Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Psa analyseren en voorkomen Juriaan Blekemolen

856 views

Published on

Psa analyseren en voorkomen Juriaan Blekemolen

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Psa analyseren en voorkomen Juriaan Blekemolen

 1. 1. PSA analyseren en voorkomen Jurriaan Blekemolen bedrijfsarts A&O deskundige
 2. 2. Disclosure belangen spreker
 3. 3. PSA analyseren en voorkomen 1. Hoe meet je de gevolgen van PSA? 2. Hoe analyseer je de werkgebonden factoren? 3. Wat kun je doen om de werkgebonden factoren van PSA te verminderen? 4. Casus
 4. 4. Psychosociale arbeidsbelasting Literatuuronderzoek: Welke vragenlijsten zijn het meest voorspellend voor de gevolgen van PSA?
 5. 5. Psychosociale arbeidsbelasting Vragenlijsten: Work Ability Index is gevalideerde voorspeller, echter alleen onderstaande vraag van de WAI gebruiken werkt net zo goed: Met werkvermogen bedoelen we de mate waarin u zowel lichamelijk als geestelijk (psychisch) in staat bent om te werken. Als u aan uw werkvermogen in de beste periode van uw leven 10 punten geeft, hoeveel punten zou u dan aan uw werkvermogen op dit moment geven?
 6. 6. Psychosociale arbeidsbelasting Vragenlijsten: Vragenlijst Beleving en Beoordeling van de Arbeid: herstelbehoefte Uit steeds meer onderzoek komt de schaal 'herstelbehoefte' naar voren als een belangrijke maat voor de gevolgen van psychosociale arbeidsbelasting op korte termijn
 7. 7. Psychosociale arbeidsbelasting Vragenlijsten: Stressmodule uit de Depression Anxiety Stress Scale Meet de gemoedstoestand ten aanzien van onrust en druk met de kans om van streek te raken
 8. 8. Psychosociale arbeidsbelasting Vragenlijsten: Verkorte 4 DKL distressscreener: In slechts 3 vragen een vergelijkbare indruk van distress met de volledige distress schaal van de 4 DKL
 9. 9. Psychosociale arbeidsbelasting Vragenlijsten: Burnoutscore Utrechtse Burn Out Schaal Voorspeller van langdurig ziekteverzuim als gevolg van job demands
 10. 10. Psychosociale arbeidsbelasting Vragenlijsten: Schokverwerkingslijst: screener van Post traumatische stressstoornissen Deze vragenlijst brengt de gevolgen van de ingrijpende gebeurtenis in beeld. De Schokverwerkingslijst meet twee belangrijke kenmerken van de verwerking van een ingrijpende gebeurtenis,namelijk ‘herbeleving’ en ‘vermijding’
 11. 11. Psychosociale arbeidsbelasting Vragenlijsten: Werkfunctioneren Met 6 vragen problemen in werkfunctioneren vaststellen als gevolg van mentale klachten Zeer sensitief
 12. 12. Psychosociale arbeidsbelasting Vragenlijsten: 1. Iedere vragenlijst kent een evidence based afkappunt 2. Indien dit afkappunt overschreden wordt is dit een aanleiding om de medewerker een interventie aan te bieden, volgens het protocol: 3. Bij verlaagd werkvermogen: consult bedrijfsarts voor nadere analyse achtergronden en specifieke interventie 4. Verhoogde score schokverwerkingslijst: nadere psychodiagnostiek en EMDR behandeling 5. Bij verhoogde distress en burnout: verwijzing naar psycholoog 6. Bij verhoogde herstelbehoefte en algemene stress: verwijzing naar coach
 13. 13. Stress Herstelbehoefte Distress Burn out
 14. 14. Hoe analyseer je werkgebonden factoren? Zes stappenplan beroepsziekte http://www.beroepsziekten.nl/het-zes-stappenplan-voor- beroepsziekten 1 omschreven ziektebeeld en medische diagnose 2 relatie met werk: in literatuur beschreven, collega’s met dezelfde klachten? 3 vaststelling blootstelling: blootstelling voorafgaand aan klachten, blootstelling voldoende hoog en lang, provocatie mogelijk, blootstelling biologisch aantoonbaar? 4 andere oorzaken onwaarschijnlijk? 5 afweging en conclusie over werkgerelateerdheid 6 Wat is er preventief mogelijk?
 15. 15. Hoe analyseer je werkgebonden factoren? BESCHIKBARE INFORMATIE NA STAP 1: I. Diagnose (evt. keuzes en beslissingen gedocumenteerd) II. CAS‐code
 16. 16. Hoe analyseer je werkgebonden factoren? BESCHIKBARE INFORMATIE NA STAP 2: I. Inzicht in relatie met werk voor beroep/populatie: Sterkte van het verband? Dosis‐response relatie? Analogie met vergelijkbare blootstelling? II. Inzicht in relatie met werk voor patiënt: Tijdsrelatie? Reversibiliteit, blootstellingsrespons? Collega’s met hetzelfde werk en dezelfde klachten?
 17. 17. Hoe analyseer je werkgebonden factoren? BESCHIKBARE INFORMATIE NA STAP 3: I. Inzicht in daadwerkelijke blootstelling: Aard? Intensiteit? Duur? Frequentie? Zelf‐gerapporteerde blootstelling uitgevraagd? II Heteroanamnese met de werkgever
 18. 18. Hoe analyseer je werkgebonden factoren? BESCHIKBARE INFORMATIE NA STAP 4: I. Inzicht in andere verklaringen voor de ziekte: Factoren buiten het werk? Persoonlijke factoren? Co‐morbiditeit? II. Inzicht in individuele factoren voor gevoeligheid: Reeds aanwezige aandoening? Genetische gevoeligheid?
 19. 19. Hoe analyseer je werkgebonden factoren? RESULTAAT VAN STAP 5: I. Afweging wel of geen beroepsziekte: Stap 1: Diagnose & CAS‐code Stap 2: Voldoende redenen om een relatie tussen de ziekte en het werk te veronderstellen? Stap 3: Voldoende blootstelling aan risicofactoren? Stap 4: Geen/onvoldoende andere verklaringen voor de ziekte? Stap 5: Conclusie beroepsziekte Melding bij NCvB II. Communicatie beroepsgebondenheid: Werknemer Werkgever
 20. 20. Hoe analyseer je werkgebonden factoren? RESULTAAT VAN STAP 6: I. Individueel casemanagement: Behandeling, begeleiding Preventieve maatregelen voor individuele patiënt? II. Preventie van beroepsziekte bij bedrijf/groep werknemers: Wegnemen of reduceren van blootstelling Individuele, organisatorische en/of procedurele maatregelen Vroegsignalering (Preventief Medisch Onderzoek) Evaluatie van gebruikte maatregelen en activiteiten
 21. 21. Wat kun je doen om de werkgebonden factoren van PSA te verminderen?
 22. 22. Wat kun je doen om de werkgebonden factoren van PSA te verminderen? Jobcrafting Het aanbrengen van veranderingen in werkomstandigheden, taken en/of relaties op het werk
 23. 23. Wat kun je doen om de werkgebonden factoren van PSA te verminderen? Jobcrafting • Hulpbronnen verhogen • Taakeisen verlagen • Taakeisen verhogen = uitdagingen zoeken
 24. 24. Wat kun je doen om de werkgebonden factoren van PSA te verminderen? Jobcrafting leidt tot: • Meer betrokkenheid • Meer bevlogenheid • Meer Arbeidstevredenheid • Betere werkprestaties
 25. 25. Wat kun je doen om de werkgebonden factoren van PSA te verminderen? Jobcrafting is: • Regelmatig om steun of feedback vragen • Planmatig werken zodat je weet wanneer je „ja‟ en „nee‟ kan zeggen tegen verzoeken • Nieuwe taken uitproberen, bijv. medezeggenschap, vertrouwenspersoon worden etc. • Nieuwe collega’s inwerken, als mentor fungeren etc. • Meer tijd besteden aan taken waar je van geniet /talenten inzetten
 26. 26. Wat kun je doen om de werkgebonden factoren van PSA te verminderen? Jobcrafting voorwaarden: • Crafting doe je zelf op eigen initiatief • Zorg dat er geen negatief effect is op anderen of op je eigen productiviteit • Taakinhoud veranderen? Overleg met je leidinggevende • Geen taken afstoten • De „puzzel‟ wordt niet groter of kleiner, maar beter passend
 27. 27. Casus Grote zorginstelling, medewerkers op LBO en MBO niveau, 90% vrouwen met een gemiddelde leeftijd van 51 jaar Je doet PSA onderzoek en vindt:
 28. 28. Casus Scores boven afkappunten: Algemeen: Stressmodule DASS 22,1% Workability Index first item 3,1% Herstelbehoefte 17,2% Verminderd werkfunctioneren 55,4% Specifiek: Distress screener 12,2% Schokverwerkingslijst 8,8% Burn Out Scale 6,3%
 29. 29. Casus In twee of drietallen: 1. Wat vind je van deze uitkomsten? 2. Wat ga je ermee doen? 3. Presenteer een plan van aanpak aan de directie van deze zorginstelling

×