Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Waarom moeilijk doen - Wim van Alphen

879 views

Published on

Waarom moeilijk doen - Wim van Alphen

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Waarom moeilijk doen - Wim van Alphen

 1. 1. Waarom moeilijk doen? PHOV Wim van Alphen wvanalphen@gmail.com Hoe krijgen we gedaan dat we meer bereiken met de arbeidshygiëne? Het aantal beroepsziekten is zeer hoog 3000 – 5000 doden per jaar. Toch veel struisvogelpolitiek. Doden Ziekenhuisopname SEH Arbeidsongevallen 80 5.000 20.000 220.000 ZICHTBAAR Veiligheid Doden Beroepsziekten Klachten 4.500 35.000 350.000 ONZICHTBAAR Arbeidshygiëne
 2. 2. Percentage ziekteverzuim door arbeidsongevallen en werk- gerelateerde gezondheidsproblemen in 27 Europese landen Imago van de AH? Hoe ziet de markt de AH? • U komt de toiletten inspecteren?? C Imago van de AH ? Hoe ziet de markt de AH • Wetenschapper (geitenwollen sokken)? Imago van de AH ? Hoe ziet de markt de AH • Dure onderzoeken ? – Vaak zonder kant en klare antwoorden.
 3. 3. Imago van de AH ? Hoe ziet de markt de AH • Meettechnicus die meer met nauwkeurigheid van het onderzoek bezig is dan met het aandragen van praktische oplossingen? Imago van de AH ? Hoe ziet de markt de AH Onzichtbaar en zeker niet sexy ? Hoe wel? ?????? Synergie AH A&O Trio/troicaHVK 1.3 1.2 1.1 1.0 Opleiding Synergie gebruiken Kracht van de veiligheidskundige inzetten
 4. 4. Minder wetenschappelijk maken Zet twee ah-ers bij elkaar en het wordt vanzelf ingewikkeld. MAH Meer know-how op uitvoerend niveau. Publiciteit zoeken: artikelen, boeken, kranten, tv en congressen C Praktijkboek gezondheid en werk Voorbeelden van praktische casussen met uitvoerbare maatregelen. Meten conform NEN 689 SPOOR 1
 5. 5. Aanpak • Bepaal homogene functiegroep • Begin met één meting • Als < 10% of > 100% GG: dan klaar • Als 10 < meting < 100%: 2 aanvullende metingen • Dan te maken met 3 metingen per homogene functiegroep Overzicht criteria NEN 689 annex C Eén meting per homogene functiegroep < 10% v.d. grenswaarde Geen actie en geen periodieke metingen. > 10% v.d. grenswaarde Uitvoeren van 3 metingen per hom. functiegroep of maatregelen nemen en toetsen. Drie metingen per homogene functiegroep (3 verschillende werkperioden) Hoogste meetresultaat < 25% v.d. grenswaarde Geen actie en geen periodieke metingen.  Hoogste meetresultaat < 100% v.d. grenswaarde èn  geometrisch gemiddelde van 3 metingen < 50% v.d. grenswaarde èn  geen piekblootstelling (boven de grenswaarde) Geen actie; wel periodieke metingen om te verzekeren dat deze situatie blijft bestaan. . < 25%: 64 weken 25-50 %: 32 weken 50-100%: 16 weken Hier gaat het om het geometrisch gemiddelde. Geen actie betekent dat blootstelling beneden de grenswaarde ligt. Geen risicoreductie nodig. Vervolg drie metingen per homogene functiegroep  Hoogste meetresultaat 25< < 100% v.d. grenswaarde èn  geometrisch gemiddelde van 3 metingen < 50% v.d. grenswaarde èn  wèl piekblootstelling (boven de grenswaarde) Actie nemen en daarna opnieuw metingen uitvoeren.  Hoogste meetresultaat 25< < 100% v.d. grenswaarde èn  geometrisch gemiddelde van 3 metingen > 50% v.d. grenswaarde Actie nemen en daarna opnieuw metingen uitvoeren.  Hoogste meetresultaat > 100% v.d. grenswaarde Directe actie noodzakelijk en daarna opnieuw metingen uitvoeren. Vervolg overzicht criteria NEN 689 Schatten met Stoffenmanager of Ecetoc Tra of ART SPOOR 2
 6. 6. Beter: kiezen voor spoor 3: goede gevalideerde protectie voorzieningen • Spoor 1: meten • Spoor 2: schatten • Spoor 3: protectie Bezwaren van spoor 1 en 2 • In metingen en schattingen zit een grote onnauwkeurigheid (soms een factor 10-100). Metingen soms slechts één meting. • Veel grenswaarden zijn niet strikt gezondheidskundig (in de loop van de tijd bijstelling naar steeds lager). Dus geen garantie dat als men onder de huidige grenswaarden zit er geen gezondheidsrisico’s zijn. • Betrouwbaarheid van grenswaarden: de grenswaarden van gevaarlijke stoffen verschillen van land tot land. • Grenswaarden houden geen rekening met mensen die gesensibiliseerd zijn. Bezwaren van spoor 1 en 2 • Geen rekening met synergie-effecten. • Voor stochastische stoffen zijn eigenlijk geen grenswaarden: men accepteert een bepaalde sterftekans. • Geen rekening is gehouden met de opnamesnelheid van de gevaarlijke stoffen bij werk met verschillende mate van fysieke inspanning. • Grenswaarden zijn gemiddelden over 8 uur (of 15 min). Piekblootstellingen kunnen dan nog steeds fataal zijn. Beter: kiezen voor spoor 3: goede gevalideerde protectie voorzieningen • Spoor 1: meten • Spoor 2: schatten • Spoor 3: protectie
 7. 7. Ook LAF-kasten Protectie door zuurkasten of GAP-kasten Verband lekkage en raamsnelheid Lekkage (ppm) 70 90 50 30 10 1,0 Lek naar buiten bij verschillende zuurkasten afhankelijk van de luchtsnelheid in de raamopening (m/s) 0,1 0,30,2 0,4 0,5 0,6 v
 8. 8. Houtstof Hout werkplaats
 9. 9. Aanrechtfabriek Vulopening
 10. 10. Beluchtingsbaden bij een waterzuivering Schilderswerkplaats Etsbaden met salpeterzuur
 11. 11. Etsbaden met salpeterzuur Diathermie Verffabriek
 12. 12. Pathologie Eigenlijk zouden we aan beroepszieken dezelfde urgentie moeten geven als aan ongevallen. Doen alsof het effect al dezelfde dag ontstaat en niet pas over vele jaren. Dank voor jullie aandacht.

×