Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Zorgplicht en Onzekere risico's - Elbert de Jong

875 views

Published on

Zorgplicht en Onzekere risico's - Elbert de Jong

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Zorgplicht en Onzekere risico's - Elbert de Jong

 1. 1. Zorgplicht en onzekere risico's E.R. de Jong Utrecht Centre for Accountability and Liability Law e.r.dejong@uu.nl
 2. 2. Onzekere risico´s Unknown unknowns Known unknowns - vermoedens die niet kunnen worden bevestigd of uitgesloten Known knowns
 3. 3. Nanotechnologie “When we get to the very, very small world - say circuits of seven atoms - we have a lot of new things that would happen that represent completely new opportunities for design. […] So, as we go down and fiddle around with the atoms down there, we are working with different laws, and we can expect to do different things. We can manufacture in different ways” Richard Feynman 1950
 4. 4. Nanotechnologie • Gebruik in elektronicasector, bouw, energiesector, schoonmaaksector, auto-, verf- en drukindustrie • Vermoedens van schadelijkheid voor met name werknemers • Wetenschappelijke onzekerheden
 5. 5. Hoe te handelen? Wat doe je als je vermoedens hebt dat iets schadelijk kan zijn, maar de juistheid van deze vermoedens nog niet (voldoende) bewezen is Anders gesteld: wat doe je als je niet kunt weten of je gedraging schade kan berokkenen?
 6. 6. Een keuze • Vermijden van ten onrechte handelen – Kosten werkgever – Externaliseren van het onzekere risico • Vermijden van ten onrechte stilzitten – Risico voor werknemer – Internaliseren van het onzekere risico
 7. 7. Lessen uit het verleden
 8. 8. Twee valkuilen • Paralysis by analysis – onderzoek doen voldoende? • Afwezigheid bewijs risico, bewijs afwezigheid risico?
 9. 9. Het voorzorgsbeginsel In dubio pro natura
 10. 10. Sterke voorzorgbenadering Tot er voldoende zekerheid is, stoppen met de activiteit Kostbaar en kan zelf risico’s in het leven roepen
 11. 11. Zwakke voorzorgbenadering Afgestemd op de omstandigheden van het geval Met oog voor de eventuele nadelen van maatregelen Innovatie en veiligheid liggen in elkaars verlengde
 12. 12. Zwakke voorzorgbenadering Onzekerheid geen geldige reden tot stilzitten Proactiviteit is juist gewenst • Tijdige correctie mogelijk maken • Internalisering wetenschappelijke onzekerheden
 13. 13. Wat vereist het recht?
 14. 14. De basis Veelal geen (specifieke) toepasselijke wet- en regelgeving Ongeschreven recht – lessen trekken uit de ervaringen van het verleden
 15. 15. Les I voorzorgverplichtingen Gedragsverplichting die strekt tot een bepaald handelen of nalaten in een onzeker risicovolle situatie
 16. 16. Les II Gepaste voorzorg Hoog voorzorgniveau vereist Maar, moet iedereen even ver gaan? Gepaste voorzorg • Pas bij plausibele vermoedens handelen • Verder afhankelijk van de omstandigheden van het geval • Omvang en aard van het bedrijf
 17. 17. Les III proactief kennismanagement Onzekerheidsreductie Kijk of er plausibele vermoedens zijn – Interne kennis – Literatuur bijhouden – Voorzorgbeleid van de overheid – Voorlichting door deskundigen
 18. 18. Les IV voorzorgsmaatregelen • Fysieke veiligheidsmaatregelen hebben voorkeur • Bezwaarlijkheid speelt in beginsel geen rol • Als geen bewijs effectiviteit voorzorgsmaatregel, hoeft de maatregel niet te worden genomen
 19. 19. Terugkijkend op de keuze Vermijden van ten onrechte stilzitten Of……. Vermijden van ten onrechte handelen

×