Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

De grote blinde vlek - Jan Popma

1,523 views

Published on

De grote blinde vlek - Jan Popma

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

De grote blinde vlek - Jan Popma

 1. 1. Beroepsziekten in Nederland: de grote blinde vlek Jan Popma
 2. 2. Zoek de verschillen
 3. 3. Zoek de verschillen Jaarlijks 180 amputaties Monitor arbeidsongevallen (TNO)
 4. 4. Zoek de verschillen Jaarlijks 180 amputaties RSI: 7.2% => 500.000 patiënten Monitor arbeidsongevallen (TNO) Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2014
 5. 5. Zoek de verschillen Kosten ongevallen: 910 miljoen Kosten RSI: 2.100 miljoen Nationaal Kompas Volksgezondheid Blatter, 2005
 6. 6. Zoek de verschillen
 7. 7. Zoek de verschillen Vallen van hoogte => melden Inspectie SZW
 8. 8. Zoek de verschillen Vallen van hoogte => melden Inspectie SZW Kanker door straling? Niet melden Inspectie SZW
 9. 9. Zoek de verschillen Vallen van hoogte => melden Inspectie SZW Kanker door straling? Niet melden Inspectie SZW Bedrijfsarts meldt niet
 10. 10. Zoek de verschillen
 11. 11. Zoek de verschillen Uitwendig letsel Inwendig letsel
 12. 12. Zoek de verschillen Matthew Courtney † 2007 Uitwendig letsel Inwendig letsel
 13. 13. Zoek de verschillen Matthew Courtney † 2007 Uitwendig letsel Inwendig letsel 13% burnout-signalen (Arbobalans 2014) 200 werkgerelateerde zelfmoorden?
 14. 14. Zoek de verschillen
 15. 15. Zoek de verschillen Media-aandacht
 16. 16. Zoek de verschillen Media-aandacht Verborgen lijden
 17. 17. Zoek de verschillen Media-aandacht Verborgen lijden 0 doden > 2.500 werkgerelateerde kankergevallen
 18. 18. Zoek de verschillen Media-aandacht Verborgen lijden 0 doden > 2.500 werkgerelateerde kankergevallen Onderzoeksraad Veiligheid Inzet Inspectie SZW?
 19. 19. Risico van het vak?
 20. 20. Risico van het vak? • 22% chronische aandoeningen veroorzaakt door het werk (Arbobalans 2014)
 21. 21. Risico van het vak? • 22% chronische aandoeningen veroorzaakt door het werk (Arbobalans 2014) • > 17.000 beroepsziekten/jaar (PIM) • > 400.000 werknemers zelfmelding (Arbobalans 2014) • 160.000 werknemers met beroepsziekte, 85.000 gepensioneerden (RIVM)
 22. 22. Risico van het vak? • 22% chronische aandoeningen veroorzaakt door het werk (Arbobalans 2014) • > 17.000 beroepsziekten/jaar (PIM) • > 400.000 werknemers zelfmelding (Arbobalans 2014) • 160.000 werknemers met beroepsziekte, 85.000 gepensioneerden (RIVM) • 35% van instroom WIA/WAO => 15.000/jaar
 23. 23. Risico van het vak? • 22% chronische aandoeningen veroorzaakt door het werk (Arbobalans 2014) • > 17.000 beroepsziekten/jaar (PIM) • > 400.000 werknemers zelfmelding (Arbobalans 2014) • 160.000 werknemers met beroepsziekte, 85.000 gepensioneerden (RIVM) • 35% van instroom WIA/WAO => 15.000/jaar • >3.700 gevallen van voortijdige sterfte/jaar (RIVM)
 24. 24. Risico van het vak?
 25. 25. Risico van het vak? • Ethiek: gezondheid = fundamenteel recht
 26. 26. Risico van het vak? • Ethiek: gezondheid = fundamenteel recht • Juridisch: zorgplicht art. 7:658 BW/3 Arbowet
 27. 27. Risico van het vak? • Ethiek: gezondheid = fundamenteel recht • Juridisch: zorgplicht art. 7:658 BW/3 Arbowet • Letselschadeclaims: 500-700 claims, € 10-20 miljoen
 28. 28. Risico van het vak? • Ethiek: gezondheid = fundamenteel recht • Juridisch: zorgplicht art. 7:658 BW/3 Arbowet • Letselschadeclaims: 500-700 claims, € 10-20 miljoen • Wim Eshuis
 29. 29. Risico van het vak? • Ethiek: gezondheid = fundamenteel recht • Juridisch: zorgplicht art. 7:658 BW/3 Arbowet • Maatschappelijke kosten arbo: ± € 14 miljard
 30. 30. Risico van het vak? • Ethiek: gezondheid = fundamenteel recht • Juridisch: zorgplicht art. 7:658 BW/3 Arbowet • Maatschappelijke kosten arbo: ± € 14 miljard – 43% verzuimkosten werkgerelateerd: 5 miljard (TNO) – WIA/WAO: € 13,7 miljard, ± 35% werkgerelateerd (Koningsveld, 2003) => ± 5 miljard – 5% zorgkosten door arbo/milieu: 4.25 miljard (RIVM)
 31. 31. Risico van het vak? • Bedrijfseconomisch: kosten arbo > € 10 miljard
 32. 32. Risico van het vak? • Bedrijfseconomisch: kosten arbo > € 10 miljard – Loondoorbetaling bij ziekte • 43% verzuimdagen werkgerelateerd => ± € 5 miljard
 33. 33. Risico van het vak? • Bedrijfseconomisch: kosten arbo > € 10 miljard – Loondoorbetaling bij ziekte • 43% verzuimdagen werkgerelateerd => ± € 5 miljard – Premies WAO/WIA • € 13,7 miljard, ± 35% werkgerelateerd => ± 5 miljard
 34. 34. Risico van het vak? • Bedrijfseconomisch: kosten arbo > € 10 miljard – Loondoorbetaling bij ziekte • 43% verzuimdagen werkgerelateerd => ± € 5 miljard – Premies WAO/WIA • € 13,7 miljard, ± 35% werkgerelateerd => ± 5 miljard – Verstoring productieproces • Schades • Productieverlies • Wervings-/vervangingskosten • Kwaliteitsverlies, reputatieschade
 35. 35. Arbo = werkgeversbelang
 36. 36. • Business cases Arbo = werkgeversbelang
 37. 37. • Business cases – Kostenbeperking Arbo = werkgeversbelang
 38. 38. • Business cases – Kostenbeperking – Productiviteitsverhoging Arbo = werkgeversbelang
 39. 39. • Business cases – Kostenbeperking – Productiviteitsverhoging “Berekeningen laten zien dat de ruimte voor verbetering voor de Nederlandse economie als geheel, groot is. 1%-punt daling van ziekteverzuim, scheelt werkgevers jaarlijks ongeveer € 2,6 miljard in de kosten. En 1% stijging van de arbeidsproductiviteit, levert een stijging van de economische groei ter waarde van € 6 miljard op. De voorbeelden in het manifest laten verzuimdaling en productiviteitsstijging bij individuele bedrijven met soms wel enkele procenten zien.” (Manifest 100 werkgevers over duurzame inzetbaarheid, 2012) Arbo = werkgeversbelang
 40. 40. • Wie denkt dat arbo geld kost, kan niet rekenen! Arbo = werkgeversbelang
 41. 41. • Wie denkt dat arbo geld kost, kan niet rekenen! • Irma Doze: Big Data en Waarde Arbo = werkgeversbelang
 42. 42. • Jeroen Croes: Samenwerken bij beroepsziekten • Irma Doze: Big Data en Waarde • Ad de Rooij, Rob Luyk: Weer aan het werk • Marjolein Sax: Primaire Preventie Programma
 43. 43. • Wim Eshuis: Aansprakelijkheid • Jurriaan Bleekemolen: PSA Analyseren en voorkomen • Wim van Alphen: Waarom moeilijk doen? Programma workshops
 44. 44. • Wim Eshuis: Aansprakelijkheid • Jurriaan Bleekemolen: PSA Analyseren en voorkomen • Wim van Alphen: Waarom moeilijk doen? • Elbert de Jong: Onzekere risico’s, zorgplicht en voorzorg • Bert v/d Wijdeven: Leren van fouten • Peter van Balen: Pak de Regie • Roelof Heida: Preventie en Privacy Programma workshops
 45. 45. • Wim Eshuis: Aansprakelijkheid • Jurriaan Bleekemolen: PSA Analyseren en voorkomen • Wim van Alphen: Waarom moeilijk doen? • Elbert de Jong: Onzekere risico’s, zorgplicht en voorzorg • Bert v/d Wijdeven: Leren van fouten • Peter van Balen: Pak de Regie • Roelof Heida: Preventie en Privacy • Debat: winst door verandering Programma workshops
 46. 46. Stelling 1 Wie denkt dat arbo geld kost, kan niet rekenen
 47. 47. Stelling 2 Een bedrijfsarts die nooit een beroepsziekte meldt, kan een perfecte adviseur zijn voor preventie binnen het bedrijf
 48. 48. Stelling 3 Alleen een sectoraanpak leidt tot preventie van beroepsziekten in bedrijven
 49. 49. Stelling 4 We zouden voor situaties met uitgestelde gezondheids- effecten moeten handelen alsof dat effect morgen al optreedt
 50. 50. Stelling 5 Arboprofessionals praten per definitie langs elkaar heen

×