Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Programmering som journalistikk  - om skjulte nettverk, agenter, skraping og §9 -   - og en deadline som alltid er rund...
«Advokater og dommere møtes ofte i losjer»«Politifolk og advokater treffes i hemmelighet»           Programmerin...
(grab av brorskapssiden)     Programmering som journalistikk
(video) Programmering som journalistikk
Kunnskap om kildene●  Offentlige registre●  Intern statistikk i offentlige organ●  Interne databaser●  Medlemslister● ...
Datainnhenting   Programmering som journalistikk
<font size=-1><b><a href="http:si-knapp?siftnr=SOS-652237&Bestill">Bestill</a></b></font><HR><A NAME="Dok002"><pre><B><fon...
Automatiser research-prosessen- lag agenter som leter fram gull                Programmering som journalist...
Resultat av søk idepartementenes postjournal               Programmering som journalistikk
Resultat av søk idepartementenes postjournal               Programmering som journalistikk
«Den store databasen»Programmering som journalistikk
Bearbeiding av data● Frisk opp Excel-kunnskapene og lag script for åsjekke og importere data●Finn ut hva du vil fortelle o...
OriginalenProgrammering som journalistikk
Excel for automatisk retting og varsling av mulige feil      Programmering som journalistikk
Dynamisk nettsted med sorteringer og rangeringer    Programmering som journalistikk
Bearbeiding av data●  Krysskjør dataene dine med andre data du har●Bruk f.eks. stedfesting for å koble dataene til etgeog...
Krysskjør med andre grunndata og få nye journalistiske vrier           Programmering som journalistikk
Programmering som journalistikk
Presentasjon●  Begrens deg. Ikke prøv å fortelle alt●Lag enkel navigering og struktur – nettbrukerne erutålmodige●Bryt ne...
Programmering som journalistikk
NYHETSVARSEL:Lovfestet rett til innsyn i databaserDen nye offentlighetsloven§ 9. Rett til å krevje innsyn i ei samanstilli...
NYHETSVARSEL:Lovfestet rett til innsyn i databaserDen nye offentlighetsloven§ 9. Rett til å krevje innsyn i ei samanstilli...
Teknologi og rammeverk●Velg rammeverk som gjør det enkelt å sette oppnye baser og løsninger● Husk at du skal møte en knapp...
Gjenbruk av modulerog designMulig å lage interaktivløsning over alle norskeskoler med snitt i alle fagog topplister forkom...
Tips på veien●  Lær deg offentlighetsloven●  Få oversikt over databaser og registre●Skaff deg programmer som kan konvert...
Til slutt:Kjemp for åpen og tilgjengelig informasjon. Klag påavslag og sett spørsmålstegn ved betaling og «nei,du kan ikke...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Presentasjon om datajournalistikk Institutt for informasjons- og medievitenskap ved UiB

619 views

Published on

Published in: Education, News & Politics
 • Login to see the comments

Presentasjon om datajournalistikk Institutt for informasjons- og medievitenskap ved UiB

 1. 1. Programmering som journalistikk - om skjulte nettverk, agenter, skraping og §9 - - og en deadline som alltid er rundt hjørnet - Programmering som journalistikk
 2. 2. «Advokater og dommere møtes ofte i losjer»«Politifolk og advokater treffes i hemmelighet» Programmering som journalistikk
 3. 3. (grab av brorskapssiden) Programmering som journalistikk
 4. 4. (video) Programmering som journalistikk
 5. 5. Kunnskap om kildene● Offentlige registre● Intern statistikk i offentlige organ● Interne databaser● Medlemslister● SkattelisterVit din rett – bruk offentlighetsloven for alt den er verdt Programmering som journalistikk
 6. 6. Datainnhenting Programmering som journalistikk
 7. 7. <font size=-1><b><a href="http:si-knapp?siftnr=SOS-652237&Bestill">Bestill</a></b></font><HR><A NAME="Dok002"><pre><B><font size="+1"><LI></font> * AID *</B> Elektronisk postjournal for Arbeids- og inkl.dep. Skjermskraping<B>Journalnr.:</B><B>J-dato :</B> <B>Dato :</B> 2009.01.05<a href="si-knapp?base=SOS&spm=saknr=2009/00029 "><B>Saknr</a> :</B> 2009/00029 <B>Doknr:</B> 001<B>Avsender :</B> Fornyings- og administrasjonsdepartementet<B> ● Når ingen vil gi deg dataSAK: Henvendelse om overtidsarbeid for deltidsansatteInnhold (Dok): Oversendelse av henvendelse om overtid for deltidsansatte fra UPS of Norway Inc.</B><B>Gradert:</B> U 0 <B>Vedlegg:</B> <B>Arkivkode:</B> ● Når dataene oppdateres ofte<B>Hjemmel:</B> <B>Kontor :</B> AMS / AMS1 <B>Behandler:</B> SIR</pre><font size=-1><b><HR> ● Lær deg hvordan en nettside er bygget opp<a href="http:si-knapp?siftnr=SOS-652236&Bestill">Bestill</a></b></font><A NAME="Dok003"><pre><B><font size="+1"><LI></font> * AID *</B> Elektronisk postjournal for Arbeids- og inkl.dep. ● Lag et rammeverk for «automatisert surfing»<B>Journalnr.:</B><B>J-dato :</B> <B>Dato :</B> 2008.12.22<a href="si-knapp?base=SOS&spm=saknr=2009/00028 "><B>Saknr</a> :</B> 2009/00028 <B>Doknr:</B> 001<B>Avsender :</B> Sophies Minde Ortopedi AS<B> ●Tenk struktur og planlegg hva du vil fortelle – ogSAK: Eierstyring - Utfordringer i direktoratet og i NAV dermed hva du vil hente innInnhold (Dok): Utfordringer i direktoratet og NAV - "Referanseverksted"</B><B>Gradert:</B> U 0 <B>Vedlegg:</B> <B>Arkivkode:</B><B>Hjemmel:</B> <B>Kontor :</B> VPA / SSU <B>Behandler:</B> YMO</pre> Programmering som journalistikk
 8. 8. Automatiser research-prosessen- lag agenter som leter fram gull Programmering som journalistikk
 9. 9. Resultat av søk idepartementenes postjournal Programmering som journalistikk
 10. 10. Resultat av søk idepartementenes postjournal Programmering som journalistikk
 11. 11. «Den store databasen»Programmering som journalistikk
 12. 12. Bearbeiding av data● Frisk opp Excel-kunnskapene og lag script for åsjekke og importere data●Finn ut hva du vil fortelle og tegn et relasjonskartover dataene●Krysskjør dataene dine med andre data du har forå lage nye sammenhenger/journalistiske vrier Programmering som journalistikk
 13. 13. OriginalenProgrammering som journalistikk
 14. 14. Excel for automatisk retting og varsling av mulige feil Programmering som journalistikk
 15. 15. Dynamisk nettsted med sorteringer og rangeringer Programmering som journalistikk
 16. 16. Bearbeiding av data● Krysskjør dataene dine med andre data du har●Bruk f.eks. stedfesting for å koble dataene til etgeografsk sted●Krysskjøring mot innbyggertall, tall fra Kostra etckan gi deg nye journalistiske vrier. Programmering som journalistikk
 17. 17. Krysskjør med andre grunndata og få nye journalistiske vrier Programmering som journalistikk
 18. 18. Programmering som journalistikk
 19. 19. Presentasjon● Begrens deg. Ikke prøv å fortelle alt●Lag enkel navigering og struktur – nettbrukerne erutålmodige●Bryt ned data på lokalt nivå – folk elsker å lese omnaboen og sin egen kommune● Lag ferdige databaser med kommuner, fylker,politidistrikt osv. Det gjør det enklere å koble data oglage nye prosjekter●Gi brukerne selv mulighet til å se nyesammenhenger – det kan gi deg nye journalistiskepoeng Programmering som journalistikk
 20. 20. Programmering som journalistikk
 21. 21. NYHETSVARSEL:Lovfestet rett til innsyn i databaserDen nye offentlighetsloven§ 9. Rett til å krevje innsyn i ei samanstilling frå databasarAlle kan krevje innsyn i ei samanstilling av opplysningarsom er elektronisk lagra i databasane til organet dersomsamanstillinga kan gjerast med enkle framgangsmåtar. Programmering som journalistikk
 22. 22. NYHETSVARSEL:Lovfestet rett til innsyn i databaserDen nye offentlighetsloven§ 9. Rett til å krevje innsyn i ei samanstilling frå databasarAlle kan krevje innsyn i ei samanstilling av opplysningarsom er elektronisk lagra i databasane til organet dersomsamanstillinga kan gjerast med enkle framgangsmåtar. Og loven er teknologinøytral – du kan få alle formater du vet etaten har... også maskinlesbare Programmering som journalistikk
 23. 23. Teknologi og rammeverk●Velg rammeverk som gjør det enkelt å sette oppnye baser og løsninger● Husk at du skal møte en knapp deadline, lagløsninger som lett lar seg endre til nye konsept● Lær deg åpne API-er som Google maps Programmering som journalistikk
 24. 24. Gjenbruk av modulerog designMulig å lage interaktivløsning over alle norskeskoler med snitt i alle fagog topplister forkommuner og fylkerpå fem timerRuby on Rails og MySQL Programmering som journalistikk
 25. 25. Tips på veien● Lær deg offentlighetsloven● Få oversikt over databaser og registre●Skaff deg programmer som kan konvertere fra PDFog andre ubrukelige formater.●Trodde du Excel var kjedelig? Tro om igjen og friskopp●Lær deg et scriptspråk/rammeverk (php, ruby/rails,python/django) og alt om XML.● Lær deg skjermskraping Programmering som journalistikk
 26. 26. Til slutt:Kjemp for åpen og tilgjengelig informasjon. Klag påavslag og sett spørsmålstegn ved betaling og «nei,du kan ikke få det elektronisk»Lykke til!anders.eriksen@tv2.no Programmering som journalistikk

×