Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
MEDIUM THEORY
- the medium is the message
DENNE FORELÆSNING
1.  Medium theory
2.  Social adfærd og roller
3.  Medium theory og
Internettet
4. Gruppearbejde
MEDIUM THEORY
Pointe: Fokus væk fra indhold, og i stedet over på, hvordan medier
distribuerer indholdet, og hvilke psykolo...
Hvilke sociokulturelle implikationer har
indstiftelsen af et nyt medie?
MEDIUM THEORY
”Medium theory focuses on the particular
characteristics of each individual medium
or each particular type of media. Broad...
Meyrowitz 1994
Medium theory interesserer sig for de potentielle måder, hvorpå medier -
og ikke indhold - adskiller sig fr...
Meyrowitz 1994
• Hvad er mediets unikke karakteristika?
• Hvordan påvirker mediet det sociokulturelle?
TODELT SPØRGSMÅL
› 
-  Grundlaget for medievidenskaben
-  Medier fremfor indhold
-  Virkningen på den sociokulturelle kontekst
-  Kritiseret p...
2. GENERATION
Meyrowitz 1994
TV-VANER: Sociokulturelle ændringer
MEDIUM THEORY
•  Hvilke sanser et medie fordrer af
brugeren?
•  Hvilken form for kommunikationsmodus er
det?
•  Hvad kræve...
MEDIEPERSPEKTIVER
Joshua Meyrowitz 1.  Medier som kanaler
2.  Medier som sprog
3.  Medier som miljøer
ERWING GOFFMAN:
TEATERMETAFORER
RESTAURANT SOM
EKSEMPEL
XX = Publikum XXX XXX
Y = Den optrædende
Y
Y
Frontstage	

Backstage
XX = Publikum XXX XXX
Y = Den optrædende
Y
Y
Front stage
TV-MEDIET OG GOFFMAN
•  Politikere bag facaden
•  Èn backstage kan være en anden
frontstage (Fogh Bag Facaden)
•  Sidestag...
X
X = Publikum
XXX XXXY = Den optrædende
Y
Y
Frontstage	

Backstage	

Middle region	

Deep back region	

Forefront region
Audience segregation
SOCIALE ROLLER
PÅ INTERNETTET
Offentlige institutioner på
Twitter
Computeren:
1. Et medie ved siden af de andre medier
2. Et medie, der kan integrere andre medier
3. Et medie, der aflaster ...
COMPUTEREN OG INTERNETTET
INTERNETTETS POTENTIALER
› Det interaktive potentiale
› Arkiv-potentiale
› Det multisemiotiske potentiale
› Nettets potent...
- Interaktivitet
- Temporal struktur
- Sociale signaler
- Opbevaring
- Replikabilitet
- Rækkevidde
- Mobilitet
BAYMS 7 NØG...
Nancy Baym: 	

Det dialogiske aspekt mellem
medier medtages ikke. 	

	

	

Nye studier af medier er
opmærksomme på, at man...
SIAPERA
It is not (...) the media as such that cause any kind of effects, but
rather their use, as embedded in existing soc...
MOBILE MEDIER
• Space of flows
• Timeless time
Castells 2006
”Wireless communication
homogenizes space: being
ubiquitous me...
MOBILE MEDIER
Siapera:
› Absent presence
› Timeless time
› Locality
Linke:
› Lingering
› Mikrokoordinering
SOCIO-CULTURAL OUTCOMES
› Større individuel uafhængighed
› Personaliseret tid og sted
› Privat rum vs. Offentlig rum
› Arbe...
Indflydelse på hverdagen
Gruppearbejde
› Find eksempler på hvordan Internettet, sociale
og mobile medier har påvirket det
sociokulturelle felt
› Ta...
Bacheloropgaven og Medium Theory
•  Hvad kan vi bruge Medium Theory til i forhold til vores
bacheloropgaver?
•  Medium The...
Synopsis-opgave
(Deadline: tirsdag d. 21. oktober kl. 12.00)	

	

•  Skriv en synopsis til bacheloropgaven sammen med rest...
Synopsis-opgave
•  Vi laver feedbackgrupper, hvor alle bliver fordelt
ud og ikke giver feedback på den samme synopsis	

• ...
Vigtige deadlines
•  Aflever synopsis: tirsdag d. 21. oktober kl. 12.00	

•  Skriv feedback til en af synopserne fra de stu...
Litteraturliste
› Meyrowitz, Joshua (1994) “Medium Theory” in Crowler & Mitchell
(red.) Communication Theory Today, Polity...
Medium Theory slides  KME14
Medium Theory slides  KME14
Medium Theory slides  KME14
Medium Theory slides  KME14
Medium Theory slides  KME14
Medium Theory slides  KME14
Medium Theory slides  KME14
Medium Theory slides  KME14
Medium Theory slides  KME14
Medium Theory slides  KME14
Medium Theory slides  KME14
Medium Theory slides  KME14
Medium Theory slides  KME14
Medium Theory slides  KME14
You’ve finished this document.
Download and read it offline.
Upcoming SlideShare
Medium theory slides
Next
Upcoming SlideShare
Medium theory slides
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

Share

Medium Theory slides KME14

Download to read offline

Medium Theory forelæsning

Medium Theory slides KME14

 1. 1. MEDIUM THEORY - the medium is the message
 2. 2. DENNE FORELÆSNING 1.  Medium theory 2.  Social adfærd og roller 3.  Medium theory og Internettet 4. Gruppearbejde
 3. 3. MEDIUM THEORY Pointe: Fokus væk fra indhold, og i stedet over på, hvordan medier distribuerer indholdet, og hvilke psykologiske, sociologiske, kulturelle og politiske implikationer, medier har.
 4. 4. Hvilke sociokulturelle implikationer har indstiftelsen af et nyt medie? MEDIUM THEORY
 5. 5. ”Medium theory focuses on the particular characteristics of each individual medium or each particular type of media. Broadly speaking medium theorist ask ”what are the relatively fixed features of each mean of communicating and how do these features make the medium physically, psychologically and socially different from other media and from face-to-face interaction” Meyrowitz 1994: 50 DEFINITION
 6. 6. Meyrowitz 1994 Medium theory interesserer sig for de potentielle måder, hvorpå medier - og ikke indhold - adskiller sig fra hinanden og kan have indflydelse på samfundet. DEFINITION
 7. 7. Meyrowitz 1994 • Hvad er mediets unikke karakteristika? • Hvordan påvirker mediet det sociokulturelle? TODELT SPØRGSMÅL › 
 8. 8. -  Grundlaget for medievidenskaben -  Medier fremfor indhold -  Virkningen på den sociokulturelle kontekst -  Kritiseret pga. mediedeterminisme MEDIUM THEORY
 9. 9. 2. GENERATION Meyrowitz 1994
 10. 10. TV-VANER: Sociokulturelle ændringer
 11. 11. MEDIUM THEORY •  Hvilke sanser et medie fordrer af brugeren? •  Hvilken form for kommunikationsmodus er det? •  Hvad kræver mediet for at blive afkodet? •  Hvor mange personer kan modtage den samme information på samme tid? (Meyrowitz 1994: 51).
 12. 12. MEDIEPERSPEKTIVER Joshua Meyrowitz 1.  Medier som kanaler 2.  Medier som sprog 3.  Medier som miljøer
 13. 13. ERWING GOFFMAN: TEATERMETAFORER RESTAURANT SOM EKSEMPEL
 14. 14. XX = Publikum XXX XXX Y = Den optrædende Y Y Frontstage Backstage
 15. 15. XX = Publikum XXX XXX Y = Den optrædende Y Y Front stage
 16. 16. TV-MEDIET OG GOFFMAN •  Politikere bag facaden •  Èn backstage kan være en anden frontstage (Fogh Bag Facaden) •  Sidestage view
 17. 17. X X = Publikum XXX XXXY = Den optrædende Y Y Frontstage Backstage Middle region Deep back region Forefront region
 18. 18. Audience segregation
 19. 19. SOCIALE ROLLER PÅ INTERNETTET
 20. 20. Offentlige institutioner på Twitter
 21. 21. Computeren: 1. Et medie ved siden af de andre medier 2. Et medie, der kan integrere andre medier 3. Et medie, der aflaster andre medier og fremmer refunktionaliseringen af disse 4. Et medie, der kan bruges i samspil med andre medier. Medium theory og internettet
 22. 22. COMPUTEREN OG INTERNETTET
 23. 23. INTERNETTETS POTENTIALER › Det interaktive potentiale › Arkiv-potentiale › Det multisemiotiske potentiale › Nettets potentialer som medie for både offentlig og privat kommunikation › Nettets potentialer som både et lokalt, regionalt, nationalt og transnationalt medie › Nettets potentialer for differentieret kommunikation
 24. 24. - Interaktivitet - Temporal struktur - Sociale signaler - Opbevaring - Replikabilitet - Rækkevidde - Mobilitet BAYMS 7 NØGLEBEGREBER
 25. 25. Nancy Baym: Det dialogiske aspekt mellem medier medtages ikke. Nye studier af medier er opmærksomme på, at man ikke får det fulde billede ved at fokusere på socialitet indenfor et medie.
 26. 26. SIAPERA It is not (...) the media as such that cause any kind of effects, but rather their use, as embedded in existing sociocultural and political contexts. At the same time (...) technology extends the domain of what is feasible.
 27. 27. MOBILE MEDIER • Space of flows • Timeless time Castells 2006 ”Wireless communication homogenizes space: being ubiquitous means redefining space into the space of communication. By compressing and desequencing time, it also creates a new practice of time” -Castells 2006
 28. 28. MOBILE MEDIER Siapera: › Absent presence › Timeless time › Locality Linke: › Lingering › Mikrokoordinering
 29. 29. SOCIO-CULTURAL OUTCOMES › Større individuel uafhængighed › Personaliseret tid og sted › Privat rum vs. Offentlig rum › Arbejde vs. Fritid › Ny kreativitet › Men: Indenfor en forbrugerkultur
 30. 30. Indflydelse på hverdagen
 31. 31. Gruppearbejde › Find eksempler på hvordan Internettet, sociale og mobile medier har påvirket det sociokulturelle felt › Tag udgangspunkt i Finnemanns, Bayms og Siaperas begreber
 32. 32. Bacheloropgaven og Medium Theory •  Hvad kan vi bruge Medium Theory til i forhold til vores bacheloropgaver? •  Medium Theory som ramme for analysen?
 33. 33. Synopsis-opgave (Deadline: tirsdag d. 21. oktober kl. 12.00) •  Skriv en synopsis til bacheloropgaven sammen med resten af din gruppe eller selv •  Hver studerende skal skrive 3 sider i Google Docs (enten en del af en gruppe-synopsis eller sin egen synopsis) •  Den skal indeholde: •  Indledning med motivation for at vælge casen/teorien/temaet •  Udkast til en problemformulering •  Valg af relevante metoder •  Valg af relevante teorier •  Evt. definition af begreber •  Evt. disposition for bacheloropgaven
 34. 34. Synopsis-opgave •  Vi laver feedbackgrupper, hvor alle bliver fordelt ud og ikke giver feedback på den samme synopsis •  Find ud af, hvilken form for tekst, som hver deltager bringer •  Gennemgå tekstfeedbackspillets regler •  Udfyld et aftaleark og vælg sanktioner •  Gennemgå deadlines og aftal evt. alternative deadlines
 35. 35. Vigtige deadlines •  Aflever synopsis: tirsdag d. 21. oktober kl. 12.00 •  Skriv feedback til en af synopserne fra de studerende i din feedbackgruppe: torsdag d. 23. oktober, kl. 12.00 •  Læs de andre synopser fra feedbackgruppen mød velforberedt op til fredag d. 24. oktober, kl. 11.00
 36. 36. Litteraturliste › Meyrowitz, Joshua (1994) “Medium Theory” in Crowler & Mitchell (red.) Communication Theory Today, Polity Press, Cambridge › Meyrowitz, Joshua (1993) ”Images of Media: Hidden Ferment – and Harmony – in the Field” in Journal of Communication 43:3 › Goffman, E. (1992). Vore rollespil i hverdagen. Kbh.: Hans Reitzel › Finnemann, Niels Ole (2005) Internettet i et mediehistorisk perspektiv, Samtidslitteratur, Frederiksberg › Siapera, Eugenia (2012): Understanding New Media, Sage Publications Ltd., London
 • CathrineWinther

  Dec. 7, 2019

Medium Theory forelæsning

Views

Total views

1,410

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

561

Actions

Downloads

14

Shares

0

Comments

0

Likes

1

×