudget 2 mio dkrBonus Mange spændende jobs til håndværkere og arkitekter
 52. 52. #51 EKSPERIMENTERENDE ARKITEKTUR ØDer er lavet lokalplaner som muliggør, at du kan byggeeksperimenterende og nyt med hjælp fra unge talentfuldearkitekter i en byggeritjeneste, der bidrager til at øenshistoriske bygningsarv sikres sideløbende med udviklingaf moderne arkitektur i et mangfoldigt udtryk. Byggeri-tjenesten tilbyder gratis rådgivning, skitser og idéudviklingSignalværdi Bornholm giver frie rammer til de kreativeNyhedsværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højBeboerværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højTuristværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højErhvervsværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højStartbudget 0,5 mio dkrBonus Sætter gang i byggesektoren Skaber nyt liv på landet
 53. 53. #52 ETABLERING AF NYBYG-FÆLLESSKABERHelt nye samlede arealer byggemodnes til etablering afnye småbyer og lokalsamfund fra bunden. Tiltrækker nyemålgrupper, som kan sætte deres præg på et område frabunden af og bygge bæredygtigt frem for renovering.Etablere nye sociale fællesskaber, hvor ligesindede flyttersammen.Signalværdi Sammen skaber vi noget nytNyhedsværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højBeboerværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højTuristværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højErhvervsværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højStartbudget min. 1 millBonus Skaber arbejdspladser i byggebranchen
 54. 54. #53 HOSPICE BORNHOLMNærvær, læring, lytten – kvalitet og naturskønhed.Bornholm videreudvikler pleje med værdighed og nærvær.De ældres erfaringer og behov tages alvorligt og den sidstetid tilbringes med havet som have.Signalværdi Det kan være smukt at døNyhedsværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højBeboerværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højTuristværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højErhvervsværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højStartbudget 5 millBonus Skaber arbejdspladser Tiltrækker besøgende
 55. 55. #54 GÆSTBÆK MARINAUdgravet i en gammel myr mellem Snogebæk og Dueoddebyder Gæstbæk Marina på umiddelbar nærhed til havetog naturen – uden at forvandle de eksisterende kystbyer tilspøgelsesbyer. Gæstbæk Marina er en 100% turistby, somudelukkende består af hoteller, ferielejligheder ogsommerhuse.Signalværdi Bornholms kyst uden bopælspligtNyhedsværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højBeboerværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højTuristværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højErhvervsværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højStartbudget DyrtBonus Vi undgår at de levende byer bliver til spøgelsesbyer, skaber arbejdspladser
 56. 56. #55 OLLE KOLLE VALLEYOlle Kolle Valley er en landsby med tre typer beboere:1) Klyngeboliger, hvor du kan være dig selvFælles spisehus, aktiviteter og Kibbutz-system2) Afdeling for servicekrævende ældre med fysisk pleje,rengøring og personlig pleje3) Terminalfase – hospice for døendeSignalværdi Danmarks bedste fællesskab for ældreNyhedsværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højBeboerværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højTuristværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højErhvervsværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højStartbudget 50 millBonus Nye arbejdspladser indenfor pleje og omsorg
 57. 57. #56 Danmarks bedste fødeklinikDer er fokus på aktive og naturlige fødselsprincipper somaldrig før, og Bornholm har i forvejen en fantastisk og uniktfødselsteam med Danmarks mindste fødegang. Ved atflytte afdelingen ud fra hospitalet som en selvkørendeenhed bygges et eksperimentelt wellness-orienteret fø-demiljø som ramme for Danmarks bedste fødsler.Signalværdi Wellness, nærhed, tryghedNyhedsværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højBeboerværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højTuristværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højErhvervsværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højStartbudget 20 mio dkrBonus Familier flytter til Bornholm for at føde på Danmarks bedste fødeklinik
 58. 58. #57 WIFI ISLANDI forbindelse med udviklingen af Virtuel Ø - din virtuelleguide til Bornholms historie og aktiviteter - udbygges etWiFi netværk på hele øen. I starten deler borgerne deresegen båndbredde via Vores Bornholm WiFi, så turister ogog borgere kan udforske Virtuel Ø uanset, hvor på øen debefinder sig.Signalværdi StærkNyhedsværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højBeboerværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højTuristværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højErhvervsværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højStartbudget 2 millBonus Flere arbejdspladser, mere fællesskab Forkantsdanmark
 59. 59. #58 BORNHOLMER FLYVERENBornholmerFlyveren er et flyselskab ejet af borgerne, BRKog erhvervslivet med en årlig støtte fra staten. Selskabetflyver Rønne-København i pendulfart med plads til 100passagerer. Fast gate i København. Faste lave priser. Selsk-abet leaser flyvemaskinerne, driften er i udbud. Billettersælges på forhånd til pendlere, BRK og virksomheder.Signalværdi Bornholm er Københavns grønne forstadNyhedsværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højBeboerværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højTuristværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højErhvervsværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højStartbudget 25 + mill krBonus Mere stabil transport til og fra øen Flere pendlere der betaler skat på øen PR skaber efterspørgsel efter nye ruter
 60. 60. #59 GÆSTEBILLETTER TIL FÆRGENAlle Bornholmere får hvert år 10 billetter til ½ pris, som dekan forære til venner og familie til et besøg på øen udenfor højsæsonen. Færgen er glad, fordi den nu får anvendtsin store kapacitet. Og Bornholmerne er glade, da deslipper for at høre om dyre billetter.Signalværdi Bornholm er billigere end du trorNyhedsværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højBeboerværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højTuristværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højErhvervsværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højStartbudget Gratis, Færgen sejler uansetBonus Gratis markedsføring for Færgen
 61. 61. #60 Færgen 2.0Miljøvenlig konventionel superfærge ala Color LineSuperSpeed. Sejler i al slags vejr direkte mellem Rønne ogPeberholmen ved Øresundsbroen. Rejsetiden på 3 ½ timebruges til møder, arbejde, studier og fittnes i de indrettedestillerum, mødelokaler og gymnastiksal. Eller udnytrejsetiden til et besøg i Danmarks første sejlende bibliotek.Signalværdi Hurtigt, pålideligt og bekvemtNyhedsværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højBeboerværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højTuristværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højErhvervsværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højStartbudget DyrtBonus Sammenhængende rejse Rejsetid er kvalitetstid
 62. 62. #61 BORNHOLM BRINT BUSSERBornholm er en grøn Ø, og derfor skal busserne også væregrønne. De gamle diesel busser skiftes ud med meremoderne brint-busser.Signalværdi Grønt hele vejen rundtNyhedsværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højBeboerværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højTuristværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højErhvervsværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højStartbudget Ca.15 mil til indkøb af busser til afprøvningBonus Busserne kan blive CO2 neutrale ved at bruge vedvarende energi fra sol og vind.
 63. 63. #62 FÆLLES VOGNPARKDer udarbejdes en hjemmeside hvor man kan tilmelde sinbil/traktor, og derefter kan interesserede booke den (lejeden) til en forholdsvis lille pris, når den alligevel står ledig.En anden mulighed er at købe en andel af en delebil.Her indgår man en aftale om at købe et dele-køretøj ifællesskab.Signalværdi Hvorfor eje når du kan dele?Nyhedsværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højBeboerværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højTuristværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højErhvervsværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højStartbudget 500.000 dkr til hjemmeside og administrationBonus Færre køretøjer på de bornholmske veje Landmændene kan få frigivet noget kapital
 64. 64. #63 BORNHOLMERPLADER PÅ HYBRIDBILERHybridbiler (delvist elektrisk køretøj) der er indregistreretpå Bornholm af folk der er bosat på øen slipper for regi-streringsafgiften som er på 105 pct. af værdien op til79.000 kr. og 180 pct. af resten (personbiler). Derved bliverdet billigere at køre miljøvenligt på Bornholm.Signalværdi Grøn øNyhedsværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højBeboerværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højTuristværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højErhvervsværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højStartbudget 500.000 dkr til hjemmeside og administrationBonus Ved at det bliver billigere at købe ny miljøvenlig bil, kommer der flere nye biler på gaden (på Bornholm) og derved øges trafiksikkerheden
 65. 65. #64 BORNHOLMS HØJBANEBornholm bygger en højhastigheds bane med to linjer.Kabinerne kører med 220 km/t, tilbagelægger Svaneke -Rønne på 10 minutter og er drevet af vindmøller.Bornholms Højbane fungerer også bærer af øenshøjhastigheds fiber- og mobilnet. Testprojekt sammen medkinesere, der vil afprøve fremtidens teknologi.Signalværdi Bæredygtighed må godt have fart på!Nyhedsværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højBeboerværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højTuristværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højErhvervsværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højStartbudget DyrtBonus Alle kommer frem, selv med 2 meter sne, da højbanen er placeret 10 meter over jorden.
 66. 66. #65 SAMKØRSELSZONE PÅ FÆRGEN OG I LUFTHAVNENPendlermødested etableres på færgen og i lufthavnen.Her mødes pendlere, der ønsker kørelejlighed med demder kan give en sådan.Signalværdi Vi står sammen og hjælper hinandenNyhedsværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højBeboerværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højTuristværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højErhvervsværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højStartbudget 500 kr til skiltBonus Mindre forurening Færre biler på øen
 67. 67. #66 SAMKØRSEL SOCIALT SOFTWAREHvorfor køre med ledige pladser fra Bornholm til Aalborg?Oplys på www.voresbornholm.com hvornår du kører oghvor mange pladser du har. Tag en skilling for pladsen ogbrug tiden til at lære et andet menneske at kende.Også turister kan booke en tur med en ægte Bornholmervia voresbornholm.comSignalværdi Fællesskab sat i systemNyhedsværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højBeboerværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højTuristværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højErhvervsværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højStartbudget 250.000 til hjemmesideBonus Vi lærer hinanden at kende
 68. 68. #67 100% GENBRUG ØAl affald sorteres og genbruges. Borgerne modtagergevinsten. Innovations-eksperiment. Vugge til vugge.Borgerne er med.Signalværdi Bornholm er rent og bæredygtigt i praksisNyhedsværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højBeboerværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højTuristværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højErhvervsværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højStartbudget 10 millBonus Erhvervsdrivende indenfor vugge-til-vugge
 69. 69. #68 OPERATION SNESTORMRydning af det overordnende vejnet skal følge færge- ogflyplan. Vejene skal ryddes og saltes, når sneen er der. Derskal simpelthen ryddes efter behov. Ø-livet er for vigtigt tilat lukke/slukke ned om vinteren.Signalværdi Bornholm lukker aldrig nedNyhedsværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højBeboerværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højTuristværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højErhvervsværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højStartbudget Del af kommunal budgetBonus Vinteråben ø
 70. 70. #69 ØKONOMISK FRIZONEBornholm får i en prøveperiode på 5 år status somfrizone/forsøgszone. Virksomheder indenfor udvalgteområder betaler ikke skat. Fra 2015 til 2020 afprøver vifremtidens modeller for et fungerende velfærdssamfund.Alle løsninger og resultater deles med resten af Danmark -Bornholm er et open source community.Signalværdi Udkant kan også være centrumNyhedsværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højBeboerværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højTuristværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højErhvervsværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højStartbudget 1 milliardBonus Bornholm redder Danmark
 71. 71. #70 DYNAMISK DEMOKRATISom et led i borgeindragelsesprojektet, giver kommu-nalbestyrelsen Borgerklubben Vores Bornholm indflydelsepå 5% af Regionskommunens budget på 3 milliarder dkr (=150 mill. dkr). Borgerklubben Vores Bornholm får plads ialle udvalg og stemmer via voresbornholm.com på hvordande 5% borgerklubben råder over, skal benyttes.Signalværdi Borgerindragelse som det burde væreNyhedsværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højBeboerværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højTuristværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højErhvervsværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højStartbudget GratisBonus Bornholm viser vej til fremtidens demokrati
 72. 72. #71 KREATIV DIREKTØR & HANDLINGS DIREKTØREn Kreativ Direktør og en Handlingsdirektør ansættes itestperiode på 3 år i Borgerklubben Vores Bornholm.Den kreative direktør har som opgave at udfordre ogsupplere det offentlige Bornholm. Handlingsdirektøren harsom opgave at finde finansiering og team for at borgernesidéer bliver til handling.Signalværdi Alt muligt er muligtNyhedsværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højBeboerværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højTuristværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højErhvervsværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højStartbudget 2,5 mill pr. årBonus Det offentlige får tiltrængt sparring Idéer bliver til handling
 73. 73. #72 ÅBNE IDRÆTSHALLER HELE DØGNETI forlængelse af at alle bibliotekerne på Bornholm tilbyderselvbetjening, indføres samme princip i idrætshallerne.Alle de tider som ikke er fastlagt til organiseret idræt, kangratis bookes via voresbornholm.com. Adgang er muligt24 timer i døgnet og sker ved brug af sygesikringskort ogkode.Signalværdi Idræt er for alleNyhedsværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højBeboerværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højTuristværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højErhvervsværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højStartbudget 500.000 kr.Bonus Nye fællesskaber opstår Natfodbold cup i december hvert år
 74. 74. #73 FÆLLES BYGNINGSBØRSTilbyd din tomme lade, kontor, butik eller tomme skoletil at støtte en god idé. På en internetportal kan virksom-heder, kommune og borgere stille lokaler til rådighed forprojekter til udvikling af Bornholm. Midlertidige lån ellerbillig leje af bygninger til gode initiativer og iværksætteresom kan bruges til at skabe udvikling.Signalværdi Vi har plads til initiativerNyhedsværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højBeboerværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højTuristværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højErhvervsværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højStartbudget 10.000 kr og god viljeBonus Bygninger der er i brug holdes ved lige og forfalder ikke
 75. 75. #74 KOMMUNEN UD I DEN VIRKELIGE VERDENAlle kommunens medarbejdere har 1 arbejdsdag somde må bruge i en lokal forening. Der er flere praktiskeløsningsmodeller, det kunne fx være 4 gange om åretog private virksomheder følger ideen.Signalværdi Det offentlige og borgerne samarbejderNyhedsværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højBeboerværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højTuristværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højErhvervsværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højStartbudget 100.000 dkr. til hjemmesideBonus Øget forståelse mellem kommune, borgere og foreninger
 76. 76. #75 BEDSTE RESERVENDer oprettes et korps af reservebedsteforældre til støtte fornytilflyttede børnefamilier, som erstatning for de rigtigebedsteforældre, der måske bor på Sjælland, Fyn eller iJylland. Det vil være en stor støtte for både børn og forældre.Signalværdi Bornholm “ER” et sted med sjæl og omsorgNyhedsværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højBeboerværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højTuristværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højErhvervsværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højStartbudget GratisBonus Hurtig måde, for nytilflyttere at skabe relationer på
 77. 77. #76 BRIGHT HUMAN ISLANDFor at vide hvilken vej Bornholm og bornholmerne skal gå,er det vigtigt at rette blikket ud i den store verden.Hvad siger forskerne, videnskabsmændene og fremtidsfor-skningsinstitutterne? En underafdeling af Tænketanken hvorkloge, kreative, analytiske, og skæve hoveder tænkerimplemementering ind i skoler, fritidshjem, plejehjem etc.Signalværdi Nye veje for samvær og samarbejdeNyhedsværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højBeboerværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højTuristværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højErhvervsværdi lav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 højStartbudget 8 mill.Bonus Forsknings- og udviklingscenteret vil tiltrække folk fra hele verden

×