Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Twitter ♥ TV

361 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Twitter ♥ TV

  1. 1. TV ♥ TwitterSeptember 2012
  2. 2. “The key to building positive reputation is to listen” Tim Hipperson, CEO of G2 Joshua
  3. 3. BakgrundMEC ♥ NOTIFIEDVåren 2012 föddes en tanke hos MEC om att titta närmare på relationen mellan TV och sociala medier. Undersommaren inleddes diskussioner med Notified, ett av branschens främsta företag inom bevakning av socialamedier som resulterade i en gemensamt projekt, varav detta dokument är en del av slutprodukten.Förutom detta har projektet även bidragit med material till Kristallen där Johnny Lindqvist, Director Interaction påMEC presenterade delar av resultatet under ett av Kristallens seminarium.För att inte göra uppgiften övermäktig genomfördes detta betaprojekt med vissa avgränsningar. Till exempel ladesfokus på kommersiella kanaler och inhemska produktioner. Dessutom begränsades sökningarna till att endastbehandla Twitter. Förhoppningen är att i framtiden få möjlighet att både minska dessa avgränsningar och på andrasätt förbättra projektet i samråd med kanalhusen.Setup av sökningarInledningsvis sammanställdes samtliga kanalers TV-tablåer de närmsta veckorna, varefter MEC i samråd medNotified sorterade ut de program som ansågs vara relevanta. Dessa program fick sedan utgöra grunden till desökningar Notified satte upp i sitt system.Resultatet har efter insamlingsperioden analyserats och jämförts med bland annat tittarsiffror från MMS.För mer information:MEC MEC NotifiedJohnny Lindqvist Anders Eriksson Sofie StrömDirector Interaction Research Manager Success Manager@JohnnyLindqvist @anderseriksson @SofieStrom
  4. 4. Volymetriska TV-mätningarSociala medier – den nya tidens MMSI snart 20 år har TV utvärderats och mätts uteslutande Det blir därför allt viktigare att titta på engagemanget,genom tittarsiffror. Det system som 1993 byggdes upp något som tidigare endast har möjliggjorts genom attoch lanserades av 1993 var dock anpassat efter se hur många som ringt in till Bingolottos telefonslussdåtidens tittande och får allt mindre och mindre eller hur många som skickat in vykortssvar på tävlingarrelevans då tittandet idag till allt större del sker på i caféprogrammen. Idag kan vi däremot i allt högreannat sätt än genom den traditionella TV-apparaten. grad följa diskussionerna online och därigenom skapa oss en uppfattning om hur stort genomslagDet tillkommer hela tiden nya plattformar och som programmet egentligen har.exempel kan nämnas de amerikanska tjänsternaNetflix och HBO Nordic som nyligen har aviserat sin För de kommersiella kanalerna blir det dessutom extralansering i Sverige. Lägg till detta svenska alternativ viktigt då detta engagemang bland annat kansom Magine eller alla playtjänster från TV-bolag och vi användas till nya affärsmöjligheter och skapande avinser att att enbart räkna antalet tittare på den nya egna sociala plattformar.traditionella TV-apparaten blir allt mindre relevant föratt avgöra hur lyckosam en programsatsning är. Roomservice (Kanal 5) En jämförelse mellan programmen Roomservice och Lyxfällan visar Datum Tittare (’000) Tweets tydligt att tittarsiffror inte är samma sak som engagemang. Tittarsiffrorna ligger på liknande nivåer, något man inte kan säga om 2012-08-22 327 50 engagemanget. Sett till snitt per 1000 tittare går Lyxfällan segrande ur 2012-08-29 324 16 kampen med 0,35 tweets/1000 tittare, medan motsvarande siffra för Roomservice är 0,10. Lyxfällan (TV3) Att öka engagemanget kring de program man sänder är någonting Datum Tittare (’000) Tweets som kanalhusen kan och bör jobba med. Ett exempel på detta är TV4 2012-08-23 438 121 och Nyhetsmorgon, där programledarna både twittrar själva och 2012-08-30 454 194 hänvisar relativt ofta till mediet. Det har lett till ett högt engagemang där antalet tweets per tittare ligger på ca 1,8-2,0.Trots ett högre snittengagemang följer Nyhetsmorgons samma trend som för övriga branschen, dvs fleromnämnanden sker de dagar tittarsiffrorna är högre. TV4 Nyhetsmorgon 700 600 500 400 300 200 100 0 Tittare (000) Tweets
  5. 5. Twitter som termometerEfter lyssnande kommer realtidBehovet att avläsa och tolka reaktioner i sociala En genomgång av samtliga omnämnandenmedier är inget som kommer uppstå i (inklusive retweets) visar att 83% av tweetsen ärframtiden, det finns redan där. Att snabbt negativa.kunna analysera tonläget i konversationeronline ger inte bara kunskap om hur väl Detta är ett exempel där TV-kanalen hadeprodukten tas emot utan ger även möjlighet att kunnat agera och kommunicera med tittarnaförklara, förtydliga eller på annat sätt och förklara varför man sänder serien i repris,kommunicera varför man har agerat som man något som många är oförstående till.gjort.För att exemplifiera detta hade TV4 kunnat varamer aktiv som lyssnade när de sände”Kommissarien och havet” första gången.Redan då var konversationen online negativ, 7% 10%något som nu upprepar sig vid reprisvisningenav serien.Under tvåveckorsperioden 13-26 augusti, 83%omnämndes programmet över 150 gånger påTwitter, varav merparten på sändningsdagarnaden 19 och 26 augusti. Tweets per dag Positiva Neutrala Negativa8060 Det som omnämns som mest negativt är40 dubbningen men även skådespelarinsatserna är20 saker som den twittrande publiken inte ser som 0 speciellt tillfredsställande. 13 aug 16 aug 17 aug 18 aug 19 aug 22 aug 23 aug 26 aug 14 aug 15 aug 20 aug 21 aug 24 aug 25 augEn genomgång av samtliga omnämnanden(inklusive retweets) visar att 83% av tweetsen ärnegativa. ”Tysk skådis dubbad på svenska... Det ”Men TV4 för helvete, hur kan ni visa blir billig barn-tv över det hela! Kommissarien och havet IGEN?! Man #kommisarienochhavet” tror det är ett skämt när det är så dåligt och så dåligt dubbat…”
  6. 6. Utnyttja det befintliga engagemangetIcke sändningsrelaterade tweetsGenomlysningen av TV-relaterade tweets visar föga förvånande att antalet omnämnanden ökar i direkt anslutningtill sändningstider för programmet i fråga. Vikten av att utnyttja den formen av information har redan behandlatsmen det finns mer arbete för kanalhusen att göra. Ett sådan exempel är V75 där sökningar via Notified visserligenvisar på ett ökat antal tweets på sändningsdagar men där en noggrannare genomgång visar att merparten avtweetsen inte är relaterade till själva TV-sändningen utan till dagen som helhet och själva V75-loppet. Mentions per dag – V75 400 300 200 100 0Vad har det med TV att göra?Vad har då detta med TV att göra? Jo, det är nämligen TV 4 som innehar de fullständiga rättigheterna att sända V75och trav. Förutom ATG borde därför TV 4 vara det företag i Sverige som har mest att vinna av att engagemangetonline är så högt och så relevant som möjligt.Genomgången av V75-tweetsen visar att det är en mindre grupp som står för merparten av tweets. Det betyder attdet finns ett antal starka ambassadörer för travsporten som skulle kunna vara ambassadörer även för TV 4:ssändningar. Influencers - Topp 10 mikehjelm Travpalatset backebo Travnorden MickeDahle n giffelpucko felghen OganGbg TravExperte HugoZH n

×