Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Anders afscheid nemen

553 views

Published on

Congres Anders Werken 2015

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Anders afscheid nemen

 1. 1. WWW.OVERDI.NL/CONGRES #OVERDI Anders afscheid nemen Stëffan de Jong
 2. 2. “79% van werkgevers denkt dat ontslag per 1 juli 2015 makkelijker is. 80% weet niet wat de hoogte van de transitievergoeding is. 68% weet niet wanneer een werknemer daar recht op heeft.” (onderzoek 07/04/2015 onder 700 werkgevers)
 3. 3. 1. ervaringen 2. verwachtingen 3. oplossingen
 4. 4. zaak 1 • werkneemster bij FNV, nieuwe functie • afspraak evaluatie in december 2015 • juni laat werkneemster weten ‘functie uiterlijk 1 januari te zullen neerleggen wegens onvoldoende steun en support’ • FNV: vrijstelling werkzaamheden • FNV: ontbinding arbeidsovereenkomst wegens - verstoorde arbeidsverhouding (‘opblazen arbeidsrelatie’) - ongeschiktheid functie
 5. 5. Kantonrechter Den Haag 04/09/2015 • verschillende ontslagredenen die elk op zich onvoldoende zijn, kunnen niet bij elkaar worden opgesteld om een ontslag te dragen
 6. 6. zaak 2 • tijdelijk contract tot 1 mei • tijdens ziekte contact via WhatsApp • gefotografeerd bij uitgaan • bedrijf per WhatsApp: ‘we laten ons niet in de maling nemen en gaan ontslag aanvragen’ • werkneemster: ‘niet schriftelijk aangezegd, dus boete’
 7. 7. Kantonrechter Amsterdam 10/06/2015 • uit mededeling per WhatsApp kon werkneemster afleiden dat contract niet werd verlengd • werkneemster heeft op WhatsApp gereageerd dus aanzegging heeft haar bereikt
 8. 8. zaak 3 • tijdelijk contract mdw financiële diensten • 6 weken later OSV: gelogen bij sollicitatie • voorwaardelijk ontbindingsverzoek • werkneemster: ‘werkgever heeft mijn CV vervalst’, wil een billijke vergoeding
 9. 9. Kantonrechter Zwolle 03/08/2015 • standpunt CV in Word, niet onderbouwd • verhaal werkneemster ongeloofwaardig • ontbinding wegens verwijtbaar handelen • geen billijke vergoeding, want geen ernstig verwijtbaar handelen werkgever
 10. 10.  ervaringen 2. verwachtingen - eenvoudiger, goedkoper, eerlijker 3. oplossingen
 11. 11. eenvoudiger?
 12. 12. eenvoudiger! Casus 1 • reorganisatie • advies OR + afspraken voorstel • keuze conform afspraak OR: VSO = 150 procedure = 100 • met oog op WW: voor einde kwartaal! Casus 2 • Sociale Regeling OR • keuzes werknemer • bij keuze voor begeleidings- traject: committeren aan Sociale Regeling • transitievergoeding -/- extra investeringen
 13. 13. goedkoper? ‘tot 1 juli zorgde correctiefactor van de ktr-formule voor onderhandelingsruimte, sinds WWZ is de transitievergoeding minimum en wordt ontslag pas eenvoudiger als werkgever bereid is meer te betalen’
 14. 14. eerlijker?
 15. 15.  ervaringen  verwachtingen 3. oplossingen - digitalisering - scholing - flexibilisering
 16. 16. digitalisering • niet wachten op wetgever en zelf beleid maken: CAO, Handboek, etc: ‘onder schriftelijk wordt ook verstaan per e-mail’
 17. 17. scholing • maak scholing onderdeel van arbeidsovereenkomst, ook in geval van afscheid: - transitiekosten - inzetbaarheidskosten
 18. 18. flexibilisering • anders denken: 5 jaar contract, 6mnd eruit, 5 jaar contract • Wet doorwerken na de AOW-gerechtigde leeftijd - ruimere ketenregeling - doorbetaling ziekte / ontslag 6 wkn • Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties - bedrijf medeverantwoordelijk, model contracten

×