Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
• Vilkår 
for 
strategisk 
kommunika2on 
• Corporate 
Internet 
– 
Ethosopbygning 
• Branding 
på 
sociale 
medier 
• Kamp...
Gruppearbejde 
• Sæt 
jer 
i 
grupperne 
og 
pitch 
hver 
case, 
der 
er 
skrevet 
op 
(2 
min 
per 
person 
– 
tag 
2d!) ...
Implika2oner 
for 
strategisk 
kommunika2on 
på 
neJet 
• Ingen 
tydelig 
afsender 
-­‐ 
m 
eget 
polyfoni 
• Nye 
kommuni...
Vilkår 
i 
forhold 
2l 
interneJet 
• Kompleksitetsgraden 
ligger 
hos 
afsender 
• Permeabiliteten 
skal 
tages 
alvorlig...
Vilkår 
i 
forhold 
2l 
marke2ng 
• Nye, 
mulige 
kommunika2onsmønstre/ 
interak2onsformer 
• Brugerne 
kan 
involveres 
p...
Vilkår 
i 
forhold 
2l 
marke2ng 
• 82% 
af 
danske 
virksomheder 
forventede 
at 
bruge 
sociale 
medier 
i 
2013 
• 66% ...
Ethos 
på 
ne+et 
Fire 
typer 
ethos 
i 
forbindelse 
med 
organisa2oners 
troværdighed 
på 
tradi2onelle 
virksomhedshje...
Tekstuel 
Ethos 
• Afsenderens 
troværdighed 
i 
den 
enkelte 
ytring 
• Baserer 
sig 
på 
dyderne: 
– Kompetence 
(phrone...
Intertekstuel 
ethos
Eksemplarisk 
Ethos 
“Brugeren 
kan 
på 
grund 
af 
hypertekstens 
dynamiske 
natur 
og 
neJets 
interak2onsmuligheder 
o...
Rituel 
ethos 
• Iden2fika2on 
og 
samhørighed 
er 
det 
centrale 
• Skabelsen 
og 
bevarelsen 
af 
kulturelle 
værdier 
•...
Brand 
defini2oner 
To 
grundmetaforer 
for 
brands: 
• Lifeless 
ar2facts 
(Produkt) 
• Organisk 
metafor 
(levende 
orga...
Perspek2ver 
på 
brands 
Essmann-­‐Andersen 
2006
Kulturelle 
perspek2ver 
• Top-­‐Down 
perspek2v 
• BoJom-­‐up 
perspek2v 
Essmann-­‐Andersen 
2006
Produsage 
Produkt 
Artefakt 
• Brugeren 
som 
medskaber 
(produser) 
• Konstant 
udvikling 
af 
artefakt 
– 
også 
brands...
Starbucks 
vs. 
an2-­‐Starbucks 
Forsøg 
på 
at 
“harness 
the 
power 
of 
online 
social 
networking 
sites 
by 
challeng...
Brand 
Communi;es 
”A 
specialized, 
non 
geographically 
bound 
community, 
based 
on 
a 
structured 
set 
of 
social 
re...
Brand 
Communi;es 
• Ikke 
geografisk 
bestemte 
• Neotribes 
(Maffesoli 
1996) 
• Consump2on 
pra2ce 
Community 
markers:...
Consumer 
Generated 
Content
Brand 
Hijack 
• An2marke2ng-­‐ 
perspek2v 
• Bevidsthed 
om 
forbrugermagt 
• Lead 
user-­‐tankegang 
• Kollabora2on 
-­‐...
Social 
Media 
advice 
Using 
media: 
• Choose 
carefully 
• Pick 
the 
applica2on 
or 
make 
your 
own 
• Ensure 
ac2vity...
Social 
Media 
advice 
Being 
social: 
• Be 
ac2ve 
• Be 
interes2ng 
• Be 
humble 
• Be 
unprofessional 
• Be 
honest 
Ka...
Kampagne 
• Interpersonel 
kommunika2on 
• Massekommunika2on 
• Segmenteret 
massekommunika2on 
• Imiteret 
interpersonel ...
Totrinsmodel
Cirkulær 
Flertrinsmodel 
-­‐Sepstrup 
2010
Opinionsledere 
• Horisontale 
opinionsledere 
(lokale 
meningsdannere) 
• Ver2kale 
opinionsledere 
(Idoler 
osv.) 
• Sit...
Storytelling 
som 
Branding 
-­‐Fog 
et. 
al. 
2003 
Internt 
Ekstern 
Strategisk 
Niveau 
Kernefortælling/ 
corporate 
br...
Viral 
Marke2ng 
Skaber 
poten2ale 
for 
øge 
opmærksomheden 
omkring 
budskabet 
og 
dens 
indflydelse 
med 
eksponen2el ...
Viral 
Marke;ng 
• Bruger-­‐2l-­‐bruger-­‐ 
kommunika2on 
2l 
at 
sprede 
informa2on 
om 
et 
produkt, 
en 
service 
eller...
Viral 
Marke;ng 
• Brugerne 
indtager 
rolle 
som 
reklame-­‐ 
eller 
kommunika2onsbureau 
• Ses 
når 
brugere 
offentligg...
Viral 
Marke;ng 
”The 
right 
people 
need 
to 
get 
the 
right 
message 
under 
the 
right 
circumstances” 
-­‐ 
Kaplan 
...
• Gives 
away 
products 
or 
services 
• Provides 
for 
effortless 
transfer 
to 
others 
• Scales 
easily 
from 
small 
t...
Eksempel 
1. Gra2s 
indhold 
eller 
ydelse 
2. Vedhæret 
tag 
eller 
lignende 
muligheder 
for 
at 
dele 
på 
sociale 
net...
Eksempel 
• Opmærksomhed 
omkring 
tjenesten 
eller 
brandet 
bliver 
skabt 
blandt 
poten2elle 
brugere 
• Venner 
og 
be...
ER 
CHILI 
KLAUS 
ET 
VIRALT 
KONCEPT?
Virale 
medier 
Kri;k 
af 
begrebet: 
• En 
term 
der 
fanger 
den 
eksponen2elle 
vækst 
• Præmis: 
Hvis 
man 
kreerer 
d...
Viral 
defini2on 
”Rather 
seeing 
circula2on 
as 
the 
empty 
exchange 
of 
informa2on 
stripped 
of 
context 
and 
meani...
Spreadability 
• Broadcast 
-­‐> 
S2ckiness 
• S2ckiness 
vs. 
Viral 
• Viral 
vs. 
Spreadability 
• Decentraliseret, 
net...
Spreadability 
”Spreadability” 
refers 
to 
the 
poten2al 
– 
both 
technical 
and 
cultural 
– 
for 
audiences 
to 
share...
Hvad 
gør 
indholdet 
smitsomt? 
• Social 
Currency 
• Trigger 
• Emo2onal 
• Public 
• Prac2cal 
Value 
• Stories 
-­‐ 
B...
Tretrinsanalyse 
Hvis 
man 
skal 
i 
dybden 
med 
en 
given 
kampagne 
i 
sociale 
medier, 
må 
man 
foretage 
en 
analyse...
Gruppearbejde 
• Kortlæg 
organisa2onen 
bag 
jeres 
case 
og 
dens 
online 
medieoutput 
• Beskriv 
sammenhængen 
mellem ...
Corporate internet - Kommunikationsmiljøer E14
Corporate internet - Kommunikationsmiljøer E14
Corporate internet - Kommunikationsmiljøer E14
Corporate internet - Kommunikationsmiljøer E14
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Corporate internet - Kommunikationsmiljøer E14

912 views

Published on

Strategisk kommunikation, corporate internet, sociale medier

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Corporate internet - Kommunikationsmiljøer E14

 1. 1. • Vilkår for strategisk kommunika2on • Corporate Internet – Ethosopbygning • Branding på sociale medier • Kampagneplanlægning • Viral marke2ng
 2. 2. Gruppearbejde • Sæt jer i grupperne og pitch hver case, der er skrevet op (2 min per person – tag 2d!) • Forhold jer 2l, hvilke temaer I har læst om • Beslut jer for en case, som I vil arbejde videre med i dag
 3. 3. Implika2oner for strategisk kommunika2on på neJet • Ingen tydelig afsender -­‐ m eget polyfoni • Nye kommunika2onsmodi • Svært at isolere kontekster • Nye kulturelle fællesskaber, mange nicher • Personalisering
 4. 4. Vilkår i forhold 2l interneJet • Kompleksitetsgraden ligger hos afsender • Permeabiliteten skal tages alvorligt • Dynamisk og dialogisk internet – man forpligter sig bl.a. 2l at svare hur2gt og være ajour
 5. 5. Vilkår i forhold 2l marke2ng • Nye, mulige kommunika2onsmønstre/ interak2onsformer • Brugerne kan involveres på nye måder • De elektroniske spor, som vi afgiver kan anvendes 2l forskellige, kommunika2ve formål • Kommunika2on kan starte og deltages i af alle
 6. 6. Vilkår i forhold 2l marke2ng • 82% af danske virksomheder forventede at bruge sociale medier i 2013 • 66% ville øge deres investering i forhold 2l 2012 Mindshare reklameanalyse 2012
 7. 7. Ethos på ne+et Fire typer ethos i forbindelse med organisa2oners troværdighed på tradi2onelle virksomhedshjemmesider: • Tekstuel ethos • Intertekstuel ethos • Eksemplarisk ethos • Rituel ethos Hoff-­‐Clausen 2002
 8. 8. Tekstuel Ethos • Afsenderens troværdighed i den enkelte ytring • Baserer sig på dyderne: – Kompetence (phronesis, ytringen) – Moralsk karakter (arête, afsenderen) – Velvilje overfor 2lhørerne (eunoia, publikummet)
 9. 9. Intertekstuel ethos
 10. 10. Eksemplarisk Ethos “Brugeren kan på grund af hypertekstens dynamiske natur og neJets interak2onsmuligheder også iagJage afsenderens handlingsmønstre over 2d.” ”Her er det springende punkt ikke mindst, hvorvidt afsenderen udviser konsekvens mellem ord og handlinger.” Hoff-­‐Clausen, 2002, p. 40
 11. 11. Rituel ethos • Iden2fika2on og samhørighed er det centrale • Skabelsen og bevarelsen af kulturelle værdier • Udtrykker ”hvem vi er” via interesse • Tager udgangspunkt i fællesskabet
 12. 12. Brand defini2oner To grundmetaforer for brands: • Lifeless ar2facts (Produkt) • Organisk metafor (levende organismer eller personer – iden2tet) -­‐Hanby 1999
 13. 13. Perspek2ver på brands Essmann-­‐Andersen 2006
 14. 14. Kulturelle perspek2ver • Top-­‐Down perspek2v • BoJom-­‐up perspek2v Essmann-­‐Andersen 2006
 15. 15. Produsage Produkt Artefakt • Brugeren som medskaber (produser) • Konstant udvikling af artefakt – også brands • Forøgelse af værdien -­‐Bruns 2008
 16. 16. Starbucks vs. an2-­‐Starbucks Forsøg på at “harness the power of online social networking sites by challenging people to hunt for the posters on Tuesday and be the first to post a photo of one using TwiJer.” -­‐ CLAIRE CAIN MILLER 18/5/2009 (hJp://www.ny2mes.com/)
 17. 17. Brand Communi;es ”A specialized, non geographically bound community, based on a structured set of social rela2onships among admires of the brand. It is specialized because at its center is a branded good or service” (Muniz & O’Guinn 2001: 412)
 18. 18. Brand Communi;es • Ikke geografisk bestemte • Neotribes (Maffesoli 1996) • Consump2on pra2ce Community markers: • Shared consciousness • Rituals and tradi2ons • Sense of moral responsibility (Muniz & O’Guinn 2001: 413)
 19. 19. Consumer Generated Content
 20. 20. Brand Hijack • An2marke2ng-­‐ perspek2v • Bevidsthed om forbrugermagt • Lead user-­‐tankegang • Kollabora2on -­‐ Wipperfürth 2001
 21. 21. Social Media advice Using media: • Choose carefully • Pick the applica2on or make your own • Ensure ac2vity alignment • Media plan integra2on • Access for all Kaplan og Haenlein 2010
 22. 22. Social Media advice Being social: • Be ac2ve • Be interes2ng • Be humble • Be unprofessional • Be honest Kaplan og Haenlein 2010
 23. 23. Kampagne • Interpersonel kommunika2on • Massekommunika2on • Segmenteret massekommunika2on • Imiteret interpersonel massekommunika2on -­‐Sepstrup 2010
 24. 24. Totrinsmodel
 25. 25. Cirkulær Flertrinsmodel -­‐Sepstrup 2010
 26. 26. Opinionsledere • Horisontale opinionsledere (lokale meningsdannere) • Ver2kale opinionsledere (Idoler osv.) • Situa2onsbestemte opinionsledere (læger mv.)
 27. 27. Storytelling som Branding -­‐Fog et. al. 2003 Internt Ekstern Strategisk Niveau Kernefortælling/ corporate branding Product branding Opera2onelt Niveau Interne præsenta2oner Medie output (fx reklamefilm)
 28. 28. Viral Marke2ng Skaber poten2ale for øge opmærksomheden omkring budskabet og dens indflydelse med eksponen2el vækst. Wilson 2012 Viralmanager.co.uk 2008
 29. 29. Viral Marke;ng • Bruger-­‐2l-­‐bruger-­‐ kommunika2on 2l at sprede informa2on om et produkt, en service eller indhold • Har poten2ale 2l at s2lle mere specifikke behov end tradi2onel virksomhed-­‐2l-­‐ kundekommunika2on.
 30. 30. Viral Marke;ng • Brugerne indtager rolle som reklame-­‐ eller kommunika2onsbureau • Ses når brugere offentliggør et indholdselement for sit sociale netværk via online tjenester.
 31. 31. Viral Marke;ng ”The right people need to get the right message under the right circumstances” -­‐ Kaplan & Haenlein 2011
 32. 32. • Gives away products or services • Provides for effortless transfer to others • Scales easily from small to very large • Exploits common mo2va2ons and behaviours • U2lizes exi2ng communica2on networks • Takes advantage of others’ resources. -­‐ Wilson 2012
 33. 33. Eksempel 1. Gra2s indhold eller ydelse 2. Vedhæret tag eller lignende muligheder for at dele på sociale netværkssites. 3. Via interpersonel kommunika2on bliver budskabet spredt med ens venner, kolleger eller bekendte som afsender
 34. 34. Eksempel • Opmærksomhed omkring tjenesten eller brandet bliver skabt blandt poten2elle brugere • Venner og bekendte bliver nye brugere og spreder samme budskab via deres brug 2l nye poten2elle brugere i deres sociale netværk.
 35. 35. ER CHILI KLAUS ET VIRALT KONCEPT?
 36. 36. Virale medier Kri;k af begrebet: • En term der fanger den eksponen2elle vækst • Præmis: Hvis man kreerer den rig2ge ”medievirus” vil man få succes • (For-­‐)brugere som passive og irra2onelle – bliver smiJede • Beskriver ikke situa2onen, når individer ak2vt vælger at dele indhold. Jenkins et. al 2013
 37. 37. Viral defini2on ”Rather seeing circula2on as the empty exchange of informa2on stripped of context and meaning, we see these acts of circula2on as cons2tu2ng bids for meaning and value” Jenkins et. al 2013, p. 44
 38. 38. Spreadability • Broadcast -­‐> S2ckiness • S2ckiness vs. Viral • Viral vs. Spreadability • Decentraliseret, netværksbaseret, fokus på handlingen (deling) Jenkins et. al 2013
 39. 39. Spreadability ”Spreadability” refers to the poten2al – both technical and cultural – for audiences to share content for their own purposes.” • Mix of top-­‐down and boJom-­‐up forces • More par2cipatory (and messier) ways • People are shaping, sharing, reframing, and remixing media content Jenkins et. al 2013
 40. 40. Hvad gør indholdet smitsomt? • Social Currency • Trigger • Emo2onal • Public • Prac2cal Value • Stories -­‐ Berger 2013
 41. 41. Tretrinsanalyse Hvis man skal i dybden med en given kampagne i sociale medier, må man foretage en analyse på tre niveauer: 1. Organisa2onen 2. Medierne 3. Organisa2onens kommunika2on i medierne (selve kampagnen)
 42. 42. Gruppearbejde • Kortlæg organisa2onen bag jeres case og dens online medieoutput • Beskriv sammenhængen mellem de valgte online tjenester 2l kampagnen og kampagnens budskab • Forhold jer 2l brand, ethos, virale poten2aler • Skriv et blogindlæg fra hver gruppe

×